Scroll Top

Mājaslapa – tulkošana un lokalizācija

1
CSA Top 50, Nimdzi Top 75
Google vērtējums tulkošanas birojam Skrivanek

Mājaslapa – tulkošana un lokalizācija

1

Labi zināms, ka mūsdienās mājaslapa ir katra uzņēmuma galvenā vizītkarte – brīvi pieejama gan jau esošajiem, gan potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem. No tā, cik tā ir profesionāla, saistoša, viegli uztverama un interesanta, būs atkarīga arī apmeklētāju interese un ticība piedāvātā produkta vai pakalpojuma kvalitātei. Kas tad ir viens no būtiskākajiem pamatnosacījumiem, lai jūsu tīmekļa vietne piesaistītu aizvien vairāk jaunu klientu ne tikai vietējā tirgū, bet arī eksporta tirgos? Ļoti būtiska ir tās pieejamība apmeklētājiem saprotamā valodā. Faktiski bez uzņēmuma mājaslapas tulkošanas un lokalizācijas mūsdienās vairs nevar iztikt. Pārdomāta un gudri digitālajā vidē reklamēta tīmekļa vietne ievērojami palielina uzņēmuma pārdošanas apjomus gan lokāli, gan arī ārvalstīs, palīdz iekarot jaunus tirgus preču un pakalpojumu noietam. Tādēļ ir ļoti svarīgi nepārtraukti analizēt un pārdomāt, kā jūsu esošie un potenciālie klienti un partneri iegūs jaunāko informāciju par jūsu uzņēmumu, precēm, pakalpojumiem, aktuālākajiem piedāvājumiem, projektiem un attīstības plāniem. Teiksiet ─ mājaslapas apmeklētāji taču visu var iztulkot paši ar Googles mašīntulkotāju. Daudzi interneta lietotāju uzvedības pētījumi gan apliecina pretējo: pircēji neuzticas tīmekļa vietnēm, kas nav viņiem saprotamā valodā, jo tas raisa bažas par produkta uzticamību un pirkuma drošību. Tā, piemēram, Eiropas Komisijas veiktās aptaujas liecina, ka 90% interneta lietotāju labprātāk izvēlas aplūkot tīmekļa vietnes sev saprotamā un dzimtajā valodā. Tāpat aptuveni 44% uzskata, ka neiegūst svarīgāko informāciju par produktu, ja mājaslapa nav pieejama viņiem saprotamā valodā. Pasaules interneta vidē tikai aptuveni 52% visu mājaslapu ir pieejamas vienīgi angļu valodā. Lai arī angļu valoda ir viena no visvairāk lietotajām valodām pasaulē, diemžēl daudzi uzņēmumi zaudē ļoti daudz klientu, ja netulko un nelokalizē savas mājaslapas populārākajās konkrētā reģiona vai pat pasaules mēroga valodās. Visbeidzot, cilvēki pavada ievērojami vairāk laika, pārlūkojot un iedziļinoties tajās tīmekļa vietnēs, kuru saturs ir pieejams viņu dzimtajā valodā un teksts ir viegli un ātri uztverams. Bet ir taču reāllaika tīmekļa vietnes tulkošanas iespēja ar mašīntulkotāju. Patiešām, reāllaika tīmekļvietnes tulkošana ar mašīntulkotāju ir jau diezgan sena tehnoloģija, ko nodrošina arī visiem labi zināmais Google. Pat bērni zina, ka labais klikšķis ar peles pogu vietnē ļauj tās saturu pārtulkot ar Googles mašīntulkotāju jebkurā vēlamajā valodā. Taču viss minētais ir jāpakārto citam daudz fundamentālākam jautājumam – kāpēc jums tas ir vajadzīgs un ko tieši vēlaties panākt? Praksē šādi reāllaika mājaslapu tulkojumi atstāj mazu vai gandrīz nekādu iespaidu uz mājaslapas aptverto valodu kopu. Šīs reāllaikā tulkotās lapas nenozīmē, ka jūsu potenciālais klients atradīs jūsu tīmekļvietni, piemēram, Googles meklētājā. Šādi tulkotas lapas nesatur statisku tulkojumu attiecīgajā valodā, neiekļauj SEO atslēgvārdus un citus parametrus, ko izmanto Googles roboti, un attiecīgi netiek indeksētas. Tāpēc, ja uzskatāt, ka ar šādu mājaslapas tulkojumu tiks palielināta jūsu mājaslapas valodu mērķauditorija, tas ir maldīgs priekšstats. Svarīgi paturēt prātā, ka interneta lietotāji parasti meklē sev vēlamo informāciju savā dzimtajā valodā, pavērojiet paši sevi, cik bieži lietojat citu valodu atslēgvārdus vai veicat meklējumus meklētājos, kas nav Google. Secinājums ir pavisam vienkāršs: ja vēlamies gūt panākumus ārvalstu tirgos, liela nozīme ir uzņēmuma profesionālās darbības izklāstam vēlamajās svešvalodās, ko veic profesionāļi.

KAS IR MĀJASLAPAS LOKALIZĀCIJA?

Tīmekļa vietņu tulkošana un lokalizācija ir radošs un visaptverošs process, kura laikā teksts par produktu vai pakalpojumu tiek pielāgots konkrētas valsts vai reģiona tirgum, ņemot vērā mērķauditorijas valodas un kultūras īpatnības. Lokalizācija ļauj veidot dialogu ar citu valstu patērētājiem viņiem pierastā formā un manierē. Profesionāla lokalizācija veicina kultūras un citu barjeru nojaukšanu, veiksmīgi uzrunā vietējo auditoriju, kā arī padara produktu, pakalpojumu vai vēstījumu iederīgu lokālajā tirgū. Attiecīgi mājaslapas satura adaptācija un lokalizācija prasa padziļinātas zināšanas konkrētajā jomā un attiecīgās valodas lietotāju kultūrvides pārzināšanu. Profesionālie tulki un satura lokalizācijas speciālisti parasti arī palīdz izvērtēt un konsultē, cik lielā mērā jūsu sagatavotais teksts atbilst potenciālajai mērķauditorijai, – vai tas ir pietiekami labskanīgs, pareizi atspoguļo būtību un ir skaidri saprotams, neizraisa negatīvas vai divdomīgas asociācijas. Pieci galvenie elementi, kas tiek ņemti vērā, lokalizējot tīmekļa vietni:

 • valoda un reģions ─ leksikas, terminu un jēdzienu izvēle tiek pielāgota, lai precīzi un autentiski vēstījumu par produktu nodotu potenciālajiem vietējiem klientiem;
 • kultūras elementi ─ korekts datuma un laika formāta pieraksts, pareizs mērvienību un saīsinājumu lietojums, ievērotas tradīciju, brīvdienu un svētku dienu īpatnības, izmantotas pareizās fona krāsas utt.;
 • darījumu apliecinoši elementi ─ tiek lietota attiecīgās valsts valūta, attiecīgajā vietā pieejamo maksājumu iespēju, adrešu pieraksts atbilst vietējā reģiona tradīcijai;
 • saziņas un uzticības elementi ─ vietējie tālruņu numuri, klientu atbalsts viņu dzimtajā valodā, ievērotas īpašās vietējās likumdošanas prasības, kas aizsargā patērētāju tiesības;
 • navigācija un informācijas atrašana ─ ne mazāk svarīgi, lai mājaslapas apmeklētāji varētu ātri un ērti atrast vēlamo informāciju savā valodā.
Tīmekļa vietnes lokalizācija, Skrivanek
Mājaslapu tulkošana un lokalizacija, Skrivanek

Labi zināms, ka mūsdienās mājaslapa ir katra uzņēmuma galvenā vizītkarte – brīvi pieejama gan jau esošajiem, gan potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem. No tā, cik tā ir profesionāla, saistoša, viegli uztverama un interesanta, būs atkarīga arī apmeklētāju interese un ticība piedāvātā produkta vai pakalpojuma kvalitātei. Kas tad ir viens no būtiskākajiem pamatnosacījumiem, lai jūsu tīmekļa vietne piesaistītu aizvien vairāk jaunu klientu ne tikai vietējā tirgū, bet arī eksporta tirgos? Ļoti būtiska ir tās pieejamība apmeklētājiem saprotamā valodā. Faktiski bez uzņēmuma mājaslapas tulkošanas un lokalizācijas mūsdienās vairs nevar iztikt. Pārdomāta un gudri digitālajā vidē reklamēta tīmekļa vietne ievērojami palielina uzņēmuma pārdošanas apjomus gan lokāli, gan arī ārvalstīs, palīdz iekarot jaunus tirgus preču un pakalpojumu noietam. Tādēļ ir ļoti svarīgi nepārtraukti analizēt un pārdomāt, kā jūsu esošie un potenciālie klienti un partneri iegūs jaunāko informāciju par jūsu uzņēmumu, precēm, pakalpojumiem, aktuālākajiem piedāvājumiem, projektiem un attīstības plāniem. Teiksiet ─ mājaslapas apmeklētāji taču visu var iztulkot paši ar Googles mašīntulkotāju. Daudzi interneta lietotāju uzvedības pētījumi gan apliecina pretējo: pircēji neuzticas tīmekļa vietnēm, kas nav viņiem saprotamā valodā, jo tas raisa bažas par produkta uzticamību un pirkuma drošību. Tā, piemēram, Eiropas Komisijas veiktās aptaujas liecina, ka 90% interneta lietotāju labprātāk izvēlas aplūkot tīmekļa vietnes sev saprotamā un dzimtajā valodā. Tāpat aptuveni 44% uzskata, ka neiegūst svarīgāko informāciju par produktu, ja mājaslapa nav pieejama viņiem saprotamā valodā. Pasaules interneta vidē tikai aptuveni 52% visu mājaslapu ir pieejamas vienīgi angļu valodā. Lai arī angļu valoda ir viena no visvairāk lietotajām valodām pasaulē, diemžēl daudzi uzņēmumi zaudē ļoti daudz klientu, ja netulko un nelokalizē savas mājaslapas populārākajās konkrētā reģiona vai pat pasaules mēroga valodās. Visbeidzot, cilvēki pavada ievērojami vairāk laika, pārlūkojot un iedziļinoties tajās tīmekļa vietnēs, kuru saturs ir pieejams viņu dzimtajā valodā un teksts ir viegli un ātri uztverams. Bet ir taču reāllaika tīmekļa vietnes tulkošanas iespēja ar mašīntulkotāju. Patiešām, reāllaika tīmekļvietnes tulkošana ar mašīntulkotāju ir jau diezgan sena tehnoloģija, ko nodrošina arī visiem labi zināmais Google. Pat bērni zina, ka labais klikšķis ar peles pogu vietnē ļauj tās saturu pārtulkot ar Googles mašīntulkotāju jebkurā vēlamajā valodā. Taču viss minētais ir jāpakārto citam daudz fundamentālākam jautājumam – kāpēc jums tas ir vajadzīgs un ko tieši vēlaties panākt? Praksē šādi reāllaika mājaslapu tulkojumi atstāj mazu vai gandrīz nekādu iespaidu uz mājaslapas aptverto valodu kopu. Šīs reāllaikā tulkotās lapas nenozīmē, ka jūsu potenciālais klients atradīs jūsu tīmekļvietni, piemēram, Googles meklētājā. Šādi tulkotas lapas nesatur statisku tulkojumu attiecīgajā valodā, neiekļauj SEO atslēgvārdus un citus parametrus, ko izmanto Googles roboti, un attiecīgi netiek indeksētas. Tāpēc, ja uzskatāt, ka ar šādu mājaslapas tulkojumu tiks palielināta jūsu mājaslapas valodu mērķauditorija, tas ir maldīgs priekšstats. Svarīgi paturēt prātā, ka interneta lietotāji parasti meklē sev vēlamo informāciju savā dzimtajā valodā, pavērojiet paši sevi, cik bieži lietojat citu valodu atslēgvārdus vai veicat meklējumus meklētājos, kas nav Google. Secinājums ir pavisam vienkāršs: ja vēlamies gūt panākumus ārvalstu tirgos, liela nozīme ir uzņēmuma profesionālās darbības izklāstam vēlamajās svešvalodās, ko veic profesionāļi.

KAS IR MĀJASLAPAS LOKALIZĀCIJA?

Tīmekļa vietņu tulkošana un lokalizācija ir radošs un visaptverošs process, kura laikā teksts par produktu vai pakalpojumu tiek pielāgots konkrētas valsts vai reģiona tirgum, ņemot vērā mērķauditorijas valodas un kultūras īpatnības. Lokalizācija ļauj veidot dialogu ar citu valstu patērētājiem viņiem pierastā formā un manierē. Profesionāla lokalizācija veicina kultūras un citu barjeru nojaukšanu, veiksmīgi uzrunā vietējo auditoriju, kā arī padara produktu, pakalpojumu vai vēstījumu iederīgu lokālajā tirgū. Attiecīgi mājaslapas satura adaptācija un lokalizācija prasa padziļinātas zināšanas konkrētajā jomā un attiecīgās valodas lietotāju kultūrvides pārzināšanu. Profesionālie tulki un satura lokalizācijas speciālisti parasti arī palīdz izvērtēt un konsultē, cik lielā mērā jūsu sagatavotais teksts atbilst potenciālajai mērķauditorijai, – vai tas ir pietiekami labskanīgs, pareizi atspoguļo būtību un ir skaidri saprotams, neizraisa negatīvas vai divdomīgas asociācijas. Pieci galvenie elementi, kas tiek ņemti vērā, lokalizējot tīmekļa vietni:

 • valoda un reģions ─ leksikas, terminu un jēdzienu izvēle tiek pielāgota, lai precīzi un autentiski vēstījumu par produktu nodotu potenciālajiem vietējiem klientiem;
 • kultūras elementi ─ korekts datuma un laika formāta pieraksts, pareizs mērvienību un saīsinājumu lietojums, ievērotas tradīciju, brīvdienu un svētku dienu īpatnības, izmantotas pareizās fona krāsas utt.;
 • darījumu apliecinoši elementi ─ tiek lietota attiecīgās valsts valūta, attiecīgajā vietā pieejamo maksājumu iespēju, adrešu pieraksts atbilst vietējā reģiona tradīcijai;
 • saziņas un uzticības elementi ─ vietējie tālruņu numuri, klientu atbalsts viņu dzimtajā valodā, ievērotas īpašās vietējās likumdošanas prasības, kas aizsargā patērētāju tiesības;
 • navigācija un informācijas atrašana ─ ne mazāk svarīgi, lai mājaslapas apmeklētāji varētu ātri un ērti atrast vēlamo informāciju savā valodā.

DRUPAL PLATFORMĀ IZSTRĀDĀTAS TĪMEKĻA VIETNES TULKOŠANA UN LOKALIZĀCIJA

WORDPRESS TĪMEKĻA VIETNES TULKOŠANA UN LOKALIZĒŠANA AR WPML SPRAUDNI

DRUPAL PLATFORMĀ IZSTRĀDĀTAS TĪMEKĻA VIETNES TULKOŠANA UN LOKALIZĀCIJA

WORDPRESS TĪMEKĻA VIETNES TULKOŠANA UN LOKALIZĒŠANA AR WPML SPRAUDNI

KAS JĀŅEM VĒRĀ, TULKOJOT TĪMEKĻA VIETNES?

Jānoskaidro, vai ir saglabājušies un ir pieejami tā dēvētie „arhīva faili”, kuros teksta formātā ir pieejama visa tīmekļa vietnē izvietotā informācija. Par šo failu esamību un atrašanās vietu noteikti var uzzināt no cilvēkiem, kuri ir izveidojuši vai šobrīd apkalpo konkrēto tīmekļa vietni. Jādefinē un jāziņo projektu vadītājam tīmekļa vietnes tulkojuma mērķi. Būtu vēlams informēt arī par visiem nosacījumiem, palīgmateriāliem un paraugiem. Regulāri jāsazinās ar projektu vadītāju, jo šā pakalpojuma saturs ir tieši atkarīgs no dažādiem tīmekļa vietnes uzbūves tehniskajiem aspektiem, kā arī produktīvas komunikācijas projekta realizācijas gaitā.

Šī pakalpojuma atrašanai cilvēki bieži internetā lieto dažādus atslēgas vārdus – “web lapu tulkošana”, “interneta mājas lapu tulkošana”, “web lapu lokalizācija”, “mājas lapu lokalizācija”, “tīmekļvietņu tulkošana”, “tīmekļa vietņu tulkošana” u.tml.

PASŪTĪJUMA IZPILDES METODES

Tīmekļa vietnes tulkošana, ja ir pieejami arhīva faili

PRIEKŠROCĪBAS:

 • darbs tiek veikts ātrāk;
 • tiek iztulkota pilnībā visa nepieciešamā informācija;
 • jau iztulkotos tekstus var daudz precīzāk ievietot atpakaļ tīmekļa vietnē.

TRŪKUMI:

 • komplicēta tīmekļa vietnes formāta gadījumā var rasties tehniskas grūtības ar formatējumu.

Tulkošana tiešsaistē

šādi tulkoti teksti uzreiz parādās tīmekļa vietnē, un to var nodrošināt, izmantojot īpašu programmatūru vai spraudņus.

PRIEKŠROCĪBAS:

 • sagatavotie teksti nav jānovieto atpakaļ tīmekļa vietnē, jo tie tiek ievietoti automātiski, tulkošanas tulkotājiem un lokalizācijas speciālistiem darbojoties tiešsaistē;
 • iztulkotie faili nav jāpārsūta.

TRŪKUMI:

 • dažos gadījumos šo metodi nav iespējams tehniski nodrošināt, jo ne visu tīmekļa vietņu formāti un parametri ir savietojami ar īpašo programmatūru;
 • ja projekta gaitā noris arī tīmekļa vietnes lokalizācija, tā tiek nodrošināta kopā ar tulkošanu neatkarīgi no izvēlētās tulkošanas metodes.

Tulkošana, ja teksts ir jākopē no tīmekļa vietnes manuāli

šādi tulkoti teksti uzreiz parādās tīmekļa vietnē, un to var nodrošināt, izmantojot īpašu programmatūru vai spraudņus.

PRIEKŠROCĪBAS:

 • labs risinājums tīmekļa vietnei ar vienkāršu uzbūvi un formatējumu.

TRŪKUMI:

 • visa tulkojamā informācija tiek manuāli kopēta MS Word dokumentā, līdz ar to pastāv risks, ka kāda teksta daļa tomēr netiek nokopēta darba failā;
 • šī metode ir neefektīva, strādājot ar sarežģītām tīmekļa vietnēm – dažādiem katalogiem, interneta veikaliem u.tml.

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Ja vēlaties uzzināt vēl vairāk par mājaslapu tulkošanu un lokalizāciju, gaidīsim jūs ciemos vai rakstiet Skrivanek Baltic lokalizācijas projektu komandai.

KAS JĀŅEM VĒRĀ, TULKOJOT TĪMEKĻA VIETNES?

Jānoskaidro, vai ir saglabājušies un ir pieejami tā dēvētie „arhīva faili”, kuros teksta formātā ir pieejama visa tīmekļa vietnē izvietotā informācija. Par šo failu esamību un atrašanās vietu noteikti var uzzināt no cilvēkiem, kuri ir izveidojuši vai šobrīd apkalpo konkrēto tīmekļa vietni. Jādefinē un jāziņo projektu vadītājam tīmekļa vietnes tulkojuma mērķi. Būtu vēlams informēt arī par visiem nosacījumiem, palīgmateriāliem un paraugiem. Regulāri jāsazinās ar projektu vadītāju, jo šā pakalpojuma saturs ir tieši atkarīgs no dažādiem tīmekļa vietnes uzbūves tehniskajiem aspektiem, kā arī produktīvas komunikācijas projekta realizācijas gaitā.

PASŪTĪJUMA IZPILDES METODES

Tīmekļa vietnes tulkošana, ja ir pieejami arhīva faili

PRIEKŠROCĪBAS:

 • darbs tiek veikts ātrāk;
 • tiek iztulkota pilnībā visa nepieciešamā informācija;
 • jau iztulkotos tekstus var daudz precīzāk ievietot atpakaļ tīmekļa vietnē.

TRŪKUMI:

 • komplicēta tīmekļa vietnes formāta gadījumā var rasties tehniskas grūtības ar formatējumu.

Tulkošana tiešsaistē

šādi tulkoti teksti uzreiz parādās tīmekļa vietnē, un to var nodrošināt, izmantojot īpašu programmatūru vai spraudņus.

PRIEKŠROCĪBAS:

 • sagatavotie teksti nav jānovieto atpakaļ tīmekļa vietnē, jo tie tiek ievietoti automātiski, tulkošanas tulkotājiem un lokalizācijas speciālistiem darbojoties tiešsaistē;
 • iztulkotie faili nav jāpārsūta.

TRŪKUMI:

 • dažos gadījumos šo metodi nav iespējams tehniski nodrošināt, jo ne visu tīmekļa vietņu formāti un parametri ir savietojami ar īpašo programmatūru;
 • ja projekta gaitā noris arī tīmekļa vietnes lokalizācija, tā tiek nodrošināta kopā ar tulkošanu neatkarīgi no izvēlētās tulkošanas metodes.

Tulkošana, ja teksts ir jākopē no tīmekļa vietnes manuāli

šādi tulkoti teksti uzreiz parādās tīmekļa vietnē, un to var nodrošināt, izmantojot īpašu programmatūru vai spraudņus.

PRIEKŠROCĪBAS:

 • labs risinājums tīmekļa vietnei ar vienkāršu uzbūvi un formatējumu.

TRŪKUMI:

 • visa tulkojamā informācija tiek manuāli kopēta MS Word dokumentā, līdz ar to pastāv risks, ka kāda teksta daļa tomēr netiek nokopēta darba failā;
 • šī metode ir neefektīva, strādājot ar sarežģītām tīmekļa vietnēm – dažādiem katalogiem, interneta veikaliem u.tml.

Ja vēlaties uzzināt vēl vairāk par mājaslapu tulkošanu un lokalizāciju, gaidīsim jūs ciemos vai rakstiet Skrivanek Baltic lokalizācijas projektu komandai.

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.