Tulkošana un citi valodu pakalpojumi mašīnbūves un dzelzceļa nozarei

1199
Mašīnbūves un dzelzceļa nozarēs precizitāte un punktualitāte ir vienas no svarīgākajām īpašībām. Jūs zināt, ka nav pieļaujamas nekādas atkāpes, un jums ir nepieciešams partneris, kas ar atbildību uztver sev uzticētos uzdevumus. Turklāt, ņemot vērā nozares globālo nozīmi, tās daudzveidīgumu un augsto pievienoto vērtību, arī sadarbības partneriem ir nepieciešamas plašas zināšanas un pieredze. Mēs diendienā izmantojam mūsdienu tehnoloģiskos sasniegumus kvalitātes un produktivitātes veicināšanai, tādējādi varam ietaupīt arī jūsu līdzekļus.
 

Skrivanek valodu speciālisti divdesmit gadu laikā ir veikuši neskaitāmus tulkojumus mašīnbūves un dzelzceļa nozarēm, arī šobrīd esam aktīvi iesaistījušies Baltijas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras attīstības projekta ieviešanā. Ar pilnu atbildību varam apgalvot, ka mums ir plaša pieredze un nepieciešamās tehniskās zināšanas šajā jomā un ka mēs precīzi ievērojam noteiktos izpildes termiņus.

 

Neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešams tulkojums rakstītam tekstam vai arī vajadzīgi tulka pakalpojumi klātienē dažādās biznesa tikšanās, Skrivanek tulki un tulkotāji nodrošinās jums vēlamo rezultātu.

 

Skrivanek valodu speciālisti veiks augstvērtīgu tulkojumu visiem mums uzticētajiem materiāliem, tostarp korporatīvajiem izdevumiem, līgumiem, konkursu nolikumiem un tehniskajām specifikācijām, dažādiem mārketinga materiāliem un citiem tekstiem, pēc kuriem jums radusies nepieciešamība. Mūsu valodas speciālistu komandu veido ne tikai cilvēki ar filoloģisko izglītību, bet arī speciālisti ar izglītību un pieredzi inženiertehniskajās zinātnēs, kas ir būtiski specifiskas terminoloģijas pareizā izmantošanā.

 

Metālu ražošana un apstrāde, mehānismu un darba mašīnu ražošana, transportlīdzekļu, tostarp automobiļu un piekabju ražošana, sistēmu paziņojumi, iekārtu remonts, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, kā arī viss dzelzceļa nozarei nepieciešamais, kas cieši saistīts ar mašīnbūvi un metālapstrādi – mūsu speciālistiem ir labas zināšanas, lai nodrošinātu tulkojumu atbilstošā kvalitātē.

 

Mūsu sniegtie pakalpojumi mašīnbūves un dzelzceļa nozarei pieejami populārākajās Eiropas valodās, un tie ietver:

 
 • tulkojumus ražotās produkcijas aprakstiem;
 • iekārtu uzstādīšanas instrukciju un ekspluatācijas rokasgrāmatu tulkojumus, sistēmu paziņojumus;
 • terminoloģijai atbilstošus lietišķās sarakstes tulkojumus;
 • reklāmas tekstu, mārketinga materiālu, gada pārskatu tulkojumus;
 • sinhronās vai secīgās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu dažādos semināros, konferencēs un biznesa tikšanās laikā;
 • dažādas intensitātes valodu kursus atšķirīgiem zināšanu līmeņiem;
 • DTP – grafiskā dizaina pakalpojumus materiālu atbilstīgai noformēšanai;
 • kā arī citus, jūsu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.
 
Sazinieties ar mums! Ar prieku uzklausīsim jūsu vajadzības, lai sagatavotu īpaši jums izstrādātu piedāvājumu.
Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)

  X
  SAZINĀTIES