Scroll Top

Spāņu valoda – tulkojumi, valodu kursi, interesanti fakti

1

Spāņu valoda – tulkojumi, valodu kursi, interesanti fakti

1

TULKOJUMI SPĀŅU VALODĀ / TULKOT SPĀŅU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI SPĀŅU VALODĀ?

Tulkojumu cena no/uz spāņu valodu tiek noteikta katram pasūtījumam individuāli. Cenas noteikšanā tiek ņemti vērā vairāki aspekti ─ secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā tehniskais nodrošinājums, dalībnieku skaits utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms, tulkojuma izpildes termiņi, teksta satura sarežģītība, jo īpaši zinātnisko rakstu un pētījumu, atkārtojumi tekstā, grafiskā apstrāde un formatēšana, koriģēšana, redaktūra, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu cenrādis no/uz spāņu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem sastāvdaļa. Vienmēr sniedzam detalizētu informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Parasti cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM SPĀŅU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus spāņu valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI SPĀŅU VALODĀ / TULKOT SPĀŅU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI SPĀŅU VALODĀ?

Tulkojumu cena no/uz spāņu valodu tiek noteikta katram pasūtījumam individuāli. Cenas noteikšanā tiek ņemti vērā vairāki aspekti ─ secīgo mutisko un sinhrono tulkojumu cenu veido pakalpojuma sniegšanas laiks, vieta, ceļošanas izdevumi, dienas nauda, sinhronajā tulkošanā tehniskais nodrošinājums, dalībnieku skaits utt. Rakstisko tulkojumu cenu veido tulkojamā materiāla apjoms, tulkojuma izpildes termiņi, teksta satura sarežģītība, jo īpaši zinātnisko rakstu un pētījumu, atkārtojumi tekstā, grafiskā apstrāde un formatēšana, koriģēšana, redaktūra, kā arī citi klienta papildus izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, gan rakstisko, gan mutisko (sinhrono un secīgo) tulkojumu cenrādis no/uz spāņu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem sastāvdaļa. Vienmēr sniedzam detalizētu informāciju par tulkojuma cenu pirms katra tulkošanas projekta uzsākšanas. Parasti cenas piedāvājums tiek sagatavots 30 minūšu laikā. Rakstiskajiem darbiem, nosakot cenu, tiek ņemts vērā vārdu skaits avota tekstā, atkārtojumi tajā, grafisko elementu sarežģītība un citi parametri. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM SPĀŅU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus spāņu valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR SPĀŅU VALODU

Spāņu valodas pirmsākumi meklējami ap mūsu ēras 9. gadsimtu. Tā attīstījās no latīņu sarunvalodas, kas Pireneju pussalā ienāca kopā ar romiešu leģioniem 3. gadsimtā pirms mūsu ēras.

Spāņu jeb kastīliešu valoda ir indoeiropiešu valodu saimes, romāņu valodu grupas valoda, kuru kā dzimto valodu lieto vismaz 400 miljoni iedzīvotāju visā pasaulē, galvenokārt Ibērijas pussalā un Amerikā.

Spāņu valoda ir otrā lielākā valoda pasaulē pēc runātāju skaita, un interesanti, ka spāniski runā gan Eiropā un Amerikā, gan Āfrikā un Āzijā, un pat Okeānijā. Spāņu valoda ir oficiālā valoda 21 valstī.

72% spāņu runā spāņu valodā, pārējie runā katalāņu, galisiešu, basku un citās valodās.

Ņemot vērā, ka spāņu valoda ir izplatīta dažādās pasaules vietās, tai ir radušies dažādi varianti jeb dialekti. Vārdu krājums un gramatika atšķiras no tās valodas, ko dzirdēsim Spānijas pilsētās Madridē vai Barselonā, taču vēl atšķirīgāka spāņu valoda ir Latīņamerikā. Spāņu valodai ir aptuveni 10 dialektu, izplatītākais no tiem, kā arī literārais un tas, ko māca skolās un runā televīzijā, ir kastīliešu dialekts. Savukārt vēl ir Latīņamerikas spāņu dialekts, Andalūzijas spāņu valoda, Meksikas spāņu valoda, Kolumbijas spāņu valoda, Karību spāņu valoda u. c.

Lai arī nav skaidru robežu, kas definētu, kad latīņu valoda tagadējā Spānijas ziemeļu un centrālajā daļā kļuva par spāņu valodu, var droši teikt, ka Kastīlijas reģiona valoda daļēji kļuva par atšķirīgu valodu, pateicoties karaļa Alfonso centieniem 13. gadsimtā standartizēt valodu oficiālai lietošanai.

Spāņu valodas gramatika pirmo reizi tika publicēta 1492. gadā, tas bija tas pats gads, kad Kristofors Kolumbs atklāja Ameriku.

Spāņu valoda ir viena no pasaules fonētiskākajām valodām. Ja zināt, kā vārds tiek rakstīts, gandrīz vienmēr varat zināt, kā tas ir izrunāts. Izņēmums ir nesenie svešvalodu izcelsmes vārdi, kas parasti saglabā sākotnējo rakstību.

Spānijas Karaliskā akadēmija (Real Academia Española), kas izveidota 18. gadsimtā, tiek uzskatīta par standarta spāņu valodas galveno kopēju. Tā sagatavo vārdnīcas un gramatikas rokasgrāmatas. Lai arī tās lēmumiem nav likuma spēka, tie tiek plaši ievēroti gan Spānijā, gan Latīņamerikā.

Starp akadēmijas atbalstītajām valodu reformām ir arī apgrieztās jautājuma zīmes un izsaukuma zīmes (¿ un ¡) ieviešana spāņu valodā.

Pēc latīņu valodas, kurai ir bijusi vislielākā ietekme uz spāņu valodu, nākamā ir arābu valoda. Mūsdienās vislielākā ietekme uz spāņu valodu ir angļu valodai, un spāņu valoda ir pieņēmusi simtiem angļu valodas vārdu, kas saistīti ar tehnoloģijām un kultūru.

Spāņu valoda ir viena no sešām Apvienoto Nāciju Organizācijas oficiālajām valodām, kā arī Eiropas Savienības, „Mercosur”, FIFA un daudzu citu starptautisku organizāciju oficiālā valoda.

Spāņu valoda ir otrā ātrākā valoda pasaulē, kurā runā gandrīz 7,82 zilbes sekundē. Japāņu valoda pārspēj to, iegūstot ātrākās runātās valodas titulu (tikai) ar ātrumu 7,84 zilbes sekundē.

Starp citu – spāņu valoda tiek uzskatīta par visromantiskāko valodu pasaulē.

Līdz 18. gadsimtam spāņu valoda bija vienīgā demokrātiskā valoda pasaulē.

Lietvārdus un īpašības vārdus spāņu valodā neloka. Lietvārdu jēdzienisko sakaru nosaka ar prievārdu palīdzību.

Spāņu valodas tulkojumi Rīgā
Tulkošanas pakalpojumi spāņu valodā

SPĀŅU VALODAS ALFABĒTS

Tāpat kā lielākajā daļā Eiropas valodu, arī spāņu valodas alfabētā tiek izmantots latīņu alfabēta variants. Tas satur tos pašus 26 burtus, kas ir daudzās citās indoeiropiešu valodās, piemēram, angļu vai itāļu valodā, un tam pievienojas vēl viens: vienīgais tikai spāņu valodai raksturīgais burts „ñ”. Papildus 27 burtiem, kas ir spāņu alfabētā, ir pieci divskaņi (ch, ll, rr, gu un qu), vai burtu kombinācijas, kas kalpo citu skaņu rakstīšanai. Pareizrakstības noteikumi vēstures gaitā ir daudz mainījušies. Mūsdienās lietojamais spāņu alfabēts ir 2010. gadā notikušās spāņu valodas reformas rezultāts. Jaunā Ortografía de la lengua española (Spāņu valodas pareizrakstības sistēma), ko Spānijas Karaliskā akadēmija (Real Academia de la Lengua Española) prezentēja tajā pašā 2010. gadā, noteica, ka alfabētā ir tikai 27 burti. Divskaņi, lai gan joprojām tiek izmantoti rakstībā, pārstāja būt daļa no spāņu valodas alfabēta. „Ñ” burts, kas neeksistēja latīņu valodā un tāpēc nav redzams citās romāņu valodās, tika ieviests ap 12. gadsimtu, un to radīja spāņu rakstu mācītāji. Viņi izmantoja šo burtu kā īsu formu divu burtu „n” pierakstīšanai, kad viņi pārrakstīja tekstus no latīņu valodas. Tā, piemēram, latīņu valodas vārds „annus” galu galā kļuva par spāņu „año”.

CIK SAREŽĢĪTA IR SPĀŅU VALODA?

Spāņu valodas apguve 21. gadsimtā ir kļuvusi īpaši populāra. Aizvien vairāk cilvēki izvēlas Spāniju kā savu ceļojumu galamērķi, aizvien lielāka ir interese par spāņu valodas vēsturi, rašanos, tā ir valoda, kas fascinē ar savu daiļskanīgumu. Spāņu valoda tiek uzskatīta par vienu no visvieglāk apgūstamajām valodām pasaulē. Tā ir ļoti daiļskanīga un bagāta valoda. Visvieglāk valodu ir apgūt tiem, kas jau runā kādā no romāņu valodām – portugāļu vai itāļu. Spāņu valoda patiesībā ir viena no visvieglāk apgūstamajām valodām arī angļu valodas pratējiem. Pirmkārt, abās valodās tiek lietots viens un tas pats alfabēts. Spāņu valodas izruna ir ļoti vienkārša. Arī gramatikas iezīmes abām valodām ir ļoti līdzīgas. Valodas eksperti saka, ka iemācīties spāņu valodu profesionālā līmenī var 24 mēnešos, veltot tai laiku katru dienu. Protams, liela loma valodas apguvē ir būšana valodu runājošo cilvēku vidē – mācīties valodu klausoties, lasot, runājot.

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ SPĀŅU VALODĀ?

Kopējais spāņu valodas pratēju skaits visā pasaulē sasniedz aptuveni 600 miljonus iedzīvotāju. Vismaz 400 miljoniem tā ir dzimtā valoda. Valsts valodas statuss spāņu valodai ir 21 valstī – Meksikā, Kolumbijā, Spānijā, Argentīnā, Venecuēlā, Peru, Čīlē, Ekvadorā, Gvatemalā, Kubā, Dominikānā, Hondurasā, Bolīvijā, Salvadorā, Nikaragvā, Paragvajā, Kostarikā, Urugvajā, Panamā, Ekvatoriālajā Gvinejā, Puertoriko. Vēl ir 10 valstis pasaulē, kurās spāņu valoda nav valsts valoda, bet tai ir īpašs statuss – Andora, Beliza, Brazīlija, Gibraltārs, Maroka, Filipīnas, Trinidāda un Tobago, ASV, Vatikāns un Rietumsahāra. Kā diasporas valoda tā tiek lietota Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, Francijā, Šveicē, Vācijā, Izraēlā, Itālijā un Alžīrijā.

Rakstiski un mutiski tulkojumi spāņu valodā, Skrivanek
Spāņu valodas tulkojumi. Skrivanek tulkojumu birojs

SPĀŅU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek profesionālo tulku un tulkotāju komanda strādā gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, sarežģītiem tehniskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Tulkošanas birojs Skrivanek nodrošina arī tekstu spāņu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu. Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no/uz spāņu valodu – mājaslapu un e-komercijas satura tulkojumus, reklāmas saukļu adaptācijas, sadarbības līgumu, tiesību aktu, tiesu nolēmumu un uzņēmējdarbības dokumentācijas tulkošanu. Veicam arī secīgo tulkošanu lietišķās vai cita veida sarunās, konferencēs un citos pasākumos. Piedāvājam arī sinhrono tulkošanu tiešsaistē Zoom platformā. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

SPĀŅU VALODA BIZNESĀ

Vairāk nekā 572 miljoni cilvēku pasaulē runā spāniski (7,8% no pasaules iedzīvotājiem), padarot to par otro visvairāk runāto valodu pēc ķīniešu valodas. Servantesa institūts Spānijā prognozē, ka līdz 2100. gadam šis skaitlis sasniegs 754 miljonus. Ir daudz pierādījumu, kas liecina, ka angļu un spāņu valodas būs valodas, kas turpmākajos gados dominēs uzņēmējdarbības vidē. Tā rezultātā daudzi studenti izvēlas studēt spāņu valodu. Spāņu valoda ir oficiālā valoda 20 valstīs visā pasaulē. Spāniski runājošo klientu pirktspēja strauji pieaug ne tikai ASV, bet arī Eiropā, tāpat kā strauji pieaug spāņiem piederošo uzņēmumu skaits. Šobrīd ir ļoti svarīgi iegūt spāņu valodas prasmes, lai vieglāk iekļautos šajā augošajā tirgū, kur spāņu valoda ir jaunā ekonomiskās sadarbības valoda. Spāņu valodas zināšanas palīdzēs izveidot ilgstošas darījumu attiecības ar pircējiem, piegādātājiem un partneriem, kuriem spāņu valoda ir dzimtā valoda. Un tā būs ne tikai Eiropa, bet arī ASV un daudzas Dienvidamerikas valstis, kurām jau šobrīd ir liela nozīme pasaules ekonomikā.

SPĀNIJAS UN LATVIJAS DIVPUSĒJĀS ATTIECĪBAS

2021. gadā tika atzīmēta Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību nodibināšanas simtgade. Spānija jau gadiem ir uzticams Latvijas tirdzniecības partneris, ko apliecina stabils tirdzniecības apgrozījums. Latvija eksportē uz Spāniju galvenokārt elektriskās iekārtas, augu valsts un pārtikas rūpniecības produktus; importē – augļus, dārzeņus, dzērienus un tekstilizstrādājumus. Latvija importē vairāk nekā eksportē, kas liecina par negatīvu tirdzniecības bilanci un tradicionāli krasu atšķirību preču plūsmai. Arī kultūras un izglītības jomā Latvijai ar Spāniju ir lieliska komunikācija. Kopš 1995. gada Latvijas Kultūras akadēmija īsteno studiju apakšprogrammu „Starpkultūru sakari Latvija – Spānija”. Latvijas Kultūras akadēmijai Erasmus+ ietvaros ir noslēgti līgumi ar vairākām Spānijas augstskolām. Aktīva sadarbība notiek starp Mursijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti, Rey Juan Carlos universitāti un Biznesa augstskolu „Turība”. Sadarbība ar Spānijas izglītības iestādēm izveidojusies arī Latvijas Mākslas akadēmijai un Latvijas Kultūras koledžai. Spāņu valodas studijas Latvijā piedāvā arī Liepājas Universitāte. Starp Latviju un Spāniju ir izveidojušies labi kultūras sakari, un sadarbība norisinās gan starp abu valstu muzejiem un bibliotēkām, gan operām un atsevišķiem māksliniekiem. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Spānijas muzeji savstarpēji nodod glabāšanā kolekcijās esošos eksponātus izstādēm muzejos. Nacionālais Kino centrs sadarbojas ar Sansebastjānas Starptautisko filmu festivālu, kas ir viens no nozīmīgākajiem un senākajiem Eiropas kino festivāliem.

SPĀŅU VALODAS DIENA

Katru gadu 23. aprīlī Spāņu valodas dienā godina spāņu valodu kā otro visvairāk runāto valodu pasaulē. Tā ir arī diena, kurā godina visvairāk zināmo spāņu rakstnieku Migelu de Servantesu Saavedru. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) 2010. gadā pieņēma lēmumu svinēt Spāņu valodas dienu. Tās mērķis bija atzīmēt organizācijas daudzvalodību un kultūras daudzveidību. 23. aprīlis tika izvēlēts, lai pieminētu Migela de Servantesa Saavedras nāvi, kurš nomira 1616. gadā. Šajā dienā pasākumi un aktivitātes tiek rīkotas visā pasaulē spāņu valodā runājošajos reģionos. Viens no populārākajiem notikumiem ir viena no Migela de Servantesa Saavedras atzinīgākajiem romāniem “Dons Kihots” lasīšana.

Spāņu valodas diena, Skrivanek
Spāņu valodas tulkojumi un valodu kursi

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM SPĀŅU VALODĀ:

SPĀŅU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

spāņu–latviešu; latviešu–spāņu; spāņu–lietuviešu; lietuviešu–spāņu; igauņu–spāņu; spāņu–igauņu; angļu–spāņu; spāņu–angļu; krievu–spāņu; spāņu–krievu; poļu–spāņu; spāņu–poļu; ukraiņu–spāņu; spāņu–ukraiņu; čehu–spāņu; spāņu–čehu; vācu–spāņu; spāņu–vācu; spāņu–spāņu; spāņu–spāņu; franču–spāņu; spāņu–franču; itāļu–spāņu; spāņu–itāļu; dāņu–spāņu; spāņu–dāņu; zviedru–spāņu; spāņu–zviedru; norvēģu–spāņu; spāņu–norvēģu; somu–spāņu; spāņu–somu, spāņu–arābu; arābu–spāņu; spāņu–armēņu, armēņu–spāņu; spāņu–baltkrievu, baltkrievu–spāņu; bulgāru–spāņu, spāņu–bulgāru; spāņu–ebreju, ebreju–spāņu, spāņu–grieķu, grieķu–spāņu; spāņu–gruzīnu; gruzīnu–spāņu; spāņu–hindi; hindi–spāņu; spāņu–holandiešu; holandiešu–spāņu; spāņu–korejiešu; korejiešu–spāņu; spāņu–kurdu; kurdu–spāņu; spāņu–ķīniešu; ķīniešu–spāņu; spāņu–portugāļu; portugāļu–spāņu; spāņu–rumāņu; rumāņu–spāņu; spāņu–slovāku; slovāku–spāņu; spāņu–slovēņu; slovēņu–spāņu; spāņu–turku; turku–spāņu; spāņu–ungāru; ungāru–spāņu u. c.