Scroll Top

Tekstide grammatiline ja stilistiline parandamine

1

Tekstide grammatiline ja stilistiline parandamine

1

Meie keeleeksperdid aitavad teil tõsta teksti stilistilist või grammatilist kvaliteeti, kontrollida tekstis kasutatud terminoloogiat või võrrelda tõlget originaaliga, et veenduda selle täpsuses. Aitame ka juhul, kui tekst pole tõlgitud või koostatud meie juures. Igas keeles teeb kontrolli lingvist, kelle jaoks vastav sihtkeel on emakeel.

Korrektuur ehk teksti stilistiline parandamine on teksti grammatiline ja stilistiline kontroll, mida tehakse, et veenduda tõlke vastavuses ja sobivuses kindla eesmärgiga ning et kontrollida, kas on järgitud vastava valdkonna tavasid. Korrektuuri teostab keeleekspert, kelle jaoks vastav keel on emakeel, tagades tõlke kvaliteedi, täpsuse ja professionaalsuse.

Tõlget võrreldakse üksikasjalikult originaaliga, et kontrollida tõlke õigsust ja vastavust originaalile ning et teha vajadusel parandusi. Kvaliteetseima tulemuse saavutamiseks võtab keeletundja appi juhendid, terminoloogiasõnastikud ja muud abimaterjalid. Võrdlemise tulemusena saate tõlke, mis vastab täielikult originaalile, on hästi loetav, grammatiliselt ja terminoloogiliselt korrektne ning vastab ettenähtud eesmärgile.

Terminoloogia kontrollimine tuleb kasuks, kui on vaja kontrollida mõnele spetsiifilisele valdkonnale mõeldud tõlget. Tõlkes kasutatavaid mõisteid kontrollib toimetaja, kes tunneb konkreetset valdkonda ja kelle jaoks vastav võõrkeel on emakeel.

KÜSIGE HINNAPAKKUMIST / SAATKE OMA KÜSIMUS

---
  • ---
  • Olen Skrivaneki klient
  • Google‘i otsingumootor
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Välireklaam
  • Minuga võttis ühendust Skrivaneki müügijuht
  • Sõbrad/tuttavad
  • Trükireklaam
 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Millist liiki teenuseid te pakute?

Pakume kirjaliku ja suulise tõlke teenuseid ja suurel hulgal erinevaid keelealaseid lahendusi. Suulisi tõlke saab tellida konverentsidele ja ärikohtumistele ning samuti kohtuistungitele. Kirjaliku tõlke teenus hõlmab erialaseid ja üldiseid tõlkeid väga paljude valdkondade raames. Pakume ka lokaliseerimis –, teksti kohandamise, reklaamtekstide koostamise (copywriting) ja trükiettevalmistusteenuseid ning keeleõpet.

Kas teenuse hind sisaldab käibemaksu?

Jah, kõigis füüsilistele isikutele mõeldud hinnapakkumistes sisaldub ka käibemaks. Äriklientide puhul tuuakse hinnad välja ilma käibemaksuta, kuna nii on üldiselt tavaks.

Kas pakute teenuseid ka füüsilistele isikutele?

Enamik meie tõlketellimusi tuleb küll juriidilistelt isikutelt, kuid teeme meeleldi koostööd ka füüsiliste isikutega. Füüsilistelt isikutelt saame peamiselt tellimusi notariaalseteks tõlgeteks. Samuti on populaarsed meie keelekursused. Meie meeskond täidab kõik teie soovid.

ISO sertifikaadiga tagatud kvaliteet ja konfidentsiaalsus

Meie projektijuhid räägivad läti, vene, inglise, saksa ja poola keelt

99% klientidest saab hinnapakkumise vähem kui 15 minuti jooksul

Enam kui 3000 keelespetsialisti ja emakeelekõnelejat

Enam kui 98% meie klientidest soovitaks meid oma sõpradele ja partneritele

Meie büroos tõlgitakse igal aastal üle 16 miljoni sõna

USALDUSVÄÄRSUS. KVALITEET.

Krka logo
KRKA, d.d.

Skrivaneki meeskond on abivalmis ja vastutulelik. Meie päringutele, mis on seotud meditsiinitekstide tõlgetega, lähenetakse väga mõistvalt ka siis, kui on vaja tõlkida mitmest eri keelest korraga. Tellimused teostatakse, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid ja eetikanorme, ning kinni peetakse ka tähtaegadest.

Adidas Baltic logo
Adidas Baltic

Skrivaneki töötajad on väga abivalmid ning lähenevad mõistvalt meie tõlgete spetsiifikale, mis hõlmab Baltikumis räägitavaid keeli. Soovitame ka teistel firmadel kasutada Skrivaneki pakutavaid teenuseid.

Sandoz logo
Sandoz d.d.

Soovitame Skrivanek Balticut kui usaldusväärset koostööpartnerit, kui on vaja tõlkida suuremahulisi projekte, mis nõuavad professionaalset lähenemist.