Tulkošana un citi valodu risinājumi medicīnas un klīnisko pētījumu nozarei

1230
Medicīnas un klīnisko pētījumu nozare ir prasīga un nepieļauj nekādas atkāpes – tajā strādā profesionāļi, no kuru zināšanām un prasmes ir atkarīga cilvēku veselība un dzīvība. Jebkāda informācija, kas nonāk medicīnas nozares apritē, ir vairākkārt pārbaudīta, tai jābūt precīzai un nepārprotamai.
 
Medicīnisko tekstu tulkošana ir viens no sarežģītākajiem tulkojumu veidiem, ko veic diplomēti speciālisti, tādēļ Skrivanek medicīnisko tekstu tulkošanas komandu veido ārsti un cilvēki ar augstāko medicīnisko izglītību, pieredzi filoloģijā un ļoti labām dzimtās valodas zināšanām. Tulkotāji un redaktori darbā ar medicīnisko tekstu tulkojumiem apzinās savu atbildību par sekām, kādas var rasties neprecīza vai neuzmanīga tulkojuma dēļ.
 
Skrivanek valodu speciālisti nodrošina precizitāti un izpildes termiņu ievērošanu visos tulkojumos, it īpaši tajos, kas attiecas uz medicīnas un klīnisko pētījumu nozari. Esam ISO 27001 un ISO 17100 sertificēts uzņēmums. Turklāt garantējam, ka mums uzticētā informācija nenokļūs pie trešajām personām. Ja jums ir vajadzīgs tulkojums dažādām mārketinga brošūrām, pacientu medicīniskajām vēsturēm, klīnisko pētījumu dokumentācijai un citiem rakstītiem materiāliem vai nepieciešami tulka pakalpojumi konferencēs un citos pasākumos, Skrivanek labprāt to uzņemsies un garantē augstvērtīgu rezultātu.
 
Esam lepni par sadarbību ar sabiedrībā zināmām medicīnas un klīnisko pētījumu kompānijām un iestādēm. Mūsu sniegtie pakalpojumi ir pieejami populārākajās Eiropas valodās, un tie ietver:
 
 • medicīnisko dokumentu (epikrīzes, izraksti, slimības vēstures, analīžu tulkojumi, ārstu slēdzieni, COVID-19 analīžu tulkojumi, SARS-CoV-2 (COVID-19) diagnostikas materiālu tulkojumi u. c.) un klīnisko pētījumu tulkojumus;
 • farmaceitiskās dokumentācijas (zāļu apraksti, dažāda informācija ārstiem un pacientiem, kvalitātes kontroles dokumentācija u. c.) tulkojumus, atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un vietējo normatīvo aktu prasībām;
 • esošo tulkojumu pārskatīšanu un Zāļu valsts aģentūras (ZVA) ierosināto labojumu ieviešanu jau sagatavotos tulkojumos;
 • medicīnisko iekārtu dokumentācijas (lietošanas instrukcijas, iekārtu apraksti u. c.) tulkojumus, atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un vietējo normatīvo aktu prasībām;
 • dažādu lietošanas instrukciju un iepakojuma materiālu maketēšanu;
 • medicīnas un farmācijas nozarēm veltītu zinātnisku rakstu un mājaslapu tulkojumus;
 • sinhronās vai secīgās tulkošanas nodrošināšanu konferencēs un semināros vai saziņā ar pacientiem, kā arī sinhronās zīmju valodas tulkošanas pakalpojumus saziņā ar pacientiem;
 • tulka-asistenta pakalpojumus medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
 • valodu kursus dažādiem zināšanu līmeņiem, tostarp medicīnas darbinieku apmācību darbam ārvalstīs;
 • kā arī citus, jūsu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.
 

Sazinieties ar mums! Ar prieku uzklausīsim jūsu vajadzības, lai sagatavotu īpaši jums izstrādātu piedāvājumu.

Noskaidrot cenu / uzdot jautājumu

  (Pievienot dokumentu līdz 20 MB)

  X
  SAZINĀTIES