Scroll Top

Kas mēs esam?

1

JŪSU TULKOŠANAS BIROJS UN MĀCĪBU CENTRS SKRIVANEK

1

Uzņēmums Skrivanek ir viens no lielākajiem valodu pakalpojumu sniedzējiem pasaulē ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi valodu pakalpojumu jomā. Pašlaik tam ir gandrīz piecdesmit filiāļu dažādās pasaules valstīs. Skrivanek Baltic Latvijā darbojas no 2003. gada, saviem klientiem piedāvājot augstas kvalitātes valodu pakalpojumus.

JŪSU TULKOŠANAS BIROJS UN MĀCĪBU CENTRS SKRIVANEK

1

Uzņēmums Skrivanek ir viens no lielākajiem valodu pakalpojumu sniedzējiem pasaulē ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi valodu pakalpojumu jomā. Pašlaik tam ir gandrīz piecdesmit filiāļu dažādās pasaules valstīs. Skrivanek Baltic Latvijā darbojas no 2003. gada, saviem klientiem piedāvājot augstas kvalitātes valodu pakalpojumus.

MISIJA

Skrivanek Baltic = kvalitatīvi valodu pakalpojumi sekmīgai saziņai un ilgtspējīgam darbam Latvijā un ārvalstīs.

VĪZIJA

Skrivanek Baltic vīzija ir būt par uzņēmumu ar teicamu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem, apmierinātiem darbiniekiem un labu reputāciju.

MĒRĶI

  • būt sociāli atbildīgam un ilgtspējīgam uzņēmumam;
  • ieviest nozares jauninājumus uzņēmuma ikdienas darbā;
  • būt uzticamam un draudzīgam sadarbības partnerim mūsu klientiem un piegādātājiem;
  • līdzdarboties nozares izaugsmē un veicināt tās reputācijas un kvalitātes attīstību Latvijā.

VĒRTĪBAS

Elastība – mēs esam elastīgi, ātri pielāgojamies pastāvīgi mainīgajai valodu tehnoloģiju videi un augošajām klientu prasībām. Mūsu elastīgums palīdz realizēt mūsu klientu vajadzības. Nebaidāmies eksperimentēt, veicinot inovācijas un uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Tehnoloģijas – mēs atbalstām inovāciju pārnesi un izmantojam jaunākās tehnoloģijas, lai uzlabotu mūsu valodu pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti. Tehnoloģiju pielietojums un apņemšanās ieviest inovācijas mums palīdz nodrošināt augstu klientu apmierinātību.

Komandas darbs un sadarbība – mēs uzskatām, ka, sadarbojoties entuziasma pilniem profesionāļiem no visas pasaules, varam sasniegt izcilus rezultātus. Esam apņēmušies radīt iekļaujošu un daudzveidīgu darba vidi, kurā var attīstīties gan komandas, gan katrs no mums individuāli.

Atbildība un vērtības radīšana – mums rūp jūsu panākumi, tādēļ Skrivanek komandas apņemšanās ir radīt papildu pievienoto vērtību jūsu uzņēmējdarbības izaugsmei. Ja lūkojat pēc personalizētiem un ātriem valodu un tehnoloģiju risinājumiem, paļaujaties uz mums – Skrivanek.

MŪSU PRIEKŠROCĪBAS

ilgstoša pieredze

zinoši kolēģi septiņpadsmit valstīs

„vienas pieturas” valodu aģentūra

jaunāko nozares tehnoloģiju izmantojums

augsta kapacitāte apjomīgu projektu izstrādē

atsaucība un atbildība

MŪSU DARBINIEKI UN PIEGĀDĀTĀJI

MŪSU KOMANDA

Pašlaik Skrivanek Holding SE strādā vairāk nekā 360 štata darbinieku. Katrs no viņiem zina vismaz vienu svešvalodu. Uzņēmumā strādā filologi, radošo tekstu autori, datorspeciālisti, ekonomisti un analītiķi.

TULKOTĀJI

Visus tulkojumus veic valodas speciālisti mērķvalodā, kas tiem ir dzimtā: viņi dzīvo valstī, kurā šī valoda tiek lietota. Daudzi tulkotāji ir profesionālu tulkotāju asociāciju biedri. Mēs izvēlamies tulkotāju katram darbam, kolīdz esam saņēmuši visu informāciju par tā tematiku, un tas ļauj mums katrreiz izvēlēties visatbilstošāko tulkotāju.

KOREKTORI UN REDAKTORI

Katru tulkojumu pārbauda korektors un nozares redaktors, kam mērķvaloda ir dzimtā. Šie speciālisti nodrošina valodas labskanību un to, ka visā darbā tiek lietota precīza terminoloģija.

MŪSU PRIEKŠROCĪBAS

ilgstoša pieredze

zinoši kolēģi septiņpadsmit valstīs

„vienas pieturas” valodu aģentūra

jaunāko nozares tehnoloģiju izmantojums

augsta kapacitāte apjomīgu projektu izstrādē

atsaucība un atbildība

MŪSU DARBINIEKI UN PIEGĀDĀTĀJI

MŪSU KOMANDA

Pašlaik Skrivanek Holding SE strādā vairāk nekā 360 štata darbinieku. Katrs no viņiem zina vismaz vienu svešvalodu. Uzņēmumā strādā filologi, radošo tekstu autori, datorspeciālisti, ekonomisti un analītiķi.

TULKOTĀJI

Visus tulkojumus veic valodas speciālisti mērķvalodā, kas tiem ir dzimtā: viņi dzīvo valstī, kurā šī valoda tiek lietota. Daudzi tulkotāji ir profesionālu tulkotāju asociāciju biedri. Mēs izvēlamies tulkotāju katram darbam, kolīdz esam saņēmuši visu informāciju par tā tematiku, un tas ļauj mums katrreiz izvēlēties visatbilstošāko tulkotāju.

KOREKTORI UN REDAKTORI

Katru tulkojumu pārbauda korektors un nozares redaktors, kam mērķvaloda ir dzimtā. Šie speciālisti nodrošina valodas labskanību un to, ka visā darbā tiek lietota precīza terminoloģija.

Vasilijs-Ragacevics-Skrivanek-Baltic-direktors2
Vasilijs Ragačevičs
Direktors
Skrivanek biznesa attīstības vadītājs, Artūrs Peha
Artūrs Peha
Biznesa attīstības vadītājs
Skrivanek klientu attiecību vadītājs
Rihards Kursītis-Kursišs
Klientu attiecību vadītājs
Jelena-Laposka-Skrivanek-Baltic-administrativas-nodalas-vaditaja2
Jeļena Lapoška
Administratīvās nodaļas vadītāja
Aiga-Matveja-Skrivanek-Baltic-macibu-centra-vaditaja3
Aiga Matveja
Mācību centra vadītāja
Ivars-Treskovskis-Skrivanek-Baltic-tulkosanas-projektu-direktors2
Ivars Treskovskis
Tulkošanas projektu direktors
Lelde
Lelde Calmane
Kvalitātes nodaļas vadītāja
Janis-2
Jānis Luns
Mārketinga vadītājs
Uldis-Krumins-Skrivanek-Baltic-IT-administrators3
Uldis Krūmiņš
IT & DPO

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.