Scroll Top

Vieglās valodas
un vienkāršās valodas pakalpojumi

1

Sarežģīta un grūti saprotama teksta pārveidošana viegli un vienkārši izprotamā tekstā

Top valodu pakalpojumu sniedzējs, CSA un Nimdzi
Google vērtējums tulkošanas birojam Skrivanek

KĀPĒC SADARBOTIES AR SKRIVANEK?

Skrivanek Baltic ir vadošais valodu uzņēmums Latvijā, kas nodrošina augstu kvalitāti gan mācot svešvalodas, gan nodrošinot tulkošanas pakalpojumus. Mērķis ir ne tikai nodrošināt pakalpojumus kā vieglā valoda un vienkāršā valoda, bet arī lielisku pieredzi pakalpojumu sniegšanas gaitā. Mūsu klienti novērtē mūs tieši tāpēc. Lūk, ko varat sagaidīt, sadarbojoties ar mums:

 • Plaša formāta atbalsts – pdf, jpg, idml, json vai html – tam nav nozīmes. Ar mūsu DTP – tekstu grafiskās apstrādes speciālistu palīdzību, nodrošinām teksta apstrādi dažādu datņu paplašinājumos. Tādēļ jums nav jāuztraucas par dokumentu apstrādi.
 • Vieglās un vienkāršās valodas speciālisti – mūsu komandā ir kvalificēti lingvisti, kas specializējas dažādās nozarēs, tāpēc speciālistu vārdu krājums mums nav problēma. Pat sarežģītākais teksts tiks pielāgots vieglās un vienkāršās valodas prasībām.
 • Ātrs tiešsaistē sniegts cenu piedāvājums – vairs nav jāgaida vairākas stundas, lai saņemtu piedāvājumu. Varam sagatavot piedāvājumu 15 minūšu laikā. Jebkurā gadījumā varat pieteikties tiešsaistes konsultācijai. Tajā mēs sniegsim izvērstāku piedāvājumu un atbildēsim uz visiem iespējamajiem jautājumiem.

Vieglā valoda un vienkāršā valoda – abas ir paredzētas, lai padarītu informāciju pieejamāku un saprotamāku. Tās ir ļoti līdzīgas, taču katra paredzēta citai mērķauditorijai un tām ir atšķirīgas iezīmes.

Turpmāk sniegsim nelielu aprakstu par katru no šīm valodām. Sniegsim arī īsu lietošanas ieteikumu un principu uzskaitījumu, lai gūtu ieskatu, kādos gadījumos šī pakalpojuma izmantošana varētu noderēt tieši jums!

KAS IR VIEGLĀ VALODA?

Vieglā valoda (easy-to-read language) ir saziņas forma, kas padara informāciju saprotamu visiem. Mūsdienās informatīvā telpa kļūst arvien sarežģītāka, jo katrs runā savā valodā. Ierēdņiem ir savs izteiksmes veids, juristiem, IT speciālistiem un ārstiem – pavisam cits. Reizēm ir grūti saprast vienam otru. Taču sarežģīto var pārvērst par viegli uztveramo. Tādēļ piedāvājam izmantot vieglo valodu kā iespēju, kas ļautu cilvēkiem vienlīdzīgi iekļauties sabiedrībā.

viegla-valoda-vienkarsa-valoda
viegla-valoda

Nepieciešams teksts vieglajā vai vienkāršajā valodā? Sazinieties ar mums!

---
 • ---
 • Esmu Skrivanek klients
 • Google meklētājs
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Vides reklāma
 • Izstāde
 • Drauga/paziņas ieteikums
 • Reklāma drukātajos medijos
 

Vai piesakieties tiešsaistes konsultācijai par vieglo valodu vai vienkāršo valodu jau tūlīt!

VIEGLĀ VALODA

Vieglās valodas lietošanas ieteikumi un principi ir šādi:

 • izvairīties no gariem teikumiem, sarežģītām teikuma konstrukcijām (viens teikums = viena doma);
 • izvairīties no liekvārdības;
 • izvairīties no svešvārdiem, kā arī nesaprotamiem latviskojumiem, profesionālās terminoloģijas (jālieto sabiedrībā plaši zināmi termini);
 • izvairīties no nolieguma teikumiem, darbības vārdiem ciešamajā kārtā (netiek nosaukts darbības veicējs);
 • izvairīties no frazeoloģismiem, jo tos ne visi zina, kā arī ne visi spēj izprast;
 • izvairīties no procentiem, lieliem skaitļiem (ieteicams lietot ‘daži’, ‘daudzi’ u. tml.);
 • informāciju drīkst atkārtot, ir pat ļoti ieteicams sarežģītus vārdus skaidrot vairākkārt;
 • tekstu veidot, izmantojot vismaz 1,5 rindstarpu, burtu lielumu vismaz 14, veidot pēc iespējas īsākas rindkopas.

VIENKĀRŠĀ VALODA

Vienkāršās valodas (plain language) lietošanas ieteikumi un principi ir šādi:

 • jo īsāk, jo labāk. Tas gan nenozīmē, ka viss teksts ir jāveido no ļoti īsiem teikumiem. Ieteicams pamīšus lietot īsus un garus teikumus. Īsajos teikumos uzsverot svarīgāko, bet garākus teikumus sadalot divos (vidēji teikuma garumam vajadzētu būt no 15 līdz 20 vārdiem. Vienkāršajā valodā nedaudz īsākiem.);
 • rakstīt izmantojot darāmo kārtu;
 • izmantot mērķauditorijai piemērotus vārdus;
 • izvairīties no liekvārdības;
 • izmantot piemērus, jo tā cilvēki ātrāk uztver domu. Turklāt piemēriem jābūt vienkāršiem, atbilstošiem adresāta pasaules uzskatam, darbības jomai vai izglītībai.

Ir vērts atzīmēt, ka vieglā valoda un vienkāršā valoda nav tas pats, kas vienkāršošana. Mērķis ir padarīt informāciju pieejamu un saprotamu, nevis mazināt tās saturu vai nozīmi. Vieglā valoda ir rīks, lai sarežģītu informāciju padarītu saprotamu visiem. Vienkāršā valoda ir efektīvs rīks, lai padarītu informāciju pieejamu plašākai auditorijai.

KĀ VIEGLĀ VALODA VAR PALĪDZĒT LASĪTĀJAM?

Tā palīdz lasītājam saprast sarežģītu informāciju.

Pētījumi rāda, ka 15–25 % iedzīvotāju katrā valstī nespēj uztvert sarežģītu informāciju. Tādēļ vieglā valoda ir svarīga. Tā nodrošina, ka informācija ir saprotama plašākai auditorijai. Tā palīdz mums saprast, kā mēs mācāmies lasīt, un kā dažādas smadzeņu daļas strādā kopā, lai apstrādātu rakstu valodu. Tas savukārt palīdz mums izstrādāt labākās prakses šo prasmju mācīšanai, lai katrs varētu iemācīties lasīt prasmīgi.

Informācijas sniegšana vieglajā valodā ir paredzēta cilvēkiem ar intelektuālās attīstības problēmām. Piemēram: neiropsihiatriskiem stāvokļiem (ieskaitot UDHS, AST, Aspergera sindromu un Tureta sindromu), disleksiju, afāziju, kā arī mācīšanās un rakstpratības grūtībām. Materiāli vieglajā valodā ir noderīgi arī tiem, kuri tos izmanto valodas mācīšanās procesā, piemēram, imigrantiem un bērniem.

Materiāli noder arī vājredzīgiem, nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem. Tie ikdienā sazinās zīmju valodā un tiem varētu būt ierobežota izpratne par frazeoloģismiem, metaforām un citiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem.

VIENKĀRŠĀS VALODAS STANDARTS – ISO 24495-1:2023

Vienkāršās valodas standarts tika izveidots 2023. gadā.

Šis standarts ir dokumentācija, kas nosaka principus un prasības, kā izmantot vienkāršo valodu, lai padarītu informāciju pieejamāku un saprotamāku. Šis standarts nosaka, ka ikviens, neatkarīgi no lasītprasmes līmeņa vai valodas spējām, var piekļūt svarīgai informācijai.

Standartā uzsvērts, ka vienkāršo valodu ir vēlams izmantot visu veidu dokumentos, tostarp juridiskajos, tehniskajos un informatīvajos materiālos. Standarts nosaka, ka informācija ir piekļūstama, ja lasītājs saprot uzrakstīto, izlasot tekstu tikai vienu reizi, un ātri atrod nepieciešamo informāciju.

Tas aptver būtiskos vienkāršās valodas elementus, bet neaptver visus saziņas veidus. Šis standarts attiecas tikai uz drukāto vai digitālo informāciju, kas galvenokārt ir teksts.

Skrivanek palīdzēs veikt korektūru jau gatavajiem tekstiem, kā arī tulkojamajiem tekstiem gan vieglajā, gan vienkāršajā valodā. Arī tad, ja rodas šaubas par jau sagatavotā teksta atbilstību vieglajai vai vienkāršajai valodai, talkā nāks Skrivanek valodu speciālisti. Speciālisti veiks attiecīgos labojumus, lai jūsu teksts atbilstu prasībām, tādējādi ļaujot jums sasniegt labāko rezultātu.

Lai pēc iespējas labāk nodrošinātu veiksmīgu svešvalodas apguvi, vienkāršās un vieglās valodas principus ievērojam arī mūsu svešvalodu kursos un bērnu nometnēs!

vienkarsa-valoda
viegla-valoda