Scroll Top

Vertimai ir kiti kalbiniai sprendimai lenkų kalba

1

Ieškote kalbinių sprendimų lenkų kalba? Susisiekite su mumis!

ISO sertifikatais patvirtinta kokybės ir konfidencialumo garantija

Mūsų projektų vadovai kalba latvių, rusų, anglų, vokiečių ir lenkų kalbomis

99 % klientų pasiūlymą gauna greičiau nei per 15 minučių

Daugiau nei 3 000 kalbos specialistų ir gimtakalbių

Daugiau nei 98 % klientų norėtų mus rekomenduoti savo draugams ir partneriams

Kasmet mūsų biure išverčiama daugiau kaip 16 milijonų žodžių.

VERTIMAI Į LENKŲ KALBĄ

KIEK KAINUOJA VERTIMAI Į LENKŲ KALBĄ?

Vertimo į lenkų kalbą ir iš jos kaina apskaičiuojama kiekvienam užsakymui atskirai. Apskaičiuojant kainą atsižvelgiama į įvairius jūsų užsakymui būdingus duomenis, pvz., nuosekliojo vertimo žodžiu ir sinchroninio vertimo žodžiu kaina priklauso nuo paslaugos teikimo laiko, renginio vietos, kelionės išlaidų, dienpinigių. Sinchroninis vertimas žodžiu taip pat apima papildomas techninės pagalbos išlaidas, atsižvelgiant į dalyvių skaičių ir pan. Rašytinių vertimų kainą lemia verčiamos medžiagos apimtis ir įskaitomumas, vertimo terminai, terminijos sudėtingumas, pasikartojimai tekste, paveikslėlių ir grafikos sudėtingumas ir formatavimas, korektūra, taip pat kitos kliento pasirinktos papildomos paslaugos.

AR YRA VERTIMŲ KAINORAŠTIS?

Žinoma, vertimo raštu ir žodžiu (sinchroninio ir nuosekliojo), lokalizavimo ir adaptavimo iš / į lenkų kalbą paslaugų kainoraštis yra neatsiejama mūsų bendradarbiavimo sutarties su klientais dalis. Kiekvieną kartą „Skrivanek“ vertimo projektų vadovai prieš pradėdami kiekvieną vertimo projektą parengia išsamią informaciją apie vertimo kainą. Pasiūlymas parengiamas per 30 minučių. Nustatant rašytinių darbų kainą atsižvelgiama į pirminio teksto žodžių skaičių, pasikartojimus, grafinių elementų sudėtingumą ir kitus parametrus. Laukiame jūsų medžiagos vertimui el. paštu, kad galėtume pateikti pasiūlymą.

ĮDOMŪS FAKTAI APIE LENKIJĄ IR LENKŲ KALBĄ

Lenkų kalbos tarmes galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes. Pirmoji yra rytų lechitų tarmių grupė, kurią sudaro keturios lenkų kalbos tarmės: Didžiosios Lenkijos, Mažosios Lenkijos, Mozūrų ir Silezijos tarmės. Antroji – viduriniųjų (pakrančių) lechitų tarmių grupė, kuriai priklauso kašubų tarmė, dažnai laikoma atskira kalba. Šiandien gyva ir vartojama tik Silezijos tarmė, ir ne tik tarp kaimo gyventojų. Kašubų kalba yra daugiau regioninė kalba.

Lenkų kalbos raidos periodizacija pagal statusą ir paplitimą:

 1. senoji lenkų kalba (iki bendrinės lenkų kalbos atsiradimo XVI a.);
 2. XVI–XVIII a . amžiaus viduryje (atsiradus lenkų literatūrinei kalbai ir prasidėjus jos norminimui);
 3. naujoji lenkų kalba (lenkų kultūros atsiradimas ir kalbos paplitimas visuose visuomenės sluoksniuose);
 4. šiuolaikinė kalba (po Antrojo pasaulinio karo ir valstybinės kalbos statuso atkūrimo). Lenkų kalba kaip atskira kalba pradėjo formuotis X a .
 • Lenkų kalboje yra apytiksliai 140 000 žodžių.
 • Kaip ir visose slavų kalbose, lenkų kalboje gausu deminutyvų, kurie padeda suformuoti daug išsireiškimų.
 • Čikaga laikoma didžiausios lenkų mažumos namais JAV.
 • Lenkų kalboje yra be galo daug žodžių, o tai kelia iššūkius visiems, norintiems išmokti lenkų, pavyzdžiui – szczęście (laimė), źdźbło (žolės stiebas), pszczoła (bitė) ir daugelis kitų.
 • Jei kalbame apie lenkų kaip vieną sudėtingiausių kalbų pasaulyje, tad tam pritariama net mados pasaulyje – labai populiarūs marškinėliai su užrašu „I speak POLISH. What‘s your superpower?“ („Aš kalbu LENKIŠKAI. O kokia tavo supergalia?“)
 • Lenkų kalboje daug raidžių junginių, kurie žymi vieną fonemą (lenkiškai dwuznaki): cz, ch, sz, rz, dz, dż ir dź. Dėl jų žodžiai yra išties sunkiai ištariami ir todėl lenkų kalba laikoma viena sudėtingiausių kalbų pasaulyje.
 • Iš tiesų, Lenkijos miesto Łódź (Lodzė) pavadinimą lenkai taria kaip „Vudža“, o ne „Lodza“, kaip būtų įprasta latvių kalboje.
 • Lenkijos pasididžiavimas yra  vienas žinomiausių lenkų ir pasaulio muzikantų, fortepijoninės muzikos kompozitorių ir atlikėjų – Frederikas Šopenas. Kalbama, jog jo širdis saugoma Varšuvos Švento Kryžiaus bažnyčioje. Varšuvoje įrengti keli suoliukai, kurie groja Šopeno darbų dalis.
 • XVI a. Lenkijos mieste Torunoje gimė žymus astronomas Nikolajus Kopernikas.
 • Jei kam nors Lenkijoje dovanojate gėles, įsitikinkite, jog jų skaičius yra nelyginis, ir venkite gėlių, kurios turi kultūrinę reikšmę – ypač geltonųjų chrizantemų, kurios naudojamos laidotuvėse ir raudonų ar baltų gėlių, pavyzdžiui, gvazdikų ir lelijų.
 • Lenkija yra didžiausia gintaro eksportuotoja pasaulyje – manoma, kad Lenkijos produkcijos lygmuo pasaulio rinkoje gali siekti net 70 %.
 • Lenkijoje gyvena sunkiausi Europos gyvūnai. Europinis bizonas yra sunkiausias sausumos gyvūnas Europoje, kurio svoris vidutiniškai siekia daugiau nei 600 kg. Juos galima pamatyti besiganančius daugiau nei 150 000 hektarų dydžio Belovežo girioje Lenkijoje – paskutiniame pirmykščiame miške Europoje, kuris kadaise dengė visą žemyną.
 • Marija Kiuri, moteris, kuri atrado polonį (tarp kitko, pavadintą Marijos Kiuri gimtinės – Lenkijos – garbei) ir radį, nebuvo prancūzė, bet lenkė. Prieš jai susituokiant su prancūzu Pjeru Kiuri, ji buvo vardu Marija Salomėja Sklodovska. Ji buvo pirmoji moteris, pelniusi Nobelio premiją, bei pirmoji ir vienintelė moteris, pelniusi Nobelio premiją du kartus dviejose skirtingose mokslo šakose.

LENKŲ KALBOS ABĖCĖLĖ

Lenkų kalbos abėcėlė remiasi lotynų kalbos abėcėle. Šiuolaikinė lenkų kalba turi 32 raides: Aa, Ąą, Bb, Cc, Ćć, Dd, Ee, Ęę, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Łł, Mm, Nn, Ńń, Oo, Óó, Pp, Rr, Ss, Śś, Tt, Uu, Ww, Yy, Zz, Źź, Żż, taip pat svetimžodžiai Qq, Vv ir Xx. Literatūrinėje lenkų kalboje yra aštuoni balsiai – a, o, u (taip pat rašoma ó), e, i, y, ę (nosinė e ), ą (nosinė o) be ilgio skirtumo – ir priebalsiai: b, c, cz, ć, d, dz, dź, dż, f, g, h (taip pat rašoma ch), j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, s, sz, ś, t, w, z, ż (taip pat rašoma rz), ź.

AR SUDĖTINGA LENKŲ KALBA?

Lenkų kalba yra viena sunkiausių kalbų pasaulyje, užimanti penktą vietą po mandarinų (kinų), arabų, telugų ir japonų kalbų. Nors lenkų kalba naudoja lotynišką abėcėlę, joje yra papildomų raidžių, skirtų lenkų kalbos fonetiniam užrašymui, gramatinėms ypatybėms, kitoms kalboms nebūdingoms priebalsių ir balsių junginiams žodžiuose. Išmokti lenkų kalbos pagrindiniu šnekamuoju lygiu prireiks ne mažiau kaip 44 savaičių arba 1100 valandų.

Taigi pirmasis išbandymas mokantis lenkų kalbos bus žodžių tartis, ypač tų, kurie turi priebalsių junginius, pavyzdžiui: bezwzględny (negailestingas). Lenkų kalboje ta pati fonema dažnai žymima dviem raidėmis, tačiau dažnai pasitaiko ir trijų raidžių porų. Keletas gramatinių ypatybių taip pat šiek tiek apsunkins kalbos mokymąsi: trys giminės kategorijos, 7 linksniai ir asmenuotės.

KUR IR KIEK KALBAMA LENKIŠKAI?

Lenkų kalba yra gimtoji kalba maždaug 50 milijonų žmonių visame pasaulyje, iš kurių apie 38 milijonų – Lenkijoje, 12 milijonų – Europos šalyse ir 8 milijonų – kitose pasaulio šalyse: JAV, Kanadoje, Australijoje. Lenkijoje daugiausia kalbama lenkų kalba, kuri yra gimtoji kalba. Ši kalba yra ne tik oficialioji Lenkijos kalba, bet ir diasporos kalba Vidurio ir Rytų Europoje, Europos šalyse, JAV, Australijoje ir Pietų Afrikoje. Už Lenkijos ribų gyvena apie 20 mln. lenkų kilmės žmonių, todėl lenkų diaspora yra viena didžiausių pasaulyje. Didžiausios lenkų mažumos gyvena Baltarusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje. Palyginti daug lenkų taip pat gyvena ir vartoja lenkų kalbą Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Rumunijoje, Čekijoje, Rusijoje, Brazilijoje, Argentinoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Australijoje, Airijoje ir Izraelyje.

LENKŲ KALBOS VERTĖJAS RAŠTU IR ŽODŽIU

„Skrivanek Baltic“ lenkų kalbos vertėjų raštu ir žodžiu komanda atlieka įprastus rašytinių dokumentų vertimus, sudėtingus techninius vertimus ir notaro patvirtintus vertimus. „Skrivanek“ taip pat atlieka lenkiškų tekstų korektūrą ir stilistinį tobulinimą, kuria SEO turinį, pritaikytą Lenkijos rinkai ir lenkų mentalitetui. Mūsų kalbos ekspertai mielai papasakos apie kultūrinius skirtumus, verslo etiketą, istoriją ir tradicijas. Verslo klientams iš lenkų kalbos ir į lenkų kalbą dažniausiai verčiame interneto svetainių ir e. parduotuvių turinį, reklaminių šūkių adaptacijas, bendradarbiavimo sutartis, teisės aktus, teismo sprendimus ir verslo dokumentus. Taip pat atliekame nuoseklųjį vertimą žodžiu verslo ar kitiems pokalbiams, konferencijoms ir kitiems renginiams, „Zoom“ ir kitose internetinėse platformose. Fiziniams asmenims verčiame asmens tapatybės dokumentus, santuokos liudijimus, vaikų gimimo liudijimus, išsilavinimo dokumentus, pasus, medicininius dokumentus ir kt. vertimus.

LENKŲ KALBA VERSLUI

Bendravimas tikriausiai yra svarbiausias verslo veiksnys, tačiau užsiimdami verslu savo šalyje esame linkę jį laikyti savaime suprantamu dalyku, nes bendraujame su savo kultūros atstovais. Norėdami užmegzti verslo santykius kitoje šalyje, turime atsižvelgti į tos šalies kalbą ir kultūrą, taip pat į bendravimo ir etiketo ypatumus. Dėl savo strateginės padėties Europos centre Lenkija yra ideali vieta įmonėms investuoti, kurios nori eksportuoti savo produktus tiek į rytus, tiek į vakarus. Ji taip pat laikoma viena iš ekonomiškai stabiliausių ir sparčiausiai augančių šalių pasaulyje. Lenkija užima 15 vietą pasaulyje kaip šalis, kurioje palanku pradėti verslą. Šalies ekonominė padėtis stabili ir ji nuolat vystosi. Šiuo metu jaučiamas didelis susidomėjimas ir poreikis naujoms įmonėms restoranų verslo, konsultacinių paslaugų, ypač verslo konsultacijų, internetinių parduotuvių, renginių organizatorių, IT paslaugų, socialinės rūpybos srityse. Kaip lenkams sekasi vesti verslo pokalbius? Lenkų verslininkai paprastai yra oficialūs ir nekalbūs. Todėl tikėtina, kad jų bendravimo elgesys pirmojo susitikimo metu bus santūrus. Jie paprastai sako, ką galvoja, ir iš karto kalba apie bendradarbiavimo galimybes ir ateitį. Pirmą kartą susitikę jie nejuokauja, o pokštus palieka labiau socialinėms progoms. Lenkai paprastai nekalba garsiai, bet yra pasitikintys savimi ir ryžtingi. Lenkai yra gerai išsilavinę, aukštos kvalifikacijos ir labai kompetentingi verslininkai. Valstybinė kalba yra lenkų, tačiau dauguma lenkų kalba daugiau nei viena kalba, nes Lenkija ribojasi su daugeliu kitų šalių. Populiariausios užsienio kalbos, kuriomis kalba Lenkijos verslininkai, yra rusų, vokiečių ir anglų. Dauguma lenkų gerai kalba angliškai. Kad padarytumėte gerą įspūdį, verta išmokti bent kelis žodžius ir frazes lenkų kalba. Tai neabejotinai paskatins bendradarbiavimo susitarimų pasirašymą ir verslo pradžią Lenkijoje. Svarbu nepamiršti, kad lenkams labai svarbi šeima, todėl jie nelinkę kalbėti apie darbą ne darbo valandomis. Lenkijoje darbo diena dažnai prasideda 8.00 val. ir baigiasi 16.00 val.  Lenkija yra labai biurokratiška šalis, kurioje asmens statusas vis dar vaidina labai svarbų vaidmenį.

Už Lenkijos ribų lenkų kalba nėra plačiai naudojama verslo tikslais, nes dauguma lenkakalbių gyvena savo šalyje.

LENKAI LATVIJOJE

45 584 lenkai Latvijoje sudaro lenkų tautinę mažumą ir (2017 m. Latvijos duomenimis) 2,3 % Latvijos gyventojų. Dauguma Latvijos lenkų gyvena Daugpilio, Rygos ir Jelgavos miestuose, taip pat Daugpilyje ir Kraslavoje. Lenkų tautybės žmonės dabartinės Latvijos teritorijoje gyvena nuo XVII a. Krišjanio Barono „Latvju dainas“ (Latvių dainos) yra 173 liaudies dainoų su leksema „lenkai“ variantai, tačiau Latvijos universiteto Literatūros, folkloro ir meno instituto Latvijos folkloro fondo medžiagoje yra 205 liaudies dainų su lenkų ar lenkiška tematika variantai; daugiausia dainų yra iš Latgalos (43 %) ir Kuržemės (26 %). Kai kurios latvių liaudies dainos apie lenkus atsirado kaip prisiminimai apie lenkų ir rusų karus arba tatalinės. Šiandien Latvija ir Lenkija palaiko glaudžius ryšius visose srityse ir visais lygmenimis. Aktyviausiai bendradarbiaujama gynybos, vidaus reikalų, regioninės plėtros, vietos valdžios, švietimo ir kultūros srityse. Vienas iš prioritetų – skatinti didelį potencialą turinčius prekybinius ir ekonominius ryšius. Latvija yra suinteresuota toliau plėtoti ir stiprinti šiuos ryšius dvišaliu pagrindu, taip pat Baltijos jūros regione, Europos Sąjungoje, NATO ir tarptautinėse organizacijose, įskaitant JT. Latvijos ir Lenkijos bendradarbiavimas švietimo ir kultūros srityje yra platus ir įvairus. Lenkų diaspora Latvijoje atlieka svarbų vaidmenį stiprinant abiejų šalių santykius. Latvijoje gyvena apie 46 000 lenkų – 2,3 % šalies gyventojų. Aktyviai veikia Latvijos lenkų asociacija ir Lenkų kultūros centras Daugpilyje, vienijantys Latvijoje gyvenančius lenkų bendruomenės atstovus ir lenkų kultūros mylėtojus. Pagal Latvijos ir Lenkijos bendradarbiavimo kultūros ir švietimo srityje programą numatomos abipusės stipendijos studijoms, moksliniams tyrimams ir vasaros mokykloms, bendradarbiavimas lenkų tautinių mažumų klausimais, lenkų kalbos ir literatūros bei latvių kalbos, kultūros ir literatūros specialistų mainai. Bendrojo lavinimo mokykloje lenkų kalbos ir kultūros mokoma keliose Latvijos švietimo įstaigose, vykdančiose tautinių mažumų švietimo programas:

 • Kraslavos grafų Platerių garbei pavadinta lenkų mokykla;
 • Rygos Itos Kozakevičos lenkų vidurinė mokykla;
 • J. Pilsudskio Daugpilio valstybinė lenkų gimnazija;
 • Rėzeknės valstybinė lenkų gimnazija;

Lenkija nuolat teikia finansinę ir techninę paramą lenkų mokykloms, kviestiniams mokytojams iš Lenkijos ir suteikia galimybę Latvijos mokytojams tobulinti profesinius įgūdžius Lenkijoje. Latvija ir Lenkija aktyviai bendradarbiauja aukštojo mokslo srityje. Keletas Latvijos universitetų, pavyzdžiui, Latvijos universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas ir Latvijos dailės akademija, pasirašė bendradarbiavimo ir studentų bei dėstytojų mainų sutartis su Lenkijos universitetais. Taip pat aktyviai bendradarbiaujama kultūros srityje. Atlikėjai nuolat dalyvauja abiejų šalių festivaliuose ir koncertuose, o Latvijos muzikos ansambliai bendradarbiauja su Lenkijos dirigentais. Tarptautiniai rašytojų ir vertėjų namai glaudžiai bendradarbiauja su Lenkija, kurioje nuolat lankosi lenkų rašytojai, poetai ir vertėjai. Varšuvos nacionalinė biblioteka, Lenkijos Seimo biblioteka ir Pomeranijos biblioteka Ščecine yra ilgametės bendradarbiavimo partnerės su Latvijos nacionaline biblioteka. Nuolatinius projektus su Lenkijos atstovais vykdo Latvijos šiuolaikinio meno centras, Latvijos etnografinis muziejus po atviru dangumi, Memorialinių muziejų asociacija ir Latvijos nacionalinis istorijos muziejus. Latvija iš Lenkijos gauna didelę paramą kultūros paveldui išsaugoti. Lenkija skyrė paramą Pašienės vienuolyno, kuris kartu su Pašienės Švento Dominyko Romos katalikų bažnyčia yra vienas gražiausių ir iškiliausių Lenkijos ar Rytų Europos baroko stiliaus sakralinių pastatų Latgaloje ir Latvijoje, restauravimui. Nuo 1999 m. bažnyčia įtraukta į Europos paveldo sąrašą. Kelerius metus buvo restauruojamos Kraslavos Švento Liudviko Romos katalikų bažnyčios freskos, o praktinius darbus atliko restauratoriai iš Lenkijos. Lenkijos vyriausybė finansavo Kraslavos Romos katalikų bažnyčios šoninio altoriaus restauravimo darbus. Lenkijos vyriausybė taip pat finansavo Piedrujos Romos katalikų bažnyčios altoriaus paveikslo restauravimą. Lenkijos Respublikos ambasada Latvijoje atidaryta 1991 m. lapkričio 12 d. Prieš aštuoniolika metų dabartinė Lenkijos ambasadorė Latvijoje Monika Mihališina dirbo Latvijos kultūros akademijoje ir vadovavo Latvijos ir Lenkijos tarpkultūrinių ryšių studijų programai, o gimtojoje Lenkijoje dėstė Varšuvos universitete latvių kalbą ir latvių kultūrą.

Vertimas raštu ir žodžiu į lenkų kalbą
Profesionalūs lenkų kalbos vertimai, Skrivanek

SPRENDIMAI, KURIE DAŽNIAUSIAI TEIKIAMI LENKŲ KALBA:

LENKŲ KALBOS KOMBINACIJOS:

lenkų–latvių; latvių–lenkų; lenkų–lietuvių; lietuvių–lenkų; estų–lenkų; lenkų–estų; anglų–lenkų; lenkų–anglų; rusų–lenkų; lenkų–rusų; ukrainiečių–lenkų; lenkų–ukrainiečių; čekų–lenkų; lenkų–čekų; vokiečių–lenkų; lenkų–vokiečių; ispanų–lenkų; lenkų–ispanų; prancūzų–lenkų; lenkų–prancūzų; italų–lenkų; lenkų–italų; danų–lenkų; lenkų–danų; švedų–lenkų; lenkų–švedų; norvegų–lenkų; lenkų–norvegų; suomių–lenkų; lenkų–suomių; lenkų–arabų; arabų–lenkų; lenkų–armėnų, armėnų–lenkų; lenkų–baltarusių, baltarusių–lenkų; bulgarų–lenkų, lenkų–bulgarų; lenkų–hebrajų, hebrajų–lenkų, lenkų–graikų, graikų–lenkų; lenkų–gruzinų; gruzinų–lenkų; lenkų–hindi; hindi–lenkų; lenkų–olandų; olandų–lenkų; lenkų–korėjiečių; korėjiečių–lenkų; lenkų–kurdų; kurdų–lenkų; lenkų–kinų; kinų–lenkų; lenkų–portugalų; portugalų–lenkų; lenkų–rumunų; rumunų–lenkų; lenkų–slovakų; slovakų–lenkų; lenkų–slovėnų; slovėnų–lenkų; lenkų–turkų; turkų–lenkų; lenkų–vengrų; vengrų–lenkų ir kt.