Scroll Top

Tulkkaus

1

Tulkkausta tarvitaan nykyään kansainvälisissä konferensseissa ja tapahtumissa, tärkeissä liiketapaamisissa ja kokouksissa. Tulkkausta käytetään myös verkkokonferensseissa ja -kokouksissa, joita pidetään Zoomissa, MS Teamsissa ja muilla verkkoalustoilla.

Tulkkauksessa tulkin tiedot ja tulkkauksen laatu ovat erittäin tärkeitä, jotta puhujan ajatukset voidaan välittää mahdollisimman tarkasti kohdekielelle.

Tulkkaus jaetaan yleensä kahteen luokkaan – konsekutiivi- ja simultaanitulkkaukseen – mutta erityispiirteidensä vuoksi on olemassa myös esimerkiksi oikeustulkkaus.

MIKSI VALITA TULKKAUS SKRIVANEKILTA?

Skrivanek on käännöstoimisto, jolla on paljon kokemusta. Tarjoamme tulkkaukseen tarvittavan tekniikan sekä ammattitulkkeja, jotka työskentelevät paikan päällä konferensseissa ja kokouksissa tai tarjoavat tulkkausta verkkoympäristössä tapahtuviin tapahtumiin.

Etunamme on erinomainen asiakaspalvelu ja aina korkea laatu. Skrivanekilla on viisi ISO-sertifikaattia, jotka takaavat tulkkiemme ammattitaidon ja asiakastietojen luottamuksellisuuden.

Olemme toteuttaneet onnistuneesti monimutkaisia tulkkausprojekteja ja tarjoamme parhaat ratkaisut myös uusiin tilanteisiin.

ISO-sertifikaattien takaamaa laatua ja luottamuksellisuutta

Projektipäällikkömme puhuvat latviaa, venäjää, englantia, saksaa ja puola

99 % asiakkaista saa hintatarjouksen alle 15 minuutiss

ETSITKÖ TULKKAUSPALVELUITA TAI KONSULTOINTIA?

Valmistamme sinulle räätälöidyn ratkaisun ja kysymme sinulta kiinnostuksen kohteistasi.

---
 • ---
 • Olen Skrivanekin asiakas
 • Googlen hakukoneesta
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Ulkomainoksesta
 • Messuilla
 • Ystäviltä/tutuilta
 • Painetusta mainoksesta
 • Skrivanekin myyntiedustaja otti minuun yhteyttä
 

KONSEKUTIIVITULKKAUS

Konsekutiivitulkkaus tarkoittaa sitä, että tulkki kuuntelee ensin puhujaa ja tulkkaa sen jälkeen puhujan sanoman toiselle kielelle. Konsekutiivitulkkaus voidaan jakaa kahteen tyyppiin: lyhyeen ja pitkään konsekutiivitulkkaukseen.

Lyhyt konsekutiivitulkkaus tulkataan aina kahden tai kolmen lauseen välein. Tämä on yleinen käytäntö liikeneuvotteluissa, vierailuilla, opastetuilla kierroksilla jne.

Pitkän konsekutiivitulkkauksen tulkkausväli on 5–20 minuuttia.

Hyvä ammattitulkki pystyy välittämään myös pitkiä keskusteluja erittäin yksityiskohtaisesti toisella kielellä.

Nykyään pitkä konsekutiivitulkkaus korvataan usein simultaanitulkkauksella, mutta sitä käytetään edelleen kokouksissa tai tapaamisissa (esim. tekniset tiedotustilaisuudet, liikeillalliset, opintomatkat ja muut pienryhmätapaamiset).

MILLAINEN ON HYVÄ KONSEKUTIIVITULKKAUS?

Tulkkauksen on välitettävä viesti tai ajatus kohdekielelle mahdollisimman hyvin. Konsekutiivitulkkauksessa on tärkeää, että tulkki on uskollinen puhujan äänensävylle ja välittää hänen ajatuksensa mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.

Hyvä tulkkaus vaatii selkeää ja kontekstiherkkää kieltä. Tulkilla on oltava hyvä yhteys sekä puhujaan että kuulijoihin.

Järeltõlge
Suulise tõlke

SIMULTAANITULKKAUS

Simultaanitulkkaus tarkoittaa sitä, että puhujan puhe tulkataan tulkkauskopissa muutaman sekunnin viiveellä.

Simultaanitulkkaus on melko uusi tulkkauksen muoto, joka juontaa juurensa toisen maailmansodan jälkeisistä Nürnbergin oikeudenkäynneistä (vaikka sitä harjoitettiin aiemminkin). Nürnbergin oikeudenkäynnit tulkattiin neljälle kielelle, ja siitä lähtien tulkkausprosessi on pysynyt pääosin samana (kopit, mikrofonit, kuulokkeet ja kolme tulkkia).

Simultaanitulkkaus on haastavaa: se vaatii tulkilta äärimmäistä keskittymistä, sillä ihmiset eivät tavallisesti kuuntele ja puhu samaan aikaan. Siksi simultaanitulkkaus vaatii laajaa koulutusta ja harjoittelua.

Tulkit työskentelevät äänieristetyssä kopissa tavallisesti vähintään yhden tai kahden kollegan kanssa. Tulkki kuuntelee puhujaa kuulokkeilla ja tulkkaa puheen lähes välittömästi mikrofoniinsa. Kuulijat yhdistävät omat kuulokkeensa sopivalle kanavalle kuunnellakseen simultaanitulkkausta haluamallaan kielellä.

Simultaanitulkkauksessa voidaan määrittää useita kielitiloja.

Monikielisissä konferensseissa tulkit tulkkaavat vain omalle äidinkielelleen tai tietylle kieliparille. Koska tällainen tulkkaus vaatii erityisen paljon keskittymistä, tulkkia vaihdetaan 10–30 minuutin välein.

MILLAINEN ON HYVÄ SIMULTAANITULKKAUS?

Hyvä simultaanitulkkaus välittää viestin kohdekielellä mahdollisimman tarkasti pysyen uskollisena sekä puhujan ajatuksille että sävylle. Simultaanitulkkauksessa tulkki välttää kirjaimellista tulkkausta.

Tulkit puhuvat rauhallisella, varmalla ja tasaisella äänellä. Heillä on oltava hyvä suhde sekä puhujaan että kuulijoihin. Simultaanitulkkauksessa tietty spontaanius on tarpeen, sillä tarinan merkitys on välitettävä mahdollisimman hyvin.

OIKEUSTULKKAUS

Tulkkausta voidaan tarvita myös oikeudenkäynneissä. Oikeustulkkauksessa on tärkeää, että tulkki tuntee juridiset asiat, terminologian ja prosessit. Skrivanek Balticin tiimiin kuuluu tulkkeja, jotka ovat erikoistuneet oikeudenkäyntien tulkkaukseen.

On erittäin tärkeää, että oikeustulkkauksen tekee ammattitulkki, koska tulkit, joilla ei ole asianmukaista koulutusta ja kokemusta, voivat tehdä virheitä terminologiassa.

Avioerot, vahingonkorvaukset, työriidat, velat ja kiinteistöasiat ovat vain osa oikeudenkäynneistä – ja niissä kussakin käytetään erilaista terminologiaa, jotka tulkkimme tuntevat.

Kohtutõlge
Suuline tõlge kohtumenetluses.

KONFERENSSITULKKAUS

Konferensseissa on tärkeämpää välittää puhujan ajatuksia kuin kääntää jokainen sana. Ammattitaitoiset simultaanitulkkimme pystyvät varmistamaan eri kulttuurien edustajien välisen viestinnän.

KUISKAUSTULKKAUS

Kuiskaustulkkaus on pohjimmiltaan yksi simultaanitulkkauksen muoto. Tulkki kuiskaa tulkkauksen yhden tai kahden kokoukseen osallistujan korvaan sen sijaan, että hän työskentelisi äänieristetyssä kopissa kuulokkeiden kautta.

MUUT TULKKAUKSET

Tarjoamme myös muunlaisia tulkkauspalveluita, kuten kuiskattua tulkkausta, puhelimessa tapahtuvaa tulkkausta tai Skype/Zoom-konferenssien tulkkausta. Jos et löydä etsimääsi listatuista tulkkauspalveluista, ota yhteyttä projektipäälliköihimme – löydämme varmasti sinulle oikean ratkaisun!

AVUSTAJAPALVELUT

Jos tarvitset apua tulkkauksessa arjen tilanteissa, kuten kommunikoinnissa valtion tai kunnallisten instituutioiden kanssa, asiakirjojen toimittamisessa ja niin edelleen, tulkkiavustajapalvelut ovat oikea valinta sinulle. Ota meihin yhteyttä, niin etsimme parhaan ratkaisun!

TARJOAMME TULKKAUSPALVELUJA ERI YHDISTELMILLÄ YLI 40 ERI KIELELLE

LUOTETTAVUUS, NOPEUS JA PALVELUIDEN LAATU

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivanekin työntekijät ovat avuliaita, mukautuvia ja ymmärtävät lähestymistapamme lääkealan käännöstyön erityistarpeisiin ja eri kieliyhdistelmien käännöksiin.
Tilaukset toteutetaan korkealuokkaisesti korkeimman ammatillisen ja eettisen pätevyyden mukaisesti ja asetettuja määräaikoja noudattaen.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivanekin työntekijät ovat avuliaita ja ymmärtävät lähestymistapamme Baltian kielten käännöstehtävien erityispiirteisiin. Adidas Baltic suosittelee tämän yrityksen tarjoamien palveluiden käyttöä muille yrityksille.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Suosittelemme Skrivanek Balticia luotettavana kumppanina mihin tahansa laajempaan projektiin, joka vaatii ammattitaitoisia kielipalveluita.