Skrivanek Baltic valodas padoms "tikumisks" pret "tikumīgs"