Scroll Top

Vertimai ir kiti kalbiniai sprendimai estų kalba

1

Ieškote kalbinių sprendimų estų kalba?

---
 • ---
 • Esu Skrivanek klientas
 • Google paieška
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Reklama
 • Paroda
 • Draugo (-ės) / pažįstamo (s) rekomendacija
 • Reklama spausdintoje žiniasklaidoje
 • Su manimi susisiekė Skrivanek pardavimų vadybininkas
 • Kita
 

ISO sertifikatais patvirtinta kokybės ir konfidencialumo garantija

Mūsų projektų vadovai kalba latvių, rusų, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis

99 % klientų pasiūlymą gauna greičiau nei per 15 minučių

Daugiau nei 3 000 kalbos specialistų ir gimtakalbių

Daugiau nei 98 % klientų norėtų mus rekomenduoti savo draugams ir partneriams

Kasmet mūsų biure išverčiama daugiau kaip 16 milijonų žodžių.

VERTIMAI Į ESTŲ KALBĄ

KIEK KAINUOJA ESTŲ KALBOS VERTIMAI?

Vertimų iš / į estų kalbą kaina kiekvienam užsakymui nustatoma labai individualiai. Kainodarą sudaro kelios sudedamosios dalys, kurios priklauso nuo kliento pageidavimų ir poreikių. Nuosekliųjų vertimų kaina priklauso nuo paslaugos suteikimo laiko, kalbų kombinacijos, į kurią reikės versti. Rašytinių vertimų kainą lemia verčiamos medžiagos apimtis, vertimo terminai, specifinis teksto turinys, teksto pasikartojimas vertime, grafinis apdorojimas, formatavimas, korektūra, taip pat kliento pasirinktos papildomos paslaugos, įskaitant notaro patvirtinimus ir kt. paslaugas

AR YRA VERTIMŲ KAINORAŠTIS?

Taip, vertimo raštu ir žodžiu (sinchroninio ir nuosekliojo) iš / į estų kalbą paslaugų kainoraštis yra neatsiejama mūsų bendradarbiavimo sutarties su klientais dalis. Prieš pradėdama vertimo projektą „Skrivanek“ visada pateikia išsamią informaciją apie vertimo kainą. Kiekvieno užsakymo kaina nustatoma individualiai pagal dabartinį „Skrivanek“ kainoraštį, atsižvelgiant į originalo teksto žodžių skaičių, vertimo dubliavimąsi ir kitus parametrus. Norėdami gauti pasiūlymą, nedvejodami atsiųskite mums medžiagą, kurią reikia išversti, ir mūsų projektų vadovai su jumis susisieks ir susitars dėl sprendimo.

FAKTAI APIE ESTŲ KALBĄ

Estų kalba priklauso Baltijos jūros finougrų kalbų šeimai. Kaip teigia mokslininkai, protofinougrų gentys senovėje gyveno didžiulėse teritorijose, kurios net ribojosi su Irano genčių arealu toli už Uralo kalnų. Tačiau apie III tūkstantmetį pr. m. e. Jie migravo prie Baltijos jūros, kur pradėjo megzti glaudžius kultūrinius ryšius su vietinėmis baltų gentimis, o archeologiniuose paminkluose jie atpažįstami kaip „šukinės-duobelinės“ keramikos kultūros atstovai.

Estų kalba yra gimininga lyvių, suomių ir vodų kalboms, bet ne kaimyninių šalių – rusų, latvių ir švedų – kalboms. Estų ir suomių kalbos atsirado suskilus protofinougrų gentims, kurios bendravo protofinougrų kalba.

Šiuolaikinė estų kalba daug labiau skiriasi nuo finougrų kalbos nei šiandien vartojama suomių kalba, tačiau estų kalboje yra keletas archaizmų, kurių suomių kalboje nebėra.

Estų kalba yra vienintelė oficiali Estijos Respublikos kalba. Valstybinės kalbos statusas nustatytas Estijos Respublikos Konstitucijoje (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992) ir Kalbos įstatyme (Keeleseadus, 2011). Nuo 2004 m. estų kalba yra viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų. Ji vartojama naudojama visose sociolingvistinėse srityse, įskaitant valstybės ir vietos valdžios institucijas, švietimą, mokslą ir informacines technologijas. Rusų kalba yra bene labiausiai paplitusi tautinių mažumų kalba šalyje. Rusų kalbą kaip antrąją vartoja 40–70 metų amžiaus etniniai estai. Rusų kalba buvo neoficiali Estijos SSR kalba nuo 1944 iki 1991 m. ir sovietinėse mokyklose buvo dėstoma kaip privaloma.

Regioninės estų kalbos tarmės skirstomos į tris grupes: šiaurės, pietų ir šiaurės rytų. Pietinei grupei priklauso Tartu srities tarmė, Veru srities tarmė ir Viljandi srities tarmė, o šiaurinei grupei – rytinė, vidurinė, vakarinė ir salų tarmės. Šiaurės rytų tarmės, kuriomis kalbama Šiaurės Estijoje, Suomijos įlankos pakrantėje į rytus nuo Talino, yra atskiros. Kiekviena tarmė yra suskirstyta į smulkesnius pogrupius, kurių ribos dažniausiai sutampa su buvusių seniūnijų ribomis. Labiausiai skiriasi šiaurinė ir pietinė tarmės. Manoma, kad šios tarmės kažkada buvo atskiros kalbos, kurios II tūkstantmetyje, veikiamos baltų ir germanų kalbų, susiliejo ir susiformavo estų kalba. Pietų estų kalbos ir salų tarmės taip pat skiriasi nuo estų literatūrinės kalbos gramatiniu požiūriu, o kitos tarmės skiriasi daugiausia tarimu.

Tarmės daugiausia vartojamos pietų Estijoje ir vakarų Estijos salose. Šiandien labiausiai paplitusi tarmė yra veru tarmė. Tarmiška kalba labiau būdinga vyresnio amžiaus žmonėms.

Užsienyje taip pat kalbama įvairiomis estų kalbos atmainomis. Jas taip pat galima laikyti regioninėmis tarmėmis, nes kiekviena iš jų susijusi su tam tikra vietove ir joje vartojamomis vietinėmis kalbomis.

Socialiniu požiūriu estų kalba yra gana vienalytė. Tai reiškia, kad nėra didelio skirtumo tarp kasdienės šnekamosios kalbos ir standartinės literatūrinės kalbos. Galima skirstyti įvairių socialinių grupių (mokiniai, kaliniai ir t.t.) kalbos variantus, tačiau jie iš esmės skiriasi tik leksika.

Nors rašytinė estų kalba egzistuoja nuo XVI a., kai buvo išleistos pirmosios religinės knygos estų kalba, literatūrinė estų kalba iš tikrųjų pradėjo vystytis XVII ir XVIII a., kai padaugėjo spausdintų tekstų, išaugo raštingumas ir atsirado standartizuotos kalbos poreikis. Kadangi pirmąsias knygas estų kalba išleido vokiečiai, siekdami skleisti liuteronų tikėjimą, reikėjo spaudinių tiek šiaurės, tiek pietų estų kalba. Taigi nuo pat pirmųjų užrašų estų kalba pagal dvi dialektų grupes susiformavo dvi rašytinės kalbos: šiaurės estų, arba Talino, ir pietų estų, arba Tartu, kalbos. Nė viena iš pirminių rašytinių kalbų neišsivystė į visiškai sunormintą literatūrinę kalbą, tačiau abi buvo vartojamos lygiagrečiai iki XX a. Nuo XVIII a. šiaurės estų raštas paplito plačiau ir greičiau nei pietų estų raštas ir tapo pagrindine rašto kalba visoje Estijoje. Vienas iš veiksnių, turėjusių tam įtakos, buvo 1739 m. Biblija tapo estų rašytinės kalbos pavyzdžiu iki XIX a. pirmosios pusės.

XIX a. pradžioje pirmą kartą buvo iškeltas dviejų rašytinių kalbų sujungimo klausimas. Bendros estų kalbos klausimas tapo labai svarbus XIX a. antrojoje pusėje, kai tautinio atgimimo metu ypač sustiprėjo tautinės vienybės jausmas. Greta bendros estų kalbos klausimo ilgą laiką kilo problemų dėl estų kalbos rašybos. Kai XIX a. pradžioje paaiškėjo, kad estų kalba yra gimininga suomių kalbai, suomių, o ne vokiečių kalba tapo estų ortografijos pagrindu. Dideli estų kalbos pokyčiai įvyko aštuntajame dešimtmetyje, kai buvo nuspręsta toliau taikyti normas, kurios atsižvelgtų į natūralią estų kalbos raidą ir taip būtų artimesnės realiai vartojamai estų kalbai. Šiandien estų kalbos politiką valdo ir koordinuoja Estijos švietimo ir mokslo ministerija (Haridusja Teadusministeerium). Kalbos normos nustatytos Kalbos įstatyme, kuriame teigiama, kad normos grindžiamos naujausiu Estijos kalbos instituto (Keele Instituut), išleistu rašybos žodynu, Estijos gimtosios kalbos draugijos Kalbos komisijos (Emakeele Seltsi keelsaimkond) sprendimais ir rekomendacijomis dėl kalbos vartojimo ir rašybos, Estijos gimtosios kalbos draugijos patvirtinta normine estų kalbos gramatika ir vadovėliu.

Žinomiausi XIX a. kalbininkai, aktyviai dalyvavę plėtojant estų literatūrinę kalbą, yra E. Ahrens, F. J. Wiedemann, J. Hurt ir M. Veske. Maždaug tuo metu prasidėjo spartus estų literatūros vystymasis.

Estų rašytinė kalba vystėsi įdomiai. 19-ojo šimtmečio pabaigoje prasidėjo kalbininko M. Veske skatinamas judėjimas, kurio tikslas buvo priartinti to meto rašytinę kalbą prie atskirų tarmių fonetinių ypatumų. Šis judėjimas buvo toks sėkmingas, kad kurį laiką Estijoje susiformavo dvi lygiagrečios literatūrinės kalbos.

Seniausi estų kalbos skoliniai yra iš baltų, germanų, indoiranėnų ir slavų kalbų, o naujausi – iš latvių, rusų, vokiečių ir švedų kalbų. Tačiau tarptautiniai žodžiai estų kalboje vartojami retai.

Kalbos kodas ISO 639-1: et

ESTŲ KALBOS ABĖCĖLĖ

Estų kalboje naudojama lotyniškoji abėcėlė, kurioje išliko vokiečių kalbos įtaka – trys diakritinės raidės – umliautai, kurie estų kalboje laikomi atskiromis raidėmis (Ä, Ö, Ü) ir buvo pritaikyti estų kalbai. Abėcėlę sudaro šios raidės: a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, z, ž, t, u, v, õ, ä, ö, ü. Raidės „f“, „š“, „z“, „ž“ vartojamos tik svetimžodžiuose. Užsienietiškos raidės taip pat vartojamos užsienietiškiems pavadinimams ir žodžiams rašyti: c, č, q, w, x, y. Dabartinė estų kalbos ortografija buvo sukurta XIX a. antroje pusėje pagal suomių ortografijos pavyzdį. Estų kalboje yra 26 fonemos: devynios balsės (a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü) ir 17 priebalsių (f, h, j, k, l, l´, m, n, n´, p, r, s, s´, š, t, t´, v). Iš jų „f“ ir „š“ vartojami tik svetimžodžiuose, o „õ“, „ä“, „ö“ ir „ü“ dažniausiai pasitaiko pirmajame žodžio skiemenyje. Estų kalboje pagrindinis kirtis yra pirmame skiemenyje; svetimžodžiuose kirtis gali būti kitur. Garsai ir tam tikri skiemenys gali būti tariami trimis skirtingais kiekybiniais laipsniais (välted), kurie suteikia žodžiams skirtingas reikšmes.

AR SUDĖTINGA ESTŲ KALBA?

Ji laikoma viena sudėtingiausių kalbų pasaulyje. JAV Užsienio tarnybos instituto duomenimis, estų kalba yra penkta pagal sunkumą. Ypač angliakalbiams estų kalba yra sudėtinga dėl skirtingų gramatinių ypatybių.

Balsiai ir priebalsiai estų kalboje yra trijų ilgumų – trumpo, ilgo ir labai ilgo, o jų vartojimas keičia žodžio reikšmę. Pavyzdžiui, linen estų kalba reiškia „liną“, o linna – „miestą“. Estų kalba turi turtingą linksniavimo sistemą – 14 gramatinių linksnių. Be gerai žinomų linksnių, tokių kaip vardininkas ir kilmininkas, dar yra dalelytė (reiškianti daikto dalį, kiekį), iliatyvas (rodantis kryptį – kur eiti?), kur viduje?), elatyvas (nurodo kryptį tolyn, lauk), alatyvas (atsako į klausimą kur?), adjunktyvas (nurodo buvimą ant ko nors), ablatyvas (nuo ko?), esatyvas (kokioje vietoje ar padėtyje?), translatyvas (nurodo, kad kažkas tampa kažkuo), komitatyvas arba palydovas (su kuo?) ir terminatyvas arba apribojimas (nurodo apribojimą erdvėje ir laike). Estų kalbos veiksmažodis turi keturias laiko formas – vieną esamojo ir tris būtojo laiko, tačiau estų kalboje nėra tokios gramatinės kategorijos kaip būsimasis laikas. Panašiai ir estų kalbos veiksmažodžiai turi dvi bendratis. Pagrindinis dėmesys visada skiriamas pirmajam žodžio skiemeniui, mažiau – trečiajam. Žodžių tvarka estų kalboje yra gana laisva, todėl sakinio prasmę galite suprasti net ir nesilaikydami žodžių tvarkos. Visi daiktavardžiai ir būdvardžiai, tiek vienaskaitos, tiek daugiskaitos, turi tą pačią galūnę, o daugiskaitai sudaryti vartojamos specialios priesagos. Tas pats įvardis reiškia abi gimines, nes estų kalboje jos neskiriamos. Estų kalboje nėra aukščiausiojo laipsnio; laipsnį nurodo atitinkamos stiprinamosios dalelytės žodžio pabaigoje. Ši kalba turi ypatingą atpasakojamąją nuosaką ir neigiamą linksniuotę, bet neturi priešdėlinių veiksmažodžių, nes estų kalboje nėra prielinksnių. Štai kodėl yra tiek daug linksnių.

Estų kalba yra penkta pagal sunkumą, o suomių kalba – šešta. Todėl abi kalbos estams ir suomiams yra gana lengvai suprantamos ir išmokstamos.

Estų kalbą suomiams lengviau išmokti dėl šių priežasčių:

 1. Regioninis poveikis: kadangi Suomija yra kaimyninė šalis, abi šalys turi kultūrinių ir kalbinių panašumų.
 2. Ir suomių, ir estų kalbos priklauso Uralo kalbų šeimai.
 3. Estų kalboje yra 14 gramatinių linksnių, o suomių kalboje – 15.
 4. Abiejose kalbose yra balsių, kurie anglų kalboje nėra įprasti, todėl suomių kalbos vartotojams lengviau prisitaikyti prie estų kalbos.

ESTŲ KALBOS VERTĖJAS ŽODŽIU IR RAŠTU

Mūsų profesionalių vertėjų raštu ir žodžiu komanda gali versti standartinius dokumentus, techninius ir notaro patvirtintus vertimus. „Skrivanek“ taip pat atlieka estų kalbos tekstų korektūrą ir stilistinį tobulinimą. Žinoma, kalbos ekspertai gali suteikti informacijos apie kultūrinius skirtumus, verslo etiketą, istoriją ir tradicijas.

Teminis medžiagos, verčiamos iš / į estų kalbą, spektras yra labai platus, atsižvelgiant į aktyvų abiejų šalių bendradarbiavimą įvairiose srityse – verslo, ekonomikos, švietimo, kultūros ir kt. Verslo klientams iš / į estų kalbą dažniausiai verčiame šiuos vertimus: elektroninės komercijos turinį ir svetainių vertimus, reklaminius šūkius, SEO tekstus, „Google“ raktažodžius, rinkodaros vertimus, bendradarbiavimo sutartis, verslo dokumentus, teismo dokumentų (baudžiamųjų, civilinių ir administracinių bylų) vertimus. Taip pat teikiame nuosekliojo ir sinchroninio vertimo paslaugas verslo ir kitiems pokalbiams, konferencijoms ir kitiems renginiams. Taip pat bendradarbiaujame su valdžios institucijomis atliekant įvairius teisinius vertimus. Fiziniams asmenims verčiame asmens tapatybės dokumentus, santuokos liudijimus, vaikų gimimo liudijimus, išsilavinimo dokumentus, pasus, medicininius dokumentus ir kt. vertimus.

KUR IR KIEK KALBAMA ESTŲ KALBA?

Estų kalba yra antra mažiausia kalba pasaulyje, turinti valstybinės kalbos statusą (pirmoji yra islandų kalba). Estų kalba yra gimtoji maždaug 1,1 mln. žmonių visame pasaulyje, iš jų apie 915 000 žmonių Estijoje (2021 m.) ir apie 200 000 žmonių už Estijos ribų; iš jų apie 50 000 – Suomijoje, apie 27 000 – Jungtinėse Amerikos Valstijose, 24 000 – Kanadoje, 26 000 – Švedijoje, 17 000 – Rusijoje, apie 7 000 – Australijoje, 10 000 – Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Norvegijoje, Ukrainoje, Airijoje, Belgijoje, Danijoje, Nyderlanduose ir apie 1700 – Latvijoje.

Estų kalba yra viena iš 200 labiausiai paplitusių pasaulio kalbų ir trečia labiausiai paplitusi Uralo kalba po vengrų ir suomių. Per Antrąjį pasaulinį karą, kai 1944 m. sovietų kariuomenė įsiveržė į Estiją, daug estų pabėgo iš tėvynės laivais ar mažesnėmis valtimis per Baltijos jūrą. Daugelis pabėgėlių, išgyvenusių pavojingą kelionę jūra į Švediją ar Vokietiją, vėliau iš ten persikėlė į Kanadą, Jungtinę Karalystę, Jungtines Amerikos Valstijas ar Australiją. Kai kurie iš šių pabėgėlių ir jų palikuonių grįžo į Estiją po to, kai 1991 m. šalis atgavo nepriklausomybę.

Nepriklausomybės metais vis daugiau estų rinkosi darbą užsienyje, daugiausia Suomijoje, taip pat kitose Europos šalyse (daugiausia Jungtinėje Karalystėje, Beniliukso šalyse, Švedijoje ir Vokietijoje), todėl Estija tapo šalimi su didžiausiu emigracijos lygiu Europoje.

ESTŲ KALBA VERSLUI

Estai kalba keliomis kalbomis. Tačiau ne visi moka estų kalbą, kaip rusai, net jei jie gimė Estijoje. Dauguma estų rusų kalbą vartoja kaip antrąją bendravimo kalbą. Anglų kalba visada buvo privalomas dalykas mokykloje, net ir komunistinio režimo laikais. Rusų kalba nėra valstybinė kalba, todėl pagal įstatymus visi oficialūs dokumentai, pavyzdžiui, sutartys ir sandoriai, turi būti išversti į estų kalbą.

Anglų kalba Estijoje yra populiari, o geros anglų kalbos žinios yra svarbi verslo išsilavinimo dalis. Tarptautiniai verslo susitikimai paprastai vyksta anglų kalba, todėl estai nelabai tikisi, kad jų verslo partneriai kalbės estiškai, tačiau jei jie moka keletą mandagumo frazių, estai tai įvertins.

Už Estijos ribų estų kalba kaip verslo kalba paprastai nevartojama. Bendradarbiavimo sutartys su Estijos įmonėmis sudaromos anglų arba rusų kalba.

ESTAI LATVIJOJE

Pirmieji estų atstovai Latvijos teritorijoje buvo leiviai ir lutsiai. Leiviai, kurių, kaip manoma, buvo keli tūkstančiai, driekėsi nuo dabartinės Veru (Võru) apskrities pietinio galo iki Gulbenės ir Alūksnės. Lutsių kaimai buvo įsikūrę aplink Ludzą (iš čia ir pavadinimas – lutsiai), manoma, kad didžiausias jų skaičius buvo apie 4 000. Į pietus nuo dabartinės Latvijos ir Estijos sienos tradiciškai gyveno ir estai.

Labai įdomu, kad Latvijos universiteto Lyvų institutas kartu su Ludzos miesto biblioteka išleido „Ludzos estų kalbos abėcėlę“.

Didžiausia estų bendruomenė Rygoje susiformavo XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje. Į Rygą, vieną didžiausių carinės Rusijos pramonės centrų ir Vidžemės gubernijos, kuriai priklausė didžioji dabartinės Estijos dalis, administracinį centrą, migravo tekstilės darbininkai, amatininkai, prekybininkai ir pramonininkai. Be to, į Rygą atvykę estų jaunuoliai galėjo studijuoti vieninteliame Baltijos šalyse technikos universitete ir Rygos dvasinėje seminarijoje. 1881 m. Rygoje gyveno 1 565 estai, o XX a. pradžioje, įvairiais skaičiavimais, jų skaičius išaugo iki 28 000. Per Pirmąjį pasaulinį karą ir po jo daug estų grįžo į tėvynę. 1920 m. pirmojo Latvijos gyventojų surašymo duomenimis, Latvijoje gyveno 8700 estų, dauguma jų – pasienio regione aplink Valmierą (1 600 estų), Valką ir Alūksnę (4 100) ir Rygą (1 600). Liepojos ir Ventspilio uostamiesčiuose taip pat gyveno didelė, daugiau kaip 100 estų bendruomenė.

Trečdalis estų į Latviją atvyko sovietų okupacijos metais, kai dėl valstybinių sienų nebuvimo buvo lengviau studijuoti, dirbti ar tuoktis kaimyninėje šalyje.

Latvijos statistikos tarnybos duomenimis, 2021 m. Latvijoje gyveno 1 676 estų tautybės asmenys.

Abi šalys puikiai bendradarbiauja ekonomikos, švietimo, kultūros, vidaus reikalų, teisingumo ir gynybos srityse. Taip pat verta paminėti sėkmingą bendradarbiavimą transporto ir ryšių srityje

Rygos estų mokykla Rygoje veikia nuo 1989 m.

Latvijos universitetas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su Tartu universitetu.

Latvijos universitete vykdoma suomių–ugrų studijų programa, kurioje taip pat mokoma estų kalbos. Estų kalbą taip pat galima rinktis kaip C dalies (laisvąjį) dalyką.

Šiuo metu latvių kalba Tartu universitete dėstoma kaip laisvai pasirenkamas dalykas ir sulaukė didelio studentų susidomėjimo. Tartu universitetas yra suinteresuotas plėsti latvių kalbos mokymąsi. Talino universitete taip pat siūlomi latvių kalbos kursai.

Latvijos žemės ūkio universitetas jau seniai bendradarbiauja su Estijos Tartu gyvybės mokslų universitetu.

Latvijos dailės akademija bendradarbiauja su Estijos dailės akademija ir Tartu universitetu.

Latvijos kultūros akademija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Estijos muzikos ir teatro akademija pagal „Socrates/Erasmus“ programą, taip pat su Tartu universiteto Viljandi kultūros akademija.

Bendradarbiavimas su Estija yra labai aktyvus visose kultūros ir meno srityse, nes labai gerai bendradarbiaujama su Estijos kultūros ministerija, o ministerijos nuolat keičiasi patirtimi visais lygmenimis.

Baltijos šalių bendradarbiavimas gynybos srityje grindžiamas 2013 m. sausio mėn. gynybos ministrų pasirašytu Supratimo memorandumu dėl bendradarbiavimo gynybos ir karinėje srityje. Sausumos pajėgų padaliniai reguliariai dalyvauja bendrose pratybose, kurios padeda palaikyti aukštą sąveikos lygį.

Latvija ir Estija aktyviai bendradarbiauja planuodamos ir įgyvendindamos dvišalius ir trišalius transporto projektus Baltijos šalyse.

Latviją ir Estiją kerta transporto koridorius „Via Baltica“, abi šalys turi gerai išvystytus geležinkelių tinklus ir dalyvauja plėtojant projektą „Rail Baltica“.

Estijos ambasada Latvijoje rūpinasi savo piliečiais Latvijoje.

Vertimai į estų kalbą
Estų kalbos vertimai

SPRENDIMAI, KURIUOS DAŽNIAUSIAI TEIKIAME ESTŲ KALBA:

ESTŲ KALBOS KOMBINACIJOS:

latvių–estų; estų–latvių; anglų–estų; estų–anglų; lietuvių–estų; estų–lietuvių; rusų–estų; estų–rusų; lenkų–estų, estų–lenkų, ukrainiečių–estų, estų–ukrainiečių; čekų–estų; estų–čekų; vokiečių–estų; estų–vokiečių; ispanų–estų; estų–ispanų; prancūzų–estų; estų–prancūzų; italų–estų; estų–italų; danų–estų; estų–danų; švedų–estų; estų–švedų; norvegų–estų; estų–norvegų; suomių–estų, estų–suomių ir kt.