Scroll Top

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi cilvēkresursu (HR) nozarei

1

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi cilvēkresursu (HR) nozarei

1

Strādājot cilvēkresursu (HR) nozarē, jūsu mērķis ir atrast un uzrunāt izcilākos savas jomas profesionāļus, kuri spētu un vēlētos sniegt savu ieguldījumu jūsu pārstāvētajos projektos.

Skrivanek komandā ir apvienojušies valodu nozares profesionāļi, kuri palīdzēs jums atrast īstos vārdus svešvalodā, lai jūs varētu izvēlēties sadarbībai savas jomas izcilniekus. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad jāatrod darbinieki, kuriem jāspēj komunicēt dažādās valodās – ar mūsu izstrādāto unikālo FOCUS rīku jūs ātri un efektīvi varēsiet noteikt kandidātu spēju sazināties svešvalodās, kā arī precīzi noteikt viņu svešvalodu zināšanu līmeni.

Ja nepieciešams uzlabot jau esošo darbinieku valodu zināšanas, jūs gaidīs Mācību centrs Skrivanek, kurā iespējams apgūt svešvalodas dažādos līmeņos un intensitātes pakāpēs. Mūsu Mācību centra kvalitātes apliecina fakts, ka tieši mēs nodrošinājām intensīvos valodu kursus ierēdņiem, lai sagatavotu viņus darbam Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē.

Cilvēkresursu nozarē būtiska ir spēja nodot saviem darbiniekiem vienotu vēstījumu par kompānijas vērtībām neatkarīgi no tā, kurā valodā norisinās saziņa. Skrivanek valodu speciālisti nodrošinās precīzus tekstus ikvienā no Eiropā plaši izmantotajām valodām gan rakstiski, gan mutvārdos, turklāt parūpēsies, lai doma nepazustu tulkojumā.

Skrivanek tulkotāji nodrošinās kvalitatīvus tulkojumus visiem jums nepieciešamajiem materiāliem, tostarp darba līgumiem, uzņēmuma noteikumiem, iekšējiem korporatīvajiem ziņojumiem, kā arī citiem vēstījumiem. Mūsu valodu speciālisti lieliski pārzina dažādu kultūru un vietējo tirgu atšķirības, lai radītu tekstus specifiskai auditorijai jebkurā valstī vai valodā, turklāt mēs spējam pielāgot tekstus, lai tie būtu uztverami ikvienai mērķauditorijai.

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI CILVĒKRESURSU NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • darba līgumus un citas vienošanās;
 • dalību darba intervijās un kandidātu valodu prasmju novērtēšanu;
 • iekšējos kārtības noteikumus;
 • iekšējās aprites komunikācijas materiālus;
 • atsauksmes vēstules;

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI CILVĒKRESURSU NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • darba līgumus un citas vienošanās;
 • dalību darba intervijās un kandidātu valodu prasmju novērtēšanu;
 • iekšējos kārtības noteikumus;
 • iekšējās aprites komunikācijas materiālus;
 • atsauksmes vēstules;
 • sinhrono vai secīgo tulkošanu dažādos pasākumos, tostarp konferencēs, biznesa pusdienās vai vakariņās, kā arī darījumu tikšanās laikā;
 • FOCUS risinājumu personāla atlasei;
 • kā arī citus jums nepieciešamus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.