Scroll Top

Tulkošanas datņu formāti

1

POPULĀRĀKIE DATŅU FORMĀTI, KURUS IKDIENĀ TULKOJAM

LIETOTNE
DATNES FORMĀTS
A JS file is a text file containing JavaScript code that is used to execute JavaScript instructions in web page js
A SYS file is a system file used by Microsoft DOS and Windows operating systems. It contains system settings and variables, as well as functions that are used to run the operating system sys
Active Server Page file format asp
Active Server Page Extended (ASPX) file aspx
Adobe FrameMaker mif
Adobe InDesign in XML format inx
Adobe PhotoDeluxe Image file pdd
Adobe PhotoShop psd
Apple Safari and Mac OS X operating systems strings
ASP.NET Web User Control file ascx
Bilingual file format with tab separated value (TSV) data, where each line represents a translatable unit catkeys
Borland Package Library bpl
Calc program included in Apache OpenOffice ots
Comma-separated values (CSV) file csv
Compiled HTML file format chm
Compressed backup files dbk
Darwin Information Typing Architecture file dita
Digital Line Graph files dlg
DITA XML file ditamap
Document template saved in OASIS’ OpenDocument standard format ott
Document Type Definition file DTD
E-book file format epub
File extension for files mainly used in Java related technologies to store the configurable application properties
File that uses a two-dimensional vector graphic format svg
Game resource file lang
Google Application Resource Bundles arb
HTML Help Workshop file hhc
Hypertext Markup Language file htm, html
INC is a file extension for a text file used with several programming languages. INC stands for INClude files inc
InDesign file idml, indd
INI is a file extension for an initialization file format used by Microsoft Windows ini
Internet document set its
Java file extension java
Java resources j2ee, j2se, j2me, war
Java Server Pages file format jsp
Java ARchive jar
Java class file class
JavaScript Object Notation json
Lightweight markup language with plain-text-formatting syntax markdown
Linux and Unix systems GUI file desktop
Macromedia’s Captivate software application rd
Markdown Documentation Files md
MemoQ Compressed XLIFF Archive mqxlz
MemoQ document format mqxliff
Microsoft Excel files xls, xlsm, xlsx, xlt, xltm, xltx
Microsoft HTML Help hhk
Microsoft Installer file parser msi
Microsoft Powerpoint file pot, potm, potx, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx
Microsoft Visio 2013 and above vstx
Microsoft Visio application that supports macros vsdm
Microsoft Visio software vtx
Microsoft Visio Stencil files vssm
Microsoft Word file doc, docm, docx, dot, dotm, dotx
Microsoft’s. NET Framework; stores objects and strings for a program in an XML format resx
ODS is a spreadsheet file format used by OpenOffice/StarOffice ods
Open Document Master Document odm
OpenDocument Text Document file odt
OpenOffice presentation template files otp
Photoshop Document Template psdt
PHP file is a webpage that contains PHP (Hypertext Preprocessor) code php
PLIST file is a settings file plist
Portable Document Format pdf
Portable Object file parser po
Presentation file format used by OpenOffice.org odp
Rich Text Format document rtf
SDL Intermediate Translation Document itd
SDLXLIFF is an XML based file format specially developed for use in SDL Trados Studio sdlxliff
SQL is a file extension for a Structured Query Language file format written in ASCII. SQL files are used by database products sql
Stencils created with Microsoft Visio 2013 and above vssx
SubRip Subtitle file srt
TAG file is a data file used by DataFlex and SQL Connectivity Kit tag
Template files created with Microsoft Visio that support macros vstm
Text documents containing subtitle details of digital videos sub
Text file that contains TypeScript code ts
TMX is a file extension used by some CAT (Computer Aided Translation) tools. TMX file uses XML data format tmx
Trados Tag Document ttx
TXT file is a standard text document that contains unformatted text txt
TypeExtensible Hypertext Markup Language Document xhtm
Visio drawing XML file vdx, vsdx
Visio Stencil XML File vsx
Visual Basic 6 project frm, vbp
Visual Studio and Borland C++ rc, rc2
Web page written in XHTML xhtml
Web Video Text Tracks (WebVTT) format vtt
.wiki formatted text file wiki
Windows 8 Modern UI files resjson
Windows Standard Resources dll, exe, ocs
XML (Extensible Markup Language) data file xml
XML Localisation Interchange File Format xlf, xliff
XML-based Extensible TreeGraph (XTG) format xtg
YAML Ain’t Markup Language yaml
YouTube videos to display subtitles or closed captions sbv
ZIP is an archive file format that supports lossless data compression. In Memsource allows to upload multiple files from archive zip
un citi datņu formāti.

KĀDAS CAT PROGRAMMAS IZMANTOJAM?

Mēs izmantojam šobrīd pasaulē modernākās un populārākās programmas.

 • Memsource;
 • SDL Trados;
 • Across;
 • Transit NXT;
 • Wordfast Pro;
 • u. c.

NEPIECIEŠAMS TULKOJUMS?
NEATRADĀT SAVAS DATNES FORMĀTU?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

KĀDAS CAT PROGRAMMAS IZMANTOJAM?

Mēs izmantojam šobrīd pasaulē modernākās un populārākās programmas.

 • Memsource;
 • SDL Trados;
 • Across;
 • Transit NXT;
 • Wordfast Pro;
 • u. c.

NEPIECIEŠAMS TULKOJUMS?
NEATRADĀT SAVAS DATNES FORMĀTU?

Sagatavosim jums piedāvājumu un nodrošināsim konsultāciju.

TIRGŪ JAU VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS!

Mums ir plaša pieredze tekstu tulkošanā par dažādām tēmām.

0
+
Valodu dažādās kombinācijās
0
+ milj.
Iztulkotu vārdu 2023. gadā
0
+
Valodu speciālistu
0
ISO sertifikāti

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

LTRK logo
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Līga Sičeva, Eiropas Savienības projektu daļas vadītāja

Sadarbības laikā SIA Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā atbildīgs sadarbības partneris, kas ievēro klienta vēlmes, tulkojumus veic augstā profesionālā kvalitātē, ievērojot nozares terminoloģiju, konfidencialitāti un noteiktos darbu izpildes termiņus.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Latvijas Republikas ģērbonis
Izglītības un zinātnes ministrija
E. Severs, Valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors, valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Sadarbību ar SIA Skrivanek Baltic vērtējam kā ļoti sekmīgu, jo uzņēmumam ir atbilstoša pieredze un kvalificēti darbinieki, kas spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Tulki veica darbu kvalitatīvi un ar lielu atbildības sajūtu. Īpaši novērtējām tulku atsaucību un daudzveidīgo profesionālo pieredzi, sadalot tulku pārus pa nozaru sekcijām. Sekciju darba sinhronā tulkošana prasīja ne tikai pastiprinātu uzmanību, bet arī specifiskas un aktuālas terminoloģijas zināšanas.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.