Scroll Top

Horvātu valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

Horvātu valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

TULKOJUMI HORVĀTU VALODĀ / TULKOT HORVĀTU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI HORVĀTU VALODĀ?

Tulkojumu cena no un uz horvātu valodu tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli. Cenas aprēķinā vērā tiek ņemti dažādi tieši jūsu pasūtījumam raksturīgi mainīgie, piemēram, secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, norises vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā papildus tiek rēķināti izdevumi par tehnisko nodrošinājumu atkarībā no pasākuma dalībnieku skaita utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms un lasāmība, tulkojuma izpildes termiņi, terminoloģijas sarežģītība, atkārtojumi tekstā, attēlu un grafiku sarežģītība un formatēšana, koriģēšana, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no un uz horvātu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Katru reizi Skrivanek Baltic tulkošanas projektu vadītāji sagatavo sīku informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM HORVĀTU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus horvātu valodā? Sazinieties ar mums!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasūtītājs
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

TULKOJUMI HORVĀTU VALODĀ / TULKOT HORVĀTU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI HORVĀTU VALODĀ?

Tulkojumu cena no un uz horvātu valodu tiek aprēķināta katram pasūtījumam individuāli. Cenas aprēķinā vērā tiek ņemti dažādi tieši jūsu pasūtījumam raksturīgi mainīgie, piemēram, secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, norises vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā papildus tiek rēķināti izdevumi par tehnisko nodrošinājumu atkarībā no pasākuma dalībnieku skaita utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms un lasāmība, tulkojuma izpildes termiņi, terminoloģijas sarežģītība, atkārtojumi tekstā, attēlu un grafiku sarežģītība un formatēšana, koriģēšana, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no un uz horvātu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Katru reizi Skrivanek Baltic tulkošanas projektu vadītāji sagatavo sīku informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM HORVĀTU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus horvātu valodā? Sazinieties ar mums!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasūtītājs
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

INTERESANTI FAKTI PAR HORVĀTU VALODU

Ja kādreiz ceļi aizved uz Horvātiju, tad vari droši sevi uzskatīt par vienu no bagātākajiem cilvēkiem uz planētas. Horvātija ir pasakaini skaista zeme ar brīnumdāsniem cilvēkiem, melodisku valodu, burvīgu tautas mūziku, drosmīgiem vīriem un laipnām namamātēm. Tā ir smaragdzaļā Adrijas jūra, Pulas amfiteātris, melno priežu medus un Plitvices ezeri.

Horvātu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes, slāvu valodu grupas dienvidslāvu atzaram. Horvātu valoda kopā ar serbu, bosniešu un melnkalniešu valodu ir viena no centrālās dienvidslāvu valodu valodām. Patiesībā horvātu valoda ir ļoti līdzīga serbu, bosniešu un melnkalniešu valodai. Horvātijas literārā valoda attīstījusies, sākot ar 15. gadsimtu, daudzos vietējos variantos un savu tagadējo formu ieguva vien 19. gadsimtā, jo 19. gadsimtā pastāvēja pārliecinošs viedoklis par kopīgu dienvidslāvu valodu. Tās ietekmes rezultātā serbu un horvātu valodas kļuva ļoti līdzīgas un gandrīz visa 20. gadsimta garumā tās tika uzskatītas par vienu – serbu horvātu valodu. Melnkalniešu valodai savukārt ir ļoti līdzīgs vārdu krājums kā serbu valodai, līdz ar to tā reizēm tiek uztverta kā serbu valodas paveids. Ir sarežģīti pateikt, kas ir bosniešu valoda, bet ir skaidrs, ka tā ir turpat blakus serbu un horvātu valodām, tā ir arī vistuvākā melnkalniešu valodai fonētiski. Šo četru valodu runātāji var sazināties savā starpā, saprotot viens otru. Vislielākās atšķirības ir vērojamas tikai specifiskā terminoloģijā – matemātikā, bioloģijā tiesību zinātnē un arī kulinārijā. Visu četru valodu rakstības gan ir atšķirīgas, serbu un melnkalniešu valoda tiek pierakstītas latīņu alfabētā, kā arī kirilicā, bet bosniešu un horvātu valodas pierakstam izmanto tikai latīņu alfabētu. Horvātija ir sadalīta 3 dialektu teritorijās – štokaviešu, kajkaviešu un čakaviešu. Visos dialektos ir atrodama rakstītā literatūra, taču tieši štokaviešu dialekts ir horvātu literārās valodas pamatā.

  • Vārdu ─ enciklopēdija, 1559. gadā pirmo reizi sāka lietot horvātu enciklopēdists un ceļotājs Pavao Skaličs no Zagrebas. Viņa grāmata Encyclopaedia seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam prophanarum epistemon bija viena no pirmajām grāmatām ar nosaukumu enciklopēdija. Grāmata bija slikti uzrakstīta, tā vismaz liecina vēstures dati, taču tā ir nozīmīga ar to, ka tās nosaukumā pirmo reizi tika lietots jēdziens ─ enciklopēdija.
  • 1843. gadā Ivans Kukuljevičs Sakčinskis bija pirmais cilvēks, kurš parlamentā runāja horvātu valodā. Savā runā viņš aicināja būt drosmīgiem un iestāties cīņā par nacionālo atbrīvošanos, pieprasot, lai horvātu valoda kļūtu par oficiālo valodu skolās un darba vietās, pakāpeniski ieviešot to valsts sabiedriskajā dzīvē. Viņš arī norādīja uz negatīvo ietekmi sabiedrībai un valstij, ja horvātu valoda tiktu aizstāta ar citu valodu.
  • Paprika ir vārds, ar ko apzīmē kaltētus un maltus piparus. Lai gan šo vārdu plaši lieto daudzās pasaules valodās, tā izcelsme ir no horvātu valodas un tas netiek tulkots.
  • Horvātu vārds ar vislielāko sinonīmu skaitu ir “kukurūzas vālīte”. Tā sinonīmi ir: ajdamak, bat, batakljuša, bataljika, batučak, batuček, batuk, baturak, baturice, čepina, čokotinja, ćuka, kic, klas, klasina, klasinec, klasovina, klasovinje, kočanj, kocen, komaljika, komušina, kururuzina, komušina, kururuzina kuruška, oklipak, okoma, okomak, okomina, okrunica, orušek, otučak, paćika, patura, paturica, rucelj, rucl, rulina, šapurika, ščavina, šepurina, štruk, tekun, tulina, tulinek.
  • Pirmo horvātu gramatikas grāmatu sarakstīja Bartols Kašičs un publicēja 1604. gadā, tikai 18 gadus vēlāk pēc pirmās angļu valodas gramatikas. Tā bija sarakstīta latīņu valodā.
  • Interesants ir fakts, ka horvātu valoda jau tika pasludināta par reģiona oficiālo valodu 1967. gadā, kad Horvātija vēl bija Dienvidslāvijas sastāvā un ieguva savu neatkarību tikai 1991. gadā.

HORVĀTU VALODAS ALFABĒTS

Horvātu valodas pierakstīšanai tiek izmantots latīņu alfabēts, kaut Horvātu kņazistes perioda sākumā tika lietota glagolica, kas radīta tieši slāvu valodām, vai tā saucamā rietumu kirilica ─ bosančica. Kādu laiku horvātu valodas pierakstam šos trīs rakstu veidus izmantoja vienlaicīgi katru savā valsts reģionā. Galu galā par galveno valodas alfabētu palika latīņu pieraksts. Horvātu valodas alfabētā ir 27 burti un 3 divskaņi – Aa, Bb, Cc, Čč, Ćć, Dd, Dž dž, Đ đ, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Lj lj, Mm, Nn, Nj nj, Oo, Pp, Rr, Ss, Šš, Tt, Uu, Vv, Zz, Žž. Burti q, w, x, y horvātu valodā netiek lietoti. Viens burts ir viena skaņa un to izrunā tāpat, kā to raksta.

CIK SAREŽĢĪTA IR HORVĀTU VALODA?

Horvātu valoda tiek ierindota 3. valodu grupā pēc tās sarežģītības. Tās apguvei, lai varētu brīvi sarunāties, būs nepieciešamas vismaz 1100 mācību stundas. Tā kā horvātu valoda ir no slāvu valodu grupas, tad tiem, kam kāda no slāvu valodām ir dzimtā valoda, apgūt horvātu valodu būs krietni vieglāk un tas prasīs īsāku laika sprīdi. Ja jūs apgūsiet horvātu valodu, tad apgūt kādu no slāvu valodām jums nebūs liels izaicinājums, bet lieliska iespēja sazināties ar cilvēkiem daudzās pasaules valstīs. Horvātu valodas gramatika, kā jau visu slāvu valodu gramatikas, ir ļoti sarežģīta. Tajā ir divi skaitļi ─ vienskaitlis un daudzskaitlis, ir septiņi locījumi ─ nominatīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzatīvs, vokatīvs, lokatīvs un instrumentālis, un tam visam ir jābūt saskaņotam ar trijiem dzimumiem ─ vīriešu, sieviešu un nekatro; tātad teorētiski katram lietvārdam ir 42 formas. Darbības vārdiem ir septiņi laiki, divi skaitļi ─ vienskaitlis un daudzskaitlis, un trīs personas, proti, vienskaitlī: es, tu, viņš / viņa / tas; daudzskaitlī: mēs, tu, viņi / viņas. Darbības vārdiem ir arī divi veidi ─ pabeigts un nepabeigts, un katra darbības vārda veidu ir jāiemācās, jo no tā ir atkarīgs konjugācijas modelis: piemēram, skočiti ‘lēkt’ un skakati ‘lēkāt’.

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ HORVĀTU VALODĀ?

Horvātu valodā runājošo skaits pasaulē ir aptuveni 5,7 miljoni iedzīvotāju, no kuriem lielākā daļa dzīvo Horvātijā. Tā ir oficiālā valoda arī Bosnijā un Hercegovinā, Serbijā Vojvodinas apgabalā, kā arī ir viena no Eiropas Savienības darba valodām. Kā mazākuma valoda tā tiek lietota Melnkalnē, Ungārijā, Austrijā, Itālijā un Rumānijā. Horvātu diasporas atrodas vairākās pasaules valstīs, tostarp – Vācijā, Zviedrijā, Francijā, Argentīnā, ASV, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē.

HORVĀTU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek Baltic horvātu valodas tulki un tulkotāji strādā gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, sarežģītiem tehniskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Tulkošanas birojs Skrivanek nodrošina arī tekstu horvātu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu, SEO satura veidošanu. Mūsu valodas speciālisti būs priecīgi pastāstīt par kultūras atšķirībām, lietišķo etiķeti, vēsturi un tradīcijām. Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no un uz horvātu valodu – mājaslapu un e-komercijas satura tulkojumus, reklāmas saukļu adaptāciju, sadarbības līgumu un uzņēmējdarbības dokumentācijas tulkošanu. Veicam arī secīgo tulkošanu lietišķās vai cita veida sarunās, konferencēs un citos pasākumos, tiešsaistē Zoom vidē un citās tiešsaistes platformās. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

HORVĀTU VALODA BIZNESĀ

Lielākā daļa horvātu uzņēmēju un uzņēmumu vadītāju runā vairākās valodās. Galvenās uzņēmējdarbībā lietotās valodas, izņemot horvātu, ir angļu, vācu un itāļu (tiek izmantotas galvenokārt Istras piekrastes zonās). Mūsdienās lielākā daļa jaunāka gadu gājuma uzņēmumu vadītāju brīvi runā angļu valodā. Tomēr ārvalstu biznesa partnerim pirms tikšanās vienmēr iesakām pavaicāt, vai ir nepieciešams tulks, lai izvairītos no neērtām situācijām. Vēlams arī iemācīties dažas sasveicināšanās frāzes horvātu valodā, lai tikšanās būtu cieņpilna un horvātu biznesa partneris sajustu jūsu interesi par viņa kultūru un valsti. Attieksmei un vērtībām ir liela nozīme, mēģinot attīstīt biznesa attiecības starp divām kultūrām vai valstīm. Horvāti ir labi pazīstami ar savu nepiespiesto attieksmi pret biznesu, lai gan viņi saglabā augstu profesionalitātes līmeni. Viņi ir draudzīgi un dzīvespriecīgi, taču viņiem būs vajadzīgas dažas vizītes, lai jūs iepazītu, pirms viņi varēs justies ērti kopā ar jums. Horvātu valoda lieti noderēs, ja vēlēsieties attīstīt vai uzsākt savu biznesu kādā no bijušajām Dienvidslāvijas valstīm.

HORVĀTIJA UN LATVIJAS REPUBLIKA

Latvijas un Horvātijas attiecības ir labas un draudzīgas. Valstīm ir aktīvs politiskais dialogs. Izveidojusies laba sadarbība starp parlamentiem. Abām valstīm ir plaša divpusējā līgumtiesiskā bāze. Par vienu no prioritātēm uzskatāma tirdznieciski ekonomisko sakaru veicināšana, kam vērojams ievērojams potenciāls. Nozīmīgu lomu abu valstu attiecībās ieņem sadarbība kultūrā. Katru gadu Ventspils Rakstnieku namā ierodas autori no Horvātijas, kopš 2015. gada rezidencēs uzturējušies:Petar Coric, Zoran Pilic, Josip Novakovich, Una Vizek,Zeljka Cernok, Una Vizek un Ivan Zrinusic. Latvijas Rakstnieku savienībai ir izveidojusies sadarbība ar Eiropas īsā stāsta festivāliem, kas norit Zagrebā. Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis Horvātijas Nacionālā teātra Splitā baletā ar panākumiem iestudēja Ādolfa Adāna baletu Korsārs 2018. gadā. Latvijas Kultūras akadēmijai sadarbība ar Horvātiju notiek Erasmus+ programmas ietvaros. Ir noslēgti divi līgumi ar Josipa Juraja Štrosmeijera universitāti Osijekā un Zagrebas universitātes Teātra akadēmiju.

HORVĀTU VALODAS DIENA

Horvātu valodas dienas (horvātu: Dani hrvatskoga jezika) ir senākās neatkarīgās, bezpeļņas un nevalstiskās Horvātijas valsts institūcijas Matica hrvatska, kuras galvenie mērķi ir veicināt horvātu nacionālo un kultūras identitāti mākslas, zinātnes, ekonomikas un sabiedriskās dzīves jomās, izveidots ikgadējs nedēļu ilgs kultūras pasākums, kurā tiek svinēta horvātu valoda. Tas notiek katru gadu no 11. līdz 17. martam. Pirmo reizi Horvātu valodas dienas tika svinētas pēc Horvātijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā. 1997. gadā Horvātijas parlaments paziņoja, ka šī nedēļa oficiāli tiks pieminēta Deklarācijā par horvātu pamatvalodas statusu un nosaukumu, kas tika publicēta tieši pirms trīsdesmit gadiem. Nedēļa tiek atzīmēta ar kultūras un literatūras pasākumiem visā Horvātijā, kā arī starp Bosnijas un Hercegovinas horvātiem.

Horvātu valodas rakstiskie un mutiskie tulkojumi
Horvātu valodas tulkojumi

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM HORVĀTU VALODĀ:

HORVĀTU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

horvātu–latviešu; latviešu–horvātu; horvātu–lietuviešu; lietuviešu–horvātu; igauņu–horvātu; horvātu–igauņu; angļu–horvātu; horvātu–angļu; krievu–horvātu; horvātu–krievu; poļu–horvātu; horvātu–poļu; ukraiņu–horvātu; horvātu–ukraiņu; čehu–horvātu; horvātu–čehu; vācu–horvātu; horvātu–vācu; spāņu–horvātu; horvātu–spāņu; franču–horvātu; horvātu–franču; itāļu–horvātu; horvātu–itāļu; dāņu–horvātu; horvātu–dāņu; zviedru–horvātu; horvātu–zviedru; norvēģu–horvātu; horvātu–norvēģu; somu–horvātu; horvātu–somu, horvātu–arābu; arābu–horvātu; horvātu–armēņu, armēņu–horvātu; horvātu–baltkrievu, baltkrievu–horvātu; bulgāru–horvātu, horvātu–bulgāru; horvātu–ebreju, ebreju–horvātu, horvātu–grieķu, grieķu–horvātu; horvātu–gruzīnu; gruzīnu–horvātu; horvātu–hindi; hindi–horvātu; horvātu–holandiešu; holandiešu–horvātu; horvātu–korejiešu; korejiešu–horvātu; horvātu–kurdu; kurdu–horvātu; horvātu–ķīniešu; ķīniešu–horvātu; horvātu–portugāļu; portugāļu–horvātu; horvātu–rumāņu; rumāņu–horvātu; horvātu–slovāku; slovāku–horvātu; horvātu–slovēņu; slovēņu–horvātu; horvātu–turku; turku–horvātu; horvātu–ungāru; ungāru–horvātu u. c.