Scroll Top

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi valsts un pašvaldību iestādēm

1

Sabiedriskā sektora iestādēm ir ļoti svarīga raita saziņa gan ar darbiniekiem, gan ar ārvalstu partneriem un sabiedrību. Savlaicīgi sniegta un saprotama informācija ļauj veiksmīgāk darboties valsts un pašvaldību iestādēm. Šai ziņā jums būs noderīga sadarbība ar Skrivanek.

Divdesmit gadu ilgās darbības laikā mums ir izveidojusies laba un ilgstoša sadarbība ar valsts institūcijām, mūsu klientu vidū ir vairākas Latvijas Republikas ministrijas, Valsts kanceleja, Tiesu administrācija un prokuratūra, kā arī citas valsts un pašvaldību iestādes, kas strādā arī ar ierobežotas pieejamības informāciju. Mācību centrs Skrivanek sagatavoja ierēdņus darbam Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Regulāri un sekmīgi piedalāmies cenu aptaujās un rīkotajos iepirkumos.

Lai informācija sasniegtu mērķauditoriju, tai jābūt precīzai, savlaicīgai un pieejamai vairākās valodās un formātos. Skrivanek tulkotāji spēj sagatavot tulkojumus visdažādākajos formātos, kas nepieciešami vadības sistēmu darbībai, kvalitātes vadībai, IT sistēmu darbības nodrošināšanai, sadarbībai un saziņai ar ES iestādēm. Tāpat mūsu valodu speciālistu zināšanas var palīdzēt uzlabot tūrisma attīstību pašvaldībās, nodrošinot augstas kvalitātes tulkojumus informatīviem materiāliem par dažādiem tūrisma objektiem, kā arī veicināt uzņēmējdarbību reģionos, sagatavojot materiālus ārvalstu investoru piesaistei.

Saziņai ar iedzīvotājiem varam nodrošināt dažādus mutiskās tulkošanas pakalpojumus. Mūsu plašā pieredze ļaus sagatavot tulkojumus, kas nepieciešami jūsu iestādes ikdienas darbā, savukārt savu darbinieku valodu zināšanas varat uzlabot mūsu Mācību centrā. Ja nepieciešams novērtēt potenciālo darbinieku valodu zināšanas, to viegli varēsiet izdarīt ar mūsu īpaši izstrādāto svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tiešsaistes rīku FOCUS, turklāt mūsu speciālisti var asistēt darba interviju laikā svešvalodu zināšanu līmeņa noteikšanai.

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • mājaslapu, dažādu informatīvo materiālu un prezentāciju tulkojumus;
 • svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tiešsaistes rīku FOCUS;
 • secīgās un sinhronās mutiskās tulkošanas nodrošināšanu dažādos pasākumos, kā arī saziņā ar iedzīvotājiem;
 • dažādas intensitātes valodu kursus visiem zināšanu līmeņiem;
 • līgumu, likumu un juridisku materiālu tulkojumus;
 • citus pakalpojumus, kas nepieciešami jūsu iestādei.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • mājaslapu, dažādu informatīvo materiālu un prezentāciju tulkojumus;
 • svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tiešsaistes rīku FOCUS;
 • secīgās un sinhronās mutiskās tulkošanas nodrošināšanu dažādos pasākumos, kā arī saziņā ar iedzīvotājiem;
 • dažādas intensitātes valodu kursus visiem zināšanu līmeņiem;
 • līgumu, likumu un juridisku materiālu tulkojumus;
 • citus pakalpojumus, kas nepieciešami jūsu iestādei.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.