Scroll Top

Tõlked ja muud keelelahendused tehnoloogia- ja raudteevaldkonnas

1

Tehnoloogia- ja raudteesektoris on täpsus ja punktuaalsus väga olulised tegurid. Teate kindlasti suurepäraselt, et neis valdkondades ei ole mis tahes normist kõrvalekalded lubatud, ja vajate koostööpartnerit, kes suhtub talle usaldatud ülesannetesse äärmise vastutustundega. Veelgi enam, arvestades nende valdkondade üleilmset tähtsust, mitmekesisust ja kõrget lisandväärtust, vajavad ka koostööpartnerid sel alal põhjalikke teadmisi ning kogemust. Et tagada oma igapäevatöös kvaliteet ja tootlikkus, kasutame uusimaid tehnoloogialahendusi – toetame teid igal sammul teie teel tõelise edu poole.

20 aasta jooksul on Skrivaneki keelespetsialistid teostanud tehnoloogia- ja raudteesektori valdkonnas lugematul hulgal tõlkeid ja viinud ellu suurel arvul lokaliseerimisprojekte. Praegu oleme ka aktiivselt seotud Baltikumi-ülese raudteetaristu arendusprojekti elluviimisega. Võime kindlalt väita, et meil on kõnealustes sektorites laiaulatuslik kogemus ja vajalikud tehnilised teadmised ning peame tähtaegadest rangelt kinni.

Kui vajate oma dokumendile kirjalikku tõlget või soovite ärikohtumisele tellida suulist tõlki, võite olla kindel, et Skrivaneki meeskond ei vea teid alt.

Skrivaneki keelespetsialistid teostavad kvaliteetseid tõlkeid kõigile meile usaldatud materjalidele, sealhulgas ametlikud väljaanded, lepingud, pakkumusdokumendid ja -kirjeldused, erinevad turundustekstid ja muud materjalid, mille tõlkimist vajate. Meie keelespetsialistide meeskonda on kaasatud mitte üksnes filoloogiaharidusega inimesed, vaid ka inseneriteadustes pädevad eksperdid, mis on õige terminoloogia kasutamise seisukohast ülioluline.

Metallitootmine ja -töötlemine, masina- ja masinatarvikute ehitus, sõidukite, sealhulgas autode ja haagiste tootmine, süsteemi märguanded, seadmete remont, elektri- ja optiliste seadmete valmistamine, samuti kõik erinevad raudteetööstuse, tehnoloogia ja metallitöötlemise aspektid – meie keelespetsialistid omavad kõigis neis valdkondades vajalikke teadmisi, et pakkuda teile kvaliteetseid tõlkeid.

SKRIVANEK PAKUB TEHNOLOOGIA- JA RAUDTEEVALDKONNAS KÕIGIS LEVINUMATES EUROOPA KEELTES JÄRGMISI KEELELAHENDUSI:
  • tootekirjelduste tõlkimine ja lokaliseerimine;
  • paigaldus- ja kasutusjuhendite ning süsteemi märguannete tõlkimine;
  • ärikirjavahetuse tõlkimine, kasutades asjakohast terminoloogiat;
  • reklaamtekstide, turundusmaterjalide ja aastaaruannete tõlkimine;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks, sealhulgas seminarid, konverentsid ja ärikohtumised;
  • eri tasemel ja erineva intensiivsusega keeleõpe;
  • DTP – elektronkirjastamise lahendused materjalide nõuetekohaseks vormindamiseks;
  • muud teenused vastavalt teie vajadustele.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST! KUULAME MEELELDI TEIE SOOVE JA TÖÖTAME VÄLJA JUST TEILE SOBIVA LAHENDUSE.

Tehnoloogia- ja raudteesektor


USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.