Scroll Top

Tõlked leedu keelde ja keelest

1

KÜSIGE HINNAPAKKUMIST / SAATKE OMA KÜSIMUS

---
 • ---
 • Olen Skrivaneki klient
 • Google‘i otsingumootor
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Välireklaam
 • Minuga võttis ühendust Skrivaneki müügijuht
 • Sõbrad/tuttavad
 • Trükireklaam
 

ISO sertifikaadiga tagatud kvaliteet ja konfidentsiaalsus

Meie projektijuhid räägivad läti, vene, inglise, saksa ja poola keelt

99% klientidest saab hinnapakkumise vähem kui 15 minuti jooksul

Enam kui 3000 keelespetsialisti ja emakeelekõnelejat

Enam kui 98% meie klientidest soovitaks meid oma sõpradele ja partneritele

Meie büroos tõlgitakse igal aastal üle 16 miljoni sõna

LEEDU KEEL – FAKTID JA ARVUD

Leedu keel kuulub indoeuroopa keelkonna balti keelerühma. See on Leedu ametlik keel ning vähemuskeelena kasutusel peamiselt Lätis, Eestis ja mõningal määral ka Poolas ning Valgevenes.

Kokku kõneleb leedu keelt ligikaudu 3,15 miljonit inimest: 2,9 miljonit Leedus ja umbes 200 000 sellest väljaspool.

Leedu keel on suguluses läti keelega. Arvatakse, et need kaks keelt kujunesid üheskoos kuni 13. sajandini ja alles pärast seda eraldusid kaheks erinevaks keeleks. Kõnealuste keelte ajalugu ulatub tagasi 3. sajandisse eKr, kui muistsed baltlased asustasid Läänemere ranniku.

Leedu keele siseselt eristusid kaks peamist murret: aukštaidi ja žemaidi (Kõrg-Leedu ja Madal-Leedu). Kumbki murre koosneb kolmest alammurdest, mida saab veelgi liigitada 14 erinevaks alammurde versiooniks.

Kõige varasem leedu kirjakeele näidis – liturgiline tekst – pärineb 1525. aastast, samas kui esimene trükitud raamat koostati kiriklikel eesmärkidel 1547. aastal.

16. sajandist kuni 18. sajandi lõpuni olid Leedus kasutusel kuni kolm erinevat keeleversiooni.

Leedu üldkeele väljaarendamisel aukštaidi murde põhjal kandis märkimisväärset rolli Jonas Jablonskis.

Leedu üldkeel moodustus ajal, mil inimesed kannatasid Venemaa Keisririigi kehtestatud venestamispoliitika karmide tingimuste all, millega oli muu hulgas ette nähtud keeld anda poole sajandi jooksul pärast aastat 1864 välja leedukeelseid raamatuid tänapäevase Leedu territooriumil. Siiski levitati neid piirkonnas salaja.

Leedu keel põhineb 32 tähest koosneval ladina tähestikul.

Enamik leedukeelseid laensõnasid on pärit slaavi, germaani ja teistest balti keeltest, kuid samuti soome-ugri keelterühmast.

LEEDU KEELES SAAME TEILE ABIKS OLLA JÄRGNEVATE TEENUSTEGA:

 • teksti kohandamine ja tekstide koostamine;
 • suuline tõlge;
 • keeleõpe;
 • lingvistiline auditeerimine;
 • jne.

SKRIVANEK BALTIC TÕLGIB JÄRGMISTEL KEELESUUNDADEL:

leedu-inglise, inglise-leedu, eesti-leedu, leedu-eesti, vene-leedu, leedu-vene, poola-leedu, leedu-poola, tšehhi-leedu, leedu-tšehhi, ukraina-leedu, leedu-ukraina, saksa-leedu, leedu-saksa, prantsuse-leedu, leedu-prantsuse, hispaania-leedu, leedu-hispaania, taani-leedu, leedu-taani, rootsi-leedu, norra-leedu, leedu-norra, itaalia-leedu, leedu-itaalia, soome-leedu, leedu-soome ja teistel.