Scroll Top

Tõlked ja muud keelelahendused reklaami ja turunduse valdkonnas

1

Kahtlemata olete teadlik, kui oluline võib olla õige sõnade valik.

Vähem on mõnikord hoopis rohkem.
SKRIVANEK PAKUB REKLAAMI- JA TURUNDUSVALDKONNAS KÕIGIS LEVINUMATES EUROOPA KEELTES JÄRGMISEID TÕLKETEENUSEID:
 • reklaamtekstide kirjutamine (copywriting) ja loovtekstide kohandamine;
 • igat liiki digitaalsete ja trükivormingus turundusmaterjalide tõlkimine, näiteks müügidokumendid, stiilijuhendid, toodete teabelehed, e-posti põhised kampaaniad jne;
 • kirjalikus, video- ja audiovormingus reklaamtekstide tõlkimine;
 • reklaamlausete, loosungite ja viitamisteenuse AdWords märksõnade tõlkimine;
 • veebilehtede, sealhulgas sihtlehtede tõlkimine;
 • elektronkirjastamise lahendused – DTP;
 • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks, sealhulgas seminarid, konverentsid ja esitlused;
 • muud teenused vastavalt teie vajadustele.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST! KUULAME MEELELDI TEIE SOOVE JA TÖÖTAME VÄLJA JUST TEILE SOBIVA LAHENDUSE.

REKLAAMTEKSTI TÕLKIMINE

Reklaamtekstide tõlkimine on tihedalt seotud tõlkijate keelelise loovusega. Eriti just reklaamtekstides pannakse suurt rõhku väljendusrikkusele, kõlavusele, arusaadavusele ja stiilile. Reklaami tekst on selle kõige olulisem element, sest sellest sõltub, kuidas reklaam tarbijale mõjub. Reklaamtekstidel on eriline semantiline alltekst; nendes kasutatakse kõikvõimalikke kunstilisi väljendusvahendeid, millest levinumad on metafoorid, epiteedid, hüperboolid, personifikatsioonid ja retoorilised küsimused. Siiski tuleb olla ettevaatlik emotsionaalselt negatiivse alatooniga sõnade kasutamisega. Reklaamtekstides kasutatakse sageli probleemilahenduse mudelit, st reklaam määratleb probleemi ja pakub seejärel imelise lahenduse, veendes tarbijaid toote vajalikkuses.

Reklaamtekstide loomisel, tõlkimisel ja hilisemal kohandamisel tuleb meeles pidada, et reklaam ei tohiks olla tekstiga üle koormatud. Tekst peab koosnema lühikestest, täpsetest ja hästi struktureeritud lausetest. Reklaamtekstid ei tohiks olla mitmetähenduslikud ega ebaselged. Tõlkijad peavad reklaamteksti pealkirjade ja lööklausetega töötades olema väga hoolikad, et toote olemus õigesti välja tuua – pealkiri on sageli ainus, mida tarbija loeb.

REKLAAMTEKSTI TÕLGETE TÜÜBID

 • reklaamteksti tõlkimine ja kohandamine;
 • veebisaidi või kodulehe tõlked;
 • video- ja audioreklaami tõlked;
 • reklaami lööklausete tõlked;
 • plakati tõlked;
 • reklaambrošüüride tõlked;
 • sihtlehe tõlked.

REKLAAMTEKSTI TÕLGETE OMADUSED

Reklaamtekstide tõlkimisel tuleb erilist tähelepanu pöörata pöördumise vormile, järelsõnale ja nende deminutiivi kasutamisele. Pidage meeles, et tõlketekst ei tohi olla tajutav eraldiseisvana selle visuaalsetest või helilistest elementidest; koos moodustavad need harmoonilise reklaami. Värvid ja kirjasuurus ainult täiendavad reklaami emotsionaalset tajumist. Reklaamteksti tõlkimisel on oluline arvestada sihtrühma rahvusliku mõtteviisi iseärasuste, arhetüüpide ja stereotüüpidega, sest kultuuriliste väärtuste mitmekesisus võib esile kutsuda negatiivseid reaktsioone. Tõlke puhul on oluline, et säiliks sellesse kodeeritud algne alltekst ehk emotsionaalne seos, mis edastab reklaami sihtrühmale. Seega on reklaami kohandamisel konkreetse piirkonna jaoks äärmiselt oluline arvestada iga seosega, mida tekst võib esile kutsuda.

Reklaam ja turundus

USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.