Scroll Top

Sotilaskäännökset ja sotilastulkit

1

Skrivanek Balticilla edistämme turvallisuuttamme tekemällä sitä, minkä osaamme parhaiten!

Viime vuosina Latviassa ja Euroopassa on lisääntynyt merkittävästi sellaisten ammattikääntäjien kysyntä, joilla on käytännön kokemusta sotilastekstien parissa työskentelystä. Meillä Skrivanekilla on myös huomattavasti kokemusta sotilastekstien kääntämisestä puolustusvoimille ja puolustusteollisuudelle.

Kun sota Ukrainassa syttyi, sotilaallisten tekstien – erityyppisten Naton ja EU:n jäsenvaltioiden asevoimiin, sotilasilmailuun, merivoimiin, pelastuspalveluun tai taistelulääketieteeseen liittyvien materiaalien ja asiakirjojen – kääntämisen kysyntä kasvoi merkittävästi. Yksi sotilasasiakirjojen kääntämisen eroista on se, että sotilaskääntäjät noudattavat tarkasti Naton terminologiadirektiivin (PO(2015)0193) vaatimuksia, joissa edellytetään Naton harmonisoidun ja standardoidun terminologian käyttöä kaikissa liittouman asiakirjojen käännöksissä. Sotilaskääntäjät ja -tulkit ovat myös ajan tasalla Naton terminologiatoimiston viimeisimmästä terminologiakehityksestä. Sotilaskäännökset kattavat monenlaisia asiakirjoja ja aineistoja, joiden sisältö, monimutkaisuus ja luottamuksellisuustaso vaihtelevat, kuten:

 • kaikentyyppiset Naton, Euroopan unionin toimielinten ja muiden Naton jäsenvaltioiden instituutioiden asiakirjat kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden alalla, mukaan lukien lainsäädäntöasiakirjat;
 • puolustusvoimien ja puolustusteollisuuden puolustustarvikkeita, koneita, erikoislaitteita, aseita ja ajoneuvoja koskevat tekniset asiakirjat;
 • esittelyt, luettelot ja erilaiset markkinointimateriaalit sotateollisuudelle palveluja tarjoaville yrityksille;
 • sotilaallisten ja korkeiden virkamiesten viralliset lausunnot ja tiedonannot, jotka koskevat paitsi konfliktialueiden tapahtumia myös luonnonkatastrofeja, kriisejä ja muita kansalliseen turvallisuuteen vaikuttavia ja erityislainsäädännön piiriin kuuluvia väestönsuojelukysymyksiä;
 • kuvaukset sotilasoperaatioista konfliktialueilla;
 • koulutusmateriaalit sotilaille, komentajille;
 • sotilaslääketieteen materiaalit;
 • rajoitettuihin tai turvaluokiteltuihin tietoihin liittyvät asiakirjat jne.

KUULEMME MIELELLÄMME SINUA JA TARJOAMME TARPEISIISI RÄÄTÄLÖIDYN RATKAISUN.

---
 • ---
 • Olen Skrivanekin asiakas
 • Googlen hakukoneesta
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Ulkomainoksesta
 • Messuilla
 • Ystäviltä/tutuilta
 • Painetusta mainoksesta
 • Skrivanekin myyntiedustaja otti minuun yhteyttä
 

SOTILASTULKIT

Sotilastekstien kääntämisen lisäksi Skrivanek tarjoaa myös sotilastulkkauspalveluita, useimmiten seuraaviin tarkoituksiin:

 • kansainväliset korkean tason konferenssit ja kokoukset;
 • kansainväliset henkilökohtaiset sotaharjoitukset ja webinaarit;
 • sotilasvaihtovierailut;
 • sotilastarvikkeiden, -koneiden tai taisteluajoneuvojen esittelyt;
 • konfliktialueilla YK:n ja muiden tarkkailijoiden avustaminen;
 • sotilasnäyttelyt ja muut puolustusteollisuuden tapahtumat kaikkialla Euroopassa.

Skrivanek tarjoaa sotilastulkkausta kaikilla EU:n kielillä riippuen siitä, mitkä maat, laitokset, organisaatiot ja yritykset osallistuvat hankkeeseen tai tapahtumaan. Työskentelemme yli sadan kielen tulkkien ja kääntäjien kanssa, jotka on valittu ja seulottu huolellisesti sisäisten turvallisuus- ja huolellisuushaastattelujen sekä asiakirjojen tarkastusten avulla, jotta voidaan varmistaa, että he soveltuvat kyseiseen tehtävään, ottaen huomioon tulkkausta vaativan kokouksen erityisluonne.

LIITTYVÄT KENTÄT

Sotilastulkkaus määritellään erityiseksi epäsuoraksi, kulttuurienväliseksi, kahdenväliseksi ja kaksikieliseksi viestinnäksi, jota ammattitaitoinen sotilastulkki harjoittaa tavanomaisissa ja usein äärimmäisissä sotilaspalvelusolosuhteissa ja johon liittyy erityyppisiä sotilastekstejä. Sotilastulkkauksessa ei ole kyse vain sotilaskalustosta, -palvelusta ja vieraasta kielestä. Se sisältää myös monia muita asiaan liittyviä kenttiä ja tieteenaloja, kuten:

 • Lääketiede;
 • Laki;
 • Henkilöstöresurssien hallinta;
 • Politiikka ja diplomatia;
 • IT;
 • Biokemia;
 • Väestönsuojelu.

Skrivanekissa työskentelee kieliasiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus kaikilta näiltä aloilta Latviassa ja Euroopassa. Siksi pystymme toteuttamaan laajoja ja monimutkaisia käännösprojekteja, jotka edellyttävät eri alojen kokemusta ja asiantuntemusta sekä sotilassanaston tuntemusta.

KOKENUT SOTILASKÄÄNTÄJÄ ON ONNISTUNEEN KÄÄNNÖSPROJEKTIN AVAIN.

Sotilaskääntäjällä on oltava tarvittava ammattikokemus ja pätevyys, jotta hän voi tuottaa teknisesti ja sisällöllisesti oikeita käännöksiä. Sotilasasiakkaat tarvitsevat usein erittäin monimutkaisten teknisten asiakirjojen käännöksiä, joten kokemus tällaisten tekstien kääntämisestä on välttämätöntä.

Skrivanekilla on huomattava kokemus sotilastekstien kääntämisestä telakoita, sotilasilmailua ja sotatekniikkaa varten.

Kun olet allekirjoittanut salassapitosopimuksen, voimme kertoa sinulle, miten toimistomme työskentelee luottamuksellisten projektien parissa, ja voimme myös antaa sinulle referenssejä verkkokokouksessa.

Lääketiede on vain yksi tärkeistä sotilaskääntämisen aloista. Sotilashenkilön rooli ja työ sotilasympäristössä edellyttää hyvin erilaista lähestymistapaa kuin siviiliterveydenhuolto. Olemme jo useiden vuosien ajan tukeneet tätä tärkeää lääketieteen alaa tarjoamalla käännöspalveluita Puolan sotilaslääketieteellisen instituutin julkaisemalle Lekarz Wojskowy -lehdelle.

TULKIN ROOLI SOTILAALLISILLA KONFLIKTIALUEILLA

Sotilastulkin päätehtävänä sotilaallisilla konfliktialueilla on tietenkin tarjota kielellistä tukea sekä suullisesti että kirjallisesti. Suurin ero on siinä, että tulkki noudattaa sotilaspalvelusmääräyksiä ja tottelee täysin käskyjä ja toimii usein myös välittäjänä. Tulkin on kyettävä tunnistamaan ja tulkitsemaan kulttuurien välisiä eroja, ja ennen konfliktialueelle menoa hänellä on oltava kaikki saatavilla olevat tiedot maantieteellisistä sijainneista, päivämääristä, kellonajoista, lyhenteistä sekä asianomaisten henkilöiden asemasta, nimistä ja muista kielistä, joita voidaan käyttää keskustelun aikana.

Militārie tulkojumi
Militārie tulki

ANNA SOTILAALLISET KÄÄNNÖKSET SKRIVANEKIN ASIANTUNTIJOIDEN TEHTÄVÄKSI.

Skrivanek on kansainvälinen kieliyritys, joka on toiminut Euroopan markkinoilla yli 30 vuotta. Meillä on laaja kokemus asiakirjojen kääntämisestä Natolle, EU:lle, YK:n toimielimille ja alalla toimiville yrityksille. Kokeneiden teknisten kääntäjien tiimimme on valmis auttamaan haastavimpienkin asiakirjojen, piirustusten ja grafiikan kanssa. Jos haluat lisätietoja teknisistä valmiuksistamme ja kokemuksestamme, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected], jotta voimme tehdä salassapitosopimuksen ja keskustella projektisi yksityiskohdista.

TÄYDELLINEN TIETOTURVA

Olemme hyvin tietoisia siitä, että tietojen luottamuksellisuus on nykyään äärimmäisen tärkeää ja että se voi vaikuttaa monien ihmisten ja sotilashenkilöstön turvallisuuteen ja jopa elämään. Kun työskentelet Skrivanekin kanssa, voit olla varma, että kaikki tietosi ovat turvassa. Skrivanek on ottanut käyttöön kaikki tarvittavat ISO-tietoturvallisuuden hallintamenettelyt, mukaan lukien ISO 27001 -sertifikaatin, joka vahvistaa tallentamiemme tietojen korkean laadun. Sotilaskäännöstyössä on usein työskenneltävä erityisissä toimisto-olosuhteissa, kuten ilman internet-yhteyttä tai muita erityisvaatimuksia. Toimistomme henkilökunnalla ja kääntäjillämme on kaikki tarvittavat tiedot ja kokemus tällaisten hankkeiden hoitamiseen.