Scroll Top

Sõjalise sisuga tekstide tõlkimine ja sõjavaldkonna tõlgid

1

Skrivanek Baltic panustab turvatundesse sellega, mida ettevõttes kõige paremini oskatakse!

Viimastel aastatel on nii Lätis kui ka Euroopas oluliselt kasvanud nõudlus professionaalsete tõlkijate järele, kes omavad praktilist sõjaliste tekstidega töötamise kogemust. Ka Skrivanekil on arvestatav sõjaliste tekstide tõlkimise kogemus relvajõudude ja kaitsetööstuse jaoks.

With the outbreak of the war in Ukraine, demand for the translation of military texts – various types of materials and documents related to the armed forces of NATO and EU Member States, military aviation, naval forces, civil protection or battlefield medicine – increased significantly. One of the differences in the translation of military documents is that military translators closely follow the requirements of the NATO Terminology Directive (PO(2015)0193), which requires the use of NATO harmonised and standardised terminology in all translations of Alliance documents. Military translators and interpreters also keep up to date with the latest terminology developments of the NATO Terminology Office. Military translation covers a wide range of documents and materials of varying content, complexity and level of confidentiality, such as:

 • NATO, Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste NATO liikmesriikide asutuste riikliku ja rahvusvahelise julgeoleku alased dokumendid, sealhulgas seadusega nõutavad dokumendid;
 • relvajõudude ja kaitsetööstuse vajadustele vastav sõjavarustuse, -tehnika, eriseadmete, relvade ja sõidukite tehniline dokumentatsioon;
 • esitlused, kataloogid ja mitmesugused turundusmaterjalid ettevõtetele, kes pakuvad sõjandussektoris oma kaupu ja teenuseid;
 • sõjaväelaste ja kõrgete ametnike ametlikud avaldused ning teated mitte ainult konfliktipiirkondades toimuva kohta, vaid ka loodusõnnetuste, kriiside ja muude kodanikukaitsega seotud teemadel, mis mõjutavad riigi julgeolekut ja on hõlmatud konkreetsete õigusaktidega;
 • konfliktipiirkondades aset leidvate sõjaliste operatsioonide kirjeldused;
 • sõduritele ja sõjavälisele juhtkonnale suunatud koolitusmaterjalid;
 • sõjameditsiinialased materjalid;
 • piiratud salastatusega või salastatud tasemega dokumendid jne.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST! KUULAME MEELELDI TEIE SOOVE JA TÖÖTAME VÄLJA JUST TEILE SOBIVA LAHENDUSE.

---
 • ---
 • Olen Skrivaneki klient
 • Google‘i otsingumootor
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Välireklaam
 • Minuga võttis ühendust Skrivaneki müügijuht
 • Sõbrad/tuttavad
 • Trükireklaam
 

MILITARY INTERPRETERS

Lisaks sõjaliste tekstide kirjalikule tõlkimisele pakub Skrivanek ka sõjavaldkonna tõlgi suulise tõlke teenust, mida kasutatakse sagedamini järgmistel puhkudel:

 • rahvusvahelistel kõrgetasemelistel konverentsidel ja kohtumistel;
 • rahvusvahelistel sõjaväepersonali koolitustel ja veebiseminaridel;
 • sõjavaldkonna kogemuste vahetamise visiitide ajal;
 • sõjavarustuse, -tehnika või lahingumasinate esitluste käigus;
 • konfliktipiirkondades, aidates ÜRO ja teiste organisatsioonide vaatlejaid;
 • sõjaliste näituste ja muude kaitsetööstuse ürituste raames kõikjal Euroopas.

Skrivanek suudab tagada suulise sõjalise tõlke kõigis ELi keeltes, vastavalt projektis või üritusel osalevatele riikidele, institutsioonidele, organisatsioonidele ja ettevõtetele. Töötame enam kui 110 keele tõlkide ja tõlkijatega, keda valitakse ja kontrollitakse hoolikalt ning kes läbivad ettevõttesise turva- ja usaldusvestluse ning dokumentide kontrolli, millega tagatakse sobivus antud ülesande täitmiseks, võttes arvesse suulist tõlget vajava ürituse eripära.

SEOTUD VALDKONNAD

Sõjaline tõlge on määratletud kui spetsiifiline vahendatud, kultuuridevaheline, kahepoolne ja kakskeelne suhtlus, mida professionaalne sõjavaldkonna tõlk teostab sõjateenistuse tavapärastes ja sageli erakorralistes tingimustes, hõlmates eri liiki sõjalisi tekste. Sõjaline tõlge ei hõlma ainult sõjavarustust, -teenistust ja võõrkeeli. See on seotud ka paljude teiste seotud valdkondade ja sektoritega, näiteks järgmised:

 • meditsiin;
 • seadusandlus;
 • inimressursside juhtimine;
 • poliitika ja diplomaatia;
 • infotehnoloogia;
 • biokeemia;
 • kodanikukaitse.

Skrivanekis töötavatel keelespetsialistidel on aastatepikkune nii Lätist kui ka Euroopast saadud kogemus kõigis neis valdkondades. Seetõttu suudame tegeleda suurte ja keerukate tõlkeprojektidega, mis nõuavad kogemusi ja teadmisi eri valdkondades ning sõjalise sõnavara tundmist.

EDUKA TÕLKEPROJEKTI VÕTI ON SÕJALISE SISUGA TEKSTI KOGENUD TÕLKIJA

Igaüks, kes töötab sõjalise sisuga tekstide tõlkijana, peab omama vajalikku erialast kogemust ja kvalifikatsiooni, et tagada tehniliselt ja sisuliselt korrektsed tõlked. Sõjavaldkonna kliendid tellivad sageli väga keeruliste tehniliste dokumentide tõlkeid, mis tähendab, et selliste tekstide tõlkimise kogemus on ääretult oluline.

Skrivanekil on märkimisväärne sõjaliste tekstide tõlkimise kogemus, mis on arenenud laevatehaste, sõjalennunduse ja militaartehnika tootjate tellimusel.

Pärast konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamist saame teile veebikohtumise käigus rääkida, kuidas käib meie büroos töö konfidentsiaalsete projektidega, ning näidata ka klientidelt saadud tagasisidet.

Üks oluline sõjalise tõlke valdkond on meditsiin. Sõjaväelase roll ja töö sõjalises keskkonnas nõuab tsiviiltervishoiust väga erinevat lähenemist. Toetame seda olulist meditsiinisektorit, pakkudes juba aastaid tõlketeenuseid Poola sõjameditsiini instituudi kirjastatavale väljaandele „Lekarz Wojskowy“.

TÕLGI ROLL SÕJALISE KONFLIKTI PIIRKONDADES

Sõjavaldkonna tõlgi peamine ülesanne on loomulikult pakkuda sõjalise konflikti piirkonnas nii suulist kui ka kirjalikku keelelist tuge. Peamine erinevus seisneb selles, et tõlk järgib sõjateenistuse reegleid ja allub täielikult käsuliinile, olles sageli ka vahendajaks. Tõlk peab olema võimeline tuvastama ja tõlgendama kultuuridevahelisi erinevusi ning enne konfliktipiirkonda reisimist peab ta omandama kogu kättesaadava teabe geograafiliste asukohtade, kuupäevade, kellaaegade, akronüümide ning asjaomaste isikute ametite, nimede ja vestluses kasutusele tulevate teiste keelte kohta.

Militārie tulkojumi
Militārie tulki

USALDAGE OMA SÕJALISED TÕLKED SKRIVANEKI EKSPERTIDELE

Skrivanek on rahvusvaheline keeleteenuseid pakkuv ettevõte, mis on Euroopa turul tegutsenud juba üle 30 aasta. Meil on ulatuslik kogemus dokumentide tõlkimisel NATO, ELi ja ÜRO institutsioonidele, aga ka selles sektoris tegutsevatele ettevõtetele. Meie kogenud tehniliste tõlkijate meeskond on valmis aitama ka kõige keerulisemate dokumentide, jooniste ja graafikute tõlkimisel. Kui soovite lisateavet meie tehniliste võimaluste ja kogemuste kohta, kirjutage palun aadressil [email protected], et sõlmida konfidentsiaalsusleping ning arutada teie projekti üksikasju.

TÄIELIKULT TAGATUD INFOTURVE

Me teame väga hästi, kui oluline on tänapäeval teabe konfidentsiaalsus ning et see võib mõjutada paljude inimeste ja sõjaväelaste ohutust, isegi elu. Koostöös Skrivanekiga võite olla kindel, et kogu teave on turvatud. Skrivanekis rakendatakse kõiki vajalikke ISO infoturbe haldamise protsesse, muu hulgas on meile väljastatud ka ISO 27001 sertifikaat, mis kinnitab andmete hoidmise kõrget kvaliteeti. Sõjaliste tekstide tõlkimine eeldab sageli töötamist erilistes kontoritingimustes, näiteks ilma internetiühenduseta või muude erinõuete alusel. Meie töötajatel ja tõlkijatel on kõik selliste projektidega tegelemiseks vajalikud teadmised ja kogemused.