7214
 

Automašīnas vai veļu piedāvā mazgāt gan mazgātavās, gan mazgātuvēs.

Kuras ir īstās?

Ar izskaņu „-uve” atvasina lietvārdus no darbības vārdiem ar vienu zilbi, piemēram, „malt” – „maltuve”; „braukt” – „brauktuve”.

Ar izskaņu „-ava” atvasina lietvārdus no darbības vārdiem ar divām vai vairākām zilbēm, piemēram: „glabāt” – „glabātava”; „mazgāt” – „mazgātava”.

Pareizi ir automazgātava, veļasmazgātava.

 
Visi latviešu valodas padomi
7185
 
Veicot tulkojumu, ir būtiski ne tikai precīzi iztulkot vārdus, bet arī izteikto ideju pārnest citā valodā, nezaudējot tās sākotnējo domu. Nodrošinām ātru dokumentu tulkošanas procesu gadījumos, kad nav nepieciešamas specifiskas nozares zināšanas.
 

Sporta ziņas mūs allaž lutina ar dažnedažādām metaforām un pārnestas nozīmes vārdu lietojumu. Tas, ka ikkatras sacensības, ikkatra spēle tiek dēvēta par cīņu, jau ir gluži pierasts apzīmējums. Šīs cīņas nereti tiek dēvētas par dramatiskām, un atkarībā no rezultāta spēlētāji cits citu var šokēt, apbēdināt vai pārsteigt. […]

 
Visas valodas pērles
7221
 
2017. gada 8. decembrī noslēdzās ikgadējais konkurss Latvijas studentiem „Labākais jaunais tulkotājs 2017”, par kura laureāti kļuva Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas Tulkošana studente Velga Polinska. Konkursā otro vietu izcīnīja Elīza Cimdiņa no Ventspils Augstskolas, bet trešo vietu ieguva Anna Šmite no Ventspils Augstskolas.
 
Vairāk par konkursu