Scroll Top

Militāro tekstu tulkojumi un militārie tulki

1

Mēs, Skrivanek Baltic, atbalstām mūsu drošību, darot to, ko protam vislabāk!

Pēdējos gados Latvijā un Eiropā ir būtiski audzis pieprasījums pēc profesionāliem tulkotājiem ar praktisko pieredzi darbā ar militārajiem tekstiem. Arī mums Skrivanek ir vērā ņemama pieredze militāro tekstu tulkošanā bruņotajiem spēkiem un aizsardzības nozarei:

Sākoties karam Ukrainā, būtiski palielinājās pieprasījums pēc militāro tekstu tulkojumiem — dažāda veida materiālu un dokumentu, saistītu ar NATO un ES dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, militāro aviāciju, jūras spēkiem, civilo aizsardzību vai kaujas lauka medicīnu tulkošanu. Viena no militāro dokumentu tulkošanas specifikām ir tāda, ka militāro tekstu tulkotāji ikdienas darbā rūpīgi ievēro NATO Terminoloģijas direktīvas (PO(2015)0193) prasības, kas nosaka NATO saskaņotās un standartizētās terminoloģijas lietošanu visos alianses dokumentu tulkojumos. Tāpat militārie tulki un tulkotāji regulāri seko līdzi NATO Terminoloģijas biroja terminoloģijas jaunumiem. Militārā tulkošana aptver ļoti plašu dažāda satura, sarežģītības un konfidencialitātes līmeņa dokumentu un materiālu kopumu, piemēram:

 • visa veida NATO, Eiropas Savienības iestāžu un citu NATO dalībvalstu institūciju dokumentus nacionālās un starptautiskās drošības jomā, tostarp arī likumdošanā paredzētos dokumentus;
 • militārā aprīkojuma, tehnikas, speciālo ierīču, ieroču un transportlīdzekļu tehnisko dokumentāciju bruņoto spēku un aizsardzības nozares vajadzībām;
 • prezentācijas, katalogus un dažādus tirgvedības materiālus uzņēmumiem, kas nodrošina pakalpojumus militārajam sektoram;
 • militārpersonu, augsta līmeņa amatpersonu oficiālos paziņojumus un saziņu ne tikai par notiekošo konfliktu zonās, bet arī par dabas katastrofām, krīzēm un citiem civilās aizsardzības jautājumiem, kas skar valsts drošību un ir definēti īpašajos tiesību aktos;
 • konfliktu zonās notiekošo militāro operāciju aprakstus;
 • kareivju, virspavēlnieku mācību materiālus;
 • militārās medicīnas materiālus;
 • ierobežotas pieejamības vai klasificētas informācijas dokumentus u. c.

Nepieciešams militāro tekstu tulkojums vai militārs tulks? Sazinieties ar mums!

MILITĀRA TULKA PAKALPOJUMI

Papildus militāro tekstu rakstiskajai tulkošanai Skrivanek nodrošina arī militāra tulka mutiskās tulkošanas pakalpojumus. Visbiežāk šādu pakalpojumu izvēlas:

 • starptautiskām augsta līmeņa konferencēm un tikšanās reizēm;
 • starptautiskām militārpersonu klātienes mācībām un vebināriem;
 • militārpersonu pieredzes apmaiņas vizīšu laikā;
 • militārā aprīkojuma, tehnikas vai kaujas transportlīdzekļu prezentāciju laikā;
 • konfliktu zonās, palīdzot ANO un citu organizāciju novērotājiem;
 • militārajās izstādēs un citos aizsardzības nozares pasākumos jebkurā vietā Eiropā.

Skrivanek nodrošina militāro mutisko tulkošanu visās ES valodās, atkarībā no projektā vai pasākumā iesaistītajām valstīm, institūcijām, organizācijām un uzņēmumiem. Strādājam ar vairāk nekā 100 valodu tulkiem un tulkotājiem, kuri tiek rūpīgi atlasīti un pārbaudīti, veicot iekšējās drošības un uzticamības pārrunas, dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos par piemērotību veicamajam uzdevumam, ņemot vērā tikšanās, kurai nepieciešama mutiskā tulkošana, specifiku.

SAISTĪTĀS JOMAS

Militāro tulkošanu definē kā īpašu, pastarpinātu, starpkultūru, divpusēju un divvalodu saziņu, ko veic profesionāls militārais tulks normālos un nereti arī ekstrēmos militārā dienesta apstākļos un kas saistīta ar dažāda veida militārajiem tekstiem. Militārā tulkošana — tā nav tikai militārā tehnika, dienests un svešvaloda. Tajā ietilpst arī daudzas citas saistītās jomas un nozares, piemēram:

 • medicīna;
 • tiesību zinātnes;
 • cilvēkresursu vadība;
 • politika un diplomātija;
 • IT;
 • bioķīmija;
 • civilā aizsardzība.

Skrivanek strādā valodu speciālisti ar ilggadēju pieredzi visās šajās jomās Latvijā un Eiropā. Tāpēc spējam nodrošināt apjomīgus un sarežģītus tulkošanas projektus, kam nepieciešama pieredze un zināšanas dažādās jomās un militārās leksikas pārzināšana.

MILITĀRA TULKA PAKALPOJUMI

Papildus militāro tekstu rakstiskajai tulkošanai Skrivanek nodrošina arī militāra tulka mutiskās tulkošanas pakalpojumus. Visbiežāk šādu pakalpojumu izvēlas:

 • starptautiskām augsta līmeņa konferencēm un tikšanās reizēm;
 • starptautiskām militārpersonu klātienes mācībām un vebināriem;
 • militārpersonu pieredzes apmaiņas vizīšu laikā;
 • militārā aprīkojuma, tehnikas vai kaujas transportlīdzekļu prezentāciju laikā;
 • konfliktu zonās, palīdzot ANO un citu organizāciju novērotājiem;
 • militārajās izstādēs un citos aizsardzības nozares pasākumos jebkurā vietā Eiropā.

Skrivanek nodrošina militāro mutisko tulkošanu visās ES valodās, atkarībā no projektā vai pasākumā iesaistītajām valstīm, institūcijām, organizācijām un uzņēmumiem. Strādājam ar vairāk nekā 100 valodu tulkiem un tulkotājiem, kuri tiek rūpīgi atlasīti un pārbaudīti, veicot iekšējās drošības un uzticamības pārrunas, dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos par piemērotību veicamajam uzdevumam, ņemot vērā tikšanās, kurai nepieciešama mutiskā tulkošana, specifiku.

SAISTĪTĀS JOMAS

Militāro tulkošanu definē kā īpašu, pastarpinātu, starpkultūru, divpusēju un divvalodu saziņu, ko veic profesionāls militārais tulks normālos un nereti arī ekstrēmos militārā dienesta apstākļos un kas saistīta ar dažāda veida militārajiem tekstiem. Militārā tulkošana — tā nav tikai militārā tehnika, dienests un svešvaloda. Tajā ietilpst arī daudzas citas saistītās jomas un nozares, piemēram:

 • medicīna;
 • tiesību zinātnes;
 • cilvēkresursu vadība;
 • politika un diplomātija;
 • IT;
 • bioķīmija;
 • civilā aizsardzība.

Skrivanek strādā valodu speciālisti ar ilggadēju pieredzi visās šajās jomās Latvijā un Eiropā. Tāpēc spējam nodrošināt apjomīgus un sarežģītus tulkošanas projektus, kam nepieciešama pieredze un zināšanas dažādās jomās un militārās leksikas pārzināšana.

PIEREDZĒJIS MILITĀRAIS TULKOTĀJS IR TULKOŠANAS PROJEKTA VEIKSMES ATSLĒGA

Ikvienam, kas strādā par militāro tekstu tulkotāju, ir jābūt nepieciešamajai profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai, lai nodrošinātu tehniski un terminoloģiski pareizus tulkojumus. Militārie klienti bieži vien pasūta augstas sarežģītības tehnisko dokumentu tulkojumus, kas nozīmē, ka pieredze šādu tekstu tulkošanā ir ļoti svarīga.

Skrivanek ir uzkrāta vērā ņemama pieredze militāro tekstu tulkošanā kuģu būvētavām, militārajai aviācijai un militārajai mašīnbūvei.

Pēc konfidencialitātes vienošanās parakstīšanas, tiešsaistes tikšanās reizē mēs varam pastāstīt, kā mūsu birojs strādā ar konfidenciāliem projektiem un arī uzrādīt jums atsauksmes.

Medicīna ir tikai viena no nozīmīgajām militārās tulkošanas jomām. Militārpersonas loma un darbs militāros apstākļos prasa pavisam citu pieeju nekā civilajā veselības aprūpē. Nu jau daudzus gadus esam atbalstījuši šo svarīgo medicīnas nozari, nodrošinot tulkošanas pakalpojumus izdevumam “Lekarz Wojskowy”, ko publicē Militārās medicīnas institūts Polijā.

TULKA LOMA MILITĀRO KONFLIKTU ZONĀS

Protams, ka militārā tulka pamatuzdevums militāro konfliktu zonās ir nodrošināt lingvistisko atbalstu gan mutvārdos, gan rakstveidā. Galvenā atšķirība ir tajā, ka tulks ievēro militārā dienesta nolikumu un pilnībā pakļaujas pavēlēm, nereti pildot arī starpnieka funkciju. Tulkam ir jāspēj identificēt un skaidrot starpkultūru atšķirības, pirms došanās uz konflikta zonu ir jāapgūst visa pieejamā informācija par ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, norišu datumiem, laikiem, akronīmiem un iesaistīto cilvēku amatiem, vārdiem un citām valodām, kas varētu tikt izmantotas sarunas gaitā.

Militārie tulkojumi
Militārie tulki

PIEREDZĒJIS MILITĀRAIS TULKOTĀJS IR TULKOŠANAS PROJEKTA VEIKSMES ATSLĒGA

Ikvienam, kas strādā par militāro tekstu tulkotāju, ir jābūt nepieciešamajai profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai, lai nodrošinātu tehniski un terminoloģiski pareizus tulkojumus. Militārie klienti bieži vien pasūta augstas sarežģītības tehnisko dokumentu tulkojumus, kas nozīmē, ka pieredze šādu tekstu tulkošanā ir ļoti svarīga.

Skrivanek ir uzkrāta vērā ņemama pieredze militāro tekstu tulkošanā kuģu būvētavām, militārajai aviācijai un militārajai mašīnbūvei.

Pēc konfidencialitātes vienošanās parakstīšanas, tiešsaistes tikšanās reizē mēs varam pastāstīt, kā mūsu birojs strādā ar konfidenciāliem projektiem un arī uzrādīt jums atsauksmes.

Medicīna ir tikai viena no nozīmīgajām militārās tulkošanas jomām. Militārpersonas loma un darbs militāros apstākļos prasa pavisam citu pieeju nekā civilajā veselības aprūpē. Nu jau daudzus gadus esam atbalstījuši šo svarīgo medicīnas nozari, nodrošinot tulkošanas pakalpojumus izdevumam “Lekarz Wojskowy”, ko publicē Militārās medicīnas institūts Polijā.

TULKA LOMA MILITĀRO KONFLIKTU ZONĀS

Protams, ka militārā tulka pamatuzdevums militāro konfliktu zonās ir nodrošināt lingvistisko atbalstu gan mutvārdos, gan rakstveidā. Galvenā atšķirība ir tajā, ka tulks ievēro militārā dienesta nolikumu un pilnībā pakļaujas pavēlēm, nereti pildot arī starpnieka funkciju. Tulkam ir jāspēj identificēt un skaidrot starpkultūru atšķirības, pirms došanās uz konflikta zonu ir jāapgūst visa pieejamā informācija par ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, norišu datumiem, laikiem, akronīmiem un iesaistīto cilvēku amatiem, vārdiem un citām valodām, kas varētu tikt izmantotas sarunas gaitā.

UZTICIET SAVUS MILITĀRO TEKSTU TULKOJUMUS SKRIVANEK EKSPERTIEM

Skrivanek ir starptautisks valodu uzņēmums, kas Eiropas tirgū darbojas jau vairāk nekā 30 gadu. Mums ir liela pieredze dokumentu tulkošanā NATO, ES, ANO institūcijām, kā arī uzņēmumiem, kas strādā šajā nozarē. Mūsu pieredzējušo tehnisko tulkotāju komanda ir gatava palīdzēt pat ar visizaicinošāko dokumentu, rasējumu, grafiku tulkojumiem. Lai uzzinātu vairāk mūsu tehniskajām spējām un pieredzi, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu [email protected], lai varam noslēgt konfidencialitātes vienošanos un pārrunāt jūsu projekta specifiku.

PILNĪGA INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

Mēs ļoti labi zinām, ka informācijas konfidencialitāte mūsdienas ir ārkārtīgi svarīga un var ietekmēt daudzu cilvēku un militārpersonu drošību un pat dzīvību. Sadarbojoties ar Skrivanek, jūs varat būt pārliecināti, ka visa jūsu informācija būs drošībā. Skrivanek ir ieviesis visas nepieciešamās ISO informācijas drošības vadības procedūras, tostarp esam saņēmuši ISO 27001 sertifikātu, kas apstiprina uzticēto datu glabāšanas augsto kvalitāti. Militāro tekstu tulkošanā bieži vien nākas strādāt īpašos biroja darba apstākļos, piemēram, bez piekļuves internetam vai ar citām īpašām prasībām. Biroja personālam un mūsu tulkotājiem ir visas nepieciešamās zināšanas un pieredze, kā strādāt ar šādiem projektiem.

UZTICIET SAVUS MILITĀRO TEKSTU TULKOJUMUS SKRIVANEK EKSPERTIEM

Skrivanek ir starptautisks valodu uzņēmums, kas Eiropas tirgū darbojas jau vairāk nekā 30 gadu. Mums ir liela pieredze dokumentu tulkošanā NATO, ES, ANO institūcijām, kā arī uzņēmumiem, kas strādā šajā nozarē. Mūsu pieredzējušo tehnisko tulkotāju komanda ir gatava palīdzēt pat ar visizaicinošāko dokumentu, rasējumu, grafiku tulkojumiem. Lai uzzinātu vairāk mūsu tehniskajām spējām un pieredzi, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu [email protected], lai varam noslēgt konfidencialitātes vienošanos un pārrunāt jūsu projekta specifiku.

PILNĪGA INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

Mēs ļoti labi zinām, ka informācijas konfidencialitāte mūsdienas ir ārkārtīgi svarīga un var ietekmēt daudzu cilvēku un militārpersonu drošību un pat dzīvību. Sadarbojoties ar Skrivanek, jūs varat būt pārliecināti, ka visa jūsu informācija būs drošībā. Skrivanek ir ieviesis visas nepieciešamās ISO informācijas drošības vadības procedūras, tostarp esam saņēmuši ISO 27001 sertifikātu, kas apstiprina uzticēto datu glabāšanas augsto kvalitāti. Militāro tekstu tulkošanā bieži vien nākas strādāt īpašos biroja darba apstākļos, piemēram, bez piekļuves internetam vai ar citām īpašām prasībām. Biroja personālam un mūsu tulkotājiem ir visas nepieciešamās zināšanas un pieredze, kā strādāt ar šādiem projektiem.