Scroll Top

Kvaliteet ja turvalisus

1

Meie teenuste kvaliteedi tõstmiseks, positsiooni tugevdamiseks keeleteenuste turul ning keskkonna- ja infoturbemeetmete parandamiseks oleme Skrivanek Balticus rakendanud mitmeid juhtimissüsteeme. Skrivanek Group oli uhkuse ja rõõmuga esimene keeleteenuste pakkuja Kesk- ja Ida-Euroopas, mis vastas täielikult ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele ja sai TÜV Suddeutschland Holdingilt sertifikaadi 2002. aastal.

Meie ettevõte on ka tõlketööstusele mõeldud EN 17100:2015 kutsealase sertifikaadi omanik. Antud standard täpsustab nõudeid tõlkeprotsessile ja sellega seonduvatele aspektidele, sealhulgas ka kvaliteedi ja jälgitavuse tõendamisele.

Keskkonnasõbraliku ettevõttena oleme kasutusele võtnud EN ISO 14001 kohase keskkonnajuhtimissüsteemi.

Oleme teadlikud meie tööga seonduvatest infoturbe riskidest. Sel põhjusel otsustasime rakendada ka EN ISO/IEC 27001 standardile vastavat infoturbe juhtimissüsteemi, et kaitsta klientide poolt meile usaldatud teavet hävitamise, varguse või väärkasutuse eest.

EN ISO 9001

Rakendame kvaliteedijuhtimissüsteemi EN ISO 9001:2015. See tähendab, et kasutame oma igapäevatöös vajalikke protsesse, et meie teenused oleksid vastavuses nii klientide ootuste kui ka seadusandlusega.

EN ISO 14001

Sertifikaat 14001 kinnitab, et hoolime keskkonnast, kasutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ja materjale, sorteerime jäätmeid ning prindime vaid vajalikke dokumente.

EN 17100

Töötame Skrivanekis vastavalt EN 17100:2015 tõlkeprotsessi juhtimise standardile. See tähendab, et meie ettevõte vastab spetsiifilistele nõuetele spetsialistide valikul, kommunikatsioonis, projektijuhtimises, tööprotseduurides, tehnoloogiate kasutamisel ning muudes tõlketööstusele omastes protsessides.

ISO/IEC 27001

Rakendatud ISO/IEC 27001: 2013 teabeturbe juhtimissüsteem kinnitab, et meie ettevõte on rakendanud infoturbe meetmeid. Samuti annab see vajaliku kontrolli, et tagada meile koostööpartnerite poolt usaldatud andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kuidas tagate oma tõlgete usaldusväärsuse?

Meil on olemas standardite ISO 9001, EN 17100, ISO EN 14001, ISO EN 18585 ja ISO 27001 kohased sertifikaadid. Oleme pühendunud konfidentsiaalsusele, võtame vastutuse kõige tehtu eest ja oleme alati ajaliselt täpsed! Standardis EN 17100 on hõlmatud protsessi juhtimise nõuded tõlketeenuste osutajatele. Oma klientide meelerahuks oleme sõlminud erialase kohustuslepingu rahvusvahelise kindlustusettevõtja Colonnade Insurance S.A. Pakume ka notariaalselt kinnitatud tõlkeid või kinnitame need ise.

Kas tõlget teostab sama isik, kellega ma suhtlen?

Ei, kõik tõlketellimused võtavad vastu ja vaatavad läbi meie projektijuhid, kes toimivad klienti ja teenuseosutajat ühendava lülina. Skrivanek Balticu tõlkijad ja tõlgid pakuvad tõlketeenuseid rohkem kui 110 keeles.

Millist liiki teenuseid te pakute?

Pakume kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ja suurel hulgal erinevaid keelealaseid lahendusi. Suulisi tõlke saab tellida konverentsidele ja ärikohtumistele ning samuti kohtuistungitele. Kirjaliku tõlke teenus hõlmab erialaseid ja üldiseid tõlkeid väga paljude valdkondade raames. Pakume ka lokaliseerimis –, teksti kohandamise, reklaamtekstide koostamise (copywriting) ja trükiettevalmistusteenuseid ning keeleõpet.

ROHKEM KUI 25 AASTAT KOGEMUST

võimaldab meil pakkuda teile parimaid tõlkelahendusi.

0
+
keelt erinevates kombinatsioonides
0
+ milj.
tõlgitud sõna (2023)
0
+
keeleeksperti
0
ISO sertifikaati

USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.