Scroll Top

Uzņēmumā ieviestās vadības sistēmas

1

Uzņēmumā ieviestās vadības sistēmas

1

Lai paaugstinātu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, stiprinātu Skrivanek pozīcijas valodu pakalpojumu risinājumu tirgū, kā arī uzlabotu vides un informācijas drošības pasākumus, Skrivanek ir ieviesis virkni vadības sistēmu. Esam lepni, ka Skrivanek bija pirmais valodu pakalpojumu sniedzējs Centrāleiropā un Austrumeiropā, kas pilnībā izpildīja kvalitātes vadības sistēmas EN ISO 9001 prasības, un jau 2002. gadā saņēma TÜV Suddeutschland Holding izsniegto sertifikātu.

Taču neapstājāmies pie sasniegtā, un mūsu speciālisti ir sistemātiski strādājuši, lai sniegtie pakalpojumi un apkalpošanas līmenis atbilstu standarta EN 17100:2015 prasībām. Šis standarts nosaka procesu vadības prasības tieši tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem.

Esam videi draudzīgs uzņēmums, tādēļ esam ieviesuši vides vadības sistēmu, kas atbilst EN ISO 14001:2015 standarta prasībām.

Viena no Skrivanek vērtībām ir atbildība pret klientu, kas ietver arī uzticēto datu drošību, tādēļ nesen ieviesām informācijas drošības vadības sistēmu un saņēmām ISO/IEC 27001:2013 sertifikātu.

2021. gada rudenī Skrivanek Baltic ir ieguvis arī ISO 18587 sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmums ir ieviesis visas nepieciešamās procedūras kvalitatīvai mašīntulkoto tekstu pēcapstrādes nodrošināšanai. Starptautiskais pēcapstrādes rediģēšanas jeb mašīntulkoto tekstu pēcapstrādes, ko veic tulkotājs, standarts joprojām ir salīdzinoši jauns.

ISO 9001, Skrivanek Baltic

EN ISO 9001

Ieviestā kvalitātes vadības sistēma EN ISO 9001:2015 apliecina, ka uzņēmumā ir ieviesti un tiek īstenoti nepieciešamie procesi, lai sniegto pakalpojumu kvalitāte atbilst klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām.

ISO 14001, Skrivanek Baltic

EN ISO 14001

Iegūtais EN ISO 14001:2015 sertifikāts apliecina mūsu uzņēmuma rūpes par vidi, tostarp videi saudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanu uzņēmējdarbībā, atkritumu šķirošanu un tikai nepieciešamo dokumentu drukāšanu.

ISO 17100, Skrivanek Baltic

EN 17100

Darbs saskaņā ar tulkošanas procesu vadības standartu EN 17100:2015 nozīmē, ka mūsu uzņēmumā tulkošanas speciālistu atlase, saziņa, projektu vadība, darba process, tehnoloģiju izmantojums un citi ar nozari saistītie aspekti atbilst noteiktajām prasībām.

ISO 27001, Skrivanek Baltic

ISO/IEC 27001

Ieviestā informācijas drošības vadības sistēma ISO/IEC 27001:2013 apliecina, ka mūsu uzņēmumā ir īstenoti informācijas aizsardzības pasākumi un nodrošināta nepieciešamā kontrole, garantējot sadarbības partneru uzticēto datu drošību un konfidencialitāti.

ISO 18587:2017 standarts

ISO 18587

Šis standarts paredzēts, lai valodu pakalpojumu uzņēmumi uzlabotu pēcrediģēšanas procesa kvalitāti izmērāmā un nepārtrauktā veidā. ISO 18587 audits galvenokārt attiecas uz pēcrediģēšanas procesiem un darba plūsmu, kur projekta vadītājs un redaktors kopīgi strādā pie projekta izpildes.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā jūs garantējat uzticamus tulkojumus?

Esam ISO 9001, EN 17100, ISO 27001, ISO EN 14001 un ISO EN 18585 sertificēts uzņēmums. Mēs rūpīgi ievērojam konfidencialitāti, uzņemamies atbildību par paveikto un nekavējam izpildes termiņus! EN 17100 standarts nosaka procesu vadības prasības tieši tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem. Savu klientu sirdsmieram esam noslēguši profesionālās civiltiesiskās atbildības līgumu ar starptautisku apdrošinātāju Colonnade Insurance S.A. Mēs nodrošinām tulkojumus arī ar notāra apliecinājumu vai biroja apliecinājumu.

Vai tulkošanas pakalpojumu veic tas cilvēks, ar kuru es sazinos?

Nē, visus tulkošanas pakalpojumu pasūtījumus pieņem un uzrauga projektu vadītājs, kurš ir kā tilts starp pasūtītāju un tulkotāju. Skrivanek Baltic tulki un tulkotāji spēj nodrošināt tulkojumus vairāk nekā 110 valodās.

Kāda veida pakalpojumus jūs piedāvājat?

Mēs veicam tulkošanu mutiski un rakstiski, kā arī nodrošinām plašu valodu risinājumu klāstu. Mutisko tulkošanu nodrošinām konferencēs, darījumu tikšanās laikā, kā arī mūsu tulki sniedz atbalstu tiesvedības gaitā. Rakstiskie tulkojumi ietver specializētos un vispārīgos tulkojumus dažādās nozarēs. Nodrošinām arī lokalizācijas pakalpojumus, tekstu adaptāciju un radīšanu, DTP un valodu mācības.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā jūs garantējat uzticamus tulkojumus?

Esam ISO 9001, EN 17100, ISO 27001, ISO EN 14001 un ISO EN 18585 sertificēts uzņēmums. Mēs rūpīgi ievērojam konfidencialitāti, uzņemamies atbildību par paveikto un nekavējam izpildes termiņus! EN 17100 standarts nosaka procesu vadības prasības tieši tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem. Savu klientu sirdsmieram esam noslēguši profesionālās civiltiesiskās atbildības līgumu ar starptautisku apdrošinātāju Colonnade Insurance S.A. Mēs nodrošinām tulkojumus arī ar notāra apliecinājumu vai biroja apliecinājumu.

Vai tulkošanas pakalpojumu veic tas cilvēks, ar kuru es sazinos?

Nē, visus tulkošanas pakalpojumu pasūtījumus pieņem un uzrauga projektu vadītājs, kurš ir kā tilts starp pasūtītāju un tulkotāju. Skrivanek Baltic tulki un tulkotāji spēj nodrošināt tulkojumus vairāk nekā 110 valodās.

Kāda veida pakalpojumus jūs piedāvājat?

Mēs veicam tulkošanu mutiski un rakstiski, kā arī nodrošinām plašu valodu risinājumu klāstu. Mutisko tulkošanu nodrošinām konferencēs, darījumu tikšanās laikā, kā arī mūsu tulki sniedz atbalstu tiesvedības gaitā. Rakstiskie tulkojumi ietver specializētos un vispārīgos tulkojumus dažādās nozarēs. Nodrošinām arī lokalizācijas pakalpojumus, tekstu adaptāciju un radīšanu, DTP un valodu mācības.

INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS POLITIKA

KVALITĀTES UN VIDES VADĪBAS INTEGRĒTĀ POLITIKA

INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS POLITIKA

KVALITĀTES UN VIDES VADĪBAS INTEGRĒTĀ POLITIKA

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2023. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.