Scroll Top

Gruzīnu valodas mutiskie un rakstiskie tulkojumi

1

TULKOJUMI GRUZĪNU VALODĀ / TULKOT GRUZĪNU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA GRUZĪNU VALODĀ?

Tulkojumu cena no/uz gruzīnu valodu tiek noteikta katram pasūtījumam individuāli. Cenu veido vairākas komponentes, saskaņā ar tulkošanas biroja Skrivanek spēkā esošo cenrādi. Cenu veido tulkojamā materiāla apjoms, tulkojuma izpildes termiņi, teksta satura specifika, teksta atkārtošanās tulkojumā, grafiskā apstrāde, teksta formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildu izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, rakstisko un mutisko tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz gruzīnu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Skrivanek tulkošanas projektu vadītāji vienmēr sniedz detalizētu informāciju par tulkojuma cenu pirms tulkošanas projekta sākšanas. Katra pasūtījuma cena tiek noteikta individuāli saskaņā ar Skrivanek spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, teksta dublēšanos tulkojumā un citiem parametriem. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ/NO GRUZĪNU VALODAS:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus gruzīnu valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI GRUZĪNU VALODĀ / TULKOT GRUZĪNU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOŠANA GRUZĪNU VALODĀ?

Tulkojumu cena no/uz gruzīnu valodu tiek noteikta katram pasūtījumam individuāli. Cenu veido vairākas komponentes, saskaņā ar tulkošanas biroja Skrivanek spēkā esošo cenrādi. Cenu veido tulkojamā materiāla apjoms, tulkojuma izpildes termiņi, teksta satura specifika, teksta atkārtošanās tulkojumā, grafiskā apstrāde, teksta formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildu izvēlētie pakalpojumi.

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Jā, rakstisko un mutisko tulkojumu, lokalizācijas un adaptācijas pakalpojumu cenrādis no/uz gruzīnu valodu ir neatņemama mūsu sadarbības līguma ar klientiem daļa. Skrivanek tulkošanas projektu vadītāji vienmēr sniedz detalizētu informāciju par tulkojuma cenu pirms tulkošanas projekta sākšanas. Katra pasūtījuma cena tiek noteikta individuāli saskaņā ar Skrivanek spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, teksta dublēšanos tulkojumā un citiem parametriem. Lai jūs saņemtu cenas piedāvājumu, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu e-pastā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ/NO GRUZĪNU VALODAS:

Meklējiet valodu risinājumus gruzīnu valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR GRUZĪNU VALODU

Gruzīnu valoda ir viena no vecākajām un unikālākajām valodām pasaulē, kurai līdz pat mūsdienām ir izdevies saglabāt lielāko daļu oriģinālā alfabēta un izrunas. Tā atspoguļo gadsimtiem seno gruzīnu tautas vēsturi. Gruzīnu valoda ir valsts valoda visiem Gruzijas iedzīvotājiem; tā vieno kartvelu ciltis un citas etniskās grupas, kas vēsturiski dzīvo Gruzijas teritorijā. Gruzīnu valoda pieder pie Kaukāza valodām, valodu grupai, kurā runā Kaukāza kalnu reģionā, un šo valodu vēsture tiek datēta jau tūkstošgadēs. Tā ir kartvelu grupas valoda kopā ar tādām valodām kā mengrelu, svanu un lazu valodas. Pēc valodnieku domām, gruzīnu sarunvaloda radusies pirms tās rakstiskās formas, un liecības par tās senajām saknēm apstiprina mūsdienu dialekti. Gruzīnu valodas dialekti atbilst gruzīnu etnogrāfiskajam iedalījumam. Kopumā gruzīnu valodā ir vismaz 17 dialekti, kas saglabā unikālas morfoloģiskās, sintaktiskās, leksiskās un fonētiskās iezīmes. Piemēram, kalnainajos Kazbegi, Hevsuretijas un Tušetijas reģionos cilvēki lieto neparastus izteicienus un vārdu formas, kas nav izplatītas citās valsts daļās. Tā kā akcenti un terminoloģija katrā reģionā ir unikāla, ir diezgan viegli noteikt, no kuras Gruzijas daļas ir nākusi persona.

Gruzīnu valodas dialekti:

  • Rietumgruzijā – adžāriešu, guriešu, imeretiešu, lečhumiešu un račiniešu dialekti.
  • Austrumgruzijā – kartliešu (literārās valodas pamatā), kahetiešu, moheviešu, mtiulu, pšavu, tušinu un hevsūru dialekti.
  • Dienvidgruzijā – džavahu un meshu dialekti.
  • Ārpus Gruzijas – ingoloicu (Azerbaidžānā), fereidaniešu (Irānā) un imerhevcu (Turcijā).

Senākā informācija par gruzīnu valodu ir atrodama 2. gs. piezīmēs, ko sarakstījis romiešu orators Markuss Kornēlijs Frontons, kurš minējis, ka Gruzijas austrumu ibērieši runāja ar imperatoru Marku Aurēliju “nesaprotamā valodā”. Agrākās liecības par gruzīnu rakstības esamību ir datētas ar mūsu ēras 430. gadu. Tā ir akmens plāksne, kas atrasta Palestīnā. Uz plāksnes ir teksts asomtavruli rakstu formā, kas bija pirmā gruzīnu valodas rakstītā forma.

GRUZĪNU ALFABĒTS

Gruzīnu alfabēts ir gruzīnu valodas, kā arī dažu mazskaitlīgāku (mengrelu, lazu, svanu) valodu pierakstam lietots fonogrāfisks raksts. Vēsture liecina, ka to radīja ap 412. gadu p. m. ē. gruzīnu mitraisma priesteri. Par raksta paraugu tiek uzskatīti gan aramiešu, gan feniķiešu raksti. Ibērijas cars Parnavazs I 284. gadā p. m. ē. to reformēja, radīdams pirmo gruzīnu raksta formu — asomtavruli (kapitālrakstu).

Gruzīnu raksts vēsturiski pastāvējis trīs dažādos veidos:

  • Asomtavruli (kapitālraksts) — lietots līdz 9.—10. gadsimtam, pēc tam tikai virsrakstos;
  • Nushuri (mazo burtu raksts) — lietots no 9. līdz 10. gadsimtam, pēc tam līdz 19. gadsimtam tikai garīgajos tekstos;
  • Mhedruli (laicīgais raksts) — lieto no 11. gadsimta līdz mūsdienām.

Iesākumā mhedruli bija 38 burti, bet no 19. gadsimta 60. gadiem — 33 burti. Raksta horizontāli no kreisās puses uz labo. Gruzīnu rakstā nav lielo burtu. Dažu burtu izruna ir sastopama tikai gruzīnu valodā, līdz ar to gruzīnu valoda ir viena no sarežģītākajām valodām pasaulē. Gruzīnu alfabēts piesaista uzmanību ar savu burtu kaligrāfiju, katru burtu var uzskatīt par īstu mākslas darbu, tie ir tik skaisti, unikāli un izsmalcināti. Alfabēts ir iekļauts UNESCO nemateriālā kultūras mantojumu sarakstā kā viens no vecākajiem un skaistākajiem alfabētiem pasaulē.

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ GRUZĪNU VALODĀ?

Pasaulē ir aptuveni 4,1 milj. cilvēku, kuru dzimtā valoda ir gruzīnu valoda. Lielākā daļa runātāju dzīvo Gruzijā — 3,7 milj. cilvēku; pārējo runātāju skaitu veido gruzīnu diasporas ārvalstīs: Krievijā — 130 tūkst.; Turcijā — 100 tūkst., Ukrainā —23 tūkst.; Irānā — 10 tūkst.; Azerbaidžānā — 14,2 tūkst., kā arī neliels skaits gruzīnu citās valstīs.

CIK SAREŽĢĪTA IR GRUZĪNU VALODA?

Gruzīnu valoda tiek uzskatīta par 4. sarežģītāko valodu pasaulē. Tai ir savs unikāls alfabēts, kuram nav analogu nevienā citā pasaules valodā. Gruzīnu alfabēts ir viens no senākajiem pasaulē. Daudzas skaņas gruzīnu valodas izrunā nav sastopamas nevienā citā valodā. Arī gramatiskās formas ir specifiskas, tekstos neizmanto lielos burtus, daudzi vārdi sastāv lielākoties no līdzskaņiem, tādēļ to izruna ir ļoti sarežģīta.

GRUZĪNU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek tulku un tulkotāju komanda strādā gan ar tipveida dokumentu rakstiskajiem tulkojumiem, gan notariāli apliecinātiem tulkojumiem. Tulkošanas birojs Skrivanek nodrošina arī tekstu gruzīnu valodā korektūru un stilistisko uzlabošanu, ja nepieciešams tiek veikta redaktūra un terminoloģijas pārbaude. Mūsu gruzīnu valodas speciālisti var sniegt informāciju par kultūras atšķirībām, lietišķo etiķeti, vēsturi un Gruzijas tradīcijām.

Biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no/uz gruzīnu valodu – e-komercijas satura un mājaslapu tulkojumus, reklāmas saukļu, mārketinga tulkojumus. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus.

GRUZĪNU VALODA BIZNESĀ

Gruzīnu valoda kā biznesa valoda pamatā tiek izmantota tikai Gruzijas teritorijā. Ņemot vērā faktu, ka gruzīnu tautai viņu valoda, tāpat kā vēsture, tradīcijas ir viņu lielākais lepnums un bagātība, biznesa attiecību veidošanai ar Gruzijas uzņēmējiem, liela vērtība būtu zināt kaut dažas frāzes gruzīnu valodā.

Biznesa kontaktu dibināšanai gruzīnu uzņēmēji bieži izmanto arī krievu un angļu valodu.

GRUZĪNI LATVIJĀ

Gruzīnu diaspora Latvijā ir neliela – galvenokārt studenti, kuri šeit atbraukuši iegūt izglītību. Ir arī tie cilvēki, kuri uz Latviju pārcēlušies pirms daudziem gadiem, tāpēc ir labi integrējušies un pat ieguvuši Latvijas pilsonību. Latvijā mitinās gan gruzīnu izcelsmes ārsti, gan ļoti daudz mākslinieku. Kopš 1993. gada Latvijā darbojas Latvijas gruzīnu biedrība “Samšoblo”, kas apvieno visus Latvijā dzīvojošos gruzīnus un Gruzijas atbalstītājus: facebook.com/LGBsamsoblo

Latvijā atrodas arī Gruzijas vēstniecība: latvia.mfa.gov.ge

GRUZĪNU VALODAS DIENA

Katru gadu 14. aprīlī Gruzijā atzīmē gruzīnu valodas dienu. Lai gan šī diena pirmo reizi tika atzīmēta 1990. gadā, tās vēsture aizsākās līdz ar Padomju Savienības plāniem 1978. gadā Gruzijas Padomju Republikā atcelt valodas oficiālo statusu. Padomju Savienības laikā Gruzija bija viena no retajām republikām, kur dzimtā valoda bija arī republikas oficiālā valoda. Taču 1978. gadā valodas statuss tika apdraudēts pieņemtās 1977. gada padomju konstitūcijas dēļ, kurā gruzīnu valodai tiktu atņemts oficiālās valodas statuss. Šis lēmums ļoti sadusmoja gruzīnu studentus, kuri 1978. gada 14. aprīlī, dienā, kad bija jāratificē tiesību akti, devās gājienā pa Tbilisi ielām. Tas viss vainagojās ar protestiem pie valdības ēkām un toreizējā Tbilisi parkā, kas tagad pazīstams kā Dedaena vai Dzimtās valodas parks. Toreizējais Gruzijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas pirmais sekretārs Eduards Ševardnadze vispirms aicināja studentus izbeigt demonstrācijas. Tomēr, saprotot to, ka ar aicinājumu vien nepietiks un to, cik ļoti svarīgs ir valodas jautājums gruzīnu tautai, Ševardnadze vienojās ar Kremli, ka neatņems gruzīnu valodai tās oficiālo statusu. Tas bija bezprecedenta notikums: masu demonstrācijas pārliecināja padomju varu un lēmums patiesi tika atcelts.

Dokumentu tulkojumi gruzīnu valodā
Mutiskie tulkojumi gruzīnu valodā

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM UZ/NO GRUZĪNU VALODAS:

GRUZĪNU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

gruzīnu–latviešu; latviešu–gruzīnu; gruzīnu–lietuviešu; lietuviešu–gruzīnu; igauņu–gruzīnu; gruzīnu–igauņu; angļu–gruzīnu; gruzīnu–angļu; krievu–gruzīnu; gruzīnu–krievu; poļu–gruzīnu; gruzīnu –poļu; ukraiņu–gruzīnu; gruzīnu–ukraiņu; čehu–gruzīnu; gruzīnu–čehu; vācu–gruzīnu; gruzīnu–vācu; spāņu–gruzīnu; gruzīnu–spāņu; franču–gruzīnu; gruzīnu–franču; itāļu–gruzīnu; gruzīnu–itāļu; dāņu–gruzīnu; gruzīnu–dāņu; zviedru–gruzīnu; gruzīnu–zviedru; norvēģu–gruzīnu; gruzīnu–norvēģu; somu–gruzīnu; gruzīnu–somu, gruzīnu–arābu; arābu–gruzīnu; gruzīnu–armēņu, armēņu–gruzīnu; gruzīnu–baltkrievu, baltkrievu–gruzīnu; bulgāru–gruzīnu, gruzīnu–bulgāru; gruzīnu–ebreju, ebreju–gruzīnu, gruzīnu–grieķu, grieķu–gruzīnu; gruzīnu–gruzīnu; gruzīnu–gruzīnu; gruzīnu–hindi; hindi–gruzīnu; gruzīnu–holandiešu; holandiešu–gruzīnu; gruzīnu–korejiešu; korejiešu–gruzīnu; gruzīnu–kurdu; kurdu–gruzīnu; gruzīnu–ķīniešu; ķīniešu–gruzīnu; gruzīnu–portugāļu; portugāļu–gruzīnu; gruzīnu–rumāņu; rumāņu–gruzīnu; gruzīnu–slovāku; slovāku–gruzīnu; gruzīnu–slovēņu; slovēņu–gruzīnu; gruzīnu–turku; turku–gruzīnu; gruzīnu–ungāru; ungāru–gruzīnu u. c.