Scroll Top

Vjetnamiešu valoda – tulkojumi un citi vjetnamiešu valodas risinājumi

1

Vjetnamiešu valoda – tulkojumi un citi vjetnamiešu valodas risinājumi

1

TULKOJUMI VJETNAMIEŠU VALODĀ / TULKOT VJETNAMIEŠU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI VJETNAMIEŠU VALODĀ?

Katram tulkojumam, vai tas būtu uz vai no vjetnamiešu valodas, cenu nosaka individuāli. Tiek ņemtas vērā dažādas komponentes − tulkojamā materiāla apjoms, izpildes termiņi, teksta satura specifika, teksta atkārtošanās tulkojumā, grafiskā apstrāde, teksta formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildus izvēlētie pakalpojumi (notariāls apliecinājums, apostille, drukas maketa sagatavošana u. c. pakalpojumi).

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, lai noskaidrotu precīzas tulkojuma vjetnamiešu valodā izmaksas, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu mūsu e-pastā. Mūsu tulkošanas projektu vadītāji sazināsies ar jums un informēs par tulkojuma izmaksām pirms projekta uzsākšanas. Tulkojuma cena tiek noteikta saskaņā ar Skrivanek spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, teksta dublēšanos tulkojumā un citiem parametriem. Mēs nodrošinām 100% konfidencialitāti un uzņemamies pilnu atbildību par teksta apstrādes procesu kvalitāti un katra projekta savlaicīgu īstenošanu neatkarīgi no tā apjoma vai sarežģītības pakāpes.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM VJETNAMIEŠU VALODĀ:

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Meklējiet valodu risinājumus vjetnamiešu valodā? Sazinieties ar mums!

TULKOJUMI VJETNAMIEŠU VALODĀ / TULKOT VJETNAMIEŠU VALODĀ

CIK MAKSĀ TULKOJUMI VJETNAMIEŠU VALODĀ?

Katram tulkojumam, vai tas būtu uz vai no vjetnamiešu valodas, cenu nosaka individuāli. Tiek ņemtas vērā dažādas komponentes − tulkojamā materiāla apjoms, izpildes termiņi, teksta satura specifika, teksta atkārtošanās tulkojumā, grafiskā apstrāde, teksta formatēšana, koriģēšana, kā arī klienta papildus izvēlētie pakalpojumi (notariāls apliecinājums, apostille, drukas maketa sagatavošana u. c. pakalpojumi).

VAI IR PIEEJAMS TULKOJUMU CENRĀDIS?

Protams, lai noskaidrotu precīzas tulkojuma vjetnamiešu valodā izmaksas, gaidīsim jūsu tulkojamo materiālu mūsu e-pastā. Mūsu tulkošanas projektu vadītāji sazināsies ar jums un informēs par tulkojuma izmaksām pirms projekta uzsākšanas. Tulkojuma cena tiek noteikta saskaņā ar Skrivanek spēkā esošo cenrādi, pamatojoties uz vārdu skaitu avota tekstā, teksta dublēšanos tulkojumā un citiem parametriem. Mēs nodrošinām 100% konfidencialitāti un uzņemamies pilnu atbildību par teksta apstrādes procesu kvalitāti un katra projekta savlaicīgu īstenošanu neatkarīgi no tā apjoma vai sarežģītības pakāpes.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM VJETNAMIEŠU VALODĀ:

Meklējiet valodu risinājumus vjetnamiešu valodā? Sazinieties ar mums!

INTERESANTI FAKTI PAR VJETNAMU UN VJETNAMIEŠU VALODU

Vjetnamiešu valoda ir austroaziātu valodu saimes vjetu valodu grupas valoda un oficiālā valsts valoda Vjetnamā. Aptuveni pirms 150 gadiem vjetnamiešu valoda tika klasificēta kā austroaziātu valodu saimes monu-khmeru atzara valoda. Pēc tam tika konstatēts, ka tā tomēr radnieciski ir tuvāka mjonu valodai nekā pārējām monu-khmeru valodām, tāpēc tika izveidots vjetu-mjonu valodu atzars, kurā iekļāva vēl citas valodas, kas bija tuvākās šīm valodām. Pašu terminu “vjetu valodas” ieviesa valodnieks Heiss (La Vaughn H. Hayes) 1992. gadā. Vjetnamiešu valoda ir vienzilbīga valoda. Tas nozīmē, ka vārdiem vjetnamiešu valodā nav locījumu, to vietā tiek izmantoti muzikāli akcenti. Tos nosaka diakritiskās zīmes, kas tiek rakstītas virs un zem patskaņa. Vjetnamiešu valodai ir seši dažādi akcenti. Tas gan apgrūtina valodas apguvi. Salīdzinājumam, mandarīnu ķīniešu valodā ir četri akcenti (ieskaitot neitrālos), bet savukārt kantoniešu valodā ir pat veseli astoņi akcenti. Vjetnamiešu valodā nav arī sieviešu vai vīriešu dzimtes. Vjetnamieši neuzrunā viens otru vārdā. Tāpat kā daudzās Āzijas kultūrās, arī Vjetnamā visus sauc par “māsu”, “brāli”, “tēvoci” utt. Pat laulāti pāri, runājot viens ar otru, lieto vārdu “māsa” vai “brālis”. Tas ir vjetnamiešu veids, kā izrādīt cieņu. Mūsdienās vjetnamiešu valodu var dzirdēt runājam daudzviet pasaulē ne tikai Ķīnā, Kambodžā vai Laosā. Faktiski aptuveni 90 miljoni cilvēku pasaulē runā vjetnamiešu valodā. Vjetnamai ir 94% rakstpratības līmenis. Vjetnamiešu valoda ir sestā lielākā valoda Amerikas Savienotajās Valstīs, septītā lielākā valoda Austrālijā bet Francijā tā ieņem astoto vietu. Tiek uzskatīts, ka Vjetnama ir sadalīta trīs galvenajos reģionos (ziemeļu, centrālajā un dienvidu), un katram reģionam ir atšķirīgi dialekti. Tiek uzskatīts, ka ziemeļu reģiona iedzīvotājiem, īpaši Hanojas galvaspilsētā, ir visizplatītākā izruna. Galvenās atšķirības starp šiem dialektiem ir izmantotās skaņas, izruna un daži vārdu krājumi. Vjetnamas ziemeļu daļu gan politiski, gan kultūras ziņā ļoti ietekmēja ķīnieši, kas tur dominēja 2. gadsimtā pirms mūsu ēras. Pēc pirmās Vjetnas karaļvalsts rašanās 10. gadsimta sākumā valdošā šķira pieņēma klasisko ķīniešu valodu kā formālo valsts pārvaldes, zinātnisko un literatūras līdzekli. Šajā gadsimtā vjetnamieši izveidoja chữ nôm (modificētu ķīniešu rakstzīmju kopu), pamatojoties uz tradicionālo ķīniešu rakstības sistēmu, lai rakstītu un aprakstītu savus vjetnamiešu vārdus, kas nepastāvēja ķīniešu valodā. Līdz ar ķīniešu valodas dominēšanu radās stipra ķīniešu vārdu krājuma un gramatikas ietekme. Piemēram, daži vārdi vjetnamiešu valodā, kas cēlušies no ķīniešu valodas ir gia đình − ģimene, đồng ý − piekrist. Daļa vjetnamiešu leksikas visās jomās sastāv no ķīniešu-vjetnamiešu kombinētiem vārdiem (tie ir aptuveni trešdaļa no vjetnamiešu leksikas, un tie var veidot pat 60% no oficiālajos tekstos izmantotā vārdu krājuma). Kad 19. gadsimta beigās Francija iebruka Vjetnamā, franču valoda pakāpeniski nomainīja ķīniešu valodu kā oficiālo valodu izglītībā un valsts pārvaldē. Tradicionālā ķīniešu valoda valstī oficiāli vairs netika lietota. Vjetnamieši pieņēma daudzus franču terminus, piemēram, đầm – dāma − no  ranču madamega − dzelzceļa stacija − no franču gare, sơ mi – krekls – no franču chemise, pho mat – siers − no franču fromage, bo – sviests − no franču beurre un búp bê – lelle – no franču poupée. Līdzīgi zviedru valodai vjetnamiešu valodā ir daudz apvienotu vārdu, piemēram, tủ lạnh (skapis auksts) ir ledusskapis un ngựa vằn (zirgs strīpa) ir zebra. Piemēram, Čehijas Republikā vjetnamiešu valoda šodien tiek atzīta par vienu no 14 mazākumtautību valodām, pamatojoties uz to iedzīvotāju kopienām, kas valstī dzīvo tradicionāli vai ilgstoši. Šāds vjetnamiešu valodas statuss piešķir tiesības uz kopienas pārstāvi Valdības Tautību padomē, kas ir Čehijas valdības padomdevēja iestāde nacionālo minoritāšu politikas jautājumos. Vjetnamiešu valodu arvien biežāk var apgūt skolās un iestādēs ārpus Vjetnamas, un to lielā mērā veicina tās lielā diaspora pasaulē. Valstīs, kurās ir lielas vjetnamiešu valodas kopienas, piemēram, Amerikas Savienotājās Valstīs, Francijā, Austrālijā, Kanādā, Vācijā un Čehijā, vjetnamiešu valodas izglītība lielā mērā pilda kultūras un tradīciju tālāknodošanas funkciju, lai iepazīstinātu vjetnamiešu imigrantu pēcnācējus ar viņu senču kultūras mantojumu. Kopš 1980. gadiem daudzās vjetnamiešu valodā runājošās kopienās visā pasaulē ir nodibinātas vjetnamiešu skolas. Amerikas Savienotajās valstīs vien 39 vjetnamiešu skolas un pat vairākas universitātes, kas piedāvā iespēju apgūt vjetnamiešu valodu. Tāpat kopš 80. gadu beigām vjetnamiešu-vācu kopiena ir izmantojusi pilsētu valdību atbalstu, lai vidusskolu mācību programmās iekļautu vjetnamiešu valodu, lai mācītu, atgādinātu un veicinātu vēlmi vjetnamiešu vācu studentiem apgūt viņu dzimto valodu. Turklāt ļoti daudzi vācieši ir tieši izvēlējušies studēt vjetnamiešu valodu sakarā ar augošajām biznesa iespējām.

Ar vairāk nekā 2500 jūdžu garu piekrasti, Vjetnama ekonomiski un gastronomiski lielā mērā ir atkarīga no zvejas — jūra ir pabarojusi valsti visos laikos. Zvejnieki uzskata, ka vaļi tos pasargā, kad tie atrodas jūrā, un daudzos gadījumos palīdz laivām atrast krastu, kad laikapstākļi ir slikti. Ir neskaitāmi stāsti par dzīvībām, ko izglābis valis, kurš vētras laikā vedis laivas drošībā. Vaļu pielūgšana ir plaši izplatīta piekrastē, bet dīvainā kārtā tā ir biežāk sastopama valsts centrālajās daļās. Vecās laivas tiek pārveidotas par svētnīcām un tempļiem vai uzcelti jauni tempļi. Altāri ir piepildīti ar vaļu kauliem, un zvejnieki pulcējas tur, lai lūgtu par drošību un labklājību jūrā.

Vjetnama ir otrais lielākais kafijas ražotājs pasaulē pēc Brazīlijas. Pirmo kafiju Vjetnamā ieveda kāds franču priesteris 19. gadsimta vidū. Mūsdienās vjetnamiešu kafija ir viena no labākajām pasaulē un tiek eksportēta galvenokārt uz Eiropu. Vjetnamiešu kafiju pasniedz saldu un stipru, ar ledu, bieži vien arī ar saldinātu iebiezināto pienu. Saldināta iebiezinātā piena, nevis svaiga piena izmantošana saistās ar tā pieejamību un vieglāku uzglabāšanu tropu klimatā. Pēdējā laikā kafejnīcās lielu popularitāti piedzīvojusi tradicionālā olu kafija.

Visā tās vēsturē Vjetnama ir piedzīvojusi daudzus karus un okupācijas periodus, taču valsts ir saglabājusi savu identitāti, pateicoties tautas pasakām un dzejai. Vjetnamas vēsturē ir daudz varoņu, un stāsti par viņiem ir ļoti svarīga kultūras sastāvdaļa. Šie slavenie varoņi bieži tiek citēti, un tiem ir ievērojama loma mūsdienu dziesmās un dzejoļos, un tie joprojām sniedz svarīgus morālos norādījumus vjetnamiešiem. Tāpat ļoti bieži var redzēt jauniešus pavadām laiku parkos un kafejnīcās, spēlējot ģitāru un dziedot populāras un tradicionālas dziesmas. Vīriešu asaru izrādīšana vispār netiek uzskatīta par nevīrišķīgu.

Tulkojumi vjetnamiešu valodā
Vjetnamiešu valodas tulks un tulkotājs

VJETNAMIEŠU VALODAS ALFABĒTS

Vjetnamiešu valoda vēsturiski tika rakstīta, izmantojot Chữ Nôm logogrāfisku rakstību, kuras pamatā ir ķīniešu rakstzīmes − Chữ Hán. Lai pierakstītu ķīniešu-vjetnamiešu vārdu krājumu un dažus vietējos vjetnamiešu vārdus, tika izgudrotas arī daudzas vietējās rakstzīmes. Franču koloniālā vara panāca Vjetnamā vjetnamiešu alfabēta Chữ Quốc ngữ oficiālu pieņemšanu, kura pamatā ir latīņu rakstība. Akcentu un dažu fonēmu apzīmēšanai tajā izmanto divskaņus un diakritiskās zīmes. Vjetnamiešu alfabēts (vjetnamiešu valodā Chữ Quốc ngữ − “valsts valodas raksts”) ir mūsdienu latīņu rakstības alfabēts vai rakstīšanas sistēma vjetnamiešu valodā. Vjetnamiešu alfabētā ir 29 burti, tostarp septiņi burti, kas ar četrām diakritiskajām zīmēs: ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ. Akcenta apzīmēšanai tiek izmantotas vēl piecas diakritiskās zīmes (piemēram, à, á, , ã un ). Sarežģītā patskaņu sistēma un lielais burtu skaits ar diakritiskajām zīmēm, ko var salikt divas reizes uz viena burta, piemēram, nhất, ļauj viegli atšķirt vjetnamiešu ortogrāfiju no citām rakstīšanas sistēmām, kas izmanto latīņu alfabētu.

Dokumentu tulkojumi vjetnamiešu valodā
Tulkošana vjetnamiešu valodā

KUR UN CIK DAUDZ RUNĀ VJETNAMIEŠU VALODĀ?

Vjetnamiešu valodu runā vairāk nekā 77 miljoni cilvēku visā pasaulē, un lielākā daļa ir Vjetnamas iedzīvotāji. Tā tikai nedaudz atpaliek no korejiešu valodas, kurā runā 82 miljoni iedzīvotāju. Tā ir vjetnamiešu dzimtā valoda, kā arī otrā valoda vai pirmā valoda citām etniskajām grupām Vjetnamā. Emigrācijas rezultātā vjetnamiešu valodā runājošie ir sastopami arī citās Dienvidaustrumāzijas daļās, Austrumāzijā, Ziemeļamerikā, Eiropā un Austrālijā. Vjetnamiešu valoda ir arī oficiāli atzīta par minoritāšu valodu Čehijā. Amerikas Savienotajās Valstīs vjetnamiešu valoda ir piektā runātākā valoda ar vairāk nekā 1,5 miljoniem runātāju, kuri ir koncentrēti vairākos štatos. Tā ir trešā visvairāk runātā valoda Teksasā un Vašingtonā, ceturtā Džordžijā, Luiziānā un Virdžīnijā, piektā Arkanzasā un Kalifornijā. Vjetnamiešu valoda ir septītā visvairāk runātā valoda Austrālijā. Francijā tā ir visvairāk runātā Āzijas valoda un astotā visvairāk runātā imigrantu valoda mājās.

CIK SAREŽĢĪTA IR VJETNAMIEŠU VALODA?

Ja vēlāties doties ceļojumā uz Vjetnamu vai palikt Vjetnamā padzīvot ilgāk, ir ļoti vēlams apgūt vjetnamiešu valodas pamatus, jo Vjetnamā ļoti maz vjetnamiešu prot runāt angliski, salīdzinot ar dažām citām Āzijas valstīm, piemēram, Taizemi, Indiju vai Filipīnām. Vjetnamas attālākajos rajonos angliski runājošie var būt ļoti reti sastopami. Daži vecākas paaudzes vjetnamieši vairāk runā franciski nekā angliski. Zinot vjetnamiešu valodas pamatus, laiku Vjetnamā var pavadīt daudz lietderīgāk un interesantāk. Piemēram, jūs varat pasūtīt vjetnamiešu ēdienus mazos vietējos restorānos, jo ir zināms, ka ēdiens tur ir daudz autentiskāks un garšo labāk nekā lielajos un franšīzes restorānos. Vjetnamiešu valodas apguve var arī palīdzēt uzzināt vairāk par vjetnamiešu kultūru dažādos Vjetnamas reģionos. Tā ir lieliska iespēja sazināties ar vjetnamiešiem, viņi jums pastāstīs vairāk par to, kam vjetnamieši tic, kā viņi domā un ko viņi dara konkrētās situācijās, jo vjetnamieši attiecās ļoti pozitīvi pret ārzemniekiem, kuri prot kaut mazliet viņu valodu. Vjetnamiešu valodas apguve ļauj uzzināt Vjetnamas vēsturi un to, kas notika pirms daudziem gadiem Vjetnamā, bet nav rakstīts nevienā grāmatā. Piemēram, kā vjetnamiešu karavīri uzvarēja Vjetnamas karā pat tad, kad viņiem nebija daudz modernu ieroču vai pārtikas. Vjetnamiešu valodu bieži ierindo pie grūti apgūstamajām valodām. To apgūt ir gandrīz tik grūti cik korejiešu vai arābu valodu. Studentiem ir nepieciešamas aptuveni 1100 stundas, lai apgūtu valodu un varētu izmantot vjetnamiešu valodu darbā. Tomēr pētījums tika veikts tikai tiem, kuriem angļu valoda ir dzimtā. Cilvēkiem, kuri runā citās valodās, piemēram, taju vai ķīniešu, kas ir tonālās valodas, var būt nepieciešams mazāk stundu, lai brīvi runātu vjetnamiešu valodā.

Rakstiskie un mutiskie tulkojumi vjetnamiešu valodā
Tulkojums no vjetnamiešu valodas

VJETNAMIEŠU VALODAS TULKS UN TULKOTĀJS

Skrivanek Baltic ir mūsdienīgs tulkošanas birojs un nodarbojas ar visa veidu dokumentu rakstiskajiem un mutiskajiem tulkojumiem, atrodot jebkuru risinājumu klienta vēlmēm. Mēs nodrošinām arī tekstu korektūru vjetnamiešu valodā un stilistisko uzlabošanu, ja nepieciešams, tiek veikta redaktūra un terminoloģijas pārbaude. Mūsu pieredzējušie darbinieki parūpēsies arī par teksta efektivitāti, atbilstošu stilu un pielāgošanos kultūras kontekstam gan pašas valodas, gan valsts ziņā. Saviem biznesa klientiem visbiežāk veicam šādus tulkojumus no/uz vjetnamiešu valodu – mājaslapu un e-komercijas satura tulkojumus, reklāmas saukļu, mārketinga tulkojumus, produktu etiķešu tulkojumus atbilstoši valstu normatīvo aktu prasībām un standartiem. Fiziskām personām veicam personu apliecinošo dokumentu, laulību apliecību, bērnu dzimšanas apliecību, izglītības dokumentu, pases, medicīnisko dokumentu u. c. tulkojumus vjetnamiešu valodā. Tulkojumus ir iespējams apstiprināt notariāli.

VJETNAMIEŠU VALODA BIZNESĀ

Kamēr angļu valoda kļūst arvien populārāka Vjetnamas biznesa vidē, vjetnamiešu valoda joprojām ir dominējošā valoda – tajā runā 86 procenti iedzīvotāju. Vjetnamieši ļoti novērtē, ja ārzemnieks mēģina iemācīties vienkāršas frāzes viņu valodā, piemēram, xin chao, kas vjetnamiešu valodā nozīmē “sveiki”. Ārpus Vjetnamas robežām vjetnamiešu valodu kā biznesa valodu principā nelieto. Iesakām pirmo biznesa tikšanos Vjetnamā rīkot ar tulku. Tāpat, ir jābūt gatavam apmeklēt vairākas tikšanās, jo veiksmīgi darījumi reti tiek noslēgti dažu tikšanos laikā. Priekšroka tiek dota sarunām, kas notiek klātienē, nevis tiešsaistes saziņai un e-pastiem. Vislabāk ir izveidot darba kārtību pirms tikšanās, lai biznesa partneri varētu iepazīties ar to, kas tiks apspriests. Ir arī noderīgi, ja visi dokumenti un vizītkartes tiek tulkotas vjetnamiešu valodā. Tikšanās būtu jāieplāno ņemot vērā Vjetnamas svētku dienas.

Vjetnamiešu valodas tulkojumi
Vjetnamiešu valodas tulks

LATVIJAS UN VJETNAMAS SADARBĪBA

Sadarbība starp Latviju un Vjetnamu ir veidojusies sekmīga un konstruktīva. Nākotnē divpusējā sadarbība varētu kļūt pat vēl ciešāka. Latvija vēlas stiprināt sadarbību kopīgos projektos, sevišķi perspektīva varētu būt sadarbība ekonomikā un izglītības jomā. Vjetnama ir viena no lielākajām Latvijas tirdzniecības partnervalstīm Dienvidaustrumāzijā un desmitā lielākā Latvijas tirdzniecības partnervalsts ārpus Eiropas. Jau vairākus gadus Latvijas lauksaimniecības zinātnieki attālināti veic rīsu audzēšanas monitoringu Vjetnamā, lai nākotnē radītu automatizētu rīku, kas uzraudzītu rīsu audzēšanu Vjetnamā. Tie austrumu zemes lauksaimnieki, kuri ievēros klimatam draudzīgu rīsu audzēšanas metodi, nākotnē varēs iegūt starptautiski atzītu pārtikas ražotāju sertifikātu. Šai platformai un projektam jau ir pievienojušies vairāki simti vietējie zemnieki, kurus koordinē Vjetnamas universitāte. Tāpat Latvijā ir daudz studentu no Vjetnamas, kas izvēlas studēt valodas vai medicīnu. Rīgā ir atrodami vairāki vjetnamiešu restorāni, kuru īpašnieki ir vjetnamieši, kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā.

VJETNAMIEŠU VALODAS DIENA

2020. gadā 8. septembris ir kļuvis par ikgadēju vjetnamiešu valodas godināšanas dienu pamatojoties uz Vjetnamas premjerministra vietnieka parakstīto lēmumu par projekta apstiprināšanu par valodas godināšanu valstī un ārzemēs laika posmā no 2023. līdz 2030. gadam. Lēmuma mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par vjetnamiešu valodas skaistumu un tās vērtību, vienlaikus godinot cilvēkus un organizācijas, kas sniedz neaizstājamu ieguldījumu vjetnamiešu valodas popularizēšanā un izkopšanā.

RISINĀJUMI, KURUS VISBIEŽĀK NODROŠINĀM VJETNAMIEŠU VALODĀ:

VJETNAMIEŠU VALODAS KOMBINĀCIJAS:

vjetnamiešu–latviešu; latviešu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–lietuviešu; lietuviešu–vjetnamiešu; igauņu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–igauņu; krievu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–krievu; poļu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–poļu; ukraiņu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–ukraiņu; čehu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–čehu; vācu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–vācu; spāņu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–spāņu; franču–vjetnamiešu; vjetnamiešu–franču; itāļu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–itāļu; dāņu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–dāņu; zviedru–vjetnamiešu; vjetnamiešu–zviedru; norvēģu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–norvēģu; somu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–somu; vjetnamiešu–arābu; arābu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–armēņu, armēņu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–baltkrievu, baltkrievu–vjetnamiešu; bulgāru–vjetnamiešu, vjetnamiešu–bulgāru; vjetnamiešu–ebreju, ebreju–vjetnamiešu, vjetnamiešu–grieķu, grieķu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–gruzīnu; gruzīnu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–hindi; hindi–vjetnamiešu; vjetnamiešu–holandiešu; holandiešu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–korejiešu; korejiešu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–kurdu; kurdu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–ķīniešu; ķīniešu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–portugāļu; portugāļu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–rumāņu; rumāņu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–slovāku; slovāku–vjetnamiešu; vjetnamiešu–slovēņu; slovēņu–vjetnamiešu; vjetnamiešu–turku; turku–vjetnamiešu; vjetnamiešu–ungāru; ungāru–vjetnamiešu u. c.