Skrivanek Baltic valodas padoms "Aplaudēt" pret "Applaudēt"