Scroll Top

Ungāru valodas tulkojumi un citi ungāru valodas risinājumi

1

TULKOJUMI UNGĀRU VALODĀ / TULKOT UNGĀRU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI UNGĀRU VALODĀ?

Katram tulkojumam no/uz ungāru valodu cenu nosaka individuāli, tiek ņemtas vērā vairākas komponentes ─ tulkojamā materiāla apjoms, izpildes termiņi, teksta satura specifika, teksta atkārtošanās tulkojumā, grafiskā apstrāde, teksta formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildu izvēlētie pakalpojumi (notariāls apliecinājums u. c. pakalpojumi).

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, lai noskaidrotu precīzas tulkojuma izmaksas, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu mūsu e-pastā. Mūsu tulkošanas projektu vadītāji sazināsies ar jums un informēs par tulkojuma izmaksām pirms projekta uzsākšanas. Tulkojuma cena tiek noteikta saskaņā ar Skrivanek spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, teksta atkārtojumiem tulkojumā un citiem parametriem. Mēs nodrošinām 100% konfidencialitāti un uzņemamies pilnu atbildību par teksta apstrādes procesu kvalitāti un katra projekta savlaicīgu īstenošanu neatkarīgi no tā apjoma vai sarežģītības pakāpes.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ/NO UNGĀRU VALODAS:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus ungāru valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI UNGĀRU VALODĀ / TULKOT UNGĀRU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI UNGĀRU VALODĀ?

Katram tulkojumam no/uz ungāru valodu cenu nosaka individuāli, tiek ņemtas vērā vairākas komponentes ─ tulkojamā materiāla apjoms, izpildes termiņi, teksta satura specifika, teksta atkārtošanās tulkojumā, grafiskā apstrāde, teksta formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildu izvēlētie pakalpojumi (notariāls apliecinājums u. c. pakalpojumi).

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, lai noskaidrotu precīzas tulkojuma izmaksas, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu mūsu e-pastā. Mūsu tulkošanas projektu vadītāji sazināsies ar jums un informēs par tulkojuma izmaksām pirms projekta uzsākšanas. Tulkojuma cena tiek noteikta saskaņā ar Skrivanek spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, teksta atkārtojumiem tulkojumā un citiem parametriem. Mēs nodrošinām 100% konfidencialitāti un uzņemamies pilnu atbildību par teksta apstrādes procesu kvalitāti un katra projekta savlaicīgu īstenošanu neatkarīgi no tā apjoma vai sarežģītības pakāpes.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ/NO UNGĀRU VALODAS:

Meklējiet valodu risinājumus ungāru valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR UNGĀRU VALODU

Ungāru valoda (magyar nyelv) ir somugru valoda, kurā galvenokārt runā ungāri jeb maģāri Centrāleiropā. Tā ir Ungārijas oficiālā valoda un kopš 2004. gada 1. maija arī viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tuvākās radniecīgās valodas ir hantu un mansu valodas, kurās runā nelielas iedzīvotāju grupas Sibīrijas rietumos. Ungāru valoda ir daļa no somugru valodu grupas, bet, šķiet, ka tikai formāli. Ungāru valoda pārāk atšķiras no jebkuras somugru valodas. Pat zinātnieki nolēma ungāru valodu piedēvēt somugru grupai tikai pēc simtiem gadu ilgas izpētes un diskusijām ─ ilgu laiku viņi nevarēja saprast, kas tā ir par svešzemju valodu. Ungāru valoda, lai cik paradoksāli tas izklausītos, ir vistuvākā hantu un mansu tautu valodai (mūsdienu ungāru priekšteči onoguru ciltis ir cēlušies no Urāliem). Simtiem gadu onoguri vadīja nomadu jeb klejotāju dzīvesveidu, līdz viņi apmetās mūsdienu Ungārijas teritorijā. Nomadu dzīve spēcīgi ietekmēja ungāru valodu. Tika aizgūts nedaudz no katras valodas, ar kuru saskārās. Ungāru valodā ir liels skaits aizņēmumu no turku un slāvu valodām. Tajā ir arī daudz anglismu, gallicismu un aizguvumu no vācu valodas. Ungāru valoda ir visvecākā no visām somugru valodām. Atsevišķi teksti jau ir ietverti 11. gadsimta vēstulēs, un pirmais teksts, kas rakstīts ungāru valodā ─ Bēru runa un lūgšana (Halotti Beszéd és Könörgés) ─ ir datēts ne vēlāk kā 1200. gadā. Nākamais senākais piemineklis ir agrīnā ungāru valodā rakstītās “Marijas žēlabas” (Ómagyar Mária Siralom), attiecināms uz 13.–14. gadsimta miju. Tad parādās liels skaits ar roku rakstītu reliģiska satura grāmatu, pārsvarā tulkotas. 1541. gadā tika izdota pirmā ungāru drukātā grāmata ─ Jānoša Silvestra slavenais Jaunās Derības tulkojums. Ungāru valodas teksti jau kopš 13. gadsimta tiek pierakstīti ar izmainītiem latīņu alfabēta burtiem.

Tās ortogrāfija stabilizējās 16. gadsimtā līdz ar grāmatu iespiešanas mašīnu izgudrošanu.

Ir pieņemta šāda ungāru valodas periodizācija:

  • seno laiku ungāru valoda ─ no 10 gadsimta līdz 1526. gadam, ko pārstāv ar roku rakstīti pieminekļi (fragmentāri un saistīti) un vārdu saraksti;
  • vidusungāru valoda ─ no 1526. līdz 1772. gadam (pirms apgaismības laikmeta), ko pārstāv galvenokārt kodi ─ reliģiska satura tekstu tulkojumi;
  • jauno laiku ungāru valoda ─ no 1772. gada līdz mūsdienām.

Viens no interesantākajiem vēsturiskajiem faktiem ungāru valodā ─ tradīcija, ka, apprecoties, ungāru sieviete iegūst jaunu vārdu: “né” tiek pievienots viņas vīra uzvārdam un vārdam. Uzvārdu vienmēr sauc pirms vārda, šī apgrieztā secība Ungārijā ir vispārpieņemta. Ja vīra vārds ir, piemēram, Ištvāns Kišs (Kis István), tad viņa sievas vārds būs Kis Istvánné, ko var tulkot tikai kā “Kiša kundze” vai “Ištvāna Kiša sieva”. Pašas sievietes vārds vienkārši pazūd, un viņu nav iespējams atpazīt bez personīgas pazīšanās. Tas rada problēmas ne tikai ar saziņu, bet arī ar identifikāciju. Lai atrisinātu pēdējo, Ungārijas iestādes nāca klajā ar tādu noteikumu dokumentos kā “mātes vārds” ─ mātes vārds un uzvārds dokumentos tiek ierakstīts pirms laulībām (gan sievietēm, gan vīriešiem).

UNGĀRU ALFABĒTS

Ungāru alfabētā ir 44 burti (no tiem 14 ir patskaņi) un burtkopas, no kuriem 4 burti (Q, W, X, Y) tiek lietoti tikai aizguvumos no citām valodām. No 13. gadsimta ungāru valodā tika pieņemts latīņu alfabēts un no 16. gadsimta, kad izgudroja drukas mašīnas, tika nostiprināta arī ungāru valodas ortogrāfija. Ungāru valodas izveidi ietekmēja migrācija – valodā tika aizgūti vārdi ar irāņu, kaukāziešu un tjurku izcelsmi. Vēlāk Eiropā to ietekmēja kaimiņu valodas un tika aizgūti vārdi no slāvu, latīņu un ģermāņu valodām. Ienāca arī vārdi no turku valodas, kas izskaidrojams ar Otomāņu okupāciju valstī, kas ilga gandrīz 200 gadu. Valodas rakstiskā attīstība sākās viduslaikos, un pirmais rakstītais teksts ungāru valodā ir no 13. gadsimta sākuma. Reformācijas sākums un drukas mašīnas ieviešanai bija liela loma ungāru valodas standartizēšanā.

1540. gadā parādījās pirmais Bībeles tulkojums ungāru valodā. Bet 16. un 17. gadsimta literārā attīstība neaprobežojās tikai ar reliģiskiem tekstiem – līdz ar rakstiskās valodas stabilizāciju, izveidojās individuāla literārā kustība.

Senais ungāru raksts jeb rovás alfabēts (rūnu raksts — no labās uz kreiso) bija nomainīts ar latīņu alfabētu pirmā ungāru karaļa Ištvāna I valdības laikā (997–1038). Vārdi tiek veidoti galvenokārt ar aglutinācijas (“pielīmēšanas”) metodi. Tādējādi vārdi bieži vien izveidojas ļoti gari. Lai izlasītu konkrētu vārdu, tas bieži ir jāsadala vārda daļās vai zilbēs. Uzsvars parasti tiek likts uz pirmo zilbi, bet īpaši garos vārdos ir arī sekundārais uzsvars uz katras nepāra zilbes (pirmā, trešā, piektā, septītā). Fonētikā visgrūtāk ir atšķirt garos un īsos patskaņus: “ö” un “ő”, “ü” un “ű” ir dažādas skaņas, un kļūda to lietošanā noved pie patskaņu nozīmes izmaiņām. Toties ungāru valodā ir tikai divi laiki, pagātne un tagadne. Nākotnes laiks tiek veidots ar saliktās tagadnes formas palīdzību.

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ UNGĀRU VALODĀ?

Kopējais ungāru valodas pratēju skaits tiek lēsts ap 13,6 miljoniem cilvēku, no kuriem 10,3 miljoni dzīvo Ungārijā.  Visvairāk ungāru valodā runājošie ārpus Ungārijas dzīvo Rumānijā (1,45 miljoni), Slovākijā (600 tūkstoši), Serbijā (450 tūkstoši) un Ukrainā (180 tūkstoši), galvenokārt Aizkarpatijā. Ungāru valoda ir lielākā no visām urālu valodām.

CIK SAREŽĢĪTA IR UNGĀRU VALODA?

Ungāru valodu sauc par “ārkārtēji grūtu”, jo tai nav analoģijas ne ar angļu, ne vācu valodu. Ungāru valoda ir īsta mīkla (nav nejaušība, ka Rubika kubs tika izgudrots Ungārijā). Tā ir pārsteiguma valoda, mīklu valoda, rēbusu valoda un nelīdzinās nevienai no tai radniecīgām valodām. Ungāru valoda kopā ar ķīniešu, arābu un japāņu valodu ir viena no grūtākajām valodām pasaulē. Bet, neskatoties uz to, tās popularitāte strauji aug. Pirmkārt, tā ir reta valoda, kuras zināšanas var būt priekšrocība darbā (kuru darba devēju jūs šodien pārsteigtu ar perfektu angļu valodas prasmi?). Otrkārt, tā ir interesanta, neparasta valoda, un valodas speciālistam ungāru valodas apguve ir izaicinājums.

UNGĀRU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Tulkošanas birojs Skrivanek strādā gan ar mutisko tulkojumu pieprasījumiem, gan arī ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, atrodot visefektīvāko risinājumu katram klientam. Veicam tehniski sarežģītus un arī zvērinātus tulkojumus. Nodrošinām arī tekstu ungāru valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu, ja nepieciešams, tiek veikta redaktūra un terminoloģijas pārbaude. Mēs parūpēsimies arī par teksta efektivitāti, atbilstošu stilu un pielāgošanos kultūras kontekstam gan pašas valodas, gan valsts ziņā. Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no/uz ungāru valodu – e-komercijas satura un mājaslapu tulkojumus, reklāmas saukļu, mārketinga tulkojumus, produktu etiķešu tulkojumus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus. Tulkojumus ir iespējams apstiprināt notariāli.

UNGĀRU VALODA BIZNESĀ

Ungāru valoda ir biznesa valoda, kurā runā praktiski tikai Ungārijā, citās valstīs ─ tikai reģionāli. Tāpēc ungāru valodas zināšanas noderēs tikai tiem uzņēmumiem, biznesa partneriem, kuriem ir komerciālas attiecības ar šo valsti.

LATVIJAS UN UNGĀRIJAS SADARBĪBA

Latvijā jau kopš 20. gadsimta sākuma dzīvo vairāki simti ungāru. Latvijai ar Ungāriju ir cieša sadarbība daudzās jomās, tai skaitā arī izglītības jomā, tādēļ studiju laikā Latvijā dzīvo ungāru studenti. Tāpat Latvijai un Ungārijai ir stabila sadarbība lauksaimniecības un tautsaimniecības jomā. 2019. gadā Latvija uz Ungāriju eksportēja preces 65 milj. eiro apmērā, bet Ungārija uz Latviju – 160 milj. apmērā. Latvija uz Ungāriju eksportē galvenokārt zivju un nedaudz piena produktu. Latvijas šprotes Ungārijā esot lielā cieņā. Vairākiem lieliem Latvijas uzņēmumiem – Latvijas Finieris, Balticovo, Grindeks – ir sena uzņēmējdarbības prakse ar Ungāriju. 2019. gada 2. augustā Latvijas un Ungārijas Kultūras ministrijas parakstīja Sadarbības kultūrā programmu. Arī latviešu rakstnieku darbi ir tulkoti un tiek pārdoti Ungārijā, piemēram, Noras Ikstenas romāns “Mātes piens”. Tradicionāli ik gadu rudenī Ungārijas vēstniecība Latvijā organizē “Ungārijas dienas”. Rīgā, kā arī citās Latvijas pilsētās notiek dažādi kultūras pasākumi: izstādes, koncerti, Višegradas valstu filmu dienas. Kopš 1991. gada Etveša Loranda universitātē (Eötvös Loránd Univerziteta) Budapeštā tiek mācīta latviešu valoda. No Latvijas mācību nodrošināšanai tiek sūtīti metodiskie materiāli un grāmatas. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Somugru studiju bakalaura studiju programmas ietvaros ir iespējams izvēlēties ungāru valodas kursu. Ungāru intereses Latvijā pārstāv, kā arī par abu valstu sadarbību dažādās jomās rūpējas Ungārijas vēstniecība Latvijā.

UNGĀRU VALODAS DIENA

2011. gadā Ungārijas parlaments 13. novembri oficiāli pasludināja par ungāru valodas dienu, tādējādi mudinot sabiedrību šajā datumā publiski godāt savu valodu un to aizsargāt. Šis datums tika izvēlēts apzināti par godu 1844. gada 13. novembrī pieņemtajam likumam, kas ungāru valodu noteica par vienīgo valsts darba valodu un valodu, kurā tiek īstenota izglītības iegūšana. Šī diena visai ungāru tautai kalpo kā atgādinājums par atbildību pret savu valodu, tautu, vēsturiskā un kultūras mantojuma saglabāšanu. 2008. gadā Ungārijā tika atvērts vienīgais dzimtās valodas muzejs valstī.

Ungāru valodas tulks un tulkotājs
Rakstiskie un mutiskie tulkojumi ungāru valodā

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ/NO UNGĀRU VALODAS:

UNGĀRU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

ungāru–latviešu; latviešu–ungāru; ungāru–lietuviešu; lietuviešu–ungāru; igauņu–ungāru; ungāru–igauņu; angļu–ungāru; ungāru–angļu; krievu–ungāru; ungāru–krievu; poļu–ungāru; ungāru–poļu; ukraiņu–ungāru; ungāru–ukraiņu; čehu–ungāru; ungāru–čehu; vācu–ungāru; ungāru–vācu; spāņu–ungāru; ungāru–spāņu; franču–ungāru; ungāru–franču; itāļu–ungāru; ungāru–itāļu; dāņu–ungāru; ungāru–dāņu; zviedru–ungāru; ungāru–zviedru; norvēģu–ungāru; ungāru–norvēģu; somu–ungāru; ungāru–somu, ungāru–arābu; arābu–ungāru; ungāru–armēņu, armēņu–ungāru; ungāru–baltkrievu, baltkrievu–ungāru; bulgāru–ungāru, ungāru–bulgāru; ungāru–ebreju, ebreju–ungāru, ungāru–grieķu, grieķu–ungāru; ungāru–gruzīnu; gruzīnu–ungāru; ungāru–hindi; hindi–ungāru; ungāru–holandiešu; holandiešu–ungāru; ungāru–korejiešu; korejiešu–ungāru; ungāru–kurdu; kurdu–ungāru; ungāru–ķīniešu; ķīniešu–ungāru; ungāru–portugāļu; portugāļu–ungāru; ungāru–rumāņu; rumāņu–ungāru; ungāru–slovāku; slovāku–ungāru; ungāru–slovēņu; slovēņu–ungāru; ungāru–turku; turku–ungāru; ungāru–ukraiņu; ukraiņu–ungāru u. c.