Scroll Top

Tulkojumi un citi valodu risinājumi itāļu valodā

1

Tulkojumi un citi valodu risinājumi itāļu valodā

1

TULKOJUMI ITĀĻU VALODĀ / TULKOT ITĀĻU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA ITĀĻU VALODĀ?

Tulkojumu cena no/uz itāļu valodu tiek noteikta katram pasūtījumam individuāli. Cenas noteikšanā vērā tiek ņemti vairāki aspekti – secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā tehniskais nodrošinājums, tulku skaits utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms, tulkojuma izpildes termiņi, teksta satura sarežģītība, atkārtojumi tekstā, grafiskā apstrāde un formatēšana, koriģēšana, redaktūra, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz itāļu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Skrivanek tulkošanas biroja tulkošanas projektu vadītāji vienmēr sniedz sīku izklāstu par darba cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Parasti cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu mūsu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ITĀĻU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus itāļu valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI ITĀĻU VALODĀ / TULKOT ITĀĻU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA ITĀĻU VALODĀ?

Tulkojumu cena no/uz itāļu valodu tiek noteikta katram pasūtījumam individuāli. Cenas noteikšanā vērā tiek ņemti vairāki aspekti – secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā tehniskais nodrošinājums, tulku skaits utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms, tulkojuma izpildes termiņi, teksta satura sarežģītība, atkārtojumi tekstā, grafiskā apstrāde un formatēšana, koriģēšana, redaktūra, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz itāļu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Skrivanek tulkošanas biroja tulkošanas projektu vadītāji vienmēr sniedz sīku izklāstu par darba cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Parasti cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu mūsu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ITĀĻU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus itāļu valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR ITĀĻU VALODU

Itāļu valoda ir indoeiropiešu valodu saimes romāņu valoda, kuras pamatā ir vulgārā latīņu valoda. Itāļu valoda tiek uzskatīta par vistiešāko latīņu valodas pēcteci.

Itāļu valodas pirmsākumi meklējami pirms mūsu ēras 1. gadsimta. Tā attīstījās no latīņu sarunvalodas, kas bija Senās Romas oficiālā valoda.

Itāļu valoda rakstu formā sāka parādīties ap mūsu ēras 10. gadsimtu dažādu piezīmju un īsu tekstu formā. Vissenākais rakstu piemineklis itāļu valodā ir datēts ar 960. gadu.

Itāļu valoda ir oficiālā Itālijas un Eiropas Savienībās valoda, tāpat tā ir mazākumtautību valoda divās Eiropas Savienības valstīs ─ Horvātijā un Slovēnijā. Tā ir viena no plašāk lietotajām valodām Eiropas Savienībā līdzās vācu, angļu un franču valodai. Itāļu valoda nav starptautiska darījumu valoda kā angļu, franču vai spāņu, taču tā tiek plaši lietota Vidusjūras valstīs un ir viena no populārākajām svešvalodām pēc apguvēju skaita pasaulē.

Itāļu valodas zināšanas ļoti noderēs mākslas vēsturniekiem un mūziķiem. Tai ir liela nozīme gastronomijas pasaulē. Itāļu valoda ir ietekmējusi gandrīz visas pasaules valodas, jo īpaši minētajās jomās. Tas liecina par gandrīz absolūtu itāļu kultūras dominēšanu Eiropas vēsturē jau kopš Romas impērijas laikiem, no renesanses līdz pat mūsdienām.

Itāļu literārās valodas pamatā ir Toskānas (Florences) dialekts, ko 13.–14. gadsimtā izveidoja un popularizēja tādi rakstnieki kā Dante Aligjēri (Dante Alighieri), Džovanni Bokačo (Giovanni Boccaccio) un Frančesko Petrarka (Francesco Petrarch).

Ilgu laiku nebija izveidota literārā valoda, un rakstnieki rakstīja katrs savā reģionālajā dialektā.

Itālijā katrā pilsētā vienmēr ir bijis savs dialekts, jo vēl tikai dažus gadsimtus atpakaļ daudzas pilsētas tika uzskatītas par atsevišķām pilsētvalstīm.

Franču valoda ir aizguvusi no itāļu valodas aptuveni 3000 vārdu. Kaimiņvalstu dialekti Francijā, Horvātijā vai Slovēnijā ir ļoti ietekmējušies no itāļu valodas. Maltiešu valodā ir liels skaits itāļu valodas aizguvumu.

Mūsdienās itāļu valoda ir darba valoda Vatikānā, tā ir svarīga visā katoļticīgo pasaulē.

Itāļu valodā pirms lietvārdiem izmanto artikulus, kas norāda, kurai dzimtei un skaitlim konkrētais lietvārds pieder. Sieviešu dzimtes lietvārdus lieto ar artikulu „la”, vīriešu dzimtes lietvārdus ar artikulu „il”. Sieviešu dzimtes lietvārdus daudzskaitļa formā lieto ar artikulu „le”, bet vīriešu dzimtes lietvārdus daudzskaitļa formā – ar artikulu „i”. Itāļu valodā lieto arī nenoteikto sieviešu dzimtes artikulu „una” un vīriešu dzimtes artikulu „un”.

Itālijas lingvistiskā dažādība ir lielāka, nekā citās romāņu valodās runājošās valstīs kopā ņemot. Literārā itāļu valoda daudzos aspektos ir tuvāka spāņu vai portugāļu, nekā pjemontiešu vai neapoliešu valodai. Pjemontiešu dialekti ir tuvāki provansiešu un franču valodai, nekā itāļu valodai.

Toskāniešu valoda joprojām tiek uzskatīta par literāri pareizāko itāļu valodas dialektu, jo tā ir vistuvākā klasiskajai latīņu valodai.

Itālijas apvienošanās 1861. gadā dziļi ietekmēja ne tikai politisko dzīvi, bet arī izraisīja nozīmīgas sociālās, ekonomiskās un kultūras pārmaiņas. Ar obligātās izglītības ieviešanu lasītprasmes nozīme palielinājās un daudzi cilvēki, izvēlējušies nacionālo valodu, aizmirsa savu dzimto dialektu.

Itāļu valodu plaši māca daudzās skolās un augstskolās visā pasaulē, taču reti kā pirmo svešvalodu. 21. gadsimta tehnoloģijas palīdz popularizēt itāļu valodu, jo cilvēkiem tiek piedāvāti jauni un vienkārši veidi, kā iemācīties runāt, lasīt un rakstīt itāļu valodā.

Saskaņā ar Itālijas Ārlietu ministrijas datiem, vidēji katru gadu vairāk nekā 200 000 ārvalstu studentu vēlas apgūt itāļu valodu.

ITĀĻU ALFABĒTS

Latīņu valodas alfabēts izplatījās Romas impērijā un turpināja pastāvēt arī pēc tās sabrukuma. Kad Eiropas tautas sāka veidot savu nacionālo rakstību, tās par pamatu izmantoja latīņu alfabētu, tostarp itālieši 10. gadsimtā. Latīņu valodas alfabēts tika vai nu papildināts ar jauniem burtiem, atbilstoši fonētiskajām skaņām, vai daži burti tika izņemti no latīņu alfabēta. Itāļu alfabēts sastāv no 21 burta. Burti (j, k, w, x, y) tradicionāli tiek izņemti no alfabēta, lai gan tie parādās svešvārdos. Itāļu alfabēts ir no latīņu valodas atvasināts alfabēts; tajā ir pieci patskaņi  (a, e, i, o, u), 16 līdzskaņi – (b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z).

CIK SAREŽĢĪTA IR ITĀĻU VALODA?

Kurš gan nav domājis par itāļu valodas apguvi? Vien klausoties mūziku itāļu valodā, rodas interese par šo skaisto, lirisko un skanīgo valodu. Valodas eksperti lēš, ka tieši itāļu valoda ir viena no visvieglāk apgūstamākajām valodām pasaulē un nav arī pārsteigums, ka tā ir viena no populārākajām valodām, kuru cilvēki vēlas apgūt. Principā, lai sasniegtu sarunvalodas līmeni, būs nepieciešamas vien 25 nedēļas, ja itāļu valodu mācīsieties vismaz 24 stundas nedēļā. Itāļu valodas izruna ir ļoti vienkārša, tā ir skaista un melodiska. Pamatā vārdi tiek izrunāti tāpat kā rakstīti. Vieglāk itāļu valodu ir apgūt tiem, kuri jau runā kādā no romāņu valodām – franču, spāņu vai portugāļu. Grūtības varētu sagādāt gramatiskās īpatnības – itāļu valodā katrai vārdšķirai tiek izšķirts dzimums. Grūti ir atšķirt izrunā līdzskaņu dubultošanos, bet tā var mainīt pat vārda jēgu. Tātad – daudz praktisko nodarbību, dziesmas, dzejas lasīšana, ceļojumi uz Itāliju, apņēmība un laiks ir tas, kas nepieciešams šīs skaistās valodas apgūšanai.

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ ITĀĻU VALODĀ?

Itāļu valoda ir dzimtā valoda vismaz 67 miljoniem cilvēku visā pasaulē. Tā ir oficiālā valsts valoda Itālijā, Šveicē, Sanmarīno un Vatikānā un tā ir arī viena no 24 oficiālajām un darba valodām Eiropas Savienībā. Kā mazākumtautības valodu to lieto Horvātijā un Slovēnijā. Lielākās itāļu valodas runātāju diasporas ir Brazīlijā – aptuveni 25 miljoni runātāju, Argentīnā – 24 miljoni runātāju, ASV – 8 miljoni runātāju, Kanādā – 1,5 miljons runātāju, Urugvajā – 1,5 miljons runātāju un Austrālijā – nedaudz zem viena miljona runātāju.

ITĀĻU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek Baltic profesionālo tulku un tulkotāju komanda visās Baltijas valstīs strādā gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, sarežģītiem tehniskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Tulkošanas birojs Skrivanek nodrošina arī tekstu itāļu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu. Protams, valodas speciālisti var sniegt informāciju par kultūras atšķirībām, lietišķo etiķeti, vēsturi un tradīcijām. Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no/uz itāļu valodu – mājaslapu un e-komercijas satura tulkojumus, reklāmas saukļu adaptāciju, sadarbības līgumu, tiesību aktu, tiesu nolēmumu un uzņēmējdarbības dokumentācijas tulkošanu. Veicam arī secīgo tulkošanu lietišķās vai cita veida sarunās, konferencēs un citos pasākumos, tiešsaistē Zoom platformā. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

ITĀĻU VALODA BIZNESĀ

Itālijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ļoti nozīmīga, padarot to par stratēģisku loģistikas centru un vārtiem uz Eiropas vienoto tirgu. Spēja lietot pareizo valodu un pareizos žestus saziņā ir ļoti būtiska, jo īpaši Itālijā. Roku žesti un acu kontakts ir itāļu sarunu galvenā iezīme. Ja attālināsieties vai ieturēsiet distanci, to var uzskatīt par nedraudzīgu žestu. Itāļi bieži vien vadās pēc savām jūtām un uzticēšanās ir ļoti svarīga labu biznesa attiecību veidošanā. Tikšanās laikā nevajadzētu radīt steidzamības sajūtu, jo tas potenciālajam sadarbības partnerim var šķist nepieklājīgi. Noteikti vajadzētu runāt un parādīt savu interesi par itāļu ēdienu, mākslu, modi vai sportu. Arī, ja tas notiek biznesa sarunu ietvaros. Ir populārs joks ─ lai pārtrauktu itāļa runas plūsmu, vienkārši saņemiet viņa rokas. Pirms biznesa sadarbības uzsākšanas noteikti vajadzētu informēt sadarbības partneri, ja jūs nerunājat itāļu valodā. Tas skaidri jānorāda savā vēstulē, e-pastā vai paziņojumā, minot valodu, kurā jūtaties pārliecinoši. Bieži vien itāļu uzņēmēji nerunā angliski un ir gatavi izmantot profesionāla tulka pakalpojumus. Lai gan ir itāļu uzņēmēji, kas runā gan angļu, gan franču valodā, itāļu valoda jebkurā gadījumā būs dominējošā valoda. Itālis vienmēr novērtēs ikvienu, kas centīsies runāt viņa dzimtajā valodā, kaut arī darīs to slikti. Noteikti ir jārēķinās ar to, ka itāļu valodas zināšanas Itālijā būs veiksmes atslēga biznesa attiecību veidošanai. Ārpus Itālijas itāļu valodai nav liela loma biznesa vidē, izņemot jomas, kas ir saistītas ar mūziku, mākslu, zinātni, pavārmākslas pasauli.

ITĀĻI LATVIJĀ

2021. gadā Latvija un Itālija atzīmēja nozīmīgas gadadienas ─ simtgadi kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas un 30 gadus kopš atbalsta Latvijas neatkarības atjaunošanai un diplomātisko attiecību atjaunošanas. Itālija bija starp pirmajām valstīm, kas jau 1992. gadā atklāja vēstniecību Rīgā. Starp Latviju un Itāliju notiek aktīva sadarbība kultūrizglītības jomā, ir noslēgti vairāki augstskolu sadarbības līgumi ar Itālijas augstākās izglītības iestādēm Eiropas Savienības programmu ietvaros. Vienlaikus Itālijas valdība nodrošina stipendijas Latvijas studentiem studijām Itālijā. Aktīva sadarbība ar Itālijas izglītības iestādēm ir Latvijas Kultūras akadēmijai, Latvijas Mākslas akadēmijai un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai. Latvijas augstākās izglītības iestādēs studē vairāk nekā simts itāļu jauniešu gan kā pilna laika studenti, gan arī starptautiskās studentu apmaiņas programmas „Erasmus” ietvaros. Latvijas Universitātē 2021. gadā mācījās 66 Itālijas pilsoņi, no kuriem 23 dažādās nozarēs mācībām bija izvēlējušies pilna laika studijas, 43 mācījās vienu semestri kā apmaiņas studenti „Erasmus” programmā. Visvairāk itāļu studentu ir Rīgas Stradiņa universitātē. Tur pilna laika studijas apgūst 96 studenti. Rīgas Tehniskajā universitātē studējošo itāļu skaits sasniedz gandrīz  30 studentu. Latvijas Kultūras akadēmijā kopš 2005. gada ir atvērta studiju programmas Starptautiskie kultūras sakari apakšprogramma Starpkultūru sakari Latvija-Itālija. Kultūras jomā katru gadu Latvijas filmas tiek pieteiktas nozīmīgākajos festivālos Itālijā: „Venice IFF”, „Rome IFF”, „Trento IFF”, „Trieste IFF”, „Torino IFF”. Aizsardzības jomā sadarbība ar Itāliju arī ir kļuvusi ievērojami ciešāka, jo Itālija piedalās NATO Kanādas kaujas grupas sastāvā Latvijā. Itālija periodiski piedalās arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā.

ITĀĻU VALODAS NEDĒĻA

Itāļu valodas nedēļa pasaulē ir plaša pasākumu programma ar mērķi veicināt itāļu valodas un kultūras mantojuma atpazīstamību pasaulē. Itāļu valodas nedēļa pasaulē tiek rīkota reizi gadā, trešajā oktobra nedēļā. Itāļu valodas nedēļa pasaulē pirmo reizi tika rīkota 2001. gada oktobrī, Eiropas valodu gada ietvaros, pēc Frančesko Sabatini, Accademia della Crusca prezidenta, iniciatīvas. Itāļu valodas nedēļu pasaulē atbalsta Itālijas Ārlietu ministrija, Kruskas akadēmija, Itālijas kultūras institūti ārvalstīs, Itālijas konsulāti, augstskolas, kurās tiek pasniegta itāļu valoda, Dante Alighieri biedrība un citas iestādes. Ik gadu šī iniciatīva kļūst arvien populārāka, piesaistot arvien vairāk dalībnieku un interesentu ar dažādiem pasākumiem visām auditorijām, tādējādi veicinot interesi par itāļu valodu un kultūru. Latvijā Itāļu valodas nedēļas pasaulē pasākumus organizē Latvijas Universitātes Itāļu valodas un kultūras studiju centrs, sadarbībā ar Itālijas vēstniecību Latvijā un Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociāciju. Ik gadu šīs nedēļas ietvaros tiek piedāvāta plaša kultūras programma, kurā var iesaistīties ikviens interesents. Lai rīkotie pasākumi būtu saistoši ikvienam, ik gadu pasākumam tiek dota konkrēta tēma, taču vienojošais elements – itāļu valoda un kultūra – nemainās. Daudzpusīgi un interesanti Itāļu valodas nedēļas pasākumi ik gadu norisinās arī Itāļu valodas un kultūras studiju centrā.

Profesionāli tulkojumi itāļu valodā, Skrivanek tulkošanas birojs
Rakstiskie un mutiskie itāļu valodas tulkojumi

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ITĀĻU VALODĀ:

ITĀĻU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

itāļu–latviešu; latviešu–itāļu; itāļu–lietuviešu; lietuviešu–itāļu; igauņu–itāļu; itāļu–igauņu; angļu–itāļu; itāļu–angļu; krievu–itāļu; itāļu–krievu; poļu–itāļu; itāļu–poļu; ukraiņu–itāļu; itāļu–ukraiņu; čehu–itāļu; itāļu–čehu; vācu–itāļu; itāļu–vācu; spāņu–itāļu; itāļu–spāņu; franču–itāļu; itāļu–franču; itāļu–rumāņu; rumāņu–itāļu; dāņu–itāļu; itāļu–dāņu; zviedru–itāļu; itāļu–zviedru; norvēģu–itāļu; itāļu–norvēģu; somu–itāļu; itāļu–somu, itāļu–arābu; arābu–itāļu; itāļu–armēņu, armēņu–itāļu; itāļu–baltkrievu, baltkrievu–itāļu; bulgāru–itāļu, itāļu–bulgāru; itāļu–ebreju, ebreju–itāļu, itāļu–grieķu, grieķu–itāļu; itāļu–gruzīnu; gruzīnu–itāļu; itāļu–hindi; hindi–itāļu; itāļu–holandiešu; holandiešu–itāļu; itāļu–korejiešu; korejiešu–itāļu; itāļu–kurdu; kurdu–itāļu; itāļu–ķīniešu; ķīniešu–itāļu; itāļu–portugāļu; portugāļu–itāļu; itāļu–rumāņu; rumāņu–itāļu; itāļu–slovāku; slovāku–itāļu; itāļu–slovēņu; slovēņu–itāļu; itāļu–turku; turku–itāļu; itāļu–ungāru; ungāru–itāļu u. c.