Scroll Top

Bulgāru valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

TULKOJUMI BULGĀRU VALODĀ / TULKOT BULGĀRU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA BULGĀRU VALODĀ?

Katram tulkojumam no/uz bulgāru valodu cenu nosaka individuāli, jo tiek ņemti vērā vairāki svarīgi aspekti, proti, tulkojamā materiāla apjoms, izpildes termiņi, teksta specifika, atkārtojumi tekstā, vai materiālam ir vajadzīga grafiskā apstrāde, formatēšana, koriģēšana, redaktūra, kā arī klienta papildus izvēlētie pakalpojumi (notariāls apliecinājums, druka, apostille u. c. pakalpojumi.)

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, lai noskaidrotu precīzas tulkojuma izmaksas, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu mūsu e-pastā. Skrivanek tulkošanas projektu vadītāji sazināsies ar jums un informēs par tulkojuma izmaksām pirms projekta uzsākšanas. Tulkojuma cena tiek noteikta saskaņā ar Skrivanek spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, atkārtojumiem tekstā un citiem parametriem. Mēs nodrošinām 100% konfidencialitāti un uzņemamies pilnu atbildību par teksta apstrādes procesu kvalitāti un katra projekta savlaicīgu īstenošanu neatkarīgi no tā apjoma vai sarežģītības pakāpes.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM BULGĀRU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus bulgāru valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI BULGĀRU VALODĀ / TULKOT BULGĀRU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA BULGĀRU VALODĀ?

Katram tulkojumam no/uz bulgāru valodu cenu nosaka individuāli, jo tiek ņemti vērā vairāki svarīgi aspekti, proti, tulkojamā materiāla apjoms, izpildes termiņi, teksta specifika, atkārtojumi tekstā, vai materiālam ir vajadzīga grafiskā apstrāde, formatēšana, koriģēšana, redaktūra, kā arī klienta papildus izvēlētie pakalpojumi (notariāls apliecinājums, druka, apostille u. c. pakalpojumi.)

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, lai noskaidrotu precīzas tulkojuma izmaksas, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu mūsu e-pastā. Skrivanek tulkošanas projektu vadītāji sazināsies ar jums un informēs par tulkojuma izmaksām pirms projekta uzsākšanas. Tulkojuma cena tiek noteikta saskaņā ar Skrivanek spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, atkārtojumiem tekstā un citiem parametriem. Mēs nodrošinām 100% konfidencialitāti un uzņemamies pilnu atbildību par teksta apstrādes procesu kvalitāti un katra projekta savlaicīgu īstenošanu neatkarīgi no tā apjoma vai sarežģītības pakāpes.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM BULGĀRU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus bulgāru valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR BULGĀRU VALODU

Bulgāru valoda ir slāvu saimes, dienvidslāvu apakšgrupas valoda. Tā ir oficiālā valoda Bulgārijā un ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Bulgāru valodai visradniecīgākā ir maķedoniešu valoda, abas valodas ir savstarpēji saprotamas.

Bulgāru valoda ir fonētiska valoda, izruna pilnībā atbilst rakstībai.

Bulgāru valodā ir vairāk nekā 70 dialektu, no kuriem 40 Bulgārijā un 30 citās pasaules valstīs. Tie tiek iedalīti 2 grupās – austrumu un rietumu bulgāru valodas dialektos.

Garākais vārds bulgāru valodā sastāv no 39 burtiem – непротивоконституционствувателствувайте. Bulgāri gan šo vārdu nelieto reālajā komunikācijā. Vārda nozīme ir – nerīkoties pret konstitūciju.

Bulgāru valodā darbības vārdam ir deviņas laika kategorijas.

Mūsdienu bulgāru valodā ir aptuveni 200 000 vārdu, tā norāda Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Bulgāru valodas institūts.

Lielāko daļa bulgāru valodas leksikas veido atvasinājumi no slāvu valodām, taču ir arī vārdi, kas aizgūti no grieķu un turku valodas. Mūsdienās bulgāru valodā ir ienākuši daudzi angļu valodas vārdi tehnoloģiju, sporta, modes, mākslas, mūzikas un masu kultūras jomās.

24. maijs ir diena, kad visā Bulgārijā tiek svinēta bulgāru valodas un kirilicas rakstības izveidošanas diena.

Bulgāru un maķedoniešu valodai ir kopīgas vairākas iezīmes, kas ir unikālas, salīdzinot ar citām valodām. Piemēram, ne vienai, ne otrai nav darbības vārdu nenoteiksmes un arī vispārējā darbības vārdu sistēma balstās uz ļoti senām slāvu valodas formām.

Slāvu valodas ir daudzas un dažādas, taču no visām bulgāru valoda bija pirmā valoda, kas parādījās rakstītā formā. Pirmie rokraksti, kas rakstīti šajā valodā, ir datēti ar 10. vai 11. gadsimtu.

1878. gadā Bulgārija kļuva par neatkarīgu valsti, un tai bija nepieciešams savs karogs. Tā dizainu veidojis bulgāru dzejnieks Petko Slaveikovs, kurš sarakstījis arī Bulgārijas himnu. Bulgārijas karogam ir trīs krāsas: balta mieram un mīlestībai, zaļa brīvībai un cerībai un sarkana drosmei un spēkam.

Bulgārijas nacionālā atmoda ir viens no nozīmīgākajiem Bulgārijas vēstures periodiem. Tas sākās deviņpadsmitā gadsimta sākumā un ilga līdz deviņpadsmitā gadsimta beigām. Šajā laikā ļoti atdzima interese par bulgāru kultūru, literatūru un mākslu.

BULGĀRU ALFABĒTS

9. gadsimtā Bulgārijai un citām Eiropas valstīm, kas agrāk pielūdza pagānu dievības, bija jāizdara izvēle. Jākļūst par kristiešiem, pievienojoties Romas katoļu baznīcai, vai jāpievienojas Bizantijas pareizticīgo baznīcai. Abas reliģijas vēlējās iegūt jaunus sekotājus, tādējādi palielinot politisko kontroli atsevišķās teritorijās. Bizantijas impērijai radās gudra ideja – izveidot jaunu rakstību, kas palīdzētu jaunajiem kristiešiem lasīt reliģiskas grāmatas savā valodā. Tikai dažu gadu laikā tā izrādījās labāka stratēģija.

886. gadā Bulgārijas cariste ieviesa glagolicas alfabētu, kuru bija izgudrojuši svētais Kirils un svētais Metodijs 850. gados. Dažu gadsimtu laikā pamazām glagolicu aizstāja kirilica, kas nosaukta svētā Kirila vārdā un radīta 10. gadsimta sākumā. 19. gadsimta sākumā un vidū bija lietojami vairāki kirilicas alfabēti, kuri sastāvēja no 28–44 burtiem, līdz 1870. gadā 32 burtu alfabēts guva pārākumu pār citiem kirilicas alfabētiem. Šo alfabētu lietoja līdz 1945. gada pareizrakstības reformai, kad no alfabēta tika izslēgti burti Ѣ, ѣ un Ѫ, ѫ, attiecīgi burtu skaits bulgāru alfabētā samazinājās līdz 30 burtiem. Ar Bulgārijas iestāšanos Eiropas Savienībā, kirilica kļuva par trešo oficiālo Eiropas Savienības alfabētu.

CIK SAREŽĢĪTA IR BULGĀRU VALODA?

Pasaules globalizācijas ietekmē vēl nekad iepriekš cilvēkiem nav bijis tik viegli ceļot, strādāt vai vienkārši dzīvot citā valstī. Tomēr, lai to darītu, ir jāprot komunicēt dažādās valodās. Valodu zināšanas dod katram cilvēkam lielākas izvēles un brīvības iespējas ─ izvēlēties labāku darbu, ceļot, iepazīties utt. Tas paver durvis uz visu pasauli. Tad kāpēc lai viena no šīm valodām nebūtu bulgāru valoda, kura tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām un daiļskanīgākajām valodām pasaulē. Bulgāru valodas rakstība ir balstīta uz kirilicas burtiem, tādēļ nereti tā var šķist līdzīga krievu valodai. Līdz ar to krievu valodas pratējiem bulgāru valodu varētu būt vienkāršāk iemācīties un saprast. Bulgāru valoda ir viena no grūtākajām valodām pasaulē. Protams, tas ir atkarīgs no katra valodas apguvēja individuāli, taču minimāli bulgāru valodas apgūšana prasītu aptuveni 44 nedēļas vai 1100 mācību stundas. Vislielākais izaicinājums bulgāru valodas apguvē būs gramatika, jo īpaši darbības vārdu gramatiskās iezīmes. Bulgāru darbības vārdiem ir personas, skaitļa un pat dzimtes kategorijas, kā arī kārtas, 9 laiki, trīs izteiksmes. Mūsdienu bulgāru valodā nav nenoteiksmes, tāpēc darbības vārda pamatforma ir tagadnes pirmās personas vienskaitlis. Latvijā visiem bulgāru valodas interesentiem ir pieejama Ventspils Augstskolas Lietišķās valodniecības centra izdotā Bulgāru – latviešu vārdnīca, kuru sastādīja profesors I. Koškins un T. Stoikova.

Profesionāli tulkojumi bulgāru valodā
Rakstiskie un mutiskie tulkojumi bulgāru valodā

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ BULGĀRU VALODĀ?

Visā pasaulē ir aptuveni 10─12 miljoni bulgāru valodā runājošo, aptuveni 7 miljoni dzīvo Bulgārijā. Bulgāru valoda kā minoritātes valoda tiek lietota arī Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Ukrainā un Ungārijā. Lielākās bulgāru valodas lietotāju diasporas dzīvo Austrālijā, Albānijā, Kanādā, ASV, Francijā, Grieķijā, Spānijā, Itālijā, Turcijā, Lielbritānijā, Moldovā un citās emigrantu kopienās.

BULGĀRU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek tulkošanas birojs piedāvā gan tipveida dokumentu rakstiskos tulkojumus, gan arī mutiskos tulkojumus, notariāli apliecinātus tulkojumus, atrodot labāko risinājumu klienta vēlmēm. Mēs nodrošinām arī tekstu bulgāru valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu, ja nepieciešams, tiek veikta redaktūra un terminoloģijas pārbaude.

Mūsu pieredzējušie valodu speciālisti parūpēsies arī par vēstījuma efektivitāti, atbilstošu stilistiku un pielāgošanos kultūras kontekstam gan pašas valodas, gan valsts ziņā.

Biznesa klientiem visbiežāk nodrošinām šādus tulkojumus no/uz bulgāru valodu – e-komercijas satura un mājaslapu tulkojumus, reklāmas saukļu, mārketinga satura tulkojumus, juridiskos un tiesību aktu, produktu etiķešu tulkojumus.

Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

BULGĀRU VALODA BIZNESĀ

Bulgāriem patīk veikt darījumus tiekoties klātienē, tādēļ ir ļoti svarīgi apmeklēt vietējos partnerus un klientus klātienē, lai iepazītos un izveidotu ilgstošas attiecības. Ja saziņa aprobežojas tikai ar e-pastiem vai tiešsaistes sarunām, tā netiks labi uztverta un nedos vēlamo rezultātu. Bulgāri sazinoties daudz žestikulē un skaidri parāda savas emocijas ar sejas izteiksmi. Ir svarīgi atcerēties to, ka bulgāriem ir atšķirīgi galvas žesti, lai norādītu „nē” un „jā”, piemēram, galvas kratīšana no vienas puses uz otru nozīmē „jā”, bet kustība uz augšu un uz leju nozīmē „nē”. Lielākā daļa bulgāru sarunas laikā uztur acu kontaktu, kas liecina par sirsnību, draudzīgumu un cieņu. Bulgāri, kad runā viens ar otru, parasti stāv tuvu viens otram – rokas stiepiena attālumā. 85%  iedzīvotāju kā pirmo valodu lieto bulgāru valodu. Liela daļa jauniešu runā vairākās svešvalodās, un angļu valoda tiek plaši lietota, jo to māca visās skolās un augstskolās. Apmēram 60% iedzīvotāju darbspējas vecumā (25 līdz 64 gadiem) runā vismaz vienā svešvalodā, un apmēram divas trešdaļas studentu apgūst angļu vai vācu valodu. Neskatoties uz to, ārpus Sofijas, biznesa sanāksmēm bieži ir nepieciešami tulki. Bulgāri saprot arī citas slāvu valodas, ja tās runā lēni, piemēram, serbu un maķedoniešu valodu. Kā biznesa valodu bulgāru valodu ārpus valsts teritorijas nelieto.

LATVIJAS UN BULGĀRIJAS SADARBĪBA

Latviju un Bulgāriju vieno draudzīgas attiecības, kuras ir balstītas uz kopīgām interesēm nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību visā Eiropas reģionā. 2022. gada 24. maijā aprit 100 gadu Latvijas un Bulgārijas diplomātiskajām attiecībām. Bulgārijas vēstniece Latvijā kopš 2021. gada 5. jūlija ir Selvere Ahmeda Halila (Selver Ahmed Halil) ar rezidenci Sofijā, Bulgārijā. Bulgārijai nav funkcionējošas vēstniecības Latvijas teritorijā. Lieliska ir abu valstu sadarbība kultūras jomā. Abas valstis ir mazas teritorijas ziņā, tādēļ ļoti vērtīga ir kultūras vērtību apmaiņa un kultūras tuvināšanās. Liela nozīme ir piešķirama arī sadarbības projektiem izglītības jomā. Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī kopš 2015. gada no Bulgārijas rezidencēs uzturējušies daudzi bulgāru dzejnieki un rakstnieki. Latvijas Kultūras akadēmijai ir noslēgts līgums ar Bulgārijas Jauno universitāti attiecībā uz studentu un pasniedzēju apmaiņas programmām. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 2018. gadā tika pārstāvēts Bulgārijas Brīvdabas muzeja Etar rīkotajā starptautiskajā tradicionālās kultūras festivālā. Latvija un Bulgārija sadarbojas aizsardzības jomā 2014. gadā parakstītās vienošanās, kā arī NATO un Eiropas Savienības ietvaros. Tāpat abas valstis piedalās Bukarestes devītniekā, platformā drošības jautājumu apspriešanai, kurā pārstāvētas arī Lietuva, Igaunija, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija un Rumānija. Latvijā uzturas vai dzīvo vien daži simti bulgāru, lielākoties tie ir jaunieši, kuri izvēlējušies studēt kādā no Latvijas universitātēm.

BULGĀRU VALODAS DIENA

24. maijs Bulgārijā ir slāvu alfabēta, bulgāru apgaismības un kultūras diena. Šī diena tiek svinēta jau vairāk nekā 170 gadu – nevieni citi svētki Bulgārijas vēsturē netiek svinēti tik ilgi. Bulgāri uzskata, ka 24. maijs ir visiecienītākie no visiem svētkiem. Šis datums tiek atzīmēts visā valstī. Vietējās skolas un kultūras centri rīko dažādus pasākumus, lai godinātu abu brāļu, svēto Kirila un Metodija sasniegumus kirilicas alfabēta izveidē, tostarp noliekot vainagus pie abu svēto pieminekļiem, organizējot koncertus un gājienus Bulgārijas pilsētu galvenajās ielās. Kirila un Metodija radītajiem alfabētiem, liturģisko grāmatu tulkojumiem, viņu cīņai par visu tautu tiesību aizsardzību godināt Dievu savās valodās ir vēsturiska nozīme Bulgārijas valsts attīstībā un tās uzplaukumā. Abi brāļi Kirils un Metodijs radīja alfabētu 9. gadsimtā. Viņi abi tiek uzskatīti par valsts izglītības un kultūras patroniem. 1980. gadā pāvests Jānis Pāvils II pasludināja viņus par Eiropas līdzsvētajiem. Kirilicas alfabēts mūsdienās tiek lietots 12 valstīs Austrumeiropā un Ziemeļāzijā un Vidusāzijā, kas ir slāvu valstis, kā arī valstīs, kas nav slāvu valstis, piemēram, Mongolijā, kas pagājušā gadsimta 40. gados pieņēma kirilicas alfabētu.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM BULGĀRU VALODĀ:

BULGĀRU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

bulgāru–latviešu; latviešu–bulgāru; bulgāru–lietuviešu; lietuviešu–bulgāru; igauņu–bulgāru; bulgāru–igauņu; angļu–bulgāru; bulgāru–angļu; krievu–bulgāru; bulgāru–krievu; poļu–bulgāru; bulgāru–poļu; ukraiņu–bulgāru; bulgāru–ukraiņu; čehu–bulgāru; bulgāru–čehu; vācu–bulgāru; bulgāru–vācu; spāņu–bulgāru; bulgāru–spāņu; franču–bulgāru; bulgāru–franču; itāļu–bulgāru; bulgāru–itāļu; dāņu–bulgāru; bulgāru–dāņu; zviedru–bulgāru; bulgāru–zviedru; norvēģu–bulgāru; bulgāru–norvēģu; somu–bulgāru; bulgāru–somu, bulgāru–arābu; arābu–bulgāru; bulgāru–armēņu, armēņu–bulgāru; bulgāru–baltkrievu, baltkrievu–bulgāru; bulgāru–ebreju, ebreju–bulgāru, bulgāru–grieķu, grieķu–bulgāru; bulgāru–gruzīnu; gruzīnu–bulgāru; bulgāru–hindi; hindi–bulgāru; bulgāru–holandiešu; holandiešu–bulgāru; bulgāru–korejiešu; korejiešu–bulgāru; bulgāru–kurdu; kurdu–bulgāru; bulgāru–ķīniešu; ķīniešu–bulgāru; bulgāru–portugāļu; portugāļu–bulgāru; bulgāru–rumāņu; rumāņu–bulgāru; bulgāru–slovāku; slovāku–bulgāru; bulgāru–slovēņu; slovēņu–bulgāru; bulgāru–turku; turku–bulgāru; bulgāru–ungāru; ungāru–bulgāru u. c.