Scroll Top

Mēs katrs varam būt sociāli atbildīgs

1

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Korporatīvi sociālā atbildība (KSA) ir vērtību sistēma, ko persona vai uzņēmums brīvprātīgi izvēlas un attīsta, lai palīdzētu sev, citiem cilvēkiem un apkārtējai videi, kā arī, lai pilnveidotu savas un citu kompetences un zināšanas.

Sociālās atbildības koncepcijas jēdziens ietver brīvprātīgu sociālo un vides problēmu iekļaušanu uzņēmuma ikdienas procesos un to mijiedarbībā.Tas ir brīvprātības instruments, kura pareiza ieviešana veicina uzticību un paļāvību visu iesaistīto pušu starpā.

SABIEDRĪBAS ATBALSTA POLITIKA

Skrivanek Baltic ir sociāli atbildīgs valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā un īsteno sabiedrības atbalsta un labdarības projektus. Uzņēmuma izaugsme sniedz iespēju atvēlēt resursus (gan mūsu sniegtos pakalpojumus, gan brīvprātīgo darbu un finanšu līdzekļus), lai mērķtiecīgi atbalstītu dažādas sabiedrības aktivitātes, kas saskan ar mūsu uzņēmuma vērtībām: atbildība, sapratne, izaicinājums.

Mūsu sabiedrības atbalsta prioritātes ir noteiktas, pamatojoties uz mūsu uzņēmējdarbības formu, un to noteikšanā ir piedalījušies Skrivanek Baltic darbinieki. Atbalsta prioritātes ir izglītība, bērnu un jauniešu labklājība, starpkultūru sakari. Definētie atbalsta pamatvirzieni neizslēdz mūsu iesaistīšanos arī cita veida projektos.

mēs atbalstām

  • iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanos un attīstību, veicina bērnu un jauniešu labklājību, kā arī stimulē starpkultūru sakarus un pārrobežu sadarbību;

  • projektus, kuriem nepieciešamas mūsu profesionālās zināšanas un valodu pakalpojumi;

  • izvērtējot iesniegtās atbalsta aktivitātes, tiek apzināti nepieciešamie resursi un priekšroka tiek dota tām, kas spēj sniegt izmērāmus rezultātus, ar iespēju veidot ilglaicīgu sadarbību.

mēs neatbalstām

  • aktivitātes, kas var raisīt neiecietību un ir pretrunā vispārpieņemtām morāles vērtībām;

  • iniciatīvas, kas atbalsta reliģiskus/politiskus pasākumus vai organizācijas;

  • projektus, kas popularizē azartspēles, alkohola un tabakas lietošanu.

atbalsta projektu izvērtēšana

  • sūtiet atbalsta projekta aprakstu brīvā formā uz: [email protected]. Norādiet precīzu nepieciešamā atbalsta formu un apjomu, kā arī pievienojiet savus kontaktus;

  • priekšroka tiks sniegta tiem projektiem, kas pēc savas būtības ir nepārprotami saistīti ar Skrivanek Baltic vērtībām un atbilst mūsu atbalsta prioritātēm;

  • ir būtiski, lai ierosinātā iniciatīva spēj nodrošināt izmērāmus rezultātus ar iespēju attīstīt ilglaicīgu sadarbību;

  • iesūtītās idejas tiks izskatītas, un Skrivanek Baltic darbinieks nosūtīs atbildi elektroniskā formā 20 dienu laikā.

ESI SOCIĀLI ATBILDĪGS

KĀ MĒS KATRS VARAM BŪT SOCIĀLI ATBILDĪGI?

1. Braucot uz darbu ar sabiedrisko transportu (piemēram, vienā trolejbusā vai autobusā ietilpst no 40 līdz 50 cilvēkiem) vai vēl labāk – ar velosipēdu!

2. Taupot elektroenerģiju.

3. Taupot papīru, proti, apdrukājot papīru no abām pusēm un nedrukājot to, ko var izlasīt datorā.

4. Šķirojot atkritumus, nepiesārņojot dabu.

5. Ziedojot internetā, piemēram: www.ziedot.lv – tas tiešām ir viegls veids, kā kādam palīdzēt grūtā brīdī. Tāpat var piedalīties arī citos labdarības projektos vai izveidot savu!

6. Lietojot mazāk karstā ūdens, kā arī taupot auksto.

7. Iestādot kociņu vai pat veselu mežu!

8. Ar cieņu izturoties pret apkārtējiem.

9. Veikalos izvēloties papīra vai auduma maisiņus.

10. Ieraugot nelaimē nonākušu cilvēku vai dzīvnieku, nemierināt sevi ar domu – visiem jau nepalīdzēsi! Ko mainīt un ko labu paveikt varam un spējam mēs katrs!

11. Atceroties, ka mēs neesam mantojuši zemeslodi, bet gan aizņēmušies to no mūsu bērniem.

Un kā to darāt jūs?

PRETKRĀPŠANAS KUSTĪBA

Skrivanek Baltic ir par godīgu uzņēmējdarbības vidi, tādēļ esam pievienojušies pretkrāpšanas kustībai #ATKRĀPIES!, kas apvieno organizācijas, kurām rūp godīgums un kuras ir gatavas sadoties rokās, lai par to cīnītos un šajā cīņā iesaistītu visu Latvijas sabiedrību. Šo iniciatīvu Latvijā īsteno tiesībsargājošās iestādes, lai kopīgi apkarotu krāpšanos un veicinātu sabiedrības izglītošanas jautājumus. Iniciatīva ir politiski neitrāla.

Kustības mērķis ir aicināt sabiedrību izpētīt un apdomāt pirms uzķerties, izzināt, pirms kļūt par krāpšanas upuri, kļūt kritiskākiem un izvērtēt riskus – gan tos, kas var rasties individuāli, gan tos, kuri pastāv valstiskā mērogā, ja tiek veicināta un tolerēta krāpšanās un ēnu ekonomika.

Pretkrāpšanas kustība

ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA

Uzņēmums Skrivanek Baltic ir ieguvis godpilno statusu Ģimenei draudzīga darbavieta 2021 kategorijā Mazie un vidējie uzņēmumi. Statuss piešķirts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās iniciatīvas Ģimenei draudzīga darbavieta ietveros. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.

Ģimenei draudzīga darbavieta

ATBALSTS LABDARĪBAS MARATONAM DOD PIECI! 2022

Solidarizējoties ar ukraiņu tautu, kas Krievijas sāktā kara dēļ spiesta doties bēgļu gaitās, šī gada labdarības maratons “Dod pieci!”, aicina Latvijas sabiedrību ar savu ziedojumu atbalstīt Latvijā nonākušos ukraiņu bērnus.

Ar minimālo ziedojuma summu 5 eiro, ikvienam ir iespēja izvēlēties vienu dziesmu Latvijas Radio 5 – Pieci.lv ēterā un sniegt atbalstu bērniem no Ukrainas piedzīvot Latvijā vēl vienu dienu bez sirēnām un sprādzieniem.

Skrivanek Baltic komanda ir gandarīta par iespēju palīdzēt īstenot projektu un sniegt atbalstu, nodrošinot tulkojumus angļu, ukraiņu un krievu valodā.

Labdarības maratons noritēs no šī gada 16. līdz 22. decembrim. To rīko Latvijas Radio kopā ar Latvijas Televīziju un ziņu portālu LSM.lv.

Vairāk par maratonu šeit.

ZIEDOJUMA ABONĒŠANA UKRAINAS ARMIJAI PLATFORMĀ STOPIFY

Skrivanek Baltic cenšas atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus visdažādākajos veidos. Ja varam ar mūsu valodu speciālistu palīdzību kaut nedaudz sniegt palīdzīgu roku Ukrainai cīņā par brīvību, mēs to darām!

Esam gandarīti un pagodināti, ka “Stopify” idejas autors un iniciators Māris Upenieks tieši pie mums vērsās ar lūgumu atbalstīt ar platformas tulkošanu angļu un ukraiņu valodā, lai iniciatīva sasniegtu pēc iespējas plašāku starptautiskās sabiedrības daļu.

“Stopify” ir ziedojumu straumēšanas platforma, kas darbojas pēc ikmēneša abonementa principa – lietotājs var izvēlēties vienu no trim “abonēšanas plāniem”, ko iespējams jebkurā brīdī mainīt vai atcelt. Tā ir iespēja abonēt atbalstu Ukrainas armijai.

Vairāk par platformu šeit.