Scroll Top

Suulised tõlked

1

Suuline tõlge on tänapäeval vajalik rahvusvahelistel konverentsidel ja üritustel, tähtsatel ärikohtumistel ja -koosolekutel. Samuti kasutatakse suulist tõlget veebikonverentsidel ja -kohtumistel, mis toimuvad Zoomis, MS Teamsi ja muudel veebiplatvormidel.

Suulise tõlke puhul on tõlkija teadmised ja tõlke kvaliteet äärmiselt olulised, et kõneleja mõte saaks tõlke sihtkeeles võimalikult täpselt edasi antud.

Suulise tõlke saab üldiselt jagada kaheks – järeltõlge ja sünkroontõlge –, kuid erilise spetsiifika tõttu on olemas ka näiteks kohtutõlge.

MIKS VALIDA SUULINE TÕLGE SKRIVANEKIST?

Skrivanek on pikaajalise kogemusega tõlkebüroo. Pakume suulise tõlke läbiviimiseks vajalikku tehnikat ning professionaalseid tõlkijaid, kes töötavad konverentsidel ja kohtumistel kohapeal või pakuvad tõlget veebikeskkonnas toimuvatele üritustele.

Meie eelis on suurepärane klienditeenindus ning alati kõrge kvaliteet. Skrivanekil on viis ISO sertifikaati, mis tagavad meie tõlkijate professionaalsuse ja kliendiandmete konfidentsiaalsuse.

Oleme edukalt ellu viinud keerulisi tõlkeprojekte ning pakume parimaid lahendusi ka uudsetes olukordades.

ISO sertifikaadiga tagatud kvaliteet ja konfidentsiaalsus

Meie projektijuhid räägivad läti, vene, inglise, saksa ja poola keelt

99% klientidest saab hinnapakkumise vähem kui 15 minuti jooksul

KAS VAJATE KIRJALIKKU VÕI SUULIST TÕLGET?

Hinnapakkumise koostamisel võtame aluseks teie soovid.

---
  • ---
  • Olen Skrivaneki klient
  • Google‘i otsingumootor
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Välireklaam
  • Minuga võttis ühendust Skrivaneki müügijuht
  • Sõbrad/tuttavad
  • Trükireklaam
 

JÄRELTÕLGE

Järeltõlge tähendab, et tõlk kuulab esmalt kõnelejat ja seejärel tõlgib kõneleja öeldu teise keelde. Järeltõlke saab omakorda jagada kaheks: lühike ja pikk järeltõlge.

Lühikese järeltõlke puhul tehakse tõlge iga kahe-kolme lause järel. See on sagedane tava äriläbirääkimistel, visiitidel, giidituuridel jne.

Pika järeltõlke korral on tõlke intervalliks 5–20 minutit.

Hea professionaalne tõlk suudab ka pikki vestlusi väga üksikasjalikult teises keeles edasi anda.

Tänapäeval asendatakse pikk järeltõlge sageli sünkroontõlkega, kuid seda kasutatakse endiselt koosolekutel või kohtumistel (nt tehnilised infotunnid, äriõhtusöögid, väljasõidud jm väikese rühmaga koosviibimised).

MILLINE ON HEA JÄRELTÕLGE?

Suuline tõlge peab sõnumi või idee sihtkeeles võimalikult hästi edasi andma. Järeltõlke puhul on oluline jääda truuks kõneleja tonaalsusele, samas kui tõlk annab jutu mõtte võimalikult kiiresti ja ladusalt edasi.

Hea tõlke jaoks on vaja üheselt mõistetavat ning konteksti arvestavat keelekasutust. Tõlk peab omama head kontakti nii kõneleja kui ka kuulajaskonnaga.

Järeltõlge
Suulise tõlke

SÜNKROONTÕLGE

Sünkroontõlge tähendab, et kõneleja juttu tõlgitakse tõlkekabiinis paarisekundilise viitega.

Sünkroontõlge on suhteliselt uus suulise tõlke liik, mis pärineb teise maailmasõja järgsest Nürnbergi protsessist (kuigi sellega tegeleti ka varem). Nürnbergi kohtuprotsesse tõlgiti nelja keelde ja sellest ajast alates on tõlkeprotsess jäänud suures osas samaks (kabiinid, mikrofonid, kõrvaklapid, kolm tõlki).

Sünkroontõlge on väljakutseterohke: see nõuab tõlgilt tohutut keskendumist, sest inimesed tavaliselt ei kuula ega räägi samal ajal. Seetõttu nõuab sünkroontõlkimine põhjalikku koolitust ja harjutamist.

Tõlgid töötavad enamasti koos vähemalt ühe või kahe kolleegiga helikindlas kabiinis. Tõlk kuulab kõnelejat kõrvaklappidest ja annab peaaegu kohe tõlke oma mikrofonis edasi. Kuulajad lülitavad oma kõrvaklapid vastavale kanalile, et kuulata sünkroontõlget nende valitud keelde.

Sünkroontõlke korral on võimalik mitu keelerežiimi konfiguratsiooni.

Mitmekeelsetel konverentsidel tõlgivad kabiinides olevad tõlgid ainult oma emakeelde või konkreetset keelepaari. Kuna seda tüüpi suuline tõlge nõuab suurt keskendumist, vahetatakse tõlke iga 10–30 minuti järel.

MILLINE ON HEA SÜNKROONTÕLGE?

Hea sünkroontõlge annab sõnumi sihtkeeles edasi võimalikult täpselt, jäädes truuks nii kõneleja mõttele kui ka tonaalsusele. Sünkroontõlke korral väldib tõlk sõnasõnalist tõlget.

Tõlgid kõnelevad rahuliku, kindla ning ühtlase tooniga. Neil peab olema hea kontakt nii kõneleja kui ka kuulajatega. Sünkroontõlke puhul on vajalik teatud annus spontaansust, sest jutu mõte tuleb võimalikult hästi edasi anda.

KOHTUTÕLGE

Suuline tõlge võib olla vajalik ka kohtumenetluses. Kohtutõlke puhul on tähtis, et tõlk tunneks ja teaks õigusküsimusi, -terminoloogiat ja -protsesse. Skrivanek Balticu meeskonda kuuluvad tõlgid, kes on spetsialiseerunud kohtumenetluste tõlkimisele.

On ülioluline, et kohtutõlget teeksid kutselised tõlgid, kuna asjakohase hariduse ning kogemuseta tõlgid võivad terminoloogias eksida.

Abielulahutus, kahju hüvitamine, töösuhte vaidlused, võlgnevused ja kinnisvaraasjad – need on vaid osa kohtumenetlustest, millest igaühe puhul kasutatakse erisugust terminoloogiat, milles meie tõlgid on pädevad.

Kohtutõlge
Suuline tõlge kohtumenetluses.

KONVERENTSITÕLGE

Konverentsidel on olulisem edastada esineja mõtteid kui tõlkida iga sõna. Meie professionaalsed sünkroontõlgid suudavad tagada suhtluse erinevate kultuuride esindajate vahel.

SOSINTÕLGE

Sosintõlge on sisuliselt sünkroontõlke üks vorm. Tõlk sosistab tõlke ühele või kahele koosolekul osalejale kõrva, mitte ei tööta helikindlast kabiinist kõrvaklappide kaudu.

ABITEENUSED

Kui vajate abi tõlkimisel igapäevastes olukordades, näiteks suhtlemisel valitsus- või kohalike ametiasutustega, dokumentide esitamisel jne, on tõlkeabi teenused teie jaoks õige valik. Võtke meiega ühendust ja me leiame parima lahenduse!

MUUD LIIKI TÕLKED

Pakume ka muid tõlketeenuseid. Kui te ei leia loetletud tõlketeenuste hulgast seda, mida otsite, võtke ühendust meie projektijuhtidega – leiame kindlasti teile sobiva lahenduse!

SUULISED TÕLKED ENAM KUI 40 KEELES

USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.