Scroll Top

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi reklāmas un mārketinga nozarei

1

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi reklāmas un mārketinga nozarei

1

Jūs jau zināt, ka pareiza vārdu izvēle ir būtiska.

Dažreiz mazāk ir vairāk.
MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI MĀRKETINGA UN REKLĀMAS NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
  • visa veida mārketinga materiālu tulkojumus gan digitālā, gan drukātā formātā (piemēram, pārdošanas materiāli, stila rokasgrāmatas, produktu faktu lapas, e-pasta kampaņas u. c.);
  • reklāmu tekstu tulkojumus rakstiskā, video un audio formātā;
  • reklāmas saukļu, baneru, Google Ads un SEO tekstu tulkojumi;

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

REKLĀMU TEKSTU TULKOŠANA

Reklāmu tekstu tulkošana ir cieši saistīta ar katra teksta autora vai tulkotāja valodas jaunradi. Laba reklāma ir iedarbīga reklāma tajā pašā laikā arī izteiksmīga, labskanīga un viegli saprotama. Teksts reklāmā ir ļoti svarīgs elements, ar ko tiek panākta reklāmas ietekme uz tās adresātu. Reklāmu tekstu valodai piemīt īpašs semantiskais zemteksts, un tā ir bagāta visdažādākajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, no kuriem biežāk lietotie ir metaforas, epiteti, hiperbolas, personifikācijas un arī retoriskie jautājumi, ļoti piesardzīgi gan ir jālieto vārdi ar emocionāli negatīvu nokrāsu. Bieži reklāmu tekstu veidošanā tiek izmantots problēmas un risinājuma modelis, proti, tiek definēta problēma un piedāvāts lielisks risinājums šīs problēmas novēršanai, tādējādi pārliecinot lasītāju par reklamējamā produkta nepieciešamību.

Veidojot, tulkojot un vēlāk adoptējot reklāmu tekstus, ir jāatceras, ka reklāma nedrīkst tikt pārblīvēta ar tekstu. Tekstveidē ir jāizmanto kodolīgi, precīzi un labi strukturēti teikumi. Reklāmas tekstos nav pieļaujama divdomība vai teksta neskaidrība. Ļoti rūpīgi reklāmas tekstu kompozīcijā tekstu autoriem un tulkotājam ir jāstrādā ar virsrakstiem un saukļiem, kur lakoniskā veidā jāatklāj reklamējamā produkta esence, jo nereti virsraksts būs vienīgais, ko lasītājs vēlāk izlasīs.

REKLĀMU TEKSTU TULKOJUMU VEIDI

  • reklāmu tekstu tulkojumi un to adaptācija vairāk nekā 110 valodās;
  • tīmekļa vietņu jeb mājaslapu tulkojumi un lokalizācija;
  • video un audio reklāmu tulkojumi;
  • reklāmas saukļu tulkojumi;
  • baneru tulkojumi;
  • reklāmas bukletu tulkojumi;
  • piezemēšanās lapu tulkojumi u. c.

REKLĀMU TEKSTU TULKOŠANAS ĪPATNĪBAS

Tulkojot reklāmu tekstus, īpaša vērība ir jāpievērš uzrunas formas izvēlei, tās pierakstam, arī deminutīvu lietojumam. Ir jāatceras, ka reklāmas teksts nevar tikt uztverts atrauti no tās vizuālajiem vai skaņas elementiem, jo tie visi kopā veido harmonisku reklāmas vēstījumu. Krāsas, burtu lielumi, grafikas reklāmas tekstos tikai piešķir papildu emocionālo nokrāsu. Darbā ar reklāmu tekstu tulkojumiem svarīgi ņemt vērā mērķauditorijas nacionālās mentalitātes īpatnības, arhetipus un stereotipus, jo kultūras vērtību dažādība var izraisīt pretrunīgas reakcijas. Tulkojumā ir būtiski spēt saglabāt tajā sākotnēji iekodēto zemtekstu jeb emocionālo saiti, kas ar reklāmu tiek nodota tās mērķauditorijai. Tādēļ adaptējot reklāmu noteiktā teritorijā, ir rūpīgi jāņem vērā, kādas asociācijas tā var izsaukt.

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI MĀRKETINGA UN REKLĀMAS NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.