Scroll Top

Tõlked ja muud keelelahendused personalitöö ja inimressursside valdkonnas

1

Personalivaldkonnas on teie eesmärk leida ja meelitada ligi oma ala parimaid spetsialiste, kes on võimelised ja nõus teie projektidele kaasa aitama.

Skrivaneki meeskond koosneb keelespetsialistidest, kes aitavad teil võõrkeeles leida sobivaid sõnu, et võiksite oma tulevaseks koostööks valida välja vaid parimatest parimaid partnereid. See on eelkõige oluline juhul, kui otsite mitmes keeles suhelda oskavaid töötajaid: meie ainulaadne FOCUS-vahend aitab teil kiiresti ja tõhusal viisil selgusele jõuda, milline on teie kandidaatide keelepädevus ja keeleoskuse tase.

Personalivaldkonnas on oluline edastada samad ettevõtlusväärtused kõigile firma töötajatele, olenemata nende suhtluskeelest. Skrivaneki keelespetsialistid tagavad kõigis Euroopa suurimates keeltes täpsed kirjaliku ja suulise tõlke teenused, nii et võite olla kindel, et teie väljendatud mõte ei ole tõlkes kaduma läinud.

Skrivaneki tõlkijad pakuvad kvaliteetseid tõlkeid kõigile teie soovitud dokumentidele, sealhulgas töölepingud, ettevõttesisesed eeskirjad, teavitused jpm. Meie keelespetsialistid mõistavad suurepäraselt kultuuride- ja kohalike turgude vahelisi erinevusi ja on seeläbi võimelised koostama tekste kindlatele sihtrühmadele mis tahes riigis või keeles. Veelgi enam, pakume ka tekstide kohandamist konkreetse sihtrühma tarbeks.

SKRIVANEK PAKUB PERSONALITÖÖ JA INIMRESSURSSIDE VALDKONNAS KÕIGIS LEVINUMATES EUROOPA KEELTES JÄRGMISEID KEELELAHENDUSI:
  • töölepingute ja teiste kokkulepete tõlkimine;
  • tööintervjuudes osalemine ja kandidaadi keeleoskuse hindamine;
  • ettevõtete sisekorraeeskirjade tõlkimine;
  • ettevõttesiseste teabevahetusmaterjalide tõlkimine;
  • soovituskirjade tõlkimine;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks, sealhulgas konverentsid, ärilõunad või -õhtusöögid ning ärikohtumised;
  • keeleõpe rühmadele ja üksikisikutele;
  • veebipõhine keeleoskuse kontrollimise vahend FOCUS;
  • muud keelelahendused vastavalt teie vajadustele.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST! KUULAME MEELELDI TEIE SOOVE JA TÖÖTAME VÄLJA JUST TEILE SOBIVA LAHENDUSE.

Personalitöö ja inimressursid (HR)

USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.