Scroll Top

Tõlked ja muud keelelahendused IT ja mängude valdkonnas

1

Infotehnoloogiatööstuses kasutatakse väga spetsiifilist erialakeelt. IT-asjatundjatena olete kindlasti hästi kursis, kui oluline on kolleegidega suhtluses korrektse terminoloogia kasutamine ja lõppkasutajale teabe arusaadaval viisil edastamine. Skrivaneki keelespetsialistid on võimelised koostama kasutajasõbralikke tekste ja on seeläbi vahelülid IT-asjatundjate ja klientide vahel.

Skrivanek pakub IT-firmadele ja mängude valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele hoolikalt teostatud ja tehniliselt täpset kirjaliku ja suulise tõlke teenust ja on tähtaegade suhtes äärmiselt kohusetundlik. Meie meeskonda kuuluvad kogenud keelespetsialistid, kes tunnevad hästi IT-terminoloogiat ja tööstuse uusimaid arengusuundi ning suudavad valdkondlike toodete tehnilised kirjeldused ülima täpsusega klientideni tuua.

Kui vajate kirjalikku tõlget, lokaliseerimisteenust, keeleõpet eksporditurgude laiendamiseks või soovite kasutada suulise tõlgi teenuseid ärikohtumistel, oleme Skrivanekis alati valmis teid aitama.

Skrivaneki keelespetsialistide abil väljastame kvaliteetsed tõlketekstid kõigile teie dokumentidele, sealhulgas erinevad juhendid, tehnilised kirjeldused, ametlikud väljaanded, turundusmaterjalid ja muud tekstid. Meie spetsialistide teadmistepagas võimaldab meil teostada kõrgel tasemel tarkvara ja arvutimängude lokaliseerimist. Meie asjatundjad kasutavad tõlke- ja lokaliseerimisprotsessis erinevaid automaatprogramme, mis aitavad säilitada IT valdkonnas olulisi programmikoode ja käsklusi.

SKRIVANEK PAKUB IT VALDKONNAS ENAM KUI 100 KEELEKOMBINATSIOONIS JÄRGMISI TÕLKETEENUSEID:
  • tarkvara ja arvutimängude lokaliseerimine;
  • viitamisteenuse AdWords märksõnade tõlkimine;
  • kasutusjuhendite tõlkimine;
  • ettevõtte materjalide ettevalmistamine;
  • võrdlevate ülevaadete, artiklite ja pressiteadete tõlkimine;
  • lepingute, eeskirjade ja lubade tõlkimine;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks, sealhulgas seminarid, konverentsid ja ärikohtumised;
  • erialane keeleõpe;
  • muud tõlketeenused vastavalt teie vajadustele.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST! KUULAME MEELELDI TEIE SOOVE JA TÖÖTAME VÄLJA JUST TEILE SOBIVA LAHENDUSE.

IT ja mängud

USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.