Scroll Top

Tõlked ja muud keelelahendused riigi- ja omavalitsusasutustele

1

Avaliku sektori asutuste tegevus toetub kiirele suhtlusele töötajate vahel ning samuti teabevahetusele välispartnerite ja üldsusega. Selgelt ja õigel ajal antud teave lihtsustab riigi- ja omavalitsusasutuste tööd. See on põhjus, miks koostöö Skrivanekiga on teile kasulik.

Veendumaks, et teave jõuab selle sihtrühmani, tuleb seda jagada täpselt, õigel ajal ning eri keeltes ja vormingutes. Skrivaneki tõlkijad teostavad tõlkeid igas vormingus, mis on vajalik haldussüsteemi või kvaliteedijuhtimise toimimiseks, tagades IT-süsteemidele vastavuse ning toetudes koostööle ja suhtlusele ELi institutsioonidega. Meie keelespetsialistid võivad samuti aidata kaasa teie piirkondlikus omavalitsuses turismi arendamisele, pakkudes kvaliteetseid tõlkeid eri turismiobjekte käsitlevatele teabetekstidele. Samuti võime panustada teie piirkondliku äritegevuse edendamisse, valmistades ette materjale, mis on ette nähtud välisinvestorite ligitõmbamiseks.

Üldusega suhtlemiseks osutame erinevat liiki suulise tõlke teenuseid. Tänu oma laiaulatuslikule kogemusele oleme suutelised teostama teie asutuse igapäevatööks vajalikke tõlkeid. Kui soovite hinnata oma võimalike töötajate keeleoskust, on meie asjakohane keelepädevuse kontrollimise vahend FOCUS just see, mida vajate. Veelgi enam, meie spetsialistid võivad teile tööintervjuude ajal abi pakkuda, määrates kindlaks kandidaatide keeleoskuse taseme.

SKRIVANEK PAKUB RIIGI- JA OMAVALITSUSASUTUSTELE KÕIGIS LEVINUMATES EUROOPA KEELTES JÄRGMISEID TEENUSEID:
  • veebilehtede lokaliseerimine ning erinevate teabematerjalide ja esitluste tõlkimine;
  • veebipõhine keeleoskuse kontrollimise vahend FOCUS;
  • sünkroon- või järeltõlge erinevateks üritusteks ja avalikkusega suhtlemisel;
  • erineva intensiivsusega keeleõpe kõigile keeleoskuse tasemetele;
  • lepingute, seaduste ja õigusaktide tõlkimine;
  • muud tõlketeenused vastavalt teie asutuse vajadustele.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST! KUULAME MEELELDI TEIE SOOVE JA TÖÖTAME VÄLJA JUST TEILE SOBIVA LAHENDUSE.

Riigi- ja omavalitsusasutused

USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.