Scroll Top

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi lauksaimniecības un mežkopības nozarei

1

Tulkošana un citi valodu pakalpojumi lauksaimniecības un mežkopības nozarei

1

Lauksaimniecības un mežkopības nozares ir būtiskas Latvijas tautsaimniecībā, un to attīstība nav iedomājama bez sadarbības ar partneriem citās valstīs. Sazināšanās bez valodas barjerām ir viens no priekšnoteikumiem sekmīgai biznesa attīstībai.

Skrivanek valodu speciālisti palīdzēs jums saziņā gan ar klientiem un partneriem, gan ar Eiropas Savienības institūcijām, lai jūs varētu veltīt visus spēkus saviem tiešajiem uzdevumiem. Mūsu tulkiem un tulkotājiem ir plaša pieredze, gan nodrošinot rakstiskos tulkojumus, tostarp visdažādāko dokumentāciju, gan arī mutisko tulkošanu lielu starptautisku projektu realizācijas gaitā. Turklāt mūsu speciālistiem ir zināšanas lauksaimniecībā, tāpēc mēs varam nodrošināt precīzu tulkojumu ar atbilstošu terminoloģiju, tulkojot gan dažādas lauksaimniecības vai mežistrādes tehnikas lietošanas rokasgrāmatas, gan norādījumus kultūraugu pareizai audzēšanai mūsu reģiona apstākļos. Skrivanek valodu speciālistu komanda ir pietiekami plaša, lai izvēlētos pašu piemērotāko tulkotāju jūsu vajadzībām.

Zemkopība, lopkopība, putnkopība, cūkkopība, aitkopība, augkopība, selekcija, mežistrāde, meža zinātne, lauksaimniecības meliorācija – mūsu valodu speciālistiem ir minētās specializācijas, un tādēļ par sadarbības partneriem mūs bieži izvēlas valsts un pašvaldību iestādes, kā arī uzņēmumi, kas darbojas šajās jomās.

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽKOPĪBAS NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • tehnisko normatīvu un tehnoloģiskās dokumentācijas tulkojumus;
 • produkcijas un nozares tehnoloģiju aprakstu tulkojumus;
 • zinātnisko rakstu un pētījumu tulkojumus;
 • tehnikas apkopes un ekspluatācijas dokumentu tulkojumus;
 • dažāda veida licenču, atļauju un cita veida dokumentu tulkojumus;
 • ES direktīvu skaidrojumus un precizējumus;
 • sinhrono vai secīgo tulkošanu dažādos pasākumos, tostarp konferencēs, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī darījumu tikšanās;
 • specializētās valodu mācības;
 • kā arī citus jums nepieciešamus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽKOPĪBAS NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • tehnisko normatīvu un tehnoloģiskās dokumentācijas tulkojumus;
 • produkcijas un nozares tehnoloģiju aprakstu tulkojumus;
 • zinātnisko rakstu un pētījumu tulkojumus;
 • tehnikas apkopes un ekspluatācijas dokumentu tulkojumus;
 • dažāda veida licenču, atļauju un cita veida dokumentu tulkojumus;
 • ES direktīvu skaidrojumus un precizējumus;
 • sinhrono vai secīgo tulkošanu dažādos pasākumos, tostarp konferencēs, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī darījumu tikšanās;
 • specializētās valodu mācības;
 • kā arī citus jums nepieciešamus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.