Scroll Top

Tõlked ja muud keelelahendused kaubandusvaldkonnas

1

Kliendiga suheldes tuleb rääkida tema keelt. Kaubandussektori asjatundjatena olete kindlasti teadlik, et kiire suhtlus on üks eduka ettevõtluse eeltingimustest, seda eelkõige tänapäeval, kui tehinguid tehakse üleilmsel tasandil. Skrivaneki keelespetsialistid aitavad teil ellu viia suhtlust oma klientide ja partneritega kogu maailmast rohkem kui 110 keeles. Veelgi enam, tänu meie tänapäevasele ja tulemustele orienteeritud lähenemisviisile oleme suutelised aitama kaasa teie äritegevuse arengule.

Skrivaneki meeskond hõlmab keelespetsialiste, kellel ei ole mitte üksnes suurepärane keeleoskus, vaid kes on ka hästi kursis kohalikku keelt emakeelena kõnelevate inimeste kultuurilise eripäraga. Lisaks tõlketeenuste osutamisele võime ka täiustada olemasolevaid tekste, vormindades ja kohandades need teie klientide kultuuriruumi, keskkonna ja turu konkreetsetele vajadustele vastavaks. Omame laiaulatuslikku kogemust lepingute, turundus- ja reklaammaterjalide, kataloogide, tootekirjelduste ja teiste valdkonnas asjakohaste tekstide tõlkimisel.

Teeme koostööd eri liiki kaubandusettevõtetega – nii väikeste eraettevõtjate kui ka rahvusvaheliste kaubanduskettidega – ning võime seetõttu täie kindlusega väita, et oleme võimelised pakkuma teile just selliseid keelelahendusi, mida te vajate.

Tähtaegade pärast ei ole vaja muret tunda – Skrivaneki keelespetsialistid ja projektijuhid kasutavad uusimaid programme, mis võimaldavad neil pakkuda kvaliteetseid keelelahendusi väikseima võimaliku ajakuluga.

SKRIVANEK PAKUB KAUBANDUSVALDKONNAS KÕIGIS LEVINUMATES EUROOPA KEELTES JÄRGMISI TEENUSEID:
  • kõikvõimalike turundus- ja reklaammaterjalide, sh tootekirjeldused, tõlkimine koos elektronkirjastamise lahendustega (DTP);
  • eri liiki tehniliste dokumentide tõlkimine, sh kasutusjuhendid, hooldus- ja kasutusjuhised ning kataloogid;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks, sealhulgas konverentsid, seminarid, kaubandusmessid ja ärikohtumised;
  • erineva intensiivsusega keeleõpe kõigile keeleoskuse tasemetele;
  • muud teenused vastavalt teie vajadustele.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST! KUULAME MEELELDI TEIE SOOVE JA TÖÖTAME VÄLJA JUST TEILE SOBIVA LAHENDUSE.

Kaubandus

USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.