Scroll Top

Tõlked itaalia keelde ja keelest

1

KÜSIGE HINNAPAKKUMIST / SAATKE OMA KÜSIMUS

---
 • ---
 • Olen Skrivaneki klient
 • Google‘i otsingumootor
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Välireklaam
 • Minuga võttis ühendust Skrivaneki müügijuht
 • Sõbrad/tuttavad
 • Trükireklaam
 

ISO sertifikaadiga tagatud kvaliteet ja konfidentsiaalsus

Meie projektijuhid räägivad läti, vene, inglise, saksa ja poola keelt

99% klientidest saab hinnapakkumise vähem kui 15 minuti jooksul

Enam kui 3000 keelespetsialisti ja emakeelekõnelejat

Enam kui 98% meie klientidest soovitaks meid oma sõpradele ja partneritele

Meie büroos tõlgitakse igal aastal üle 16 miljoni sõna

ITAALIA KEEL – FAKTID JA ARVUD

Itaalia keel on romaani keel, mis kuulub indoeuroopa keelkonda, ja seda kõneleb emakeelena ligikaudu 65 miljonit inimest.

Itaalia keele juured ulatuvad tagasi 1. sajandisse eKr, kui see hakkas vulgaarladina keele põhjal tasapisi arenema.

Varaseimad itaalia kirjakeele näited, mis kujutavad endast erinevaid lühimärkusi ja -tekste, dateeruvad 10. sajandisse pKr. Vanim säilinud itaaliakeelne tekst on pärit aastast 960 pKr.

Tänapäeval kasutatav itaalia keel arenes välja pika aja jooksul, mille vältel erinevad kirjanikud andsid välja tekste oma piirkondlikes murretes.

Itaalia kirjakeel põhineb Firenze ümbruses räägitud Toscana murdel, mis sai rahva seas tuntuks 13. ja 14. sajandil tänu selliste silmapaistvate kirjanike nagu Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio ja Francesco Petrarca avaldatud töödele.

Itaalias on tänaseni kasutusel mitmed murded, mis erinevad üksteisest sedavõrd märkimisväärselt, et erinevaid murdeid kõnelevatel inimestel on üksteisest arusaamisega üsna palju raskusi. Näiteks peavad mõned keeleteadlased Sitsiilia murret hoopis omaette keeleks.

Itaalia keel põhineb ladina tähestikul, koosnedes 21 tähest. Tähestikus ei kasutata tähti „j“, „k“, „w“, „x“ ega „y“, kuigi need esinevad vahetevahel erinevates laensõnades. Paljudel vokaalidele võib olla lisatud diakriitilisi märke, mis võib muuta sõna hääldust või isegi tähendust.

Itaalia keeles kasutatakse nimisõnade ees sõna sugu ja hulka määratlevaid artikleid. Artiklit „la“ kasutatakse naissoost nimisõnade ning artiklit „il“ meessoost nimisõnade korral. Mitmuses naissoost nimisõnu tähistatakse artikliga „le“ ning meessoost nimisõnu artikliga „i“. Itaalia keeles on kasutusel ka umbmäärane artikkel – „una“ naissoost sõnade ja „un“ meessoost sõnade puhul.

Itaalia keelt räägitakse ametliku keelena Itaalias, San Marinos, Šveitsis ja Vatikanis ning vähemuskeelena Eritreas, Prantsusmaal, Horvaatias, Liibüas, Maltal, Monacos, Sloveenias ja Somaalias.

Ka Argentinas, USAs, Austraalias, Brasiilias, Tšiilis ning Kanadas on kanda kinnitanud suured itaaliakeelsed kogukonnad.

ITAALIA KEELES SAAME TEILE ABIKS OLLA JÄRGNEVATE TEENUSTEGA:

 • teksti kohandamine ja tekstide koostamine;
 • suuline tõlge;
 • keeleõpe;
 • lingvistiline auditeerimine;
 • jne.

SKRIVANEK BALTIC TÕLGIB JÄRGMISTEL KEELESUUNDADEL:

eesti-itaalia, itaalia-eesti, leedu-itaalia, itaalia-leedu, vene-itaalia, itaalia-vene, poola-itaalia, itaalia-poola, tšehhi-itaalia, itaalia-tšehhi, ukraina-itaalia, itaalia-ukraina, saksa-itaalia, itaalia-saksa, prantsuse-itaalia, itaalia-prantsuse, hispaania-itaalia, itaalia-hispaania, itaalia-inglise, inglise-itaalia, taani-itaalia, itaalia-taani, rootsi-itaalia, norra-itaalia, itaalia-norra, soome-itaalia, itaalia-soome ja teistel.