Scroll Top

Angļu valodas kursi – iespēja apgūt valodu dažādos veidos jebkurā vecumā

1

Angļu valodas kursi – iespēja apgūt valodu dažādos veidos jebkurā vecumā

1

KĀPĒC MĀCĪTIES ANGĻU VALODU?

Mūsdienās angļu valoda runātāju skaita ziņā ir nākamā lielākā valoda pēc ķīniešu un spāņu valodas. Angļu valoda ir oficiālā valsts valoda 39 valstīs, bet vēl 19 valstīs tā ir dzimtā valoda daļai iedzīvotāju. Kopumā angļu valoda visā pasaulē ir dzimtā valoda aptuveni 411,5 miljoniem cilvēku.

Angļu ir vadošā valoda tādās nozarēs kā zinātne, aviācija, diplomātija, tūrisms, IT un tehnoloģijas. Angļu valodas zināšanas ir būtisks priekšnosacījums, lai iegūtu darbu starptautiskā uzņēmumā vai ārzemēs, biznesā – lai iekarotu eksporta tirgu un veidotu sadarbības ar partneriem ārpus savas valsts. Angļu valodā pieejami plaši informācijasi – mediji, grāmatas, interneta vide utt. Tā ir visizplatītākā saziņas valoda multikulturālās vidēs, tādēļ būs neatsverams palīgs arī ceļojot.

Angļu valodas kursus var uztvert kā iespēju mainīt jūsu dzīvi izglītības, karjeras, sociālās dzīves un izklaides sfērās. Valodas apguvei nepieciešams vien izbrīvēt laiku un atrast īsto motivāciju, lai, pirmajam entuziasmam noplokot, apņēmība nezustu.

Angļu valodas kursi
Kāpēc mācīties angļu valodu?
Angļu valoda pieaugušajiem

PIETEIKTIES UN UZZINĀT VAIRĀK PAR VALODU KURSIEM VARAT

ANGĻU VALODA BIZNESĀ

Angļu valodas kursu loma jūsu biznesa attīstībā var būt neatsverama, jo tā ir dominējošā biznesa valoda – statistika un pētījumi liecina, ka, veidojot darba un biznesa attiecības starptautiskā līmenī, no jums tiek sagaidītas angļu valodas prasmes.

Tādas globālas kompānijas kā Airbus, Daimler-Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, Microsoft ir pilnvarojušas angļu valodu kā savu oficiālo korporatīvo valodu, savukārt Japānas mazumtirdzniecības uzņēmums Rakuten jau no 2010. gada noteicis, ka darbiniekiem angļu valodas zināšanas ir obligātas.

ANGĻU VALODA PAPLAŠINA IZKLAIDES IESPĒJAS

Daudzas pasaules populārākās filmas, grāmatas un mūzika tiek izdotas un producētas angļu valodā, tāpēc, mācoties šo valodu, jums būs pieejama neizsmeļama kultūras un izklaides krātuve visdažādākajos žanros un tēmās.

Bērniem un jauniešiem jo sevišķi ir aktuāli skatīties multiplikācijas filmas, kino un TV šovus, lasīt grāmatas un medijus, spēlēt datorspēles un sekot līdzi sev interesējošiem interneta blogeriem. Šis arī ir labs veids, kā paralēli mācībām vai kursiem apgūt angļu valodu.

ANGĻU VALODAS KURSI PIEAUGUŠAJIEM

Angļu valodas kursi ir iespēja apgūt iesācējiem vai uzlabot un nostiprināt valodu cilvēkiem ar priekšzināšanām, kā arī padziļināti mācīties, piemēram, biznesa vai juridisko angļu valodu. Lai izvēlētos sev piemērotākos kursus, savas angļu valodas zināšanas var pārbaudīt, aizpildot testu bez maksas.

ANGĻU VALODAS KURSI GRUPĀS

Angļu valodas kursi grupās pieejami dažādos laikos – darbadienu rītos, dienas vidū, vakarā, kā arī nedēļas nogalē –, palīdzot angļu valodas apguvi ērti integrēt jūsu ikdienā atbilstoši dienas ritmam un grafikam. Kursu metodoloģijas pamatā ir jebkuras valodas apguves stūrakmeņi – runāšana, klausīšanās un lasīšana. Mācību centrs Skrivanek kursus piedāvā apmeklēt biroja telpās Rīgā, pilsētas centrā, kur nepiespiestā gaisotnē, grupas dalībnieki var apskatīt un sarunāties angļu valodā par dažādām tēmām, kā darbs, ģimene, ceļojumi u. c.

INDIVIDUĀLIE ANGĻU VALODAS KURSI

Ja ir vēlme valodu apgūt intensīvāk un ātrāk, efektīvi ir individuālie angļu valodas kursi, kad visu nodarbības laiku pasniedzējs veltīs uzmanību tikai jums. Valodas gramatika un praktiskā pielietošana, attīstot dialoga veidošanas prasmes, notiek kopā ar pasniedzēju.

Skivanek īpašais mācību piedāvājums – apmeklējot individuālos svešvalodas kursus divatā, mācību maksa tiks piemērota tikai par vienu studentu.

INTENSĪVIE VALODU KURSI VASARĀ

Angļu valodas kursi var kļūt arī par vasaras piedzīvojumu, apgūstot valodu vienu mēnesi intensīvā ritmā – nodarbības notiek darbadienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no rītiem vai vakaros. Pārdomāta angļu valodas mācību programma sniegs vai ļaus atgūt pārliecību par savām valodas prasmēm, lai brīvi komunicētu ar citu valstu pārstāvjiem. Skrivanek vasarā piedāvā apgūt angļu valodu un lietišķo angļu valodu, kā arī citas svešvalodas: krievu, vācu, norvēģu, zviedru un spāņu.

ANGĻU VALODAS KURSI TIEŠSAISTĒ (ONLINE)

Dažkārt daudz ērtāki ir kursi tiešsaistē, jo tā ir iespēja izveidot mācību grafiku atbilstoši savam ikdienas ritmam, kā arī vēlamajai intensitātei. Svešvalodu varēsiet apgūt arī tad, ja šobrīd nevarat apmeklēt mācības klātienē, un apguve nebūs jāpārtrauc pat tad, ja dodaties ceļojumā vai komandējumā.

Šīs būs individuālas nodarbības ar pasniedzēju pēc jūsu interesēm un vēlmēm izstrādātas programmas, lai uzlabotu angļu valodas gramatikas zināšanas, rakstīšanas, runāšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes.

Mūsdienu tehnoloģijas nodrošina iespēju tikties ar pasniedzēju attālināti sev vēlamā laikā un vietā, nepieciešams tikai dators vai mobilais tālrunis ar interneta pieslēgumu. Nodarbības notiek, izmantojot bezmaksas lietojumprogrammas Microsoft Teams, Skype vai Zoom, kas ļauj veikt video zvanus tiešsaistē.

Individuālie angļu valodas kursi pieejami ne tikai ar vietējo pasniedzēju, bet arī ar ārzemju pasniedzēju (native speaker).

Angļu valodas kursi online
Angļu valodas kursi grupā
Angļu valodas kursi uzņēmuma darbiniekiem

ANGĻU VALODAS KURSI UZŅĒMUMIEM

Skrivanek jau vairāk nekā 25 gadus Latvijā nodrošina arī valodu mācības valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, korporācijām, īstenojot jebkura apjoma un sarežģītības svešvalodu apguves projektus.

NODARBĪBAS MĀCĪBU GRUPĀS UN INDIVIDUĀLI

Grupu nodarbības ir lielisks veids, kā uzņēmuma darbinieki ne tikai apgūst angļu valodu, bet arī iepazīst cits citu, socializēšanos apvienojot ar valodas praktizēšanu. Dalībnieki tiek dalīti grupās, ņemot vērā klienta mācību mērķus un Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei, lai visiem grupas dalībniekiem būtu līdzvērtīgs priekšzināšanu līmenis. Mācības veidotas atbilstoši uzņēmuma vajadzībām – reālām svešvalodas lietojuma situācijām.

Ja atsevišķam darbiniekam nepieciešams īsā laikā apgūt vai uzlabot savas angļu valodas zināšanas, tad efektīvākais risinājums būs individuālas nodarbības, kuras pasniedzējs pielāgo konkrētajam studentam.

NOZAREI PIELĀGOTI ANGĻU VALODAS KURSI

Gadījumos, kad darbiniekiem bieži jārunā sanāksmēs un konferencēs, jādodas vizītēs pie biznesa partneriem ārvalstīs, jāprezentē uzņēmums angļu valodā, turklāt nepieciešams pārzināt specializētu terminoloģiju, piemēram, finanšu, banku, ekonomikas, apdrošināšanas, medicīnas, jurisprudences, mārketinga, enerģētikas, loģistikas, mašīnbūves jomā, piemērotas būs specializētās svešvalodu nodarbības un semināri.

Šīs mācību grupas izstrādātas dažāda apjoma un profila dažādu nozaru speciālistu vajadzībām, lai koncentrētos uz valodas apguvi kā panākumu atslēgu karjerā un uzņēmējdarbībā.

Skrivanek piedāvā angļu valodas mācību grupas, kas koncentrējas uz valodas apguvi tūrisma, personāla atlases un mārketinga speciālistiem, lietišķo angļu valodu dažāda līmeņa uzņēmuma vadītājiem u. c., taču iespējams arī sagatavot īpaši jūsu vajadzībām pielāgotu mācību programmu.

ANGĻU VALODAS KURSI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Skrivanek mācību centrā ir iespēja apgūt angļu valodu arī bērniem un jauniešiem Rīgā. Kursu programmas izveidotas un pielāgotas dažādām vecuma grupām, ņemot vērā gan zināšanu līmeni, gan to, ka kursi ir socializēšanās iespēja, kur iepazīties un pavadīt kopā laiku ar vienaudžiem. Pieejamas divas grupas pirmsskolas vecuma bērniem, grupa sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kā arī jauniešiem, bet 9. un 12. klašu skolēniem iespējams apmeklēt īpašus individuālos sagatavošanās kursus angļu valodas eksāmenam.

DIENAS NOMETNES VASARĀ

Svešvalodu nometne ir iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku, iegūstot jaunas noderīgas prasmes un zināšanas. Skolas brīvlaikā (rudens vai pavasara brīvdienās) notiek nedēļu ilgas dienas nometnes, kur pasniedzējs apvieno aktīvo atpūtu un izglītojošas spēles un aktivitātes, lai bērni apgūtu angļu valodu ar rotaļu un piedzīvojumu palīdzību.

Bērnu un jauniešu dienas nometnes notiek arī vasarās, lai jauni draugi un iespaidi un interesanti pavadīts laiks tiktu apvienots ar skolā apgūto angļu valodas zināšanu nostiprināšanu un attīstīšanu.

Angļu valoda bērniem
Skrivanek bērnu vasaras nometnes
Angļu valoddas kursi bērniem

SKRIVANEK PIEEJA SVEŠVALODAS APGUVEI

Skrivanek svarīgi nodrošināt labāko iespējamo atbalstu svešvalodu apguvei, tāpēc mācību centrs izstrādājis inovatīvas mācību metodes, kuras nepārtraukti attīsta un pilnveido. Mūsu darbības pamatā ir:

  • atbildība, rūpējoties par jūsu, jūsu bērnu un uzņēmuma panākumiem valodas apguvē;
  • savstarpējs dialogs, ieklausoties klienta vajadzībās un kopā meklējot piemērotāko risinājumu;
  • izaicinājums, sakot “Jā!” jauniem, nestandarta un šķietami neiespējamiem projektiem.

Mūsu pasniedzēji tiek rūpīgi atlasīti, izvērtējot ne tikai valodas, bet arī pedagoģijas prasmes darbā ar pieaugušajiem, bet jo īpaši, saskarsmē ar bērniem un jauniešiem.

EFFECTO METODE EFEKTĪVĀKAI SVEŠVALODAS APGUVEI

Mēs strādājam ar unikālu metodi labākai svešvalodas apguvei – EFFECTO –, kas ir patentēta un izstrādāta Skrivanek Holding SE grupas valodu skolām visā pasaulē. Šī metode ievērojami palielina valodas apguves efektivitāti, padarot mācību procesu interesantu.

EFFECTO pamatā ir apgūstamās valodas izmantošana praktiskās situācijās, nevis pildot uzdevumus mācību burtnīcās, bet akcentu liekot uz aktīvo valodas prasmju – runāšanas un rakstīšanas – attīstīšanu. Mācībās aktīvi iesaistās visi dalībnieki, un nodarbībās galvenokārt runā studenti, nevis pasniedzējs.

Lai svešvalodas apguves process būtu aizraujošs, kursu plāni un temati izstrādāti, ņemot vērā konkrētās dalībnieku grupas intereses un vajadzības. Mācībās tiek izmantoti dažādi uzdevumi, spēles, mīklas un citas aktivitātes. Radošie uzdevumi attīsta studentu spēju spontāni lietot svešvalodu dažādās ikdienas situācijās.