Scroll Top

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi mašīnbūves un dzelzceļa nozarei

1

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi mašīnbūves un dzelzceļa nozarei

1

Mašīnbūves un dzelzceļa nozarēs precizitāte un punktualitāte ir vienas no svarīgākajām īpašībām. Jūs zināt, ka nav pieļaujamas nekādas atkāpes, un jums ir nepieciešams partneris, kas ar atbildību uztver sev uzticētos uzdevumus. Turklāt, ņemot vērā nozares globālo nozīmi, tās daudzveidīgumu un augsto pievienoto vērtību, arī sadarbības partneriem ir nepieciešamas plašas zināšanas un pieredze. Mēs diendienā izmantojam mūsdienu tehnoloģiskos sasniegumus kvalitātes un produktivitātes veicināšanai, tādējādi varam ietaupīt arī jūsu līdzekļus.

Skrivanek valodu speciālisti divdesmit gadu laikā ir veikuši neskaitāmus tulkojumus mašīnbūves un dzelzceļa nozarēm, arī šobrīd esam aktīvi iesaistījušies Baltijas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras attīstības projekta ieviešanā. Ar pilnu atbildību varam apgalvot, ka mums ir plaša pieredze un nepieciešamās tehniskās zināšanas šajā jomā un ka mēs precīzi ievērojam noteiktos izpildes termiņus.

Neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešams tulkojums rakstītam tekstam vai arī vajadzīgi tulka pakalpojumi klātienē dažādās biznesa tikšanās, Skrivanek tulki un tulkotāji nodrošinās jums vēlamo rezultātu.

Skrivanek valodu speciālisti veiks augstvērtīgu tulkojumu visiem mums uzticētajiem materiāliem, tostarp korporatīvajiem izdevumiem, līgumiem, konkursu nolikumiem un tehniskajām specifikācijām, dažādiem mārketinga materiāliem un citiem tekstiem, pēc kuriem jums radusies nepieciešamība. Mūsu valodas speciālistu komandu veido ne tikai cilvēki ar filoloģisko izglītību, bet arī speciālisti ar izglītību un pieredzi inženiertehniskajās zinātnēs, kas ir būtiski specifiskas terminoloģijas pareizā izmantošanā.

Metālu ražošana un apstrāde, mehānismu un darba mašīnu ražošana, transportlīdzekļu, tostarp automobiļu un piekabju ražošana, sistēmu paziņojumi, iekārtu remonts, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, kā arī viss dzelzceļa nozarei nepieciešamais, kas cieši saistīts ar mašīnbūvi un metālapstrādi – mūsu speciālistiem ir labas zināšanas, lai nodrošinātu tulkojumu atbilstošā kvalitātē.

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI MAŠĪNBŪVES UN DZELZCEĻA NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • tulkojumus ražotās produkcijas aprakstiem;
 • iekārtu uzstādīšanas instrukciju un ekspluatācijas rokasgrāmatu tulkojumus, sistēmu paziņojumus;
 • terminoloģijai atbilstošus lietišķās sarakstes tulkojumus;
 • reklāmas tekstu, mārketinga materiālu, gada pārskatu tulkojumus;
 • sinhronās vai secīgās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu dažādos semināros, konferencēs un biznesa tikšanās laikā;
 • dažādas intensitātes valodu kursus atšķirīgiem zināšanu līmeņiem;
 • DTP – grafiskā dizaina pakalpojumus materiālu atbilstīgai noformēšanai;
 • kā arī citus, jūsu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI MAŠĪNBŪVES UN DZELZCEĻA NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • tulkojumus ražotās produkcijas aprakstiem;
 • iekārtu uzstādīšanas instrukciju un ekspluatācijas rokasgrāmatu tulkojumus, sistēmu paziņojumus;
 • terminoloģijai atbilstošus lietišķās sarakstes tulkojumus;
 • reklāmas tekstu, mārketinga materiālu, gada pārskatu tulkojumus;
 • sinhronās vai secīgās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu dažādos semināros, konferencēs un biznesa tikšanās laikā;
 • dažādas intensitātes valodu kursus atšķirīgiem zināšanu līmeņiem;
 • DTP – grafiskā dizaina pakalpojumus materiālu atbilstīgai noformēšanai;
 • kā arī citus, jūsu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.