Scroll Top

Baltkrievu valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

Baltkrievu valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

TULKOJUMI BALTKRIEVU VALODĀ / TULKOT BALTKRIEVU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA BALTKRIEVU VALODĀ?

Katram pasūtījumam cena tiek noteikta individuāli. Pakalpojuma cenu veido vairākas komponentes – tulkojuma izpildes termiņi, teksta specifika, koriģēšana, formatēšana, kā arī klienta pasūtītie papildu pakalpojumi (notariāls apliecinājums u. c.).

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, tulkojumu cenrādis no/uz baltkrievu valodu ir neatņemama sadarbības līguma daļa, un klients vienmēr tiek informēts par tulkojuma cenu pirms projekta realizācijas. Tulkojuma cenas tiek noteiktas ļoti individuāli, balstoties uz tulkojuma specifiku (rakstiskais vai mutiskais tulkojums), vārdu skaitu teksta oriģinālā, teksta atkārtošanos tulkojumā un citiem parametriem. Lai saņemtu tieši jums sagatavotu piedāvājumu, vienkārši nosūtiet mums materiālu, kuru vēlaties tulkot.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM BALTKRIEVU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus baltkrievu valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI BALTKRIEVU VALODĀ / TULKOT BALTKRIEVU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA BALTKRIEVU VALODĀ?

Katram pasūtījumam cena tiek noteikta individuāli. Pakalpojuma cenu veido vairākas komponentes – tulkojuma izpildes termiņi, teksta specifika, koriģēšana, formatēšana, kā arī klienta pasūtītie papildu pakalpojumi (notariāls apliecinājums u. c.).

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, tulkojumu cenrādis no/uz baltkrievu valodu ir neatņemama sadarbības līguma daļa, un klients vienmēr tiek informēts par tulkojuma cenu pirms projekta realizācijas. Tulkojuma cenas tiek noteiktas ļoti individuāli, balstoties uz tulkojuma specifiku (rakstiskais vai mutiskais tulkojums), vārdu skaitu teksta oriģinālā, teksta atkārtošanos tulkojumā un citiem parametriem. Lai saņemtu tieši jums sagatavotu piedāvājumu, vienkārši nosūtiet mums materiālu, kuru vēlaties tulkot.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM BALTKRIEVU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus baltkrievu valodā? Sazinieties ar mums!

BALTKRIEVU VALODA FAKTOS

Baltkrievu valoda ir austrumslāvu valodu saimes valoda, kurā galvenokārt runā baltkrievi.

Pēc 1995. gada 14. maija referenduma baltkrievu valoda zaudēja savu vienīgās valsts valodas statusu, un tās prestižs un sabiedriskais lietojums Baltkrievijā sāka strauji kristies.

Pirmajā Baltkrievijas 1999. gada tautas skaitīšanā baltkrievu valodu kā “valodu, kurā runā ģimenē” nosauca aptuveni 4 milj. Baltkrievijas pilsoņu jeb 36,7% iedzīvotāju. Aptuveni 7 milj. jeb 85,6% baltkrievu to sauca par savu “dzimto valodu”.

Saskaņā ar Baltkrievijas valdības 2009. gadā veikto pētījumu 72% baltkrievu mājās runā krieviski, savukārt baltkrievu valodu aktīvi lieto tikai 11,9% baltkrievu. Aptuveni 29,4% baltkrievu prot rakstīt, runāt un lasīt baltkrievu valodā, bet 52,5% prot tikai lasīt un runāt.

Baltkrievu valoda ir baltkrievu etnosa nacionālā valoda un Baltkrievijas Republikas valsts valoda, tomēr literārajā baltkrievu valodā runā tikai neliela iedzīvotāju daļa (optimistiskākais novērtējums ‒ ne vairāk par 28% Baltkrievijas iedzīvotāju), un pamatā tas notiek intelektuālajās ģimenēs, apzināti uzturot valodu. Nepiespiesta sadzīviska rakstura komunikācija baltkrievu valodā nenotiek. Lielākā daļa cilvēku, kuri norāda uz baltkrievu valodas prasmi, patiesībā runā tā dēvētajā trasjankā ‒ krievu un baltkrievu valodas sajaukumā. Tajā lielākoties ir krievu valodas leksika, taču baltkrievu valodas gramatika un fonētika. Trasjanka veidojusies, baltkrievu tautas valodas dialektam sajaucoties ar mūsdienu literāro krievu valodu. Novērojams, ka trasjanka no sarunvalodas ienāk arī publicistikā.

Šāda situācija Baltkrievijā izveidojusies dažādu iemeslu dēļ, galvenais no tiem ir Baltkrievijas 1996. gada referendums, kura rezultātā krievu valoda ieguva tādas pašas tiesības, kādas bija baltkrievu valodai. Abu valsts valodu funkcijas ir ārkārtīgi nevienmērīgi sadalītas. Baltkrievu valodā nenotiek tiesvedība, kā arī gandrīz netiek kārtota valsts iestāžu lietvedība. Krievu valoda baltkrievu valodu aktīvi izspiež no aprites, pastiprinās tendence slēgt baltkrievu valodā iznākošos izdevumus (sākot ar periodiku). Baltkrievu valoda praktiski netiek izmantota augstākās izglītības jomā.

Aktīva loma baltkrievu valodas leksiskā sastāva paplašināšanā ir krievu valodai, no kuras aizgūts liels skaits vārdu un terminu, kas saistīti ar ekonomiku, kultūru, zinātni, ražošanu un citām sabiedrības dzīves jomām.

Intensīvās attiecības ar lietuviešiem, ko nosaka ģeogrāfiskais tuvums un daudzu gadsimtu līdzās pastāvēšana vienā valstī, izraisījušas lietuviešu valodas cilmes leksikas veidošanos baltkrievu valodā.

Baltkrievu valodas gandrīz četrsimt gadu ilgā attīstība baltkrievu-poļu divvalodības apstākļos kļuva par vienu no iemesliem, kādēļ baltkrievu valodā pastāv daudz polonismu.

No vācu tirgotājiem, amatniekiem un militārajiem speciālistiem, kuri tika ieaicināti Lietuvas dižkungaitijas laikā, baltkrievu leksikā iekļuva ģermānismi. Mūsdienu baltkrievu valodā esošo ģermānismu vidū ir tādi ar amatniecību, būvniecību, karadarbību, tirdzniecību saistīti vārdi.

IZLOKSNES

Ir divi baltkrievu tautas valodas dialekti: ziemeļaustrumu dialekts un dienvidrietumu dialekts. Tos nodala vidus baltkrievu pārejas izloksnes. Baltkrievu valodas dialekti ir tuvi, viena dialekta runātāji brīvi saprot runu otrā dialektā.

Mūsdienās baltkrieviski runājošo skolēnu skaits strauji samazinās, savukārt reģionālajos centros un lielajās pilsētās tikai daži skolēni mācās dzimtajā valodā. Valstī nav nevienas augstākās izglītības iestādes, kas piedāvātu izglītību baltkrievu valodā. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas attur vecākus sūtīt savus bērnus uz baltkrievu skolām.

1994.─1995. mācību gadā 58% skolēnu pamatskolas pirmajās klasēs mācījās baltkrievu valodā (Minskā). Pēc Lukašenko nākšanas pie varas 1994. gadā šo klašu skaits samazinājās. 1999. gadā Minskā tikai 5,3% skolēnu pirmajās pamatskolas klasēs mācījās baltkrievu valodā.

2016.─2017. mācību gadā baltkrievu valodā mācījās gandrīz 128 000 skolēnu (13,3% no kopējā skaita). Lielākā daļa skolu, kurās mācās baltkrievu valodā, atrodas lauku apvidos, tās pakāpeniski tiek slēgtas, jo iedzīvotāji pārceļas uz pilsētām. Katru gadu Baltkrievijā reģionos tiek slēgtas aptuveni 100 skolas, no kurām lielākā daļa mācībās izmanto baltkrievu valodu. Ir vērojama tendence šo skolu audzēkņus pārcelt uz skolām, kurās mācās krievvalodīgie. Tādējādi tiek zaudēti skolēni, kuri mācās baltkrievu valodā.

Runājot par pilsētām ─ ir tikai septiņas baltkrievu valodas skolas, no kurām sešas atrodas Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā (2019. gadā).

UNESCO Pasaules apdraudēto valodu atlantā baltkrievu valoda ir norādīta kā neaizsargāta.

BALTKRIEVU ALFABĒTS

Baltkrievu alfabēts ir balstīts uz kirilicas rakstību un ir atvasināts no vecās baznīcas slāvu alfabēta. Mūsdienu baltkrievu formā tas pastāv kopš 1918. gada.

Pirms tam baltkrievu valoda tika pierakstīta arī baltkrievu latīņu alfabētā (Łacinka/Лацінка), baltkrievu arābu alfabētā un ebreju alfabētā.

Īpaša lappuse 16.‒17. gs. vecbaltkrievu rakstības vēsturē ir ar roku pārrakstītajām grāmatām, kas baltkrievu valodā rakstītas, izmantojot arābu grafiku, ‒ kitabām. Tās, sākot ar 16. gs. veidoja Lietuvā un Baltkrievijā apmetušies Krimas tatāri, kuri ar laiku zaudēja savas tautas valodu. Baltkrievu valoda viņiem kļuva ne vien par sarunvalodu, bet arī par rakstu valodu, kas tika izmantota dažādu veidu musulmaņu reliģiskajai un tulkotajai austrumu laicīgajai literatūrai. Šie pieminekļi ir vērtīgi daļēji tādēļ, ka tajos, izmantojot arābu burtus, sistemātiski tiek demonstrētas baltkrievu valodas fonētiskās īpatnības, kas kirilicā pierakstītajos vecbaltkrievu pieminekļos fiksētas neregulāri.

CIK SAREŽĢĪTA IR BALTKRIEVU VALODA?

Baltkrievu valoda ir radniecīga krievu un ukraiņu valodai, līdz ar to tiem, kas pārvalda šīs valodas, baltkrievu valoda būtu viegli apgūstama. Šī valoda ir fonētiski ļoti labskanīga, gramatika ir ļoti līdzīga krievu valodai. Valodas apguvi varētu apgrūtināt fakts, ka grūti mūsdienās ir atrast mācību materiālus, jo tas, kas ir pieejams, ir diezgan rusificēts. Baltkrievu skolās, lai cik tas skumji nebūtu, savu valsts valodu – baltkrievu valodu, bērni apgūst kā svešvalodu, tāpat kā angļu valodu.

BALTKRIEVU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Tulkošanas birojs Skrivanek piedāvā profesionālu tekstu un mutisko tulkošanu baltkrievu valodā un tulkojumus no baltkrievu valodas. Tulkošanu veic tulki ar ilggadēju pieredzi savā nozarē un profesionālām zināšanām dažādās jomās. Mūsu pieredze garantē tulkojuma atbilstību oriģināltekstam, saprotamu ietverto informāciju. Par teksta stilistisko uzlabošanu un korektūru parūpēsies korektori. Mūsu tulkotāju un tulku komanda nodrošina Skrivanek klientus gan ar regulāriem, gan notariāli apstiprinātiem tulkojumiem.

Gan juridiskām, gan fiziskām personām piedāvājam mutiskos tulkojumus tiesas sēdēs, kā arī darījumu sarunu gaitas mutiskos tulkojumus. Veicam tehniskās dokumentācijas, mājaslapu tulkojumus, līgumu un e-komercijas satura tulkojumus no/uz baltkrievu valodu. Jebkurai klienta vēlmei mēs noteikti atradīsim nepieciešamo risinājumu un valodas speciālistu.

Fiziskās personas nodrošinām ar personu apliecinošu dokumentu tulkojumiem, laulību apliecību, izglītības dokumentu u. c. civiltiesiko dokumentu rakstveida tulkojumiem, kā arī veicam mutiskos tulkojumus no/uz baltkrievu valodu.

BALTKRIEVU VALODA BIZNESĀ

Ņemot vērā šī brīža politisko situāciju Baltkrievijā, kā biznesa valodu baltkrievu valodu Baltkrievijā praktiski neizmanto. Tiek izmantota otrā valsts valoda ─ krievu valoda. Protams, lielai daļai Baltkrievijas iedzīvotāju baltkrievu valoda ir dzimtā, bet vairāk tā tiek izmantota kā ikdienas saziņas valoda mājās. Biznesa komunikācijai ar sadarbības partneriem no citām valstīm tiek izmantota krievu un angļu valoda.

BALTKRIEVI LATVIJĀ

Latvijas baltkrievi ir otra lielākā mazākumtautība pēc Latvijas krieviem.

Baltkrievi dienvidaustrumu Latvijā dzīvo jau vairākus gadsimtus. Tirdzniecības sakari pār abām tautām kopīgo upi Daugavu tikuši uzturēti jau kopš viduslaikiem. Tāpat arī Baltkrievijā vienmēr bijušas nelielas latviešu kopienas. Baltkrievijas pierobežā joprojām ievērojamu iedzīvotāju daļu veido Latvijas baltkrievi. Pirms Otrā pasaules kara Latvijā dzīvoja līdz 37 tūkstošiem baltkrievu.

Latvijas neatkarības gadi pēc Pirmā pasaules kara baltkrieviem bija ļoti labvēlīgi, jo Latvijas baltkrieviem piešķīra mazākumtautības statusu. Baltkrievu inteliģence tikusi pie valsts finansējuma, nodibināja kultūras un izglītības biedrību „Tēvija” („Бацькаўшчына”) un atvēra vairāk nekā 50 baltkrievu skolu, kā arī ģimnāzijas. Šajā laikā publicēja preses izdevumus baltkrievu valodā, nodibināja baltkrievu biedrības, teātri. Šajā laika periodā baltkrievi sāka rūpēties par savas valodas aizsardzību un attīstību. 1934. gadā baltkrievu skolas likvidēja, jo sākās Latgales latviskošana. Dažas skolas no jauna tika atvērtas vācu okupācijas laikā, lai 1944. gadā tās atkal slēgtu. 20. gadsimta 50.—80. gados notika ievērojami liels baltkrievu migrācijas vilnis Latvijā, un tas jau bija saistīts ar padomju totalitārā režīma laiku.

Tādējādi šobrīd Latvijā dzīvo aptuveni 80 tūkstoši baltkrievu, bet daudziem etniskā piederība ir vairāk etniskās izcelsmes nekā identitātes jautājums. Tikai piektā daļa baltkrievu spēj sazināties savā dzimtajā valodā. Lielākā daļa baltkrievu dzīvo jauktās ģimenēs, kur dominē krievu valoda.

Latvijā ir tikai viena baltkrievu pamatskola – Rīgas Jankas Kupalas Baltkrievu pamatskola, kuras mērķis ir palīdzēt baltkrievu bērniem saglabāt savu valodu un kultūru, integrēties Latvijas sabiedrībā. Skola diemžēl nevar piedāvāt vidusskolas izglītību. Nenoliedzami, iespēja izglītoties savā dzimtajā valodā ir labākā no iespējām. Baltkrievu biedrības dara visu iespējamo, lai saglabātu savu identitāti, popularizē tautas dziesmu tradīciju, valodas un kultūras saglabāšanu un attīstīšanu starp Latvijā dzīvojošiem baltkrieviem, kā arī veicina sabiedrības integrāciju un starptautisko sadarbību.

2011. gadā Latvijas Baltkrievu savienība ar Rīgas domes, Baltkrievijas vēstniecības, Liepājas Metalurga un Iļģuciema atbalstu izdeva pirmo latviešu-baltkrievu, baltkrievu-latviešu vārdnīcu, ko bija sākusi veidot valodniece Mirdza Ābola, taču pēc viņas nāves pabeidza un iespiešanai sagatavoja Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta līdzstrādnieka filoloģijas zinātņu kandidāta Ivana Lučica-Fedoreca vadībā.

Šobrīd Baltkrievijas iedzīvotāju un baltkrievu intereses Latvijā pārstāv Baltkrievijas konsulāts Daugavpilī – https://daugavpils.mfa.gov.by/ru

BALTKRIEVU VALODAS DIENA

Baltkrievu valodu UNESCO novērtējusi kā neaizsargātu, jo tā saskaras ar nevienlīdzību ar krievu valodu daudzās jomās, galvenokārt oficiālajā saziņā un biznesā. Saskaņā ar tautas skaitīšanu 2009. gadā 60,8% baltkrievu uzskata baltkrievu valodu par savu dzimto valodu, bet 26% baltkrievu norādīja, ka lieto šo valodu tikai mājās. Tajā pašā laikā ikdienā to aktīvi izmanto tikai aptuveni 10% iedzīvotāju. Starptautisko dzimtās valodas dienu Baltkrievijas vispārējās vidējās izglītības iestādēs atzīmē katru gadu 21. februārī, lai saglabātu dzimto valodu kā baltkrievu tautas kultūras mantojumu. Šajā dienā tiek organizētas tematiskas izglītojošas stundas, konferences, semināri, literārie tērzēšanas forumi, konkursi, radošas tikšanās ar mākslas cilvēkiem, zinātniekiem un rakstniekiem. Notiek arī grāmatu gadatirgi, kas veltīti baltkrievu rakstniekiem un daiļliteratūras grāmatu prezentācijas. Studenti dodas ekskursijās baltkrievu valodā virtuālajos muzejos, etnogrāfiskajos vai mini muzejos, kā arī mākslas un amatniecības centros. Šajā dienā skolas ievieto savās tīmekļa vietnēs informāciju par baltkrievu valodu un literatūru, kā arī interesantu informāciju par dzejnieku, rakstnieku un citu slavenu Baltkrievijas cilvēku dzīvi un darbu.

Baltkrievu valodas tulkojumi, Skrivanek
Dokumentu tulkojumi baltkrievu valodā

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM BALTKRIEVU VALODĀ:

BALTKRIEVU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

baltkrievu–latviešu; latviešu–baltkrievu; baltkrievu–lietuviešu; lietuviešu–baltkrievu; igauņu–baltkrievu; baltkrievu–igauņu; angļu–baltkrievu; baltkrievu–angļu; krievu–baltkrievu; baltkrievu–krievu; poļu–baltkrievu; baltkrievu–poļu; ukraiņu–baltkrievu; baltkrievu–ukraiņu; čehu–baltkrievu; baltkrievu–čehu; vācu–baltkrievu; baltkrievu–vācu; spāņu–baltkrievu; baltkrievu–spāņu; franču–baltkrievu; baltkrievu–franču; itāļu–portugāļu; baltkrievu–itāļu; dāņu–baltkrievu; baltkrievu–dāņu; zviedru–baltkrievu; baltkrievu–zviedru; norvēģu–baltkrievu; baltkrievu–norvēģu; somu–baltkrievu; baltkrievu–somu, baltkrievu–arābu; arābu–baltkrievu; baltkrievu–armēņu, armēņu–baltkrievu; baltkrievu–ukraiņu; ukraiņu–baltkrievu, bulgāru–baltkrievu, baltkrievu–bulgāru; baltkrievu–ebreju, ebreju–baltkrievu, baltkrievu–grieķu, grieķu–baltkrievu; baltkrievu–gruzīnu; gruzīnu–baltkrievu; baltkrievu–hindi; hindi–baltkrievu; baltkrievu–holandiešu; holandiešu–baltkrievu; baltkrievu–korejiešu; korejiešu–baltkrievu; baltkrievu–kurdu; kurdu–baltkrievu; baltkrievu–ķīniešu; ķīniešu–baltkrievu; baltkrievu–portugāļu; portugāļu–baltkrievu; baltkrievu–rumāņu; rumāņu–baltkrievu; baltkrievu–slovāku; slovāku–baltkrievu; baltkrievu–slovēņu; slovēņu–baltkrievu; baltkrievu–turku; turku–baltkrievu; baltkrievu–ungāru; ungāru–baltkrievu u. c.