Scroll Top

Islandiešu valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

Islandiešu valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

TULKOJUMI ISLANDIEŠU VALODĀ / TULKOT ISLANDIEŠU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI ISLANDIEŠU VALODĀ?

Tulkojumu cena no un uz islandiešu valodu tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli. Cenas aprēķinā vērā tiek ņemti tieši jūsu pasūtījumam raksturīgi parametri, piemēram, secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, pasākuma norises vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā papildus tiek rēķināti izdevumi par tehnisko nodrošinājumu atkarībā no pasākuma dalībnieku skaita utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms un lasāmība, tulkojuma izpildes termiņi, terminoloģijas sarežģītība, atkārtojumi tekstā, attēlu un grafiku sarežģītība un formatēšana, koriģēšana, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz islandiešu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Skrivanek tulkošanas projektu vadītāji sagatavo sīku informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ISLANDIEŠU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus islandiešu valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI ISLANDIEŠU VALODĀ / TULKOT ISLANDIEŠU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI ISLANDIEŠU VALODĀ?

Tulkojumu cena no un uz islandiešu valodu tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli. Cenas aprēķinā vērā tiek ņemti tieši jūsu pasūtījumam raksturīgi parametri, piemēram, secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, pasākuma norises vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā papildus tiek rēķināti izdevumi par tehnisko nodrošinājumu atkarībā no pasākuma dalībnieku skaita utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms un lasāmība, tulkojuma izpildes termiņi, terminoloģijas sarežģītība, atkārtojumi tekstā, attēlu un grafiku sarežģītība un formatēšana, koriģēšana, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz islandiešu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Skrivanek tulkošanas projektu vadītāji sagatavo sīku informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ISLANDIEŠU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus islandiešu valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR ISLANDIEŠU VALODU UN ISLANDI

  • Islandiešu valoda ir ģermāņu valoda, kura ir vienīgā faktiskā valsts valoda Islandē. Islandiešu valoda ir cēlusies no senās norvēģu valodas, kurā runāja vikingi, kuri ieradās Islandē un apmetās tur uz dzīvi. Pēdējo tūkstoš gadu laikā valoda nav piedzīvojusi lielas izmaiņas, tādēļ paši islandieši un valodas pratēji ar lepnumu var teikt, ka tiem nesagādā lielas grūtības lasīt 10.−13. gadsimta tekstus un seno norvēģu sāgas.
  • Islandiešu valoda ir indoeiropiešu valoda, kas pieder pie ģermāņu valodu ziemeļģermāņu atzara. Šis ir ļoti interesants fakts, ja ņemam vērā citu indoeiropiešu valodu ģeogrāfisko izvietojumu, piemēram, Grieķiju un Albāniju, kuras no Islandes atdala daudzas valstis un vairāki tūkstoši kilometru. Islandiešu valoda ir tuvākā dzīvā fēriešu valodas radiniece un kopā ar to un norvēģu valodu veido rietumskandināvu valodu grupu, kas ir senskandināvu valodas rietumu dialektu pēcteces.
  • Interesanti ir tas, ka, lai gan dāņi valdīja Islandē no 1380. gada līdz 1918. gadam, viņu kontrolei pār valsti bija maza ietekme uz islandiešu valodas attīstību un tā tika lietota ikdienā visu iedzīvotāju vidū. Dāņu valoda netika izmantota oficiālai saziņai. Tas pats attiecās uz ASV okupāciju Islandē Otrā pasaules kara laikā, kas tika pakāpeniski atcelta 50. gados.
  • Islandes kultūra ir islandiešu kultūra, kas, atgriežoties pie vikingu tradīcijām, attīstījusies pagānu reliģijas un vēlāk kristietības ietekmē, bet pagātnē nepiedzīvojot lielas pārmaiņas un saglabājot savu oriģinalitāti. Iemesls tam ir ne tikai un ne tik daudz islandiešu izolētība no citām Eiropas tautām, bet gan islandiešu galvenās nacionālās iezīmes – etnocentrisms un konservatīvisms. Taču arī ģeogrāfiskie faktori, piemēram, skarbais subarktiskais klimats, garās polārās dienas un naktis, floras un faunas trūkums un nošķirtība no kontinentālās Eiropas, kā arī tādas dabas parādības kā biežas zemestrīces, vulkānu izvirdumi, plūdi un sniega vētras pasargāja Islandi no kontinentālo valstu ietekmes.
  • Islandiešiem ir tradīcija nevalkāt lietusmēteļus un nenēsāt līdzi lietussargus, jo lietus apģērbs netiek uzskatīts par modernu un islandieši ir ļoti modīgi.
  • Pirmo pastāvīgo apmetni Islandē izveidoja vikingi no Norvēģijas un ķelti no Britu salām 870. gadā.
  • Islandieši 12.−13. gadsimtā ir sarakstījuši vairākus lieliskus literārus darbus – sāgas. Daudzas no šīm sāgām ir sarakstījuši nezināmi autori valodā, kas ir ļoti līdzīga sennorvēģu valodai. Slavenākie šī perioda autori bija Ari Torgilsons (1068−1148) un Snorri Sturlusons (1179−1241).
  • 1944. gadā Islande ieguva neatkarību, un islandiešu valoda tika atjaunota kā oficiālā un literārā valoda. Izdevējdarbība Islandē ir piedzīvojusi milzīgu uzplaukumu, un islandieši tiek uzskatīti par vieniem no visaktīvākajiem lasītājiem un rakstniekiem pasaulē.
  • Islande ir lieliska valsts ar bagātu vēsturi un skaistu dabu. Islandiešu valodas likteni nevar saukt par parastu. Neskatoties uz to, ka dāņi mēģināja ieviest savu valodu Islandē, islandiešu valoda ne tikai izturēja dāņu valodas uzbrukumu, bet arī palika galvenā runātā un literārā valoda. Lauku iedzīvotāji vienkārši negribēja pieņemt dāņu valodu, tikai neliela daļa izglītoto cilvēku varēja lepoties ar dāņu valodas zināšanām.

ISLANDIEŠU VALODAS ALFABĒTS

Islandiešu alfabēts sastāv no 32 burtiem. Ir arī trīs burti, kas tiek izmantoti tikai svešvārdu rakstībā, un viens dzēsts burts, kuru gan dažreiz joprojām lieto svešvārdiem. Islandiešu valodā tiek izmantots latīņu alfabēts, kas ir tāds pats kā angļu alfabēts un lielākā daļa Rietumeiropas valodu lieto tieši šo alfabētu. Ir daži burti, kas nav atrodami angļu valodā, un pat daži burti, kurus izmanto tikai islandiešu valodā. Burti C , Q un W nav daļa no islandiešu alfabēta, bet tiek lietoti svešvārdos. No 1973. gada pēdējais alfabēta burts Z vairs neparādās islandiešu vārdos, un tāpēc to vairs neizmanto arī islandiešu valodā. Tomēr to joprojām tehniski izmanto tikai ļoti retos gadījumos, kas saglabāti vēsturiskos struktūru, organizāciju un tamlīdzīgos nosaukumos, piemēram, Verzló (skola Reikjavīkā). Un vārdi, kas kādreiz saturēja burtu Z, mūsdienās satur burtu S. Līdz 1980. gadam islandiešu alfabēts sastāvēja no 36 burtiem: A, Á, B, C, D, Ð, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, O, Ó, P, Q, R, S, T, U, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z,  Þ, Æ, Ö.

CIK SAREŽĢĪTA IR ISLANDIEŠU VALODA?

Nav šaubu, ka islandiešu valodu ir grūti iemācīties, jo īpaši, ja mēs to bieži nedzirdam runājam. Pastāv diezgan lielas bažas, ka tā varētu būt izmirstoša valoda. Tomēr Islande pagātnē ir piedzīvojusi valodas izzušanas draudus, kad baku epidēmija un bads valsti ļoti smagi skāra 18. gadsimtā, taču islandieši spēja “turēties pie savas valodas, kultūras un lasītprasmes”. Īstenībā arhaiskā vārdu krājuma un sarežģītās gramatikas dēļ, islandiešu valoda tiek uzskatīta par vienu no visgrūtāk apgūstamajām valodām angliski runājošajiem.

Divas lielākās grūtības, ar kurām jāsaskaras, mācoties islandiešu valodu, ir, pirmkārt, vārdu izrunāšana, otrkārt – gramatiskās iezīmes. Islandiešu valoda ir IV kategorijas valoda grūtības pakāpes ziņā. Tātad, tā ir grūtāka nekā franču, bet daudz vieglāka, nekā ķīniešu valoda. Lai brīvi sarunātos islandiešu valodā, ir nepieciešamas 1100 stundu jeb 44 mācību nedēļas. Šķiet, ka tas ir ilgs laiks, kas jāvelta valodai, bet, izmantojot pareizās metodes un mācību resursus, valodas apguve būs interesants un aizraujoša.

Skrivanek Baltic, Islande un islandiešu valoda
Skrivanek, islandiešu valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ ISLANDIEŠU VALODĀ?

Lielākā daļa islandiešu valodā runājošo, kas ir aptuveni 320 000, dzīvo Islandē, vairāk nekā 8000 dzīvo Dānijā, no kuriem aptuveni 3000 ir studenti. Aptuveni 5000 cilvēku ASV un vairāk nekā 1400 Kanādā, īpaši Manitobas provincē, islandiešu valodu sauc par savu dzimto valodu. 97% Islandes iedzīvotāju islandiešu valodu uzskata par savu dzimto valodu, bet ārpus Islandes, īpaši Kanādā, runātāju skaits pakāpeniski samazinās.

Skrivanek Baltic, tulkojumi islandiešu valodā
Skrivanek, islandiešu valoda faktos

ISLANDIEŠU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek Baltic islandiešu valodas tulku un tulkotāju komanda strādā gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, sarežģītiem tehniskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Tulkošanas birojs Skrivanek nodrošina arī tekstu islandiešu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu, SEO satura veidošanu, pielāgojot to Islandes tirgum un islandiešu mentalitātei. Mūsu valodas speciālisti būs priecīgi pastāstīt par kultūras atšķirībām, lietišķo etiķeti, vēsturi un tradīcijām. Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no un uz islandiešu valodu – mājaslapu un e-komercijas satura tulkojumus, reklāmas saukļu adaptāciju, sadarbības līgumu, tiesību aktu, tiesu nolēmumu un uzņēmējdarbības dokumentācijas tulkošanu. Veicam arī secīgo tulkošanu lietišķās vai cita veida sarunās, konferencēs un citos pasākumos, Zoom vidē un citās tiešsaistes platformās. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pasu, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

ISLANDIEŠU VALODA BIZNESĀ

Ārpus Islandes robežām islandiešu valoda kā biznesa valoda netiek lietota. Islandes skolās paralēli dzimtajai valodai plaši tiek apgūta angļu un dāņu valoda, tādēļ biznesa vidē Islandē tiek lietotas arī šīs abas valodas. Uzņēmumos, kuros strādā cilvēki, kas nav islandieši, runā angļu valodā, tāpēc pirms došanās uz sarunām nav nepieciešams apgūt islandiešu valodu. Islandei ir sava valoda, taču plaši tiek lietota angļu vai dāņu valoda, jo abas Islandes skolu sistēmā ir obligātās valodas. Islandiešu valodas versiju dāņu valodā bieži sauc arī par Skandinavíska, un to plaši saprot arī norvēģi un zviedri. Islandieši sākumā šķiet diezgan atturīgi, kas ziemeļniekiem nav nekas neparasts. Tomēr viņi ir ļoti draudzīgi, un visticamāk, ja dodaties uz valsti biznesa nolūkos, jūs tiksiet uzaicināts uz privātmājas ballīti un/vai iepazīsiet valsti kopā ar vietējiem citos veidos. Islandieši bieži arī jautā, ko ārzemnieki domā par Islandi, tādēļ būtu vēlams izrādīt interesi par Islandi, tās tautu, kultūru un tradīcijām.

ISLANDE UN LATVIJA

Latvijas un Islandes divpusējās attiecības tradicionāli ir ļoti labas. Abu valstu sadarbība balstās uz reģionālo piederību, kopīgu vērtību izpratni un interesēm Eiropas ekonomiskās integrācijas un drošības jautājumos. Islande bija pirmā valsts, kas 1991. gada 22. augustā atzina Latvijas un pārējo Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Islande kļuva par pirmo valsti, kas uzdrošinājās gan padomju impērijai, gan pārējai pasaulei skaļi apliecināt, ka Latvija pēc 50 gadus ilgušās PSRS okupācijas ir atguvusi brīvību un tai ir jāatgriežas uz pasaules kartes kā neatkarīgai valstij. Līdzīgu atzīšanu no Islandes saņēma arī Lietuva un Igaunija. Par to Islandei vienmēr būs ļoti īpaša vieta baltiešu sirdīs. Ar Latvijas likteni ir saistīts arī kāds necils nams Islandē. Tajā Aukstā kara galvenie pretpoli – ASV un PSRS – Islandē rīkoja savu līderu tikšanos. Ronalds Reigans un Mihails Gorbačovs šeit sprieda par kodolieročiem un īsti ne par ko vienoties nespēja. Reigana ieceri runāt par cilvēktiesībām Gorbačovs nepieņēma. Drīz pēc tam sekoja padomju impērijas sabrukums. Dažus gadus vēlāk tieši šajā pašā namā tika parakstīts Islandes pieņemtais Baltijas valstu atjaunotās neatkarības atzīšanas akts. Islandes, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministri parakstīja arī protokolus par diplomātisko attiecību nodibināšanu. Tolaik Islandes prezidente bija Vigdisa Finnbogadottira – un arī tas bija neparasti, jo viņa bija pasaulē pirmā sieviete, ko demokrātiski ievēlēja prezidenta amatā. Un jau daudz vēlāk pēc Latvijas atzīšanas, pirmo reizi atbraucot viesos, priecājās par to, ka bijusi klāt vēsturiskajā lēmumā. 2011. gada 22. augustā, godinot Islandes vēsturisko lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā, Rīgā, Ķīpsalā, tika atklāts Islandes skvērs. Latvijas un Islandes starpā pastāv stabilas ekonomiskās attiecības. Lai gan savstarpējā tirdzniecība nav liela, pēdējos gados kopējais preču tirdzniecības apjoms pakāpeniski pieaug. Nozīmīgas ir Islandes investīcijas Latvijas uzņēmumos.

ISLANDIEŠU VALODAS DIENA

Islandiešu valodas diena ir festivāls, ko katru gadu 16. novembrī atzīmē Islandē, lai svinētu islandiešu valodu. Šis datums tika izvēlēts tā, lai tas sakristu ar islandiešu dzejnieka Jona Halgrimsona dzimšanas dienu. 1995. gada rudenī Islandes izglītības, zinātnes un kultūras ministrs Bjerns Bjarnasons ierosināja vienu dienu gadā svinēt islandiešu valodu, kas gadsimtu gaitā ir labi saglabājusies sākotnējā formā, atšķirībā no vairuma citu valodu. Jonas Halgrimsons bija islandiešu dzejnieks, autors un dabaszinātnieks. Viņš bija viens no Islandes žurnāla Fjölnir dibinātājiem, kas pirmo reizi tika izdots Kopenhāgenā 1835. gadā. Žurnālu izmantoja Jonas un viņa kolēģi, lai veicinātu islandiešu nacionālismu. Jonas joprojām ir viens no Islandes iemīļotākajiem dzejniekiem. Katru gadu 16. novembrī Jona Halgrimsona balva tiek piešķirta personai par izcilu ieguldījumu islandiešu valodas attīstībā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM ISLANDIEŠU VALODĀ:

ISLANDIEŠU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

islandiešu–latviešu; latviešu–islandiešu; islandiešu–lietuviešu; lietuviešu–islandiešu; igauņu–islandiešu; islandiešu–igauņu; angļu–islandiešu; islandiešu–angļu; krievu–islandiešu; islandiešu–krievu; poļu–islandiešu; islandiešu–poļu; ukraiņu–islandiešu; islandiešu–ukraiņu; čehu–islandiešu; islandiešu–čehu; vācu–islandiešu; islandiešu–vācu; spāņu–islandiešu; islandiešu–spāņu; franču–islandiešu; islandiešu–franču; itāļu–islandiešu; islandiešu–itāļu; dāņu–islandiešu; islandiešu–dāņu; zviedru–islandiešu; islandiešu–zviedru; norvēģu–islandiešu; islandiešu–norvēģu; somu–islandiešu; islandiešu–somu; islandiešu–arābu; arābu–islandiešu; islandiešu–armēņu, armēņu–islandiešu; islandiešu–baltkrievu, baltkrievu–islandiešu; bulgāru–islandiešu, islandiešu–bulgāru; islandiešu–ebreju, ebreju–islandiešu, islandiešu–grieķu, grieķu–islandiešu; islandiešu–gruzīnu; gruzīnu–islandiešu; islandiešu–hindi; hindi–islandiešu; islandiešu–holandiešu; holandiešu–islandiešu; islandiešu–korejiešu; korejiešu–islandiešu; islandiešu–kurdu; kurdu–islandiešu; islandiešu–ķīniešu; ķīniešu–islandiešu; islandiešu–portugāļu; portugāļu–islandiešu; islandiešu–rumāņu; rumāņu–islandiešu; islandiešu–slovāku; slovāku–islandiešu; islandiešu–slovēņu; slovēņu–islandiešu; islandiešu–turku; turku–islandiešu; islandiešu–ukraiņu; ukraiņu–islandiešu; islandiešu–ungāru; ungāru–islandiešu u. c.