Skrivanek latviešu valodas padoms, hinkali pret hinkaļi