Scroll Top

Notariāli un
biroja apliecināti tulkojumi

1
CSA Top 50, Nimdzi Top 75
Google vērtējums tulkošanas birojam Skrivanek

KĀPĒC IR VĒRTS IZVĒLĒTIES MŪSU NOTARIĀLI UN BIROJA APLIECINĀTOS TULKOJUMUS?

  • Profesionālisms un pieredze Skrivanek Baltic ir sertificēts tulkošanas birojs ar vairāk nekā 30 gadu ilgu pieredzi. Mūsu kvalificētie tulkotāji nodrošina precīzus un kvalitatīvus tulkojumus.
  • Plašs valodu klāsts – piedāvājam notariāli apliecinātus tulkojumus vairāk nekā 110 valodās. Tas nodrošina mūsu klientiem plašas iespējas un elastību.
  • Plaša formāta atbalsts – pdf, jpg, idml, json vai html – tam nav nozīmes. Ar mūsu DTP – tekstu grafiskās apstrādes speciālistu palīdzību, nodrošinām teksta apstrādi dažādu datņu paplašinājumos. Tādēļ jums nav jāuztraucas par dokumentu apstrādi.
  • Pielāgoti pakalpojumi – mēs piedāvājam dažādus notariāli apliecinātu tulkojumu veidus, atkarībā no klienta vajadzībām. Turklāt, mēs nodrošinām dokumentu piegādi ar kurjeru visā Latvijā.

KAS IR NOTARIĀLI APLIECINĀTS TULKOJUMS?

Notariāli apliecināts tulkojums ir tulkojums, kuru ar savu parakstu apliecina kvalificēts tulkotājs, bet tulkotāja parakstu apliecina zvērināts notārs. Šādu tulkojumu nepieciešamība ir paredzēta vairākos normatīvajos aktos. Praksē zvērināts notārs pārliecinās par tulkotāja izglītību un kvalifikāciju veikt tulkojumu, kā arī brīdina par tulkotāja atbildību par apzināti nepatiesu un/vai nepareizu tulkojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 300. un 302. pantu. Skrivanek Baltic piedāvā tulkojumus ar notariālo apliecinājumu šādās valodās.

KAS IR TULKOJUMI AR SKRIVANEK BIROJA APLIECINĀJUMU?

Ja dokumenta tulkojumu notariāli apliecināt nav nepieciešams, bet ir nepieciešams oficiāls biroja apstiprinājums par tulkojuma pareizību, iesakām izvēlēties tulkojumu ar Skrivanek biroja apliecinājumu.

Tulkojums ar biroja vai tulkotāja apliecinājumu tiek noformēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Tas nozīmē, ka tulkojumam tiek pievienots rakstveida apliecinājums par to, ka tulkojumu ir veicis profesionāls tulkotājs tulkošanas birojā, tādējādi apliecinot, ka veiktais tulkojums ir pareizs, precīzs un atbilstošs oriģinālam. Tulkojumus ar biroja apliecinājumu klienti visbiežāk pasūta oficiāliem dokumentiem, iesniegšanai tiesās, valsts vai pašvaldību iestādēs.

Ievērībai! Notariāli apliecināts tulkojums vai dokumenta tulkojums ar biroja apliecinājumu bieži tiek kļūdīgi dēvēts par zvērinātu tulkojumu vai par dokumenta tulkojumu ar zvērināta tulkotāja/tulka parakstu. Ir svarīgi atcerēties, ka Latvijā nepastāv statuss “zvērināts tulkotājs” un jēdziens “zvērināts tulkojums” tiek lietots nekorekti. Šajā gadījumā ir nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums, kuru apliecina zvērināts notārs, vai biroja apliecināts dokumenta tulkojums, kuru paraksta konkrētā dokumenta tulkotājs. Tulkotājs ar parakstu apliecina un apstiprina, ka tulkojums ir veikts pareizi un atbilst oriģinālam. Šo apliecinājumu kopā ar tulkojumu piešuj pie dokumenta kopijas vai oriģināla.

TULKOJUMA NOTARIĀLĀ APLIECINĀJUMA VEIDI

Apliecinājums pie dokumenta oriģināla: pie oriģinālā dokumenta tiek šūts tulkojums, ko apliecina kvalificēts tulkotājs, kura parakstu apliecina notārs. Apliecinājums pie kopijas: no dokumenta oriģināla tiek noņemta fotokopija, kurai tiek piešūts kvalificēta tulkotāja apliecināts tulkojums attiecīgajā valodā; fotokopiju ar tulkojumu notārs apliecina tikai tad, kad tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

NEPIECIEŠAMS NOTARIĀLI VAI BIROJA APLIECINĀTS TULKOJUMS? SAZINIETIES AR MUMS!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasūtītājs
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Vai piesakieties tiešsaistes konsultācijai par notariāli vai biroja apliecinātiem tulkojumiem jau tūlīt!

KORPORATĪVAJIEM KLIENTIEM, KURIEM NEPIECIEŠAMA DOKUMENTU TULKOŠANA AR NOTARIĀLO APLIECINĀJUMU, IESPĒJAMA:

  • dokumentu iesniegšana un saņemšana Skrivanek Baltic birojā Rīgā;
  • apliecinātā tulkojuma saņemšana notāra birojā Rīgas centrā;
  • dokumentu piegāde ar kurjeru visā Latvijā (lai noskaidrotu pakalpojuma izmaksas, lūdzu, sazinieties ar mums).

KĀ SAGATAVO NOTARIĀLI APLIECINĀTU TULKOJUMU DOKUMENTAM PAPĪRA FORMĀTĀ, KURU IR NEPIECIEŠAMS IESNIEGT ELEKTRONISKI?

Ja dokumenta oriģināls ir papīra formātā, bet dokumentu kopā ar tā apliecinātu tulkojumu ir nepieciešams iesniegt elektroniski un parakstītu ar e-parakstu? Šajā gadījumā vispirms tiek sagatavots dokumenta oriģināla tulkojums arī papīra formātā, kuru paraksta tulks, tad zvērināts notārs apliecina tulka paraksta īstumu papīra formātā. Kopā ar šo parakstīto tulkojumu tiek sašūts oriģināls vai oriģināla notariāli apliecināta kopija. Kad dokumenta tulkojums papīra formātā ir pilnībā pabeigts, tas tiek ieskenēts kā viens dokuments, un šo skenēto dokumentu notārs apliecina ar e-parakstu edoc, asic-e vai PDF formātā.

ELEKTRONISKI PARAKSTĪTA DOKUMENTA NOTARIĀLI APLIECINĀTS TULKOJUMS

Elektroniski parakstīta dokumenta notariāli apliecinātu tulkojumu var sagatavot divos dažādos veidos:

  • elektroniski parakstīta dokumenta tulkojums un tā apliecinājums tiek sagatavots papīra formātā, piemēram, ja to ir pieciešams pievienot fiziskas lietas materiāliem, tad notārs izdrukā elektroniski parakstīto dokumentu un apliecina to kā kopiju no oriģināla, pie kuras tad attiecīgi tiek piešūts tulkojums un zvērināta notāra apliecinājums;
  • elektroniski parakstīta dokumenta notariāli apliecināts tulkojums tiek sagatavots e-vidē tikai elektroniskā formātā; attiecīgi sākumā tulks sagatavo tulkojumu un to paraksta ar savu e-parakstu, pēc tam zvērināts notārs sagatavo tulkojuma apliecinājumu un arī to paraksta ar e-parakstu edoc vai asic-e formātā. PDF formātā šis pakalpojums nav iespējams.

TULKOJUMA PAREIZĪBAS PIRMĀ EKSEMPLĀRA LĪDZ 10 LPP. APLIECINĀJUMS AR BIROJA ZĪMOGU TIKAI 5.00 EIRO + PVN!

Ja nav nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums, piedāvājam apliecināt tulkojuma pareizību ar biroja zīmogu!

Lūdzam ņemt vērā, ka elektroniski sagatavots un elektroniski parakstīts dokuments nav viens un tas pats. Piemēram, dažādu sistēmu automātiski ģenerēti paziņojumi vai rēķini nav uzskatāmi par elektroniski parakstītiem dokumentiem, jo lai elektroniski sagatavots dokuments iegūtu juridisku spēku, tāpat kā papīra dokuments tas ir jānoformē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām, proti, tam ir jāsatur visi obligātie rekvizīti. Obligātie rekvizīti e-dokumentā neatšķiras no rekvizītiem papīra dokumentos.

Lai varētu nodrošināt šāda elektroniskā dokumenta notariāli apliecinātu tulkojumu, ir nepieciešams dokumentu izdrukāt un pašapliecināt, ka elektroniski sagatavotais dokuments ir īsts, tas nav viltots vai kādi citādi labots vai grozīts. Apliecinājumā ir jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un amats.

Šī pakalpojuma atrašanai cilvēki bieži kļūdaini internetā lieto dažādus atslēgas vārdus – “zvērināts tulks Rīgā, Dobelē vai Jelgavā”, “zvērināts tulkotājs”, “zvērināts tulkojums”, “zvērināts tulkojums cenas” u. tml. Svarīgi atcerēties, ka Latvijā nav zvērināta tulka un tulkotāja institūta un visi šie meklējumi pēc būtības ir notariāli apliecināti tulkojumi.

Dokumentu notariāli apliecināts tulkojums
Notariāli apliecināts tulkojums
Notariāli apliecināts tulkojums Latvijā

NOTARIĀLI TULKOJUMI VAIRĀK NEKĀ 110 VALODĀS

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.