Tulkošana un citi valodu pakalpojumi medicīnas un klīnisko pētījumu nozarei

1

Medicīnas un klīnisko pētījumu nozare ir prasīga un nepieļauj nekādas atkāpes – tajā strādā profesionāļi, no kuru zināšanām un prasmes ir atkarīga cilvēku veselība un dzīvība. Jebkāda informācija, kas nonāk medicīnas nozares apritē, ir vairākkārt pārbaudīta, tai jābūt precīzai un nepārprotamai.

Medicīnisko tekstu tulkošana ir viens no sarežģītākajiem tulkojumu veidiem, ko veic diplomēti speciālisti, tādēļ Skrivanek medicīnisko tekstu tulkošanas komandu veido ārsti un cilvēki ar augstāko medicīnisko izglītību, pieredzi filoloģijā un ļoti labām dzimtās valodas zināšanām. Tulkotāji un redaktori darbā ar medicīnisko tekstu tulkojumiem apzinās savu atbildību par sekām, kādas var rasties neprecīza vai neuzmanīga tulkojuma dēļ.

Skrivanek valodu speciālisti nodrošina precizitāti un izpildes termiņu ievērošanu visos tulkojumos, it īpaši tajos, kas attiecas uz medicīnas un klīnisko pētījumu nozari. Esam ISO 27001 un ISO 17100 sertificēts uzņēmums. Turklāt garantējam, ka mums uzticētā informācija nenokļūs pie trešajām personām. Ja jums ir vajadzīgs tulkojums dažādām mārketinga brošūrām, pacientu medicīniskajām vēsturēm, klīnisko pētījumu dokumentācijai un citiem rakstītiem materiāliem vai nepieciešami tulka pakalpojumi konferencēs un citos pasākumos, Skrivanek labprāt to uzņemsies un garantē augstvērtīgu rezultātu.

MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI MEDICĪNAS UN KLĪNISKO PĒTĪJUMU NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
  • medicīnisko dokumentu (epikrīzes, izraksti, slimības vēstures, analīžu tulkojumi, ārstu slēdzieni, COVID-19 analīžu tulkojumi, SARS-CoV-2 (COVID-19) diagnostikas materiālu tulkojumi u. c.) un klīnisko pētījumu tulkojumus;
  • farmaceitiskās dokumentācijas (zāļu apraksti, dažāda informācija ārstiem un pacientiem, kvalitātes kontroles dokumentācija u. c.) tulkojumus, atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un vietējo normatīvo aktu prasībām;
  • esošo tulkojumu pārskatīšanu un Zāļu valsts aģentūras (ZVA) ierosināto labojumu ieviešanu jau sagatavotos tulkojumos;
  • medicīnisko iekārtu dokumentācijas (lietošanas instrukcijas, iekārtu apraksti u. c.) tulkojumus, atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un vietējo normatīvo aktu prasībām;
  • dažādu lietošanas instrukciju un iepakojuma materiālu maketēšanu;
  • medicīnas un farmācijas nozarēm veltītu zinātnisku rakstu un mājaslapu tulkojumus;
  • sinhronās vai secīgās tulkošanas nodrošināšanu konferencēs un semināros vai saziņā ar pacientiem, kā arī sinhronās zīmju valodas tulkošanas pakalpojumus saziņā ar pacientiem;
  • tulka-asistenta pakalpojumus medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
  • valodu kursus dažādiem zināšanu līmeņiem, tostarp medicīnas darbinieku apmācību darbam ārvalstīs;
  • kā arī citus, jūsu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

AR PRIEKU UZKLAUSĪSIM JŪSU VAJADZĪBAS, LAI SAGATAVOTU ĪPAŠI JUMS IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

KO PAR MUMS SAKA MŪSU KLIENTI?

Valsts iestāde
Valsts ieņēmumu dienests

Skrivanek Baltic darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, un tulkojumu pieprasījumi tiek apstrādāti ātri un kvalitatīvi, veiksmīgi aptverot specifisko Valsts ieņēmumu dienesta terminoloģiju, gan tulkojot juridiskus tekstus, gan nodokļu un muitas terminoloģiju.

Valsts iestāde
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Starptautisko pakalpojumu nodaļas Pensiju daļa

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris, jo tulkojumi tiek veikti profesionālā kvalitātē, lietojot nozares specifisko terminoloģiju.

Jazz Communications
Jazz Communications

Mēs ar Skrivanek Baltic sadarbojamies jau vairākus gadus. Lielākoties izmantojam rakstiskos tulkojumus latviešu, krievu un angļu valodās, bet ir nācies izmantot arī retākas valodas – arābu, igauņu u. c. Tāpat regulāri izmantojam latviešu tekstu literāro redaktoru, korektoru un “copywrite” pakalpojumus. Sadarbība ir lieliska, projektu vadītāji (kontaktpersonas) ātri, atsaucīgi, konstruktīvi. Cenu politika saprotama, atklāta un pieņemama.

Latvijas Republikas ģērbonis
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests

Skrivanek Baltic sevi ir pierādījis kā profesionāls, uzticams un kvalitatīvs sadarbības partneris. Savstarpējās sadarbības laikā nav bijušas nekādas pretenzijas par Skrivanek Baltic darbību, visi darba jautājumi tiek risināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni.

Rīgas dome
Rīgas dome
Pilsētas attīstības departaments

Abpusējo sadarbību vērtējam kā pozitīvu, uzticamu, ļoti pretimnākošu un organizatoriskā ziņā teicami īstenotu. Līdzšinējā sadarbība bijusi patīkama un veiksmīga, jo īpaši vēlētos uzteikt atsaucīgos un laipnos kompānijas darbiniekus.