Scroll Top

Medicīnisko tekstu un klīnisko pētījumu tulkošana

1

Medicīnisko tekstu un klīnisko pētījumu tulkošana

1
MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI MEDICĪNAS UN KLĪNISKO PĒTĪJUMU NOZAREI PIEEJAMI VISĀS POPULĀRĀKAJĀS EIROPAS VALODU KOMBINĀCIJĀS, UN TIE IETVER:
 • medicīnisko dokumentu (epikrīzes, izraksti, slimības vēstures, analīžu tulkojumi, ārstu slēdzieni, COVID-19 analīžu tulkojumi, SARS-CoV-2 (COVID-19) diagnostikas materiālu tulkojumi u. c.) un klīnisko pētījumu tulkojumus;
 • farmaceitiskās dokumentācijas (zāļu apraksti, dažāda informācija ārstiem un pacientiem, kvalitātes kontroles dokumentācija u. c.) tulkojumus, atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un vietējo normatīvo aktu prasībām;
 • esošo tulkojumu pārskatīšanu un Zāļu valsts aģentūras (ZVA) ierosināto labojumu ieviešanu jau sagatavotos tulkojumos;
 • medicīnisko iekārtu dokumentācijas (lietošanas instrukcijas, iekārtu apraksti u. c.) tulkojumus, atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un vietējo normatīvo aktu prasībām;
 • dažādu lietošanas instrukciju un iepakojuma materiālu maketēšanu;
 • medicīnas un farmācijas nozarēm veltītu zinātnisku rakstu un mājaslapu tulkojumus;
 • sinhronās vai secīgās tulkošanas nodrošināšanu konferencēs un semināros vai saziņā ar pacientiem, kā arī sinhronās zīmju valodas tulkošanas pakalpojumus saziņā ar pacientiem;
 • tulka-asistenta pakalpojumus medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
 • valodu kursus dažādiem zināšanu līmeņiem, tostarp medicīnas darbinieku apmācību darbam ārvalstīs;
 • kā arī citus, jūsu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.
 • medicīnisko dokumentu (epikrīzes, izraksti, slimības vēstures, analīžu tulkojumi, ārstu slēdzieni, COVID-19 analīžu tulkojumi, SARS-CoV-2 (COVID-19) diagnostikas materiālu tulkojumi u. c.) un klīnisko pētījumu tulkojumus;
 • farmaceitiskās dokumentācijas (zāļu apraksti, dažāda informācija ārstiem un pacientiem, kvalitātes kontroles dokumentācija u. c.) tulkojumus, atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un vietējo normatīvo aktu prasībām;
 • esošo tulkojumu pārskatīšanu un Zāļu valsts aģentūras (ZVA) ierosināto labojumu ieviešanu jau sagatavotos tulkojumos;
 • medicīnisko iekārtu dokumentācijas (lietošanas instrukcijas, iekārtu apraksti u. c.) tulkojumus, atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) un vietējo normatīvo aktu prasībām;
 • dažādu lietošanas instrukciju un iepakojuma materiālu maketēšanu;
 • medicīnas un farmācijas nozarēm veltītu zinātnisku rakstu un mājaslapu tulkojumus;
 • sinhronās vai secīgās tulkošanas nodrošināšanu konferencēs un semināros vai saziņā ar pacientiem, kā arī sinhronās zīmju valodas tulkošanas pakalpojumus saziņā ar pacientiem;
 • tulka-asistenta pakalpojumus medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
 • valodu kursus dažādiem zināšanu līmeņiem, tostarp medicīnas darbinieku apmācību darbam ārvalstīs;
 • kā arī citus, jūsu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus.

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Nepieciešama medicīnisko tekstu tulkošana? Sazinieties ar mums!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasūtītājs
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Vai piesakieties tiešsaistes konsultācijai par medicīnas un klīnisko pētijumu tulkojumiem jau tūlīt!

Medicīnas un klīnisko pētījumu nozare ir prasīga un nepieļauj nekādas atkāpes – tajā strādā profesionāļi, no kuru zināšanām un prasmes ir atkarīga cilvēku veselība un dzīvība. Jebkāda informācija, kas nonāk medicīnas nozares apritē, ir vairākkārt pārbaudīta, tai jābūt precīzai un nepārprotamai.

Medicīnisko tekstu tulkošana ir viens no sarežģītākajiem tulkojumu veidiem, ko veic diplomēti speciālisti, tādēļ Skrivanek medicīnisko tekstu tulkošanas komandu veido ārsti un cilvēki ar augstāko medicīnisko izglītību, pieredzi filoloģijā un ļoti labām dzimtās valodas zināšanām. Tulkotāji un redaktori darbā ar medicīnisko tekstu tulkojumiem apzinās savu atbildību par sekām, kādas var rasties neprecīza vai neuzmanīga tulkojuma dēļ.

Skrivanek valodu speciālisti nodrošina precizitāti un izpildes termiņu ievērošanu visos tulkojumos, it īpaši tajos, kas attiecas uz medicīnas un klīnisko pētījumu nozari. Esam ISO 27001 un ISO 17100 sertificēts uzņēmums. Turklāt garantējam, ka mums uzticētā informācija nenokļūs pie trešajām personām. Ja jums ir vajadzīgs tulkojums dažādām mārketinga brošūrām, pacientu medicīniskajām vēsturēm, klīnisko pētījumu dokumentācijai un citiem rakstītiem materiāliem vai nepieciešami tulka pakalpojumi konferencēs un citos pasākumos, Skrivanek labprāt to uzņemsies un garantē augstvērtīgu rezultātu.

Skrivanek, medicīnisko tekstu tulkošana
Medicīnas tekstu tulkošana, Skrivanek

MEDICĪNISKIE TEKSTI

Precizitāte, rūpība, jaunākie zinātniskie sasniegumi, modernās tehnoloģijas un atbildība – tas viss un ne tikai vistiešāk raksturo mūsdienu medicīnu.

Medicīna (latīņu: medicina – ‘ārstniecība’, ‘dziedniecība’) ir zinātnisku atziņu sistēma un praktisku darbību kopums cilvēka veselības saglabāšanai. Pēc būtības medicīna ir zinātnes nozare par cilvēka veselību. Tajā tiek pētīts cilvēka organisms, tā uzbūve, funkcijas, bet visvairāk slimības un to ārstēšanas iespējas. Medicīnas mērķis ir noteikt slimību izcelsmi, norisi, kā arī to diagnostika, ārstēšana un profilakse. Šodien medicīna ir cieši saistīta ar jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem veselības aprūpē un medicīnisko tehnoloģiju priekšrocībām. Pirmā civilizācija, kas plaši pētījusi medicīnu un atstājusi rakstveida ierakstus par savām praksēm un procedūrām, bija senā Ēģipte. Vecākie saglabājušies ēģiptiešu medicīnas teksti ir seši papirusi. Laikā no 2000. līdz 1500. gadam p.m.ē. Ēģiptes medicīna ietekmēja kaimiņu medicīnu, tostarp senās Grieķijas medicīnas attīstību. No Grieķijas tās ietekme izplatījās tālāk, tādējādi būtiski ietekmējot Rietumu civilizācijas medicīnas attīstību. Mūsdienās, strauji attīstoties medicīnas zinātnei, tehnoloģijām, ārstniecības metodēm, praksēm, medikamentu ražotnēm, visā pasaulē regulāri tiek rīkotas liela mēroga konferences par medicīnu un medicīnisko aprīkojumu, to ražošanu; jaunie mediķi studē un stažējas dažādās pasaules valstīs, apmainās ar pieredzi. Tiek izdotas jaunas medicīnas studiju grāmatas, datēti pētījumi, rakstītas publikācijas, lai apmainītos ar jaunāko informāciju starp visiem pasaulē ar medicīnu saistītiem cilvēkiem. Šie teksti tiek rakstīti dažādās valodās, tādēļ liela nozīme ir medicīnisko tekstu tulkošanai un medicīnisko tekstu tulkotājiem un tulkiem.

MEDICĪNISKO TEKSTU TULKOŠANA

Medicīnisko tekstu tulkošana ir viens no sarežģītākajiem tulkojumu veidiem, ko veic diplomēti speciālisti, tādēļ Skrivanek medicīnisko tekstu tulkošanas komandu veido ārsti un cilvēki ar augstāko medicīnisko izglītību, pieredzi filoloģijā un ļoti labām dzimtās valodas zināšanām. Darbā ar medicīnisko tekstu tulkojumiem tulkotāji un redaktori apzinās savu atbildību par sekām, kas var rasties neprecīza vai neuzmanīga tulkojuma dēļ. Medicīniskā tulkošana iekļauj obligātu sarežģītas terminoloģijas un glosārija izpēti, ir jāievēro teksta precizitāte, jāapgūst jaunākās medicīniskās zināšanas un jāgūst izpratne par tulkojamo tekstu. Uzņēmumi, kas darbojas veselības aprūpes nozarē, piemēram, farmācijas uzņēmumi, klīniskās pētniecības organizācijas un medicīnas un ķirurģijas iekārtu ražotāji, lielā mērā ir atkarīgi no labākajiem medicīniskās tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem, lai laikā nodrošinātu konsekventu un precīzu satura atainojumu. Medicīniskā tulkošana ir arī dažādu dokumentu – mācību materiālu, medicīnisko biļetenu, zāļu aprakstu utt. – tulkošana gan veselības aprūpes nozares profesionāļu, gan arī pacientu vajadzībām, ir jātulko arī medicīnas ierīču lietošanas instrukcijas, mārketinga materiāli vai klīniskā, juridiskā un tehniskā dokumentācija. Šobrīd visas Eiropas Savienības valstis nosaka, ka uzņēmumiem un organizācijām ir jātulko medicīnas ierīču vai farmaceitisko izstrādājumu marķējumu apraksti valsts valodā. Klīnisko pētījumu dokumenti bieži vien ir jātulko vietējiem ārstiem, pacientiem un regulatīvajiem pārstāvjiem. Pašlaik, ņemot vērā farmācijas, biotehnoloģiju, ķīmisko vielu un medicīnas ierīču nozares, kurās visā pasaulē strauji pieaug pētniecības un investīciju iespējas, īpaši Covid-19 pandēmijas kontekstā pieprasījums pēc medicīnisko tekstu tulkošanas ir kļuvis ļoti aktuāls. Slimnīcu, klīniku un poliklīniku, pat aptieku mājaslapu saturs neatpaliek no mārketinga un jebkura cita biznesa reklamēšanas satura, aug pieprasījums pēc medicīniskā satura popularizēšanas dažādās valodās, lai sasniegtu un uzrunātu pēc iespējas vairāk potenciālo klientu. Lielās medicīnas iestādēs vai medicīnas uzņēmumu korporācijās ir ļoti pieprasīti to mājaslapu satura tulkojumi dažādās valodās, lai pacienti visā pasaulē varētu vieglāk orientēties un piekļūt ne tikai labākajām ārstēšanās vietām, bet arī saņemt modernākās un kvalitatīvākās zāles, medicīniskās procedūras un manipulācijas. Skrivanek valodu speciālisti specializējas gan klīnisko pētījumu, gan medicīniskās izpētes dokumentu, zāļu recepšu, aprakstu, etiķešu un citu dokumentu tulkojumos visās un no visām Baltijas reģiona valodām.

MEDICĪNISKO TEKSTU TULKOŠANAS SPECIFIKA

Medicīnisko tekstu tulkošana ir ļoti sarežģīta. Austrijā dzimušais amerikāņu medicīnas tekstu tulkotājs Henrijs Fišbahs (1921–2008) ir slavens ar apgalvojumu, ka “medicīnas tekstu tulkojums, iespējams, ir universālākais un senākais zinātniskā tulkojuma veids, jo cilvēka anatomija un fizioloģija ir visur esoša un vienāda”. Kā norāda Fišbahs, pieprasījums pēc medicīniskās tulkošanas un mutiskās tulkošanas veselības aprūpē ir nepārtraukts, jo kopš neatminamiem laikiem cilvēka ķermeņa pētījumi ir vērsti uz kopīgu iezīmju izpēti un universālu risinājumu meklēšanu raksturīgām problēmām, ar kurām saskaras visi cilvēki pasaulē. Medicīnas, veselības aprūpes un farmācijas dokumentu neprecīzas tulkošanas sekas var būt neprognozējamas. Tulkojot medicīnisko un veselības aprūpes informāciju, vienkārši nav pieļaujams burtisks mašīntulkojums vai cilvēka neuzmanības kļūdas. Faktiski medicīnisko tekstu tulkošanas valoda ir zinātniskā valoda, kurā tiek izslēgta jebkāda satura emocionālā nokrāsa un neobjektīva satura interpretācija, tajā nevar izmantot minējumus vai tuvinājumus. Tāpēc medicīnisko tekstu tulkošanā piesaista tikai nozares ekspertus. Skrivanek Baltic kvalitātes kontroles nolūkā ar medicīnas tekstu tulkošanas projektiem strādā divi pieredzējuši valodas speciālisti − viens pilda terminologa lomu un veic terminoloģijas izpēti un pārbaudi, otrs strādā ar teksta tulkošanu, un terminologs ir atbildīgs par visa tulkošanas projekta terminoloģijas pareizību un precīza terminu saraksta nodošanu korektoram, kurš veic tikai gramatikas pārbaudi.

Protams, katra medicīniskā tulkojuma teksta tonalitāte nedaudz mainās atbilstoši mērķauditorijai un ir atkarīga no tā, kam teksts ir adresēts, proti, ja medicīniskā saziņa notiek starp ekspertu un neprofesionālu lasītāju, piemēram, starp ārstu un pacientu, vai medicīnas ierīču/zāļu ražotāju un galalietotāju, tulkojumam ir jābūt vieglākam, kurā ir mazāk sarežģīta valoda un terminoloģija, sniedzot arī papildu ieskatu, lai galalietotājs/nespeciālists lasītājs saprastu specializēto terminoloģiju.

BIEŽĀKĀS PROBLĒMAS MEDICĪNISKO TEKSTU TULKOŠANĀ

Medicīniskā tulkojuma veiksme vai neveiksme vienmēr ir atkarīga no tā, cik precīzi tiek lietota terminoloģija, kā arī valodas speciālista, kurš veic tulkojumu, zināšanu un izpratnes līmeņa par konkrēto tematiku. Kļūdas un izaicinājumus medicīniskajā tulkošanā var klasificēt, pamatojoties uz ekvivalences, lasāmības, eponīmu, akronīmu, afiksācijas un polisēmijas kritērijiem, kas atspoguļo galvenās stilistiskās un leksiskās problēmas, kuras var radīt vai “izjaukt” medicīnisko tulkojumu. Medicīnas eponīmi ir specifiska terminoloģija medicīnas jomā. Tās ir pazīmes un simptomi, kas parasti tiek nosaukti atklājēju vai pacientu vārdos. Ņemot vērā medicīnas zinātņu jomā lietotās terminoloģijas plašo spektru, bieži rodas jautājums par izvēli starp eponīmu un citu līdzvērtīgu terminu; īpaša uzmanība ir jāpievērš terminoloģijas izmantošanai arī atkarībā no tā, kurš termins tiek biežāk vai plašāk lietots. Turklāt papildus sarežģītajam vārdu krājumam un tehniskajiem aspektiem medicīniskās tulkošanas izaicinājumi globālā mērogā ir saistīti arī ar precizitāti un atbilstību tirgus specifikai. Tas izslēdz brīvu pieeju tulkojumam, strikti tiek ievērots pamatavota vēstījums un netiek izmantota teksta brīva interpretācija. Turklāt ir svarīgi pievērst uzmanību terminoloģijas līdzvērtībai, lai nepieļautu nepareizus tulkojumus. Ja mums vajadzētu precīzi definēt būtiskāko atšķirību starp medicīnisko tekstu un citu nozaru tekstu tulkojumiem, galvenie atslēgvārdi būtu “standarts” un “kvalitāte”. Pamatprasība medicīnas tekstu tulkotājiem un valodu speciālistiem ir praktiska pieredze, nevainojamas teorētiskās zināšanas bioloģijā, ķīmijā un, protams, jomas specifiskās terminoloģijas zināšanas. Turklāt ikviens potenciālais medicīnisko tulkojumu pasūtītājs ļoti augstu vērtē tulkojuma atbilstību normatīvajiem aktiem un noteikumiem, tādējādi izslēdzot sliktu atsauksmju un negatīvas reakcijas risku. Arī standartizētie medicīniskās tulkošanas procesi, ko regulē Starptautiskie kvalitātes standarti (ISO), ir ļoti svarīgi, lai praktiski nodrošinātu medicīniskajai tulkošanai izvirzītās kvalitātes prasības. Tāpēc medicīnisko tekstu tulkošanā būtiska ir divējāda pieeja − tulkojumiem ir jāatbilst gan terminoloģijai, gan stilistiskajai stingrībai un mērķa tirgu prasībām.

Galvenās priekšrocības, kas atšķir medicīniskās tulkošanas jomu no citiem tulkošanas jomu veidiem, ko mūsdienās vēlas ieinteresētās puses visā pasaulē: nepieciešamība pēc profesionāla, cilvēku radīta medicīniskā tulkojuma ir jebkura efektīva veselības aprūpes un medicīnas nozares biznesa neatņemama daļa, jo mūsdienās “medicīnas tūrismam” ir lielāka nozīme nekā jebkad agrāk. Kvalitatīvs medicīnas tulkojums, kas pamatojas uz abpusēji izdevīgām attiecībām starp ārstniecības iestādi un klientu, sniedz medicīnas nozarei izdevīgu rezultātu, nodrošinot pacientu un patērētāju apmierinātību. Medicīniskā satura, piemēram, plašu aprakstu par specializētiem pētījumiem vai pētījumiem par zālēm un/vai medicīnas iekārtām, tulkošana vienlīdz sniedz labumu veselības aprūpes speciālistiem un viņu pacientiem, nodrošinot, ka katra puse ir informēta, kā arī paver jaunus piekļuves ceļus ārvalstu pacientiem un investoriem, kuri vēlas modernus veselības uzlabošanas pakalpojumus un medicīniskās procedūras. Jo īpaši farmācijas nozarē augstas kvalitātes, profesionāli medicīniskie tulkojumi nekad nav bijuši tik vērtīgi kā mūsdienās, jo attīstīto valstu farmācijas produktu pieejamība starptautiskajos tirgos strauji pieaug.

Skrivanek, medicīnisko tekstu un klīnisko pētījumu tulkošana
Medicīniskie teksti, Skrivanek