Tulkošanas datņu formāti

1

POPULĀRĀKIE DATŅU FORMĀTI, KURUS IKDIENĀ TULKOJAM

LIETOTNE
DATNES FORMĀTS
A JS file is a text file containing JavaScript code that is used to execute JavaScript instructions in web pagejs
A SYS file is a system file used by Microsoft DOS and Windows operating systems. It contains system settings and variables, as well as functions that are used to run the operating systemsys
Active Server Page file formatasp
Active Server Page Extended (ASPX) fileaspx
Adobe FrameMakermif
Adobe InDesign in XML formatinx
Adobe PhotoDeluxe Image filepdd
Adobe PhotoShoppsd
Apple Safari and Mac OS X operating systemsstrings
ASP.NET Web User Control fileascx
Bilingual file format with tab separated value (TSV) data, where each line represents a translatable unitcatkeys
Borland Package Librarybpl
Calc program included in Apache OpenOfficeots
Comma-separated values (CSV) filecsv
Compiled HTML file formatchm
Compressed backup filesdbk
Darwin Information Typing Architecture filedita
Digital Line Graph filesdlg
DITA XML fileditamap
Document template saved in OASIS’ OpenDocument standard formatott
Document Type Definition fileDTD
E-book file formatepub
File extension for files mainly used in Java related technologies to store the configurable applicationproperties
File that uses a two-dimensional vector graphic formatsvg
Game resource filelang
Google Application Resource Bundlesarb
HTML Help Workshop filehhc
Hypertext Markup Language filehtm, html
INC is a file extension for a text file used with several programming languages. INC stands for INClude filesinc
InDesign fileidml, indd
INI is a file extension for an initialization file format used by Microsoft Windowsini
Internet document setits
Java file extensionjava
Java resourcesj2ee, j2se, j2me, war
Java Server Pages file formatjsp
Java ARchivejar
Java class fileclass
JavaScript Object Notationjson
Lightweight markup language with plain-text-formatting syntaxmarkdown
Linux and Unix systems GUI filedesktop
Macromedia’s Captivate software applicationrd
Markdown Documentation Filesmd
MemoQ Compressed XLIFF Archivemqxlz
MemoQ document formatmqxliff
Microsoft Excel filesxls, xlsm, xlsx, xlt, xltm, xltx
Microsoft HTML Helphhk
Microsoft Installer file parsermsi
Microsoft Powerpoint filepot, potm, potx, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx
Microsoft Visio 2013 and abovevstx
Microsoft Visio application that supports macrosvsdm
Microsoft Visio softwarevtx
Microsoft Visio Stencil filesvssm
Microsoft Word filedoc, docm, docx, dot, dotm, dotx
Microsoft’s. NET Framework; stores objects and strings for a program in an XML formatresx
ODS is a spreadsheet file format used by OpenOffice/StarOfficeods
Open Document Master Documentodm
OpenDocument Text Document fileodt
OpenOffice presentation template filesotp
Photoshop Document Templatepsdt
PHP file is a webpage that contains PHP (Hypertext Preprocessor) codephp
PLIST file is a settings fileplist
Portable Document Formatpdf
Portable Object file parserpo
Presentation file format used by OpenOffice.orgodp
Rich Text Format documentrtf
SDL Intermediate Translation Documentitd
SDLXLIFF is an XML based file format specially developed for use in SDL Trados Studiosdlxliff
SQL is a file extension for a Structured Query Language file format written in ASCII. SQL files are used by database productssql
Stencils created with Microsoft Visio 2013 and abovevssx
SubRip Subtitle filesrt
TAG file is a data file used by DataFlex and SQL Connectivity Kittag
Template files created with Microsoft Visio that support macrosvstm
Text documents containing subtitle details of digital videossub
Text file that contains TypeScript codets
TMX is a file extension used by some CAT (Computer Aided Translation) tools. TMX file uses XML data formattmx
Trados Tag Documentttx
TXT file is a standard text document that contains unformatted texttxt
TypeExtensible Hypertext Markup Language Documentxhtm
Visio drawing XML filevdx, vsdx
Visio Stencil XML Filevsx
Visual Basic 6 projectfrm, vbp
Visual Studio and Borland C++rc, rc2
Web page written in XHTMLxhtml
Web Video Text Tracks (WebVTT) formatvtt
.wiki formatted text filewiki
Windows 8 Modern UI filesresjson
Windows Standard Resourcesdll, exe, ocs
XML (Extensible Markup Language) data filexml
XML Localisation Interchange File Formatxlf, xliff
XML-based Extensible TreeGraph (XTG) formatxtg
YAML Ain’t Markup Languageyaml
YouTube videos to display subtitles or closed captionssbv
ZIP is an archive file format that supports lossless data compression. In Memsource allows to upload multiple files from archivezip
un citi datņu formāti.

KĀDAS CAT PROGRAMMAS IZMANTOJAM?

Mēs izmantojam šobrīd pasaulē modernākās un populārākās programmas.

  • Memsource;
  • SDL Trados;
  • Across;
  • Transit NXT;
  • Wordfast Pro;
  • u. c.

NEPIECIEŠAMS TULKOJUMS?
NEATRADĀT SAVAS DATNES FORMĀTU?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2020. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.