Scroll Top

Yrityksessä käyttämämme hallintajärjestelmät

1

Parantaaksemme palveluiden laatua, vahvistaaksemme asemaamme kielipalveluratkaisujen markkinoilla sekä kehittääksemme ympäristöä ja tietoturvatoimenpiteitä, olemme Skrivanek Balticissa ottaneet käyttöömme useita hallintajärjestelmiä. Olemme ylpeitä siitä, että Skrivanek Group oli Keski- ja Itä-Euroopassa ensimmäinen kielipalvelujen tarjoaja, joka täytti täysin ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja sai sertifikaatin TÜV Suddeutschland Holdingilta vuonna 2002.

Yrityksellämme on myös käännösalan EN 17100:2015 – ammattisertifikaatti, joka määrittelee käännösprosessin vaatimukset ja kaikki siihen liittyvät näkökohdat, mukaan lukien laadun ja jäljitettävyyden osoittamisen.

Ympäristöystävällisenä yrityksenä käytämme EN ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää.

Olemme täysin tietoisia kaikkeen toimintaamme liittyvistä riskeistä, kun työskentelemme tiedon parissa. Tästä syystä päätimme myös ottaa käyttöön EN ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen tietoturvajärjestelmän suojataksemme tietoja tuhoutumiselta, varkauksilta tai väärinkäytöltä.

Haluamme luoda uskottavuutta sekä kyvyn suojata tehokkaasti meille ja liikekumppaneillemme, työntekijöillemme, julkiselle ja valtionhallinnolle sekä suurelle yleisölle kuuluvaa omaisuutta koskevia tietoja lainsäädännön ja turvallisuusmääräystemme mukaisesti.

EN ISO 9001

Laadunhallintajärjestelmän EN ISO 9001:2015 käyttöönotto todistaa, että yrityksemme on toteuttanut tarvittavat prosessit, jotta palvelumme täyttävät sekä asiakkaiden että lainsäädännön vaatimukset.

EN ISO 14001

EN ISO 14001:2015-sertifikaatti vahvistaa, että me välitämme ympäristöstä esimerkiksi käyttämällä ympäristöystävällisiä teknologioita ja materiaaleja liiketoiminnassamme, lajittelemalla jätteitä ja tulostamalla asiakirjoja vain silloin, kun se todella on tarpeen.

EN 17100

Työskentelemme Skrivanekissa käännöspalveluiden kansainvälisen EN 17100:2015 -standardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että yrityksemme täyttää asetetut vaatimukset asiantuntijoiden valinnan, viestinnän, projektinhallinnan, työmenetelmien, teknologioiden käytön ja muiden toimialakohtaisten ominaisuuksien osalta.

ISO/IEC 27001

Käytössä oleva ISO/IEC 27001:2022 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä takaa, että yrityksemme on toteuttanut vaadittavat tietoturvatoimenpiteet. Se tarjoaa myös tarvittavan hallinnan kumppaniemme meille uskomien tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Miten takaatte luotettavan käännöksen?

Meillä on sertifioinnit ISO 9001, EN 17100 ja ISO 27001. Olemme sitoutuneet luottamuksellisuuteen, ottamaan vastuun kaikista töistämme ja olemaan aina ajoissa!

EN 17100 asettaa käännösprosessille vaatimuksia, jotka vaikuttavat suoraan käännöspalvelun laatuun ja toimittamiseen. Asiakkaidemme tyytyväisyyden takeeksi olemme allekirjoittaneet kansainvälisen vakuutusyhtiön AIG:n kanssa ammatillisen vastuun sopimuksen. Tarjoamme myös notaarin sertifioimia käännöksiä tai sertifioimme ne itse.

Tekeekö käännöksen sama henkilö, jonka kanssa kommunikoin?

Ei, kaikki käännöstilaukset ovat projektipäälliköiden hyväksymiä ja valvomia. Projektipäällikkö muodostaa tehokkaan yhteyden asiakkaan ja toimittajan välille. Skrivanek Balticin kääntäjät ja tulkit voivat tarjota palveluita yli 110 kielellä.

Millaisia palveluita tarjoatte?

Tarjoamme laajan valikoiman kielipalveluita – käännös- ja tulkkauspalveluita, lokalisointipalveluita, tekstin mukauttamista, tekstien kirjoittamista ja taittoa. Tulkkausta järjestetään konferensseissa, liiketapaamisissa ja oikeudenkäyntimenettelyissä. Kääntäminen sisältää erikoiskäännöksiä ja yleisiä käännöksiä eri toimialoille.

YLI 25 VUOTTA MARKKINOILLA!

Meillä on laaja kokemus eri aihepiirien tekstien kääntämisestä.

0
+
Eri kieliyhdistelmää
0
+ milj.
Käännettyä sanaa vuonna 2023
0
+
Kielten asiantuntijaa
0
ISO-sertifikaattia