Scroll Top

Transkriptsioon/transkribeerimisteenus

1

ja/või videosalvestuses kõlava teksti muutmine trükitud tekstiks

MIS ON TRANSKRIPTSIOON/TRANSKRIBEERIMINE?

Audio- ja/või videosalvestuste professionaalne transkribeerimine on salvestuses kuuldud teksti (kõne) täpne ümbervormistamine trükitud ja failina salvestatud tekstiks. Sageli kasutatakse protsessi tõhususe huvides kõnetuvastustehnoloogiat, mis võimaldab vajaduse korral transkriptsiooni kulgu kiirendada, isegi kui salvestuses on kõnelejaid rohkem kui üks. Automatiseeritud transkriptsiooni on kohane kasutada siis, kui heli on väga hea kvaliteediga ja kõne selgesti arusaadav.

Siiski teostame transkriptsiooni enamasti manuaalselt, mis on küll aeganõudvam ja keerulisem, kuid tagab alati kvaliteetse tulemuse.

Protsessi tulemusena saate oma valdusesse transkribeeritud tekstifaili, mis on valmis eri eesmärkidel kasutamiseks.

MIKS TEHA KOOSTÖÖD SKRIVANEKIGA?

Oleme professionaalne keeleteenuseid pakkuv ettevõte, mis on tuntud oma esmaklassilise klienditeeninduse ja teenuste laia valiku poolest. Meie meeskonna prioriteet on tagada teie audio- või videomaterjalide professionaalne transkribeerimine ja tõlkimine enam kui 110 keelde. Kliendid valivad koostöö Skrivanekiga, sest:

 • oleme valmis töötama enam kui 100 failivorminguga – meile sobivad kõik audio- ja videofailide vormingud (nt sbv, avi, mpg, mp4, wmv, mp3, wav, wma ja teised), seega saame olla abiks, olenemata sellest, kas vajate heli- või videomaterjali transkribeerimist;
 • osutame teenuseid interneti vahendusel – heli- või videofaili transkriptsiooni tellimiseks ei pea te kuhugi minema. Võtame tööd vastu ja anname need üle 100% veebipõhiselt, e-posti teel või mis tahes teile sobiva pilvepõhise andmevahetuslahenduse kaudu, tagades teie andmete täieliku turvalisuse;
 • kasutame kasutajasõbralikku kliendiportaali – jälgige projekti kulgu ja saage asjadest hea ülevaade meie kasutajasõbraliku kliendiportaali kaudu;
 • tagame suurepärase teenusekvaliteedi – meie töö kvaliteeti on tunnustatud mitmete rahvusvahelise standardiorganisatsiooni (ISO) sertifikaatidega ning seda kinnitab rangete tegutsemisjuhiste järgmine. Kui soovite kõrge kvaliteediga transkriptsiooniteenust, olete õiges kohas!
---
 • ---
 • Olen Skrivaneki klient
 • Google‘i otsingumootor
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Välireklaam
 • Minuga võttis ühendust Skrivaneki müügijuht
 • Sõbrad/tuttavad
 • Trükireklaam
 

TRANSKRIPTSIOONITEENUSTE LIIGID

Põhimõtteliselt on olemas kahte liiki transkriptsiooniteenuseid:

 • toimetatud transkriptsioon – see tähendab, et salvestises kuuldud kõnet mitte ainult ei kirjutata ümber, vaid seda ka toimetatakse – kirjalikust tekstist eemaldatakse kõnevoo katkestused ja ebaolulised pausitäitehelid, nagu „aa“, „ee“, „noo“, lõpetamata sõnad, selles ei kirjeldata taustamüra ning selles parandatakse intonatsioonivead (pikkade vokaalide õige kasutamine), mida võib sageli kuulda telesaadetes, konverentsidel, avalikes aruteludes, veebiloengutes jne. Seda teenust soovitame siis, kui transkribeeritud sisu on mõeldud koolitusmaterjalideks või turundustegevuses kasutamiseks;
 • täielik transkriptsioon – see tähendab, et salvestuses kuuldud kõne on transkribeeritud sõna-sõnalt, kajastades täpselt kõiki ebaolulisi helisid, kõnevigu ja vahehäälikuid. Selline transkriptsioon tuleks valida juhul, kui transkribeeritud faili ja trükitud teksti kasutatakse tõendina kohtus või juriidilises vaidluses.

MILLAL TRANSKRIPTSIOONITEENUSEID VAJATAKSE?

Transkriptsiooniteenused on abiks, kui on transkriptsiooni on vaja järgmistel eesmärkidel:

 • kasutamiseks tõendusmaterjalina kohtuistungitel või politsei jaoks, meie saame esitada transkriptsiooni ka väljatrükitud dokumendina, kinnitades seda koostaja või tõlgi allkirjaga/digiallkirjaga;
 • intervjuudel räägitu ülesmärkimiseks;
 • konverentsidel, veebiloengutes ja seminaridel peetavate ettekannete vormistamiseks ja subtiitrite lisamiseks;
 • turundus- ja suhtekorraldustegevuseks internetis, nt YouTube’i kanalil, et parandada oma positsiooni Google’i otsingutulemustes;
 • telesarjade, -ülekannete, filmide ja raadiosaadete transkribeerimiseks ning subtiitrite lisamiseks jne.

Transkriptsiooniteenuseid kasutavad laialdaselt sisuloojad, ajakirjanikud, teadlased, turundusspetsialistid ja isegi üliõpilased.

KUI PALJU TRANSKRIPTSIOONITEENUSED MAKSAVAD?

Sellele küsimusele vastamiseks tuleb teostada heli- ja/või videomaterjali analüüs, mille käigus meie projektijuhid hindavad:

 • tööde eeldatavat valmimise aega;
 • heli- ja/või videofaili kvaliteeti;
 • nõudeid teksti mahu osas, näiteks tähemärkide piiranguid;
 • salvestuse keelelisi iseärasusi, vajadusel mitme keele puhul;
 • lisanõudeid, näiteks kas transkriptsiooni on vaja keeleliselt korrigeerida, tuvastada rääkijaid, kasutada ajakodeerimist jne.

Võite olla kindlad, et austame oma kliente ning ei alusta kunagi projekti teostamist ilma teie nõusolekuta projekti maksumuse ja ajakava osas.

MILLIST KASU VÕIKS TEIE ETTEVÕTE SAADA KÕRGETASEMELISTEST TRANSKRIPTSIOONITEENUSTEST?

Te peate tööülesannete täitmisel sageli analüüsima suures koguses heli- ja/või videosalvestisi. Infokülluses võib olla keeruline leida salvestatud veebiloengu või intervjuu vajalikku osa, kuid transkriptsiooni puhul saate tekstitöötlusprogrammi otsingufunktsiooni abil leida iga märksõna, mille käsitsi otsimine heli- või videofailist võtaks väga kaua aega.

Salvestuste transkriptsioonid lihtsustavad kõnede arhiveerimist või teabe otsimist heli- ja/või videofailide arhiivides. Meenutame oma tudengiaastaid – kes tahaks kulutada tunde, kuulates loenguid, kui oleks võimalus seda materjali lihtsalt lugeda? Transkriptsiooniteenuseid kasutavad pidevalt ka ajakirjanikud, kes lisavad intervjuudele subtiitreid – salvestuste automaatne transkribeerimine mitte ainult ei hoia kokku palju tööaega, vaid on oluline ka töö kvaliteedi seisukohast. Kõige sagedamini saadetakse Skrivanekile transkribeerimiseks järgmisi audio- ja/või videosalvestusi:

 • intervjuude salvestused;
 • kõnesõnumid;
 • veebikoolituste, loengute, konverentsiettekannete, paneeldiskussioonide ja ärikohtumiste salvestused;
 • taskuhäälingud (podcast’id), filmid ja telesarjad jne.
Audio un video ierakstu teksta pārveidošana drukātā tekstā
Audio vai video failu transkripcija
Transkribēšanas pakalpojumi

TRANSKRIPTSIOONITEENUSED KOHTUASJADES

Läti ja Euroopa kohtutes paluvad osapooled üha sagedamini kasutada tõenditena vestluste või sündmuste salvestusi, eriti kriminaalasjades, tsiviilasjades ja perekondlikes vaidlustes, mis puudutavad vara jagamist, elatisraha või vanema hooldusõiguse määramist. Iga kohtuasjas tõendina kasutatav heli- ja/või videosalvestus peab teadagi olema vormistatud tekstilise dokumendina, st see, mida kuulete heli- ja/või videosalvestuses, peab olema vormistatud ka teksti kujul ning tavaliselt peab see olema kinnitatud ka ümberkirjutaja allkirjaga. Täielik transkriptsioon nõuab erilist tähelepanu, sest arvesse tuleb võtta iga kuuldavat heli ning kõnelejate intonatsiooni ja tundeväljendusi, mis võivad vaidluses osutuda määravaks, samuti on vaja sellises transkriptsioonis kasutada ajakodeerimist ning tuvastada kõnelejaid.

VÕÕRKEELSETE SALVESTISTE TRANSKRIPTSIOON

Kuna äri- ja teadusmaailm on rahvusvaheline ja mitmekultuuriline, peetakse tänapäeval enamik koosolekuid ja konverentse võõrkeeles, ettevõtted koostavad oma töötajatele ingliskeelseid videosalvestusi, et neist saaks osa võimalikult suur vaatajaskond. Teadlased kasutavad transkriptsiooniteenuseid toetustaotluste ettevalmistamisel või heli- ja/või videosalvestusi hõlmava teadusliku uurimistöö tegemisel, kuna uuringu tulemusi peab olema lihtne analüüsida ja töödelda. Loomulikult eeldab see hoolikat teenusteturu uurimist ja koostööpartneri valimist!

Töö võõrkeelsete salvestistega on eestikeelsetega võrreldes palju keerulisem, sest lisaks täpsusele nõuab see ka kontrolli lähtekeelt valdava isiku poolt, kes vahel lisab ka selgitusi või tõlke eesti keelde.

MIKS PEAKS TRANSKRIPTSIOONI TEGEMISE USALDAMA ASJATUNDJATELE?

Heli- ja/või videosalvestuse transkriptsioone teevad sellega igapäevaselt tegelevad asjatundlikud spetsialistid, tagades sel viisil, et ülesanne täidetakse täpselt, eesmärgipäraselt ja nõuetekohaselt, mis on eriti oluline, kui transkriptsioon tuleb esitada kohtule. Asjatundjaid tuleks usaldada ka juhul, kui tui transkriptsiooni on kavas kasutada turunduslikel või ärilistel eesmärkidel, aga ka heli- ja/või videosalvestiste puhul, kus on tavaliselt palju tarbetut kordamist, eksimusi, parasiitsõnu ja -väljendeid ning kõnevoo katkestusi, mida transkriptsioon (enamasti!) sisaldama ei peaks. Professionaalne transkriptsioon ei tähenda ainult iga kuuldud heli ümberkirjutamist tähemärkidena – see hõlmab tervet rida seotud teenuseid, mille kvaliteedi tagamine eeldab kogemusi ja lisaoskusi. Transkriptsiooniteenused on meie üks peamisi erialasid. Toome välja kõige olulisema, milles võite meid transkribeerima palgates kindlad olla:

 • transkriptsioonide kõrge kvaliteet, mis saavutatakse tänu suurepärasele keeleoskusele, kaasaegsele kõnetuvastustehnoloogiale ja mugavatele töötingimustele, mis on transkribeerimisel hädavajalikud;
 • õigekeelsus, täpsus ja tähelepanu pööramine üksikasjadele, et tekstiga oleks rahul ka kõige nõudlikum klient;
 • aja ja energia kokkuhoid, säästes teid sageli väga kurnavast ühe ja sama jutu kuulamisest ning ümberkirjutamisest – Skrivaneki transkribeerijad aitavad meeleldi ka transkribeeritud teksti toimetamise ja korrigeerimisega;
 • tagame lõpliku faili vormistamise teile vajalikus vormingus. Sageli vajatakse subtiitreid näiteks .srt-vormingus. Meie saame hakkama ka selle ülesandega.

TASUTA VEEBIS SAADAOLEVATE TRANSKRIPTSIOONIVAHENDITE PUUDUSED

Internetist võib leida hulganisti transkriptsioonivahendeid. Loomulikult kujundab tasuta transkriptsiooniprogramm teile tekstifaili, kuid meeles tasuks pidada seda, et tehisintellekt on ikkagi kõigest inimese loodud tarkvara, mis ei suuda teksti toimetada, mõistes konteksti ja emotsioone, ega tuvastada allteksti. Sellepärast ei sobigi tasuta transkriptsioonivahendid kohtuasjades kasutatavate vestluste puhul kasutamiseks ega filmide, telesarjade või veebipõhiste koolituste transkribeerimiseks. Tasuta transkriptsiooniprogramm on väga suureks abiks, kui teil on vaja lihtsalt aru saada, millest heli- ja/või videosalvestises räägitakse. Samuti tasuks tarkvara abil tekstiks teisendatud salvestised alati lasta üle kontrollida asjatundjal, kes viib sisse vajalikud parandused – lõppude lõpuks räägime me harva aeglaselt, selgelt ja ladusalt ning arvutil võib kõnevoos nii mõndagi kaduma minna, on ju tegu lihtsalt masinaga. Lisaks sellele, et tasuta transkriptsioonivahendite võimalused on piiratud, tasub esile tuua ka teisi väljakutseid, millega asjatundlik transkribeerija saab paremini hakkama kui arvutiprogramm:

 • aktsent ja ebatavaline kõne, sealhulgas kõnelemise kiirus – mõned vahendid võimaldavad töötada paljude eri keeltega, kuid sellest ei pruugi piisata, kui heli- ja/või videosalvestis sisaldab vaid teatud piirkondades kasutatavaid kohalikke väljendeid, dialekte ja murdeid või arhailisi sõnu;
 • salvestise helikvaliteet – igasugune taustamüra ja muud ümberkirjutamist mittevajad helid on tarkvara jaoks keerulised, kuna see ei suuda taustahelide ja müra tõttu transkribeerimist vajavaid sõnu õigesti ära tunda;
 • piiratud sõnavara, eriti pärisnimede, fraseoloogia, väljendite ja idioomide osas;
 • vormindamine – automaatne transkriptsioonivahend suudab reprodutseerida heli- ja/või videosalvestuse kõnet ainult kirjaliku tekstina ilma igasuguse toimetamiseta kirjavahemärkide, süntaksi või stilistika osas. Selliseid muudatusi on pärast transkriptsiooni valmimist sisse viia väga keeruline ja aeganõudev, sellepärast teeb asjatundlik transkribeerija vajalikke parandusi tööprotsessi käigus.