LIIA atbalsta programma, tulkojumi eksporta tirgiem