Scroll Top

Tulkojumi un citi valodu risinājumi dāņu valodā

1

Tulkojumi un citi valodu risinājumi dāņu valodā

1

TULKOJUMI DĀŅU VALODĀ / TULKOT DĀŅU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI DĀŅU VALODĀ?

Tulkojumu cena no/uz dāņu valodu vienmēr tiek noteikta katram pasūtījumam atsevišķi. Cenu veido vairāki būtiski faktori, kuros var noskaidrot tikai redzot pašu tulkojamo materiālu, savukārt mutisko secīgo vai sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronā tulkojuma tehniskā nodrošinājuma izmaksas u. c. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms, tulkojuma izpildes termiņi, teksta satura specifika, atkārtojumi tekstā, teksta grafiskā apstrāde un formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, rakstisko un mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz dāņu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Tulkošanas projektu vadītāji pasūtītājam sniedz detalizētu izmaksu informāciju par katru tulkojumu pirms tulkošanas projekta uzsākšanas. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu mūsu tulkošanas biroja e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM DĀŅU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus dāņu valodā? Sazinieties ar mums!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasūtītājs
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

TULKOJUMI DĀŅU VALODĀ / TULKOT DĀŅU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI DĀŅU VALODĀ?

Tulkojumu cena no/uz dāņu valodu vienmēr tiek noteikta katram pasūtījumam atsevišķi. Cenu veido vairāki būtiski faktori, kuros var noskaidrot tikai redzot pašu tulkojamo materiālu, savukārt mutisko secīgo vai sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronā tulkojuma tehniskā nodrošinājuma izmaksas u. c. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms, tulkojuma izpildes termiņi, teksta satura specifika, atkārtojumi tekstā, teksta grafiskā apstrāde un formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, rakstisko un mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz dāņu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Tulkošanas projektu vadītāji pasūtītājam sniedz detalizētu izmaksu informāciju par katru tulkojumu pirms tulkošanas projekta uzsākšanas. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu mūsu tulkošanas biroja e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM DĀŅU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus dāņu valodā? Sazinieties ar mums!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasūtītājs
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

INTERESANTI FAKTI PAR DĀŅU VALODU UN NE TIKAI

  • Dāņu valoda pieder pie ziemeļģermāņu valodu austrumu skandināvu atzara. Tā no pārējām skandināvu valodām, ar kurām tā ir cieši saistīta, sāka atdalīties ap m. ē. 1000. gadu. Senākie dāņu ieraksti ir rūnu uzraksti, datēti ar m. ē. 250–800 gadu), atrasti Jitlandē un Zviedrijas dienvidos; agrākie manuskripti dāņu valodā ir datēti ar 13. gadsimtu.
  • Dāņu valoda ir viena no skandināvu valodām, kas ir piedzīvojusi vislielākās izmaiņas, veidojoties kā atsevišķa valoda no senskandināvu valodas.
  • Kopā ar citām ziemeļģermāņu valodām dāņu valoda ir senskandināvu valodas pēctece, kas ir kopīgā valoda ģermāņu tautām, kuras dzīvoja Skandināvijā vikingu laikmetā.
  • Dāņu valoda kopā ar zviedru valodu ir cēlusies no austrumnorvēģu dialektu grupas, savukārt vidusnorvēģu valoda (pirms dāņu valodas ietekmes) un norvēģu būkmols tiek klasificētas kā rietumskandināvu valodas kopā ar fēru un islandiešu valodām. Jaunāka klasifikācija, kuras pamatā ir savstarpēja saprotamība atdala mūsdienu runāto dāņu, norvēģu un zviedru valodu kā „kontinentālo skandināvu valodu”, savukārt islandiešu un fēru valoda tiek klasificēta kā „salu skandināvu valoda”. Lai gan rakstītās valodas ir savietojamas, runātā dāņu valoda ievērojami atšķiras no norvēģu un zviedru valodas, un līdz ar to savstarpējās saprotamības pakāpe ar abām valodām ir atšķirīga atkarībā no reģiona un runātājiem.
  • Dāņu valoda vārdu krājuma un gramatikas ziņā ir tuvu radniecīga angļu un vācu valodai, bet dāņu, zviedru un abas norvēģu valodas (būkmols un jaunnorvēģu valoda) būtībā uzskatāmas par vienas valodas dialektiem. Dāņu valodai vislīdzīgākais ir Norvēģijā izplatītais būkmols, kas dāņu valodas pratējiem saprotama bez grūtībām, taču ar nelielām grūtībām tiem saprotama arī zviedru valoda. Savukārt islandiešu un fēru valoda dāņu valodas pratējiem bez papildu apguves nav saprotamas.
  • Hanss Kristians Andersens savas pasakas rakstīja dāņu valodā.
  • Dāņu valodā nav vārda “lūdzu”. Tā vietā tiek izmantoti roku žesti, lai izteiktu pieklājību.
  • Bērnu vārdu došanu Dānijā regulē vairākas ministrijas, lai nodrošinātu to, ka pēcnācēji netiek nosaukti dīvainos, vieglprātīgos vai pat muļķīgos vārdos. Dāņu kultūra vairāk ciena vienlīdzību, nevis izcelšanos, tādēļ vārdu izvēle ir diezgan standartizēta. Vecākiem ir iespēja izvēlēties savam bērniņam vārdu no vairāk nekā 7000 apstiprinātiem zēnu un meiteņu vārdiem.
  • Apvienoto Nāciju Organizācija gadā Dāniju ierindoja kā pasaulē laimīgāko valsti. Tā savu pozīciju ir noturējusi līdz pat šim brīdim.
  • Dānijā sikspārņi ir aizsargāti ar likumu, tos nedrīkst nogalināt vai padzīt no mājām.

DĀŅU ALFABĒTS

Vecākie saglabātie dāņu rakstības paraugi (no dzelzs un vikingu laikmeta) ir rakstīti rūnu alfabētā. Kristietības ieviešana Dānijā ienesa arī latīņu rakstību, un viduslaiku beigās rūnas jau bija lielākoties aizstātas ar latīņu burtiem.

Dāņu un norvēģu valodas alfabēts, ko sauc par dāņu-norvēģu alfabētu, ir balstīts uz latīņu alfabētu, un kopš 1917. gada (norvēģu valodā) un 1948. gada (dāņu valodā) sastāv no 29 burtiem — visi 23 latīņu burti, kā arī J, W, U, Æ, Ø un Å.

Abos valodas paveidos ir 35 fonēmas: deviņi patskaņi i, e, æ, a, å, o, u, y, ø; seši divskaņi au, ei, øy (senskandināvu), oi, ui (aizguvumos), ai; 20 līdzskaņi b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z. Visi patskaņi var būt gan īsi, gan gari.

Burti C, Q, W, X un Z netiek izmantoti vietējo vārdu pareizrakstībā. Dāņu valodā ir lielāka tendence saglabāt aizgūto vārdu oriģinālo rakstību. Jo īpaši c, kas apzīmē s, dāņu valodā gandrīz nekad netiek normalizēts uz s. Daudzi vārdi, kas sākotnēji atvasināti no latīņu saknēm, saglabā burtu c dāņu rakstībā.

Rakstībā ievēro fonētisko un etimoloģisko principu un lieto latīņu alfabētu, kas papildināts ar trīs patskaņiem æ, ø, å. Burts å ortogrāfijā ieviests 1948. gadā pareizrakstības reformu rezultātā, aizstājot burtkopu aa. Jaunais burts nāk no zviedru alfabēta, kur tas ir oficiāli izmantots kopš 16. gadsimta. Mūsdienās šī burtkopa saglabājusies personvārdos.

Atšķirība starp dāņu-norvēģu un zviedru alfabētu ir tāda, ka zviedru valodā æ vietā tiek izmantots variants ä un ø vietā variants ö, līdzīgi kā vācu valodā.

Pašreizējā dāņu un norvēģu valodā burts w tiek atpazīts kā atsevišķs burts no v.

CIK SAREŽĢĪTA IR DĀŅU VALODA?

Valodnieku domas par dāņu valodas sarežģītību dalās. Vieniem tā liekas salīdzinoši viegla valoda apguves ziņā, it īpaši angliski un vāciski runājošajiem. Citi uzskata, ka dāņu valoda ir pietiekami sarežģīta gramatikas ziņā. Dāņu rakstīto valodu nav grūti saprast un apgūt, grūtāk ir ar sarunvalodu, jo dāņi vārdus izrunā saīsināti, bieži vien pat sapludinot kopā veselu teikumu. Un dāņu valodas rakstība gandrīz vienmēr neatbilst tam, kā vārdi tiek izrunāti.

Starp citu, paši dāņi uzskata, ka vienīgā un pēdējā persona pasaulē, kas pareizi runā dāņu valodā ir Dānijas karaliene Margrēte II. Tiek uzskatīts, ja dāņu valodas apguvei katru dienu velta vismaz stundu, tad to var apgūt aptuveni pusotra gada laikā, proti, ir nepieciešamas 575–600 mācību stundas, kas ir aptuveni 23─24 pilna laika studijas nedēļas.

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ DĀŅU VALODĀ?

Dāņu valodas pratēju skaits visā pasaulē sasniedz 5,6 miljonus cilvēku. Tā ir oficiālā valoda Dānijā, Fēru salās, valodu lieto arī Grenlandē, Islandē un Vācijā. Samērā lielas dāņu valodas runātāju kopienas ir izveidojušās arī Argentīnā, ASV un Kanādā. Grenlandē bērni mācās dāņu valodu skolā, un 56 000 cilvēku, kuri tur dzīvo, plaši izmanto dāņu valodu kā otro valodu. Fēru salās dāņu valodu kā otro valodu runā gandrīz 50 000 cilvēku. Ziemeļvācijā gandrīz 50 000 cilvēku dāņu valoda ir dzimtā valoda. Zviedrijā, kā arī Norvēģijā ir mazākas dāņu valodā runājošās kopienas. Islandē daudziem cilvēkiem ir dāņu valodas pamatzināšanas, kā arī liela daļa iedzīvotāju dāņu valodu pārvalda brīvi. No 350 000 Islandes iedzīvotāju nedaudz vairāk nekā 1000 cilvēku dāņu valoda ir dzimtā. 19. gadsimtā liels skaits dāņu emigrēja uz ārvalstīm, meklējot jaunas darba iespējas un panākumus. Daudzi ārvalstīs apmetās uz dzīvi un izveidoja jaunas kopienas, lai nekad neatgrieztos. Mūsdienās aptuveni 1,4 miljoniem amerikāņu ir dāņu saknes. Tas pats attiecas uz 170 000 kanādiešu, 140 000 brazīliešu, 100 000 austrāliešu un 50 000 argentīniešu.

Tomēr gandrīz visiem dāņu migrantiem kopīgs ir tas, ka viņi ir ļoti asimilējušies vietējā kultūrā, un saikne ar dāņu kultūru un valodu ir aizmirsta. Mūsdienās no 1,4 miljoniem amerikāņu, kuru senči ir dāņi, mazāk nekā 30 000 runā dāņu valodā. Tas ir aptuveni 2%.

DĀŅU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek tulku un tulkotāju komanda strādā gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, sarežģītiem tehniskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Nodrošinām arī tekstu dāņu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu. Valodas speciālisti var sniegt informāciju par kultūras atšķirībām, lietišķo etiķeti, vēsturi un tradīcijām. Visi Skrivanek tulkotāji, tulki, korektori un redaktori ir brīdināti par atbildību darbā ar konfidenciālu saturu un parakstījuši stingrus konfidencialitātes līgumus, tādēļ jūs droši varat uzticēt mums savus tulkojamos oriģināltekstus. Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no/uz dāņu valodu – digitālā mārketinga, e-komercijas satura un mājaslapu tulkojumus, reklāmas saukļu adaptācijas, tiesību aktu, nolīgumu, uzņēmējdarbības dokumentācijas tulkošanu. Veicam arī secīgo un sinhrono tulkošanu lietišķās vai cita veida sarunās, konferencēs un mazāk oficiālos pasākumos. Nodrošinām mutisko secīgo un sinhrono tulkošanu arī tiešsaistē Zoom vai jebkurā citā platformā. Fiziskām personām piedāvājam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

DĀŅU VALODA DARĪJUMU PASAULĒ

Dānijā biznesa komunikācija ir tikpat svarīga kā jebkurā citā pasaules daļā. Globalizācijas laikmetā, ja uzņēmums darbojas dažādās pasaules valstīs un tajā strādā cilvēki no visas pasaules, ir svarīgi zināt par dažādu valstu biznesa komunikācijas kultūru. Laba komunikācija var būt tikai priekšrocība un nest labumu uzņēmumam.

KĀDA IR BIZNESA KOMUNIKĀCIJA DĀNIJĀ?

Biznesa komunikācija ar cilvēkiem no Dānijas parasti ir neformāla, un to raksturo humors un laba noskaņa, bet tajā pašā laikā dāņiem ir ierasts ievērot zināmu distanci. Reti dzirdēsiet, ka kāds reklamē sevi vai savas prasmes. Gluži pretēji, cilvēki mēdz nepietiekami novērtēt savu lomu un kvalifikāciju. Lietišķā komunikācija Dānijā sanāksmju laikā ir vienkārša, un dāņi parasti ir konservatīvi un efektīvi. Dāņu biznesa cilvēki sākumā var šķist formāli, taču drīz vien viņi, visticamāk, parādīs savu neformālo pusi. Lielākā daļa dāņu ar atvērtu sirdi runā ar kolēģiem par savu privāto dzīvi. Viņi runā par savu ģimeni un to, ko dara brīvdienās un brīvajā laikā. Dāņu, zviedru un norvēģu valodas ir ļoti līdzīgas, un šīs trīs valodas saprot katrs valsts iedzīvotājs. Angļu valodu pamatskolā māca kā obligātu valodu, un to runā un saprot aptuveni 80% iedzīvotāju. Angļu valoda tiek izmantota arī kā korporatīvā valoda daudzos lielākos uzņēmumos. Var pat teikt, ka angļu valoda dažiem ir otrā valoda. Praktiski visiem Dānijas uzņēmējiem ir labas angļu valodas zināšanas, un tulki ir nepieciešami reti. E-pasti nereti jau no sākuma tiek rakstīti angļu valodā, lai varētu iesaistīt sarakstē kolēģus vai partnerus citās valstīs. Dānijā biznesa vidē saziņai principā tiek izmantota angļu valoda. Tādēļ dāņu valoda nespēlē lielu lomu kā biznesa valoda pasaulē vai pat valsts robežās. Bet jebkurā gadījumā, ja sasveicināsieties ar savu dāņu darījumu partneri viņa dzimtajā valodā, tā būs laba cieņas un uzmanības izrādīšana. Dānija ir atzīta par vienu no pasaules labākajām uzņēmējdarbības vietām. Dānija ir mājvieta pasaules līmeņa uzņēmumiem vairākās nozarēs, īpašu uzmanību pievēršot atjaunojamās enerģijas nozarei. Vairāk nekā 40 gadu ilgā vērienīgā enerģētikas politika ir palīdzējusi Dānijai izvirzīties „CLEANTECH” priekšgalā, un valsts mērķis ir līdz 2050. gadam kļūt pilnībā neatkarīgai no fosilā kurināmā izmantošanas. Pārtikas inovācijas ir vēl viena Dānijas nozare ar ietekmi gan valsts, gan starptautiskā mērogā. Dānijas pārtikas nozarē tiek ievēroti sevišķi augsti kvalitātes standarti un ievērota priekšzīmīga higiēna un drošība. Nav brīnums, ka dažus no pasaules labākajiem šefpavāriem un restorāniem var atrast tieši Dānijā. Tā ir sestā lielākā kuģniecības valsts pasaulē pēc ekspluatētās tonnāžas apjoma. Dānijas uzņēmums Maersk Line ir pasaulē lielākais konteineru pārvadājumu operators. Tā kā biznesa un darba iespējas Dānijā ir atvērtas visai pasaulei.

KĀDA IR BIZNESA KOMUNIKĀCIJA DĀNIJĀ?

Latvijas un Dānijas diplomātiskās attiecības tika nodibinātas 1921. gada 7. februārī. Dānija vienmēr bijusi viens no svarīgākajiem Latvijas ekonomiskās sadarbības partneriem. Sadarbība ar Dāniju izglītības jomā tiek īstenota galvenokārt ar Eiropas Savienības mūžizglītības programmu, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības programmu Nordplus, kā arī atsevišķu izglītības un zinātnes institūciju savstarpējo sadarbības līgumiem. Sadarbība kultūras jomā ar Dāniju norit tiešā apmaiņā ar radošajām personām, kolektīviem un studentiem. Organizāciju līmenī tā notiek uz līgumu pamata starp tiešajiem partneriem. Dānijas Kultūras institūtam Latvijā ir būtiska loma abu valstu sadarbības veicināšanā kultūrā. Dānijai ir bijusi nozīmīga loma Latvijas bruņoto spēku attīstībā, un tā ir bijusi viena no vadošajām Ziemeļvalstīm politiskā atbalsta un praktiskās palīdzības sniegšanā Latvijai. Sadarbība ar Dāniju notikusi vairāku projektu ietvaros: aizsardzības plānošanas, personāla vadības un apmācības, NATO drošības investīciju programmas, inženieru apmācības, militārās medicīnas, vides aizsardzības, glābšanas un meklēšanas u. c. jomās. Kopā ar Dānijas karavīriem Latvijas karavīri ir dienējuši Bosnijā un Hercegovinā, un Kosovā KFOR misijā. Gatavojoties dalībai misijās, Latvijas karavīri ir piedalījušies pirms misijas apmācībās Dānijā. Rīgā atrodas Dānijas vēstniecība, kas sniedz palīdzību Dānijas pilsoņiem, rezidentiem, kuri atrodas Latvijā, kā arī ārvalstu rezidentiem, kuri vēlas doties uz Dāniju. Tāpat vēstniecība seko politiskajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijā, veicina abu valstu sadarbības gan militārajā, aizsardzības, gan kultūras un izglītības jomā. Vēstniecība palīdz popularizēt Dānijas nostāju, vērtības, spēka pozīcijas un kultūru ar vispārēju informācijas izplatīšanu Latvijas sabiedrībā, sabiedriskajos un sociālajos medijos. Informācijas aktivitātēs tiek meklēts arī kopīgs viedoklis starp Latviju un Dāniju par dažādām tēmām. Vēstniecība organizē Dānijas kultūras pasākumus Latvijā, kuros piedalās gan Dānijas, gan Latvijas pārstāvji, un strādā pie tā, lai veicinātu Dānijas dalību kultūras pasākumos Latvijā: https://letland.um.dk/lv. Ziemeļvalstu vēstniekiem ir arī pastāvīga sleja Latvijas Avīzē, kas ir viens no lielākajiem Latvijas laikrakstiem. Šeit vēstnieks raksta par aktuālām tēmām, izklāstot aktuālas tēmas no Dānijas skatupunkta. Dāņu valodu Latvijā apgūt piedāvā vairākas valodu skolas, tostarp arī Skrivanek Valodu mācību centrs, gan individuālajās, gan grupu nodarbībās visu vecumu un zināšanu līmeņa grupām.

Rakstiskie un mutiskie dāņu valodas tulkojumi
Dokumentu tulkojumi dāņu valodā

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM DĀŅU VALODĀ:

DĀŅU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

dāņu–latviešu; latviešu–dāņu; dāņu–lietuviešu; lietuviešu–dāņu; igauņu–dāņu; dāņu–igauņu; angļu–dāņu; dāņu–angļu; krievu–dāņu; dāņu–krievu; poļu–dāņu; dāņu–poļu; ukraiņu–dāņu; dāņu–ukraiņu; čehu–dāņu; dāņu–čehu; vācu–dāņu; dāņu–vācu; spāņu–dāņu; dāņu–spāņu; franču–dāņu; dāņu–franču; itāļu–dāņu; dāņu–itāļu; dāņu–rumāņu; rumāņu–dāņu; zviedru–dāņu; dāņu–zviedru; norvēģu–dāņu; dāņu–norvēģu; somu–dāņu; dāņu–somu u. c.