Scroll Top

Tulkojumi un citi valodu risinājumi grieķu valodā

1

Tulkojumi un citi valodu risinājumi grieķu valodā

1

TULKOJUMI GRIEĶU VALODĀ / TULKOT GRIEĶU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA GRIEĶU VALODĀ?

Tulkojumu cena no un uz grieķu valodu tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli. Cenas aprēķinā vērā tiek ņemti dažādi tieši jūsu pasūtījumam raksturīgi parametri, piemēram, secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, pasākuma norises vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā papildus tiek rēķināti izdevumi par tehnisko nodrošinājumu atkarībā no pasākuma dalībnieku skaita utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms un lasāmība, tulkojuma izpildes termiņi, terminoloģijas sarežģītība, atkārtojumi tekstā, attēlu un grafiku sarežģītība un formatēšana, koriģēšana, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz grieķu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Katru reizi Skrivanek Baltic tulkošanas projektu vadītāji sagatavo sīku informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM GRIEĶU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus grieķu valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI GRIEĶU VALODĀ / TULKOT GRIEĶU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA GRIEĶU VALODĀ?

Tulkojumu cena no un uz grieķu valodu tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli. Cenas aprēķinā vērā tiek ņemti dažādi tieši jūsu pasūtījumam raksturīgi parametri, piemēram, secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, pasākuma norises vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā papildus tiek rēķināti izdevumi par tehnisko nodrošinājumu atkarībā no pasākuma dalībnieku skaita utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms un lasāmība, tulkojuma izpildes termiņi, terminoloģijas sarežģītība, atkārtojumi tekstā, attēlu un grafiku sarežģītība un formatēšana, koriģēšana, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz grieķu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Katru reizi Skrivanek Baltic tulkošanas projektu vadītāji sagatavo sīku informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM GRIEĶU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus grieķu valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR GRIEĶU VALODU UN GRIEĶIJU

Grieķija ir izveidojusi dažas no ietekmīgākajām personībām cilvēces vēsturē, tostarp filozofus, piemēram, Platonu un Sokrātu, zinātniekus, piemēram, Aristoteli un Hipokrātu, un vadoņus, piemēram, Aleksandru Lielo. Bet pat ja jūs esat grieķu vēstures cienītājs, cik daudz jūs zināt par grieķu valodu? Vai zinājāt, ka tā bija pirmā valoda, kas alfabētā izmantoja patskaņus? Vai arī to, ka grieķu jautājuma zīme ir semikols?

 • Vecākie grieķu valodas pieminekļi ir Homēra eposi “Iliāda” un “Odiseja” un tā sauktās Homēra himnas no 8. gadsimta p. m. ē.
 • Grieķu valoda ir ietekmējusi arī valodas, matemātiku, astronomiju un filozofiju. Daudzi ar šīm zinātnēm saistītie vārdi un simboli ir grieķu izcelsmes. Grieķu valoda kopā ar latīņu valodu joprojām tiek izmantota jaunu vārdu radīšanai angļu un citās valodās.
 • Garākais vārds, kas jebkad parādījies literatūrā, ir atrodams grieķu dramaturga Aristofana lugā Assemblywoman, kas uzrakstīta 391. gadā p. m. ē. Tajā ir 171 burtu garš vārds, un tas apzīmē izdomātu ēdienu, kas sastāv no vairākiem dažādiem gaļas veidiem – λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσ-συφοφαττοπερι.
 • Apmēram 12% angļu valodas vārdu cēlušies no grieķu valodas. Grieķu valoda ļoti ietekmēja angļu valodu, un tāpēc daudzi tehniskie un zinātniskie termini ir cēlušies no grieķu valodas. Piemēram, matemātika, astronomija un bioloģija ir grieķu izcelsmes vārdi. Turklāt gandrīz katrs angļu vārds, kas sākas ar ph (piemēram, filozofija, fotogrāfija, fobija, parādība), nāk no grieķu valodas.
 • Grieķu valodas pierakstā jautājuma zīme ir semikols ( ;), un to izmanto jautājumu beigās.
 • Sengrieķu valoda, tāpat kā mūsdienu ebreju un arābu valoda, tika rakstīta no labās uz kreiso pusi. Pēc tam tas piedzīvoja boustrofedona periodu, kas nozīmē, ka vārdu rakstība mainījās no labās uz kreiso un no kreisās uz labo pusi. Mūsdienās grieķu valoda tiek rakstīta tikai no kreisās uz labo pusi.
 • ASV ir lielākais etnisko grieķu iedzīvotāju skaits ārpus Grieķijas. Mūsdienās ASV dzīvo no 1,3 miljoniem līdz 3 miljoniem grieķu izcelsmes iedzīvotāju. Aptuveni 135 500 ir dzimuši Grieķijā. Grieķu valoda ir viena no 15 populārākajām valodām šādos ASV štatos: Konektikuta, Ilinoisa, Masačūsetsa, Ņūhempšīra, Ņujorka.
 • Kopš 2017. gada 9. februāris tika oficiāli pasludināts par Starptautisko grieķu valodas dienu. Starptautiskās grieķu valodas dienas svinēšanas galvenais mērķis ir atzīmēt grieķu valodas būtisko lomu Rietumu civilizācijas veidošanā gadsimtu gaitā. 9. februāris tika izvēlēts, jo tā ir oficiālā 1857. gada 9. februārī mirušā Dionīsija Solomas piemiņas diena. Dionīsijs Solomos bija grieķu nacionālais dzejnieks, Grieķijas valsts himnas “Himna Brīvībai” (Ύμνος εις ϕηεευαν) autors.

GRIEĶU VALODAS ALFABĒTS

Grieķu alfabēts sastāv no 24 burtiem un tiek lietots grieķu valodas pierakstīšanai kopš 8. gadsimta p. m. ē. Tas radies uz feniķiešu alfabēta pamata, taču, atšķirībā no feniķiešu alfabēta, grieķu alfabētā ar burtiem tika apzīmēti ne tikai līdzskaņi, bet arī patskaņi. Grieķu alfabēta burti tika lietoti arī skaitļu apzīmēšanai. Mūsdienās grieķu alfabēta burti tiek plaši izmantoti dažādu fizikālu lielumu apzīmēšanai zinātnē. No grieķu alfabēta izveidojušies latīņu alfabēts, kirilica un vairāki citi alfabēti. Grieķu valodas alfabēts, kurā ir 24 burti (Αα, Ββ, Γγ, Δδ, Εε, Ζζ, Ηη, Θθ, Ιι, Κκ, Λλ, Μμ, Νν, Ξξ, Οο, Ππ, Ρρ, Σσς, Ττ, Υυ, Φφ, Χχ, Ψψ, Ωω) ir piedzīvojis salīdzinoši nelielas izmaiņas līdz mūsdienām. Pamatā tās ir saistītas ar burtu skaitu vai rakstību. Vairāk par grieķu alfabētu lasiet šeit.

CIK SAREŽĢĪTA IR GRIEĶU VALODA?

Jebkura jaunas valodas apguve var būt gan izaicinājums, gan šaubas. Runājot par tādu mazāk populāru valodu kā grieķu valoda, kurā runā tikai aptuveni 13 miljoni cilvēku visā pasaulē, daudzi potenciālie valodas studenti jautā: “Vai ir grūti iemācīties grieķu valodu?” Atbilde varētu būt – jā un nē. Viss ir atkarīgs no paša studējošā gribasspēka, apņēmības un laika resursiem.

Grieķu valoda ir viena no pasaulē vecākajām valodām, kas tiek lietota arī mūsdienās. Tā ir valoda, kurā bez pārtraukuma runā jau 40 gadsimtus. 28 gadsimtus to pieraksta vienā alfabētā, un tā ir nemainīgi pieturējusies pie tiem pašiem pareizrakstības noteikumiem 24 gadsimtus.

Grieķu valoda tiek ierindota 4. valodu kategorijā, tātad tā ir viena no visgrūtāk apgūstamajām valodām. Tās apguve prasīs aptuveni 44 nedēļas vai 1100 mācību stundas.

Tā kā grieķu valoda nav cieši saistīta ar citām valodām, piemēram, angļu valodu, vairākas valodas īpatnības ir grūtāk apgūstamas nekā citās valodās. Tas ir vēl viens alfabēts, kuru jāiemācās lasīt un rakstīt, tā ir savādāka valodas izruna un arī gramatika ir diezgan atšķirīga.

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ GRIEĶU VALODĀ?

Kopējais runātāju skaits visā pasaulē ir vismaz 13 miljoni. Mūsdienās grieķu valoda ir oficiālā valoda Grieķijā un Kiprā, līdz ar to tā ir arī viena no oficiālajām Eiropas Savienības valodām. Grieķu valodai ir ap 3500 gadu ilga rakstos dokumentēta vēsture, kas ir ilgāk nekā jebkurai citai indoeiropiešu saimes valodai. Sengrieķu valodas restaurētās formas ir vērtējamas kā vēl daudzkārt senākas (datēšana ietiecas pat 3. gadu tūkstotī p. m. ē.). Grieķu valoda uzskatāma par senāko Eiropas civilizācijas valodu.

Kā minoritātes valodu grieķu valodu lieto Albānijā, Itālijā, Armēnijā, Ungārijā, Rumānijā, Turcijā un Ukrainā.

20. gadsimtā, kad daudzi grieķi pameta savu dzimteni ekonomisku un politisku iemeslu dēļ, grieķu migrācijas rezultātā valodas pratēju diasporas izveidojās daudzās pasaules valstīs – ASV, AAE, Austrālijā, Austrijā, Bahamās, Bulgārijā, Čehijā, Dienvidāfrikā, Džibutijā, Ēģiptē, Francijā, Gruzijā, Jordānijā, Kanādā, Kazahstānā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Lībijā, Lielbritānijā, Maķedonijā, Malāvijā, Mozambikā, Paragvajā, Polijā, Rumānijā, Tunisijā, Vācijā un Zviedrijā.

Lielākie grieķu diasporu centri ir Ņujorka, Bostona, Čikāga, Losandželosa, Londona, Melburna, Sidneja, Toronto, Vankūvera, Sanpaulu, Mehiko, Buenosairesa u.c.

Dokumentu tulkojumi grieķu valodā
Profesionāli tulkojumi grieķu valodā

GRIEĶU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek Baltic grieķu valodas tulku un tulkotāju komanda strādā gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, sarežģītiem tehniskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Tulkošanas birojs Skrivanek Baltic nodrošina arī tekstu grieķu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu, SEO satura veidošanu. Mūsu valodas speciālisti būs priecīgi pastāstīt par kultūras atšķirībām, lietišķo etiķeti, vēsturi un tradīcijām. Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no un uz grieķu valodu – mājaslapu un e-komercijas satura tulkojumus, reklāmas saukļu adaptāciju, sadarbības līgumu, tiesību aktu, tiesu nolēmumu un uzņēmējdarbības dokumentācijas tulkošanu. Veicam arī secīgo tulkošanu lietišķās vai cita veida sarunās, konferencēs un citos pasākumos, Zoom vidē un citās tiešsaistes platformās. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

GRIEĶU VALODA BIZNESĀ

Grieķu valoda ir oficiālā valoda, kurā runā gandrīz 11 miljoni Grieķijas iedzīvotāju. Angļu valoda ir plaši izplatīta, un to māca skolās no pamatskolas pirmās klases līdz universitātei. Grieķi ļoti vēlas apgūt svešvalodas, jaunā paaudze mēdz runāt arī vācu, itāļu, spāņu un franču valodā. Jaunie uzņēmēji brīvi pārvalda angļu valodu, bet vecākā paaudze angļu valodu var nezināt nemaz; tāpēc pirms lietišķām sarunām noteikti ir ieteicams pajautāt, vai būs nepieciešams tulks. Grieķu biznesa partneri ļoti novērtētu, ja jūs zinātu kaut dažas frāzes grieķu valodā.

Spēcīgu, ilgstošu attiecību veidošana grieķiem ir svarīga.  Tāpēc personīgie kontakti, ko raksturo uzticība, lojalitāte atvieglo uzņēmējdarbību un ir vitāli svarīgi veiksmīgam biznesa darījumam. Personīgās tikšanās var atvērt durvis un atrisināt problēmas, kuras citādi būtu ļoti grūti atrisināt. Vēlams labi iepazīt savus grieķu kolēģus un klientus, izrādot interesi par viņu dzīvesveidu un iesaistoties viņu sabiedriskajās aktivitātēs. Tā kā Grieķijas biznesa videi ir uz ģimeni orientēta kultūra, to raksturo mazi ģimenes uzņēmumi. Uzņēmējdarbības struktūras ir tradicionālas un parasti hierarhiskas.

Grieķi ir ļoti verbāli un oratoriski. Viņiem patīk diskusijas par kultūras un vēstures tēmām. Dažkārt šīs diskusijas var kļūt emocionālas un spraigas atkarībā no tēmas. Ir ieteicams izvairīties no tādu jautājumu aktualizēšanas kā politika. Runājot, grieķi bieži vien jūs pārtrauks. Neapvainojieties, jo tā ir tikai izplatīta grieķu saziņas veida nianse.

Neverbālā komunikācija ir veids, kā mūsu ķermenis runā, izmantojot žestus, kustības, acu kontaktu, sejas izteiksmes un balss intonāciju. Grieķi ļoti izteiksmīgi izmanto ķermeņa valodu, lai nodotu vēstījumu. Noteikti der zināt, ka:

 • uzacu pacelšana ar vieglu galvas mājienu uz augšu nozīmē ‘nē’, savukārt galvas pagriešana uz jebkuru pusi nozīmē ‘jā’;
 • piemiegšana kādam ar aci, bieži vien ir vienkārši draudzīgs žests;
 • pieskaršanās ir izplatīta parādība un tiek uztverta kā draudzīgs žests, tāpēc nevajadzētu justies aizvainotam;
 • izvairieties no zīmes OK, jo tā tiek uzskatīta par neķītru.

Grieķu biznesa partneriem patīk nodibināt personiskas attiecības pirms biznesa uzsākšanas. Grieķiem ir nepieciešams laiks, lai izveidotu viedokli, un sarunas parasti notiek lēni, tāpēc jums jābūt pacietīgam. Ieteicams demonstrēt savu produktu vai pakalpojumu un iesniegt apliecinošus dokumentus. Grieķi pārbaudīs jūsu zināšanas un pieredzi, tāpēc esiet tam gatavi. Sarunas nesākas pirmajā tikšanās reizē, jo pirmā tikšanās pārsvarā paredzēta iepazīstināšanai. Diskusijā un sarunu procesā dominēs vecākais cilvēks. Ir svarīgi zināt uzņēmuma hierarhiju un to, kas ir lēmumu pieņēmējs.

Ārpus Grieķijas robežām grieķu valoda kā biznesa valoda netiek lietota, tā ir svarīga Grieķijā, it īpaši, lai izrādītu cieņu un interesi par potenciālā biznesa partnera valsti, valodu, kultūru un tradīcijām. Grieķi to noteikti novērtēs.

LATVIJAS UN GRIEĶIJAS DIVPUSĒJĀS ATTIECĪBAS

Grieķija atzina Latvijas valsti 1922. gada 23. maijā. Latvijas un Grieķijas diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. gada 2. septembrī. Grieķija nekad nav atzinusi Baltijas valstu inkorporāciju PSRS.

Grieķijas vēstniecība Rīgā tika atvērta 2005. gada janvārī. Grieķijas vēstnieks Latvijā kopš 2020. gada 17. novembra ir Eftimijs Eftimjadis.

Latvijā dzīvo neliels skaits grieķu izcelsmes cilvēku. (To saknes ir Melnās jūras reģionā). To kopējais skaits nepārsniedz simtu un apmēram 50 cilvēku dzīvo Rīgā.

Uz doto brīdi Latvijas un Grieķijas sadarbība dažādās jomās piedzīvo tā saukto “atveseļošanās fāzi”, kas Covid – 19 pandēmijas rezultātā ir samazinājusi gan importa, gan eksporta rādītājus starp abām valstīm, kā arī sadarbību kultūras un izglītības jomās. Latvija saredz lielu perspektīvu sadarbībā ar Grieķiju enerģētikas, transporta un loģistikas jomās. Šogad tiks atzīmēta abu valstu diplomātisko attiecību dibināšanas 100. gadadiena.

Sengrieķu valodas studijas Latvijā piedāvā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļa.

GRIEĶU VALODAS DIENA

9. februāris 2017. gadā tika oficiāli pasludināts par Starptautisko grieķu valodas dienu, lai godinātu, atzītu un atzīmētu grieķu valodu visā pasaulē par tās ieguldījumu Rietumu civilizācijas veidošanā gadsimtu gaitā. Šis datums tika izvēlēts, jo tas ir oficiālais datums, pieminot grieķu nacionālo dzejnieku Dionīsiju Solomosu, kurš uzrakstīja Grieķijas valsts himnu “Himna Brīvībai”. Starptautiskā grieķu valodas diena, ko atzīmē 9. februārī, uzsver grieķu valodas neparasto lomu lasītprasmes, zinātnes, filozofijas un kultūras globālajā attīstībā. Tās mērķis ir veicināt izpratni par valodas nepārspējamo ietekmi uz citām rakstīšanas sistēmām visā pasaulē. Franču klasiķe un rakstniece Žaklīna deRomilija (1913.−2010.) ir teikusi: “Ikvienam ir jāmācās grieķu valoda, jo caur grieķu valodu var saprast savu valodu”. Grieķu valodas milzīgais dziļums un bagātība ar tās plašo un poētisko vārdu krājumu – 5 miljoni vārdu un 70 miljoni vārdu veidu, ir apbrīnojams veids, lai definētu un izteiktu sarežģītas domas un emocijas. Senās grieķu valodas spēks un ietekme turpinājās vēl ilgi pēc tam, kad romieši īstenoja pilnīgu politisko kontroli pār Vidusjūru, mudinot filozofu un politiķi Marku Tulliju Ciceronu pateikt slaveno frāzi: “Ja dievi runās, viņi noteikti lietos grieķu valodu”.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM GRIEĶU VALODĀ:

GRIEĶU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

grieķu–latviešu; latviešu–grieķu; grieķu–lietuviešu; lietuviešu–grieķu; igauņu–grieķu; grieķu–igauņu; angļu–grieķu; grieķu–angļu; krievu–grieķu; grieķu–krievu; poļu–grieķu; grieķu–poļu; ukraiņu–grieķu; grieķu–ukraiņu; čehu–grieķu; grieķu–čehu; vācu–grieķu; grieķu–vācu; spāņu–grieķu; grieķu–spāņu; franču–grieķu; grieķu–franču; itāļu–grieķu; grieķu–itāļu; dāņu–grieķu; grieķu–dāņu; zviedru–grieķu; grieķu–zviedru; norvēģu–grieķu; grieķu–norvēģu; somu–grieķu; grieķu–somu, grieķu–arābu; arābu–grieķu; grieķu–armēņu, armēņu–grieķu; grieķu–baltkrievu, baltkrievu–grieķu; bulgāru–grieķu, grieķu–bulgāru; grieķu–ebreju, ebreju–grieķu, grieķu–ukraiņu; ukraiņu–grieķu, grieķu–gruzīnu; gruzīnu–grieķu; grieķu–hindi; hindi–grieķu; grieķu–holandiešu; holandiešu–grieķu; grieķu–korejiešu; korejiešu–grieķu; grieķu–kurdu; kurdu–grieķu; grieķu–ķīniešu; ķīniešu–grieķu; grieķu–portugāļu; portugāļu–grieķu; grieķu–rumāņu; rumāņu–grieķu; grieķu–slovāku; slovāku–grieķu; grieķu–slovēņu; slovēņu–grieķu; grieķu–turku; turku–grieķu; grieķu–ungāru; ungāru–grieķu u. c.