Scroll Top

Käännökset ja muut kieliratkaisut mainos- ja markkinointialalle

1

Tiedät, kuinka tärkeää sanavalintasi voi olla.

Joskus vähemmän on enemmän.
TARJOAMME SEURAAVIA PALVELUJA MAINOS- JA MARKKINOINTIALALLE KAIKILLA SUOSITUIMMILLA EUROOPPALAISILLA KIELILLÄ:
 • luovien tekstien copywriting ja mukauttaminen;
 • erilaisten markkinointimateriaalien, kuten myyntimateriaalien, tyylioppaiden, tuotetietokorttien, sähköpostikampanjoiden jne. kääntäminen digitaalisessa ja painetussa muodossa;
 • mainostekstien kääntäminen kirjallisessa, video- ja audiomuodoissa;
 • mainoslauseiden, bannereiden ja AdWordsien kääntäminen;
 • verkkosivujen kääntäminen, mukaan lukien aloitussivut;
 • julkaisuratkaisut – DTP;
 • eri tapahtumien simultaani- tai konsekutiivitulkkaus, mukaan lukien seminaarit, konferenssit ja esitykset;
 • sekä muut palvelut, joita saatat tarvita.

KUUNTELEMME SINUA, JAAMME KOKEMUKSEMME JA VALMISTELEMME ERIKOISTARJOUKSEN JUURI SINULLE

MAINOSTEKSTIN KÄÄNTÄMINEN

Mainostekstien kääntäminen liittyy läheisesti kääntäjien kielelliseen luovuuteen. Erityisesti mainosteksteissä arvostetaan ilmaisukykyä, äänenkäyttöä, ymmärrettävyyttä ja tyylitajua. Mainosteksti on mainoksen olennaisin osa siinä, miten mainos vaikuttaa kuluttajaan. Mainosteksteillä on erityinen semanttinen alateksti; niissä on runsaasti kaikenlaisia taiteellisia ilmaisukeinoja, joista yleisimpiä ovat metaforat, epiteetit, hyperbolit, personifikaatiot ja retoriset kysymykset. On kuitenkin varottava käyttämästä sanoja, joilla on emotionaalisesti negatiivinen sävy. Mainosteksteissä käytetään usein ongelma-ratkaisu -mallia, eli mainoksessa määritellään ongelma ja tarjotaan sitten loistava ratkaisu, jolla vakuutetaan kuluttajat tuotteen tarpeellisuudesta.

Mainostekstien luomisessa, kääntämisessä ja myöhemmin muokkaamisessa on muistettava, että mainos ei saa olla täynnä tekstiä. Tekstin on koostuttava tiiviistä, täsmällisistä ja hyvin jäsennellyistä lauseista. Mainostekstit eivät saa olla moniselitteisiä tai epäselviä. Kääntäjien on työskenneltävä erittäin huolellisesti mainostekstin otsikoiden ja iskulauseiden kanssa, jotta tuotteen olemus paljastuu siististi – otsikko on usein ainoa asia, jonka kuluttaja lukee.

MAINOSTEKSTIN KÄÄNNÖSTYYPIT

 • mainostekstien kääntäminen ja mukauttaminen;
 • verkkosivuston tai kotisivun käännökset;
 • video- ja äänimainosten käännökset;
 • mainoslauseiden käännökset;
 • bannerikäännökset;
 • mainosvihkosten käännökset;
 • aloitussivujen käännökset.

MAINOSTEKSTIEN KÄÄNNÖSTEN OMINAISUUDET

Mainostekstejä käännettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota osoitteen ja jälkikirjoituksen muotoon sekä niiden diminutiiviseen käyttöön. Muista, että käännöksen tekstiä ei voida pitää irrallisena tai erillään sen visuaalisista tai äänielementeistä, vaan yhdessä ne luovat harmonisen mainoksen. Värit ja fonttikoko vain täydentävät mainoksen emotionaalista makua. Mainostekstin kääntämisessä on tärkeää ottaa huomioon kohdeyleisön kansallinen mentaliteetti, arkkityypit ja stereotypiat, sillä kulttuuristen arvojen moninaisuus voi herättää kielteisiä reaktioita. Käännökselle on tärkeää, että se pystyy säilyttämään siihen koodatun alkuperäisen alatekstin tai tunnesiteen, joka välittää mainoksen kohdeyleisölle. Kun mainosta mukautetaan tietylle alueelle, on erittäin tärkeää ottaa huomioon kaikki tekstin herättämät mielleyhtymät.

Mainonta ja markkinointi

LUOTETTAVUUS, NOPEUS JA PALVELUIDEN LAATU

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivanekin työntekijät ovat avuliaita, mukautuvia ja ymmärtävät lähestymistapamme lääkealan käännöstyön erityistarpeisiin ja eri kieliyhdistelmien käännöksiin.
Tilaukset toteutetaan korkealuokkaisesti korkeimman ammatillisen ja eettisen pätevyyden mukaisesti ja asetettuja määräaikoja noudattaen.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivanekin työntekijät ovat avuliaita ja ymmärtävät lähestymistapamme Baltian kielten käännöstehtävien erityispiirteisiin. Adidas Baltic suosittelee tämän yrityksen tarjoamien palveluiden käyttöä muille yrityksille.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Suosittelemme Skrivanek Balticia luotettavana kumppanina mihin tahansa laajempaan projektiin, joka vaatii ammattitaitoisia kielipalveluita.